Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Digital Governance & Organisation

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
How to think like a startup
How to think like a startup
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 51 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Digital Governance & Organisation (20)

Publicité

Digital Governance & Organisation

 1. 1. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 1
 2. 2. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Digital Organisation 2 PETER ÖDLING 29 APRIL 2013 – STOCKHOLM
 3. 3. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Innehåll • Att förvalta en hemsida • Något har hänt! • Vilka krav ställer detta på vår organisation? • Framtiden är här – och vad gör vi åt den? • IT goes Digital 3
 4. 4. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 4
 5. 5. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Sid 5 Den klassiska modellen Servers, databases CM Platforms (EpiServer, WebSphere etc) Templates, functions, web services - Graphic identity, communication policy Organisation: = Kommunikation = IT Internet Extranet Intranet InfomasterWebmasterSystemägareWebb.- redaktör
 6. 6. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Roller och ansvar i den klassiska modellen 6 Systemnivå Konceptnivå Redaktörsnivå • Äger plattformen och relaterade system • Ownership of platform and related systems • Ansvarig för förvaltning och uppdatering • Äger webbplatsens kommunikativa koncept och övergripande användarupplevelse • Innehållsansvarig (redaktör och chefredaktör) • Skriva och publicera text och bild • Underhålla och uppdatera text och bild Adekvataarbetsprocesser
 7. 7. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Exempel på klassisk intranätorganisation Sid 7 Text&BildText&Bild Funktioner och tjänsterFunktioner och tjänster Drift / IT miljöDrift / IT miljö EPiServerEPiServer Andra intranät Andra intranät Redaktionellt InnehållRedaktionellt Innehåll IntranätsägarskapIntranätsägarskap Redaktör Redaktör Redaktör Redaktör Redaktör Redaktör Innehållsansvarig funktionsområde Z Innehållsansvarig funktionsområde Z Innehållsansvarig funktionsområde Y Innehållsansvarig funktionsområde Y HuvudredaktörHuvudredaktör IntranätsansvarigIntranätsansvarig Teknisk förvaltareTeknisk förvaltareUtbildningsansvarigUtbildningsansvarig Innehållsansvarig funktionsområde Q Innehållsansvarig funktionsområde Q Tillhör publiceringsorganisationen
 8. 8. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Beskrivning av roller Sid 8 Tillhör publiceringsorganisationen Redaktör Redaktör Redaktör Redaktör Redaktör Redaktör Informationsägare funktionsområde Z Informationsägare funktionsområde Z HuvudredaktörHuvudredaktör IntranätsansvarigIntranätsansvarig Teknisk förvaltareTeknisk förvaltare Informationsägare funktionsområde Q Informationsägare funktionsområde Q UtbildningsansvarigUtbildningsansvarig Informationsägare funktionsområde Y Informationsägare funktionsområde Y Redaktör: •Skapar innehåll •Matar in i EPiServer •Anger sökord •Anger hur länge informationen ska vara tillgänglig •Rapporterar till huvudredaktören •Ingår i redaktionsrådet Utbildningsansvarig: •Användarstöd till redaktörer och informationsägare •Håller utbildningar i verktyg och koncept •Bildhantering •Rapporterar till huvudredaktör och intranätsansvarig •Ingår i redaktionsrådet Huvudredaktör: •Äger innehållsstrategin •Arbetar utifrån förvaltningsplanen •Ansvarig för det redaktionella arbetet, övergripande struktur, presentation och startsida •Rapporterar till chefen för Brand & Communications •Leder redaktionsrådet Informationsägare: •Lämnar information till redaktören •Ansvarig för innehållet på sidorna Roller för att säkra upp verksamhetsmässig styrning
 9. 9. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Webbredaktörens dagliga utmaning: Hur hantera besvärliga människor? Webbredaktörens dagliga utmaning: Hur hantera besvärliga människor? Redaktionsråd »Sammankallar och leder: Huvudredaktör »Deltagare: Redaktörer och utbildningsansvarig »Frekvens: 4 ggr/år »Uppdrag: • Erfarenhetsutbyte • Diskutera frågor avseende gemensamt innehåll och funktioner • Identifiera krav och önskemål hos redaktörer avseende struktur, gemensamt innehåll samt gemensamma tjänster/funktioner. Redaktionsråd »Sammankallar och leder: Huvudredaktör »Deltagare: Redaktörer och utbildningsansvarig »Frekvens: 4 ggr/år »Uppdrag: • Erfarenhetsutbyte • Diskutera frågor avseende gemensamt innehåll och funktioner • Identifiera krav och önskemål hos redaktörer avseende struktur, gemensamt innehåll samt gemensamma tjänster/funktioner.
