Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Vienotības programma Rīgai - pamatvirzieni un vērtības

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Vienotības programma Rīgai - pamatvirzieni un vērtības (20)

Publicité

Vienotības programma Rīgai - pamatvirzieni un vērtības

 1. 1. Vienotības Rīgas nodaļas pilnsapulces rezolūcija 19.01.2013 Par svarīgākajiem virzieniem un vērtībām Vienotības programmai Rīgai
 2. 2. Mūsu programmas svarīgākie virzieni Sociālā atbildība. Mērķtiecīgs sociālais atbalsts ir jāsniedz tieši cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams. Sabiedriskā transporta dotācijas, atbalsts dzīvokļu jautājumā – tieši cilvēkiem, nevis politiķu pārvaldītiem uzņēmumiem. Atbalsts pirmsskolas bērniem – tieši ģimenēm, kuras pašas izvēlas bērnudārzu.
 3. 3. Silti un ērti mājokļi. Galvenie risinājumi nesamērīgo siltuma rēķinu samazināšanai ir dzīvojamo māju energotaupības programma, kura jāfinasē ar pašvaldības atbalstu un no siltināšanas rezultātā ietaupītās maksas par energoresursiem. Jānovērš neefektīva namu pārvaldes monopola izveidošanās, jāveicina dzīvokļu īpašnieku sadarbība un konkurence ēku apsaimniekošanas tirgū.
 4. 4. Darbs un gudra ražošana. Rīgai ir jāpiesaista darbavietas, kurās maksā pienācīgas algas. Rīgai ir jāīsteno mērķtiecīga, ar valdību saskaņota investīciju piesaiste gudrai ražošanai un augstvērtīgiem pakalpojumiem, nevis lētā darbaspēka nozarēm. Rīgas Brīvosta ir jāattīsta ne tikai kā tranzīta un loģistikas mezgls, bet arī kā augstas vērtības ražošanas vieta.
 5. 5. Laba izglītība. Lai uzlabotu izglītības kvalitāti, astoņu gadu laikā pilsētas izglītības budžets ir jādivkāršo. Galvenais ir paaugstināt skolotāja darba prestižu, piesaistīt skolām labākos un attīstīt skolotāju meistarību, palielināt skolu pedagoģisko brīvību un atbildību par rezultātiem. Pabeidzot skolu, latviešu valodai ir jābūt visu bērnu dzimtajai vai otrai dzimtajai valodai.
 6. 6. Drošas ielas. Pilsētai ne tikai ir jāsalabo bedres, bet arī jāuzņemas atbildība par - cilvēkiem par zaudējumiem, kas radušies dēļ bedrēm, ir jāsaņem kompensācija. Satiksme. Sabiedriskā un zaļā transporta veicināšanai ir jāievieš stundas biļetes un darba biļetes, jāattīsta pilsētas dzelzceļš, stāvparki, veloceļi un drošas velonovietnes.
 7. 7. Pretkorupcija. Leģendārajai “20 procentu” sistēmai ir jāpieliek punkts. Visiem pilsētas iestāžu un uzņēmumu publiskajiem iepirkumiem ir jābūt centralizēti vadītiem, uzraudzītiem un caurskatāmiem. Domē jāievieš OECD labas pārvaldības ieteikumi. Publisko iepirkumu un pārvaldības efektivitāti (rezultātu par katru ieguldīto eiro) jāpalielina vismaz par 20 procentiem divu gadu laikā.
 8. 8. Laba pārvaldība. Iedzīvotāju laipnai un ātrai apkalpošanai ir jābūt galvenajam mērķim visās Rīgas iestādēs. Rīgas ierēdņu atalgojumam ir jābūt atkarīgam no tā, cik labi viņi apkalpo cilvēkus un cik efektīvi sasniedz rezultātus. Aktīvas vecumdienas. Atbalsts senioriem transportā un sabiedriskajos pakalpojumos ir jāsaglabā un seniori ir maksimāli jāiesaista nodarbinātībā un sabiedriskās aktivitātēs. Kultūra. Rīgā ir jāveido laikmetīga kultūras dzīve, vienlaikus nodrošinot plašu kultūras notikumu loku visiem iedzīvotājiem. Kultūrpolitikai jābūt eiropeiskai un latviskai.
 9. 9. Veselība un sports. Jāattīstīta sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra, kura ir pieejama visiem rīdziniekiem un visās apkaimēs.
 10. 10. Saikne ar Latviju. Pilsētas iestādēs ir jāiepērk veselīga, svaiga Latvijā ražota pārtika, pilsētas transportā ir jāpāriet uz Latvijā ražotu biodegvielu, pilsētas ūdenssaimniecībai ir jābūt savienotai ar Pierīgu. Galvaspilsēta. Rīga ir Latvijas Republikas galvaspilsēta, kuru ir nepieļaujami pretnostatīt Latvijai. Galvaspilsētu nedrīkst vadīt politiķi, kas nostājušies pret valsts valodu, Rīgas iestādēs drīkst strādāt tikai cilvēki, kas pienācīgi pārzina un ciena Latvijas valsts un tiesību pamatus.
 11. 11. Ziemeļeiropa. Rīgas kultūrvēsturiskā un ģeopolitiskā piederība un nākotne saistās ar Ziemeļeiropu – pasaules izglītotāko, laimīgāko un saliedētāko saimi. Rīgas ekonomiskajai, kultūras un starptutiskās sadarbības politikai ir jābūt vērstai uz šīs saiknes nostiprināšanu un atbrīvošanos no postpadomju mantojuma.
 12. 12. Mūsu vērtības Vienotība. Latvijas sirds Rīga ir nesaraujami vienota ar pārējo Latviju. Pilsēta, kura ir vienota daudzveidībā. Nacionālas valsts galvaspilsēta vienotā Eiropā. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Laba izglītība visa mūža garumā ir galvenais ceļš uz attīstību, pārticību un laimi. Darbs dara darītāju. Izaugsme dod iespēju darīt labi atalgotu un interesantu darbu visiem cilvēkiem, kuri grib un ir gatavi mācīties un strādāt.
 13. 13. Parāds nav brālis. Pilsēta, kurā šodienas vajadzības samēro ar iespējām un neatstāj parādu nastu nākošajām paaudzēm. Esam viena saime. Vienādas iespējas ikvienam, neatkarīgi no rocības. Atbalsts tieši tiem, kuriem tas vajadzīgs visvairāk. Atvērta latvietība, iekļaujoša sabiedrība. Ziemeļu zvaigzne. Rīga pieder Ziemeļeiropai - pasaules izglītotāko, laimīgāko, turīgāko, taisnīgāko un radošāko valstu saimei.

×