Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ZS Montessori Na Beránku

8 149 vues

Publié le

Jak se divame na svet a kam smerujeme?

 • Soyez le premier à commenter

ZS Montessori Na Beránku

 1. 1. ZŠ Montessori Na Beránku Jak se díváme na svět? Kam směřujeme? zsmontessori.net Friday, July 26, 13
 2. 2. Svět se za posledních patnáct let změnil k nepoznání. To, jak se mění neprobíhalo nikdy v historii tak rychle. Abychom v dnešním světě uspěli, je třeba v našich školách přejít ... Svět se mění. A už to není klišé :-). Friday, July 26, 13
 3. 3. od znalostí ke kreativitě Na světě je dnes přes 7 miliard lidí a hranice nebyly nikdy otevřenější. Práce postavená pouze na znalostech se tak rychle stává komoditou a dostane ji ten, kdo ji udělá levněji. V 21.století je tedy třeba, kromě dovedností, stavět na vášni, kreativitě a samostatnosti. Friday, July 26, 13
 4. 4. od povinností k zodpovědnosti Vášeň pro věc nebo kreativitu není možné zadat jako povinnost. Člověk se rozhoduje sám, jak kreativně a s jakým zápalem k práci a k životu přistoupí. Aby to tak bylo možné je třeba už od dětství stavět více na zodpovědnosti a méně na povinnosti. Friday, July 26, 13
 5. 5. od poslušnosti k samostatnosti Po druhých můžeme požadovat poslušnost a pod-řízení nebo samostatnost a sebe-řízení. V prvním případě je výsledkem konformita nebo vzdor. V případě druhém zodpovědnost. Konformita znamená stejnost. Být ale v 21.století “stejný” znamená být stále častěji “bez práce”. Friday, July 26, 13
 6. 6. od šablony k hledání úlohy Podle mnoha studií je dnešní šablonovitý vzdělávací systém hlavním důvodem toho, že až 8 z 10 dětí nenalezne v životě svůj talent a vášeň. Svůj vrozený potenciál tak využijí v průměru na pouhých 20%. S takovou mírou plýtvání už ale v dnešním světě neobstojí. Friday, July 26, 13
 7. 7. od zaměstnání k podnikání Práce postavená na znalostech, kterou vytvořil “zaměstnavatel” pro “zaměstance” bude stále méně. Práci bude třeba přestat hledat a místo toho si ji vytvořit. Proto je nutné přejít od přípravy závislých zaměstanců k výchově samostatných podnikatelů. Friday, July 26, 13
 8. 8. a od úspěchu ke smyslu V našem světě věříme, že smyslem života je úspěch, a že úspěch je veličina především materiální. Vědecké studie i zdravý selský rozum však ukazují, že podstatou lidského štěstí jsou spíše než věci, veličiny jako smysluplnost, užitek pro druhé nebo sounáležitost s blízkými lidmi. Friday, July 26, 13
 9. 9. A jakou roli v tom hraje škola? V prvních zhruba patnácti letech věku se rozhoduje o tom, jak svobodný, šťastný a užitečný život prožijeme. Základní školu proto považujeme za jedno z klíčových míst pro budoucí kvalitu života našich dětí i společnosti jako celku. Friday, July 26, 13
 10. 10. ZŠ Montessori Na Beránku Proč existujeme? Dnešní vzdělávací systém připravuje lidi pro dvacáté století, lidi poslušné, stejné, nekritické, se zapamatovanými znalostmi, dychtícími po úspěchu. Lidi, po jejichž práci bude ale stále menší poptávka. Lidi, kteří se cítí do velké míry nenaplnění. Chceme ukázat, že i v tomto systému lze vybudovat státní a tedy všem dostupnou školu rozvíjející člověka jako jedinečnou bytost. Místo obecného důrazu na poslušnost a znalosti stavíme na samostatnosti a rozvoji potenciálu každého žáka. Friday, July 26, 13
 11. 11. ZŠ Montessori Na Beránku Co je naším cílem? Chceme vybudovat trvalou sídlištní, státní (tedy dostupnou pro všechny) základní školu s oběma stupni, která bude rozvíjet člověka jako celek (na principech Montessori). Chceme tím vytvořit příklad pro ostatní vzdělávatele, rodiče a společnost. Friday, July 26, 13
 12. 12. Děkujeme za podporu! zsmontessori.net Friday, July 26, 13

×