 10. 10. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Webben som vi känner till den? Egen Webbplats KampanjwebbNyhetsbrev Banner RSS Egna bloggar Sökord Bloggar Wikipedia Community Widgets Podcasting On-line video Sociala nätverk Kataloger Forum Foto/musik/videodelning Mikrobloggar Skapa innehållSökmotorer
 11. 11. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Men var finns konversationen och påverkan? Egen Webbplats Kampanjwebb Nyhetsbrev Banner Sökord RSS Bloggar Wikipedia Community Egna bloggar Widgets Podcasting On-line video Sociala nätverk Kataloger Forum Foto/musik/videodelning Mikrobloggar Skapa innehållSökmotorer
 12. 12. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Koppling mellan egna webbplatsen och övriga internet blir viktig Sökord Bloggar Wikipedia Community Widgets Podcasting On-line video Sociala nätverk Kataloger Forum Foto/musik/videodelning Mikrobloggar Skapa innehåll Egen Webbplats KampanjwebbNyhetsbrev Banner RSS Egna bloggar Sökmotorer
 13. 13. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Något har hänt! 13
 14. 14. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Just nu händer det något:
 15. 15. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION - 1994 1994 - 2008 2008 - Filer Sidor Strömmar Foldrar Nätet Moln(et) Skrivbord Länkar Taggar Öppenhet Användarbehov
 16. 16. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Data & kommunikation som vi känner den: Server VPN Inloggning Delning och samarbete i molnet ”Molnet” – öppet eller inloggat
 17. 17. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Livet efter PC:n? May 2, 2013 17
 18. 18. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 19. 19. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 20. 20. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Personalisering - Mina verktyg och min information Konsumentprodukter och –tjänster är överlägsna de som arbetsgivaren erbjuder: •Billiga eller gratis •Lättanvända •Inlärningen ökar kontinuerligt genom användning Exempel: Vcom 3D iPod/iPhone tolkstöd används av US Armed Forces i Sudan och Afghanistan
 21. 21. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Innehåll och funktion flyter ihop 2 May 2013 21 • Situationsbaserad försäljning kräver att innehåll och funktion utvecklas samtidigt • Kunder använder olika plattformar i olika hög utsträckning på olika marknader vilket kräver anpassning • Situationsbaserad försäljning kräver att innehåll och funktion utvecklas samtidigt • Kunder använder olika plattformar i olika hög utsträckning på olika marknader vilket kräver anpassning
 22. 22. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Nätverkande ökar nyttan 222, 2013 McKinsey Quarterly, 2011 Number 2
 23. 23. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION ”Jag tar reda på” istället för ”Jag vet inte” May 2, 2013 23 McKinsey Quarterly, 2011 Number 2
 24. 24. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Förr Företaget Företagets budskap Nu Företaget Kund- budskap Kund- budskap Kund- budskap Målgruppens död
 25. 25. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Några grundprinciper för Digital Governance – och några exempel 2 May 2013 25
 26. 26. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Grundprincip 1: Den digitala organisationens roller Sid 26 SupportSupport RedaktionRedaktion Management/ Riktlinjer Management/ Riktlinjer UtvecklingUtveckling
 27. 27. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Grundprincip 2: Digitala processer Sid 27 Digitala resurserDigitala resurser Affärs- & verksamhetsresurserAffärs- & verksamhetsresurser ManagementManagement Linjeprocess – Redaktion, Support Projektprocess – Affärsutveckling Rapport & Analys Rapport & Analys Projekt Projekt Projekt Projekt Användarnytta och försäljning Organisatorisk nytta & kostnadseffektivitet
 28. 28. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Projektorganisationen 28 Styrgrupp Referens- grupp Projektledare Projekt- grupp Styrgruppen fattar beslut om projektstart, projektavslut, inriktning och budget Projektledaren är föredragande i styrgruppen och presenterar projektets framdrift och underlag för projektbeslut Projektgruppen utför aktiviteter enligt plan Referensgruppen har expertkunskaper inom de områden som projektet är tillsatt att lösa Användar- Grupp Användargruppen har behov inom de områden som projektet är tillsatt att lösa
