Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Třetí rodič

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Jaké jsou české maminky?
Jaké jsou české maminky?
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 1 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Tomáš Hajzler (20)

Publicité

Třetí rodič

  1. 1. si: „U nás máme tři jednoduchá pravidla. Díváme se hodinu na  televizi, hodinu na počítač a uklízíme po sobě. Dodržu- jeme je všichni.“ Pravidla vás totiž dosta- nou z osobní roviny do neosobní, rodina se vyhne šprajcům typu: „Já nebudu mýt nádobí a ty mi nemáš co říkat, protože nejsi moje máma.“ No a pak taky pomá- há najít si čas a povídat si spolu. Sednout si spolu a říct si, jestli jsou všichni v po- hodě nebo co koho štve. U vás doma pravidla fungují? Nebo i od- bornice na vztahy mají co zlepšovat? Spousta věcí by se dala zlepšovat! Ne- máme stoprocentní dokonalou rodinu. Ocenila bych třeba i víc pravidel, jasněji napsaných, možná by bylo dobré, aby se o nich u nás doma i častěji mluvilo. Koli- krát taky sama povolím a neudělám věci správně podle příručky, protože zrovna nemám energii a tak dále a tak dále. V knize píšete, že vám pomohlo, když se vám narodilo vlastní dítě. Mají třetí rodiče zkušenost v poznámkami typu: „Co ta má co povídat, vždyť ještě neví, co znamená mít děti?“ Osobně tohle neznám, ale z  vyprávě- ní ano. Obsah takových sdělení je jistě oprávněný, ale není v  pořádku forma. Dotýkáme se velmi citlivého tématu – vztahů bývalých a současných partnerů a partnerek. Je v pořádku říkat si v du- chu, co ta ženská s mými dětmi dělá, ale měli bychom se snažit o slušnou, respek- tující komunikaci. Třeba: „Vážím si, že se staráš o moje děti, trávíš s nimi spoustu času, ale byla bych radši, kdybys...“ Chce to odstup a nadhled. Co by měl vědět každý člověk, když zva- žuje, že půjde do „rodinného slepence“? Že to je a bude doživotní práce, přede- vším sama na sobě. Každý by si měl říct, jestli mi partner nebo partnerka za  tu práci stojí. Jestli je to někdo, o  koho se můžu opřít. Jestli jsme dohromady schopni nadhledu a legrace. Když se to- tiž lidé pořád jen v něčem babrají, niko- mu nakonec v rodině není moc dobře. Takže není to pořád jenom dřina. Komponovaná rodina samozřejmě při- náší i hezké situace. Je tam víc dětí, tak- že víc legrace, víc hry, víc dobrodružství. Spousta nevlastních rodičů má doživot- ně krásné vztahy s  nevlastními dětmi, kolikrát jsem slyšela, jak už dospělé dítě vypráví, že jeho biologický táta je sice fajn, ale mnohem víc věcí do života mu dal jeho nevlastní táta. ■ alena.bartosova@mfdnes.cz K olik těch „komponova- ných“ rodin, tedy rodin poskládaných z  rozvede- ných rodičů a nevlastních dětí, v Česku vlastně je? Konkrétní čísla neexistují. Ptala jsem se i na Českém statistickém úřadě a bylo mi řečeno, že se ani žádný průzkum neplánuje. Pokud se ale podíváte na rozvodovost, která se blíží padesáti procentům, nebo do zahra- ničí nebo prostě kolem sebe, zjistíte, že podobných rodin přibývá. Nevlastní rodiče od svých nevlastních dětí slýchají ledacos: „Ty nejsi moje máma.“ „Nebudu tě poslouchat.“ „Ne- snáším tě.“ Kdy tohle období přejde? Během prvních dvou let můžou děti pro- žívat silné období vzdoru proti situaci, která nastala – většinou se jim samozřej- mě nelíbí, že se rodiče rozešli. Jak se vůči nim obrnit? Doporučuji nebrat si je osobně. Nevzta- hují se totiž osobně k třetímu rodiči, tedy k  maceše nebo otčímovi, ale k  situaci. Neznamenají „nemám tě rád“, ale „bolí mě to“. Zároveň je důležité, aby si rodi- če nastavili hranice, hodně často si to- tiž nechávají všelicos líbit. Je v pořádku jako dospělý říct: „Hele, takhle se mnou mluvit nebudeš.