Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Teaching and learning children litarature in europa ni̇han

Turkish language dissemination presentation

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Teaching and learning children litarature in europa ni̇han

 1. 1. Teaching and Learning Children Litarature in Europa Avrupa’da Çocuk Edebiyatını Öğretmek ve Öğrenmek
 2. 2. Projemiz, İngiltere,İzlanda, İspanya ve Türkiye ortaklığında hazırlanmış Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Comenius çerçevesinde hazırlanmış iki yıllık bir projedir.
 3. 3. Proje çalışanları <ul><li>İzlanda (Akureyri University) </li></ul><ul><li>Prof .Dr. Kristín Aðalsteinsdóttir </li></ul><ul><li>Araştırmacı Guðmundur Engilbertsson </li></ul><ul><li>İspanya (Universiad da Murcia) </li></ul><ul><li>Prof .Dr. Purification Sanchez </li></ul><ul><li>Dr Pascual Perez-Parendes </li></ul>T ü r kiye (Gazi Universitesi) Prof . Dr. Hamza Keles Yrd. D oç.Dr. Ayten Kiris Araştırma Görevlisi Nihan Erol İngiltere (University of the West of England) Dr Penelope Harnett Prof. D r. Elizabeth Newman Dr C harles Butler Araştırmacı Jane Carter
 4. 4. <ul><li>Projenin Hedef Kitlesi </li></ul><ul><li>8 yaşından 11 yaşına kadar öğrenciler, </li></ul><ul><li>Projenin yaş kapsamı içinde yer alan öğrencilerin (8 yaşından 11 yaşına kadar) öğretmenleridir. </li></ul>
 5. 5. Projenin amacı; <ul><li>Projemiz iki yllık süreçte 4 ülkedeki 8-11 yaşları arasında öğrencilere ve birinci kademe öğretmenlerine okuma alışkanlıkları ve çocuk edebiyatına ilgileri konusunda veriler toplamak ve bu verileri karşılaştırmaktır. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Bu doğrultuda, çalışmamızın altında yatan temel hedefler: </li></ul><ul><li>Çocuk edebiyatını öğrenme ve öğretmedeki en iyi yöntemleri belirleme, </li></ul><ul><li>Okullarda seçilen okuma parçalarının yeterliği ve uygunluğunu saptama, </li></ul><ul><li>Çocuk edebiyatına karşı farkındalığı artırmak için stratejiler geliştirmektir. </li></ul>
 7. 7. Proje kapsamında neler yaptık? <ul><li>İlk toplantımız İspanya Murcia’da gerçekleşti. Bu toplantıda projenin hedefi, iki yıl içinde yapılacak işler ve proje ortaklarının görevleri belirlendi. </li></ul>
 8. 8. 9-11 Kasım 2009
 9. 9. Proje Çalışma Planı <ul><li>Öğrenci ve öğretmenler için anket hazırlanması, </li></ul><ul><li>Anketlerin 4 ülkede online olarak uygulanması, </li></ul><ul><li>Verilerin analiz edilmesi, </li></ul><ul><li>Analizlerin tartışılması ve ülkeler tarafından yorumlanması, </li></ul><ul><li>Sonuçların rapor haline getirilmesi. </li></ul>
 10. 12. Projemizin ürünleri <ul><li>Öğretmenler için hazırlanmış CPD packler (okuma etkinlikleri- Ayten hanım tanıtacak) </li></ul><ul><li>Proje sonuç raporu (Kitap haline getirilmiştir.) </li></ul><ul><li>Ülkelerdeki sunumlar- Bilgilendirme konferansları. </li></ul><ul><li>İnternet sitesi </li></ul>
 11. 13. İkinci Toplantı- İzlanda Akureyri
 12. 14. 8-9 Şubat 2010 <ul><li>İkinci toplantımız İzlanda Akureyri’de gerçekleşti. Burada proje ortaklarının ülkelerinde yapmış oldukları ön hazırlık neticesinde oluşturdukları anket maddeleri belirlendi. </li></ul><ul><li>Öğretmen ve öğrenci anketleri oluşturuldu. </li></ul>
 13. 16. <ul><li>Geçen üç aylık sürede, hazırlamış olduğumuz anketler 4 ülkede toplam 6242 öğrenciye ve 242 öğretmene uygulandı. </li></ul><ul><li>Öğretmen ve öğrencilerden seçilmiş odak gruplarla röportajlar yapıldı. </li></ul><ul><li>Veriler surveymonkey.com’da online olarak girildi. </li></ul><ul><li>SPSS programı ile analiz edildi. </li></ul>
 14. 17. Üçüncü Toplantı Ankara 19-22 Ekim 2010
 15. 18. <ul><li>Üçüncü toplantımız Gazi Üniversitesi ve Kızılcahamam Asya Termal Otel’de gerçekleşti. </li></ul><ul><li>Toplantımızda anket sonuçları değerlendirildi, ülkeler tarafından yorumlandı. </li></ul><ul><li>Toplantımız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen “Şimdi Okuma Zamanı” adlı konferansla eş zamanlı olarak yapıldı ve proje çalışanlarımız bakanlık görevlilerine ve konferans katılımcılarına sunum yaptılar. </li></ul>
 16. 21. 4. Toplantı Bristol, İngiltere 4-6 Temmuz 2011
 17. 22. <ul><li>Bu toplantıda çıkan sonuçlar tartışıldı. </li></ul><ul><li>Nihai rapor için yazılacaklar belirlendi. </li></ul><ul><li>Öğretmenler için hazırlanan okuma etkinlikleri üzerine konuşuldu. </li></ul>
 18. 25. Projenin bundan sonraki hedefleri <ul><li>Proje çalışanları tarafından oluşturulan rapor ülkelerin ulusal ajanslarına gönderilecektir. </li></ul><ul><li>Rapor 4 ülkenin diline çevrilip bastırılması düşünülmektedir. </li></ul><ul><li>Sonuçlar akademik ortamlarda paylaşılmaya devam edecektir. </li></ul><ul><li>Etkinlik örneklerimiz çoğaltılıp, uygulama okullarına dağıtılacaktır. </li></ul>
 19. 26. <ul><li>Teşekkür ederiz. </li></ul>

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

Turkish language dissemination presentation

Vues

Nombre de vues

1 302

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

158

Actions

Téléchargements

5

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×