 29. 29. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Grundprincip 3: Övergripande digitalt ansvar Sid 29 Webbplatsen ägs av den digitala organisationen Alla nivåer av funktioner och innehåll ingår i ansvaret InnehållInnehåll ApplikationerApplikationer IT-miljöIT-miljö Plattformar/CMSPlattformar/CMS
 30. 30. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 10 digital management concerns May 2, 2013 30 Digital Guiding PrinciplesDigital Guiding Principles Formalization of AuthorityFormalization of Authority Digital Governance FrameworkDigital Governance Framework Digital PolicyDigital Policy Digital StandardsDigital Standards Digital Program ManagementDigital Program Management Digital Product ManagementDigital Product Management Digital Business MetricsDigital Business Metrics Digital UsabilityDigital Usability Digital AnalyticsDigital Analytics Executives Senior Management Organizationally-savvy Senior Management Online Experts Digitally Savvy Managers Online Experts Online Experts Business Analysts
 31. 31. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Några olika infallsvinklar… 31
 32. 32. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Ansatser för att skapa funktioner och innehåll Styrd ansats Fördelar: kontrollerad, korrekt info Nackdelar: ”hör” inte användarna, envägskommunikation Dynamisk ansats Fördelar: Flexibel, ”wisdom of the masses”, användarstyrd utveckling Nackdelar: kontroll, exakthet, infoöverflöd Kräver volym, måste släppa kontrollen, måste ha rätt kultur Redaktörer, Administratörer Aktiva användare
 33. 33. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Vad man vill uppnå definierar arbetssätt och styrning: Sid 33 Styrd ansats Dynamisk ansats Arbetsverktyg Nyheter Vad förväntar sig användarna? Vilken roll ska tjänsten spela? Vad förväntar sig användarna? Vilken roll ska tjänsten spela? Blogg Tidning Verksamhets-system Community
 34. 34. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Organising social media in large enterprises Corporate: Corporate Social Media Manager Corporate: Corporate Social Media Manager EmployeesEmployees DK, SE, etc: Social Media Manager DK, SE, etc: Social Media Manager • Creator and owner of policies and guidelines • Educating employees • Develops, procures, and uses tools for social media • Listening to and communicating with target groups • Social Media-responsibility in own local organisation • Responsible for acting in accordance with Corporate Social Media Guidelines in own organisation – and adopting them to local conditions • Listening to and communicating with target groups • Listening and communicating in accordance to guidelines from Social Media Manager • Responsible for following Corporate Social Media Guidelines
 35. 35. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Internet Banking - det traditionella synsättet Gemensam användarupplevelse – navigering, terminologi, look-and-feel Extern webb Internetbanken Guida användaren genom ömsesidig länkning • Snabb uppdatering • Aktuell • Möjlighet till kreativ varumärkesprofilering • Ej personaliserad • Långsam uppdatering • Personaliserad • Stor trafikvolym • Snäva grafiska ramar
 36. 36. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION ”Energibolagets” erbjudande- paketering för användarnytta •Info i realtid är den avgörande nyttan •Ansvarig säljare ansvarar för alla kundtransaktioner och support – all information går tillbaks till säljaren •Säljaren ansvarar för behörigheten •Säljaren kan i realtid se vilka kunder som är inne för tillfället •Nyttobaserat värde – säljaren ansvarar för tjänstens prissättning – i relation till hur viktig affären och kunden är •Lika många olika paketeringar och priser som det finns kunder ”Ett nyhetsbrev kan ha väldigt olika värde för olika kunder – bra att ha för en kund, medan det för en annan är värt miljoner”
 37. 37. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Det moderna intranätet Title of presentation >View>Header and FooterSid 37 Gemensam startsida Sök, adressbok, koncernnyheter Affärsområdets permanenta information Semi-strukturerad information. Grupp, team, projektsajter, workspaces. Användarprofil. Blogg. Inlägg i sociala flöden. Verksamhetsstyrd taxonomi. Ansvariga inom respektive affärsområde Verksamhetsstyrd taxonomi. Ansvariga inom respektive affärsområde AdHoc ägande/ansvar med inbyggt stöd för livscykel och versionshantering AdHoc ägande/ansvar med inbyggt stöd för livscykel och versionshantering Den enskilde användarens ansvar Den enskilde användarens ansvar Organisation Innehåll