“ Doporučuji nastavit si hranice i v jiných směrech – ženy se čas- to snaží být vůči nevlastním dětem hod- né, kamarádské, vaří, perou, uklízejí, o všechno se starají, ale najednou zjistí, že ztratily samy sebe. A začnou být ne- šťastné. Dobré je přijít na to, co potřebu- ju, abych byla šťastná – i na úkor toho, že dnes neuvařím, protože holt potřebuju jít třeba plavat. V knížce Třetí rodič popisujete, jak se často snaží dospělí milovat své „bonu- sové“ děti jako ty vlastní. Ale marně. Vidím to opět hlavně u žen. Láska k vlast- nímu dítěti se odehrává v úplně jiné di- menzi než k nevlastnímu, pro mě osobně už to dnes, kdy mám kromě bonusových dětí i vlastní dceru, není ani srovnatel- né. Vztah s nevlastními dětmi se budu- je postupně, většinou stojí mnohem víc práce. Když si namlouvám, že musím mít ráda všechny děti úplně stejně, vytvářím na sebe tlak, ve kterém se nedá dlouho- době fungovat. Co když mi prostě „jeho“ nebo „její“ děti nejsou ani trochu sympatické? Musíte na tom pracovat. Je to samozřej- mě velká výzva, ale už jste se jednou oci- tl nebo ocitla v nové rodině a je to na vás. Může být nesoulad s nevlastními dětmi důvodem k rozchodu? Když je zdravý a pevný partnerský vztah, pak ať jsou děti jakékoli, rodina to unese. Když lidi uvažují o odchodu, protože děti jsou příšerné a takové a makové, zrcadlí to, že partnerský vztah už někde hapruje. Mluvila jste o tom, že trvá zhruba dva roky, než se to všechno srovná a opti- malizuje… Ano, dva roky jsou taková průměrná doba na zvyknutí si na sebe, naučení se, kdo jaký je, jak funguje. I když děti ros- tou, mění se, když se všechno konečně stabilizuje, jedno z nich vstoupí do pu- berty a všechno je zas jinak. Pro koho bývají situace v komponované rodině těžší – pro nevlastní rodiče, nebo nevlastní děti? Těžko říct, dětská duše je jiná než dospě- lá. Dospělí si umí ledacos pojmenovat, zároveň o všem někdy až moc přemýš- lejí. Děti hodně věcí berou tak, jak jsou. Pro děti bývá těžší období změny – přece jen dospělí jsou čerstvě zamilovaní a je jim dobře. V dlouhodobějším horizontu to ale zase může být těžší pro dospělé, protože vlastně řeší pořád znovu a znovu stejná témata. Která třeba? Napadají mě peníze. Třetí rodiče s ome- zeným rozpočtem třeba řeší, jestli ne- vlastním dětem kupovat stejně drahé dárky jako vlastním. Bývají pak vnímáni jako lakomé macechy a  otčímové, při- tom jde o čistě praktickou věc. Často při- cházejí nevlastní děti do rodiny s jinými hodnotami a zvyky. Nejsou třeba zvyklé po sobě uklízet. Večeří u počítače, mají dovoleno nonstop hrát hry. Jejich kriti- ku pak ten druhý dospělý bere jako kri- tiku směřovanou k němu, což způsobuje i pnutí ve vztahu. Jak z toho ven? Hodně pomáhají pravidla. A nemusí být ani taková fuška dát je dohromady. Říct téma „Patchworkových“,„sešívaných“nebo„slepovaných“rodinjevíca víc.Jaké problémynejčastějiřeší?S koučkouKamilou Petrovskou,autorkoupojmu „třetírodič“,o macechách,otčímech,vlastníchi nevlastníchdětech. Text:Alena Bartošová Foto:shutterstock O třetích rodičích 14 | rodinadnes rodinadnes | 15 VIP (ne)vlastní rodiče • Knihu Třetí rodič Kamily Petrovské pokřtili Bára Poláková a Voj- těch Dyk. Oba mají osobní zkušenost s „třetím rodičovstvím“. Bára Poláková je macechou pro Šimona, syna Pavla Lišky (Šimonovou maminkou je Kristýna Liška Boková, která už si s druhým manželem pořídila dceru Annu Sophii). Spolu má pár dcery Ronju a Riku. • Vojtěch Dyk, otec pětiletého Aloise, je zase otčímem pro syny z předchozího vztahu jeho partnerky Tatiany Vilhel- mové. Ta má s Pavlem Čechákem (který se pak oženil a už i rozešel s Berenikou Kohoutovou) Františka a Cyrila.

×