 38. 38. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Att styra med värderingar: • Beskriva företagets förväntningar, • Skapa trygghet och ge kraft till medarbetare, • Beskriva varför det är så viktigt att lösa kundens problem i sociala medier, • Vägleda medarbetare hur man ska agera i sociala och digitala medier Sid 38 Ju fler decentraliserade kundkontakter ett företag har, desto viktigare blir den sociala mediepolicyn
 39. 39. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Öppenhet: Sid 39
 40. 40. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Moderering: Sid 40
 41. 41. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Värdeskapande: Sid 41
 42. 42. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION IT goes Digital? 42
 43. 43. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Hur mycket IT kan man stoppa in i en bil innan den upphör att vara en bil? 43
 44. 44. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 44 Är det dom här killarna som ska bestämma?
 45. 45. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 45 Vad ska IT- avdelningen göra i framtiden?
 46. 46. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Digitizing the Organisation: 2 May 2013 46 Gartner Symposium, Nov 2012 Overall Corporate Targets • Growth • Cost Reduction The Solution: •Innovate •Acting fast (agile methods) •Close to the consumer + - Companies* spending 86% of IT budget on driving revenues by digitizing increased revenues by 7% Companies** spending 20% of IT budget on driving revenues by digitizing decreased revenues by 7% *= 500 companies **= 1500 companies
 47. 47. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION The Lesson according to Gartner 1. It is all about Technology, not IT. Digitizing the business creates a new role – 25% of all companies will have a ”Chief Digital Officer” <3 years 2. Combine different technologies in order to reinforce company performance and business model 3. Connect growth and costs by following consumer experiences 4. Act on mobile strategies 5. Get rid of organisational imbalances regarding processes, systems and IT 2 May 2013 47 Gartner Symposium, Nov 2012
 48. 48. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Förvaltningsobjektet möter den nya världen Sid 48 InnehållInnehåll ApplikationerApplikationer IT-miljöIT-miljö Plattformar/CMSPlattformar/CMS Nya roller och kompetenser: •Digital kundinsikt •Digital erbjudandeutveckling •Digital omvärldsbevakning & -analys •Digital Business Metrics •Content Marketing •SEO/SEM •Earned Media •Usability - UX •Agilt metodstöd
 49. 49. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Den digitala miljön? Sid 49 ContentContent ApplicationsApplications IT EnvironmentIT Environment Platforms/CMSPlatforms/CMS Web SitesWeb Sites ContentContent ApplicationsApplications IT EnvironmentIT Environment Platforms/CMSPlatforms/CMS Web SitesWeb Sites ContentContent ApplicationsApplications IT EnvironmentIT Environment Platforms/CMSPlatforms/CMS Extranet/IntranetExtranet/IntranetDigital Marketing Support Digital Marketing Support Social Media SEO/SEM Digital Comm. Expertise Digital Business Metrics Usability Platform/dev. Mgmt. Digital Business Dev. Content Marketing Affärslogiken och kundernas behov bestämmer var vi gör skärningarna och lägger tyngdpunkten Affärslogiken och kundernas behov bestämmer var vi gör skärningarna och lägger tyngdpunkten
 50. 50. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION …och ligger till grund för den organisations- modell vi väljer: 50
 51. 51. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 51 Thank you! Sincerely yours/Peter Ödling | @PeterOdling +46730605500 | peter.odling@alenio.se & berghs.se, 08-57 550 00 | info@berghs.se | @Berghs | facebook.com/berghssoc | berghs.se

Notes de l'éditeur

 • Introduktion till presentationen.
 • Det finns två varianter på titel sidor, en med stor titel och en med mindre. Detta är den större varianten.
 • TL
 • TL
 • 13-05-02
 • 2-year old to swipe the TV screen 6-year old does not believe in stationary PC’s Even the iPad will be history
 • McKinsey Quarterly, 2011 Number 2 Går att läsa gratis på Zinio.com
 • SL
 • TL
 • TL
 • TL
 • TL

×