Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Ирена Петкова(20)

Dernier(20)

Publicité

работен лист а ъ о

  1. 2. Оцветете : а - червено, ъ - син, о - зелен Гатанка Четири сестрици дебелани в къща от черупка две по две събрани. Що е то? 1. Препишете с ръкописни букви дадените печатни: О а ъ А о Ъ Ъо Аоъ Оаъ ооаъ ъоаоъ 3. Свържи звуковите модели с картинката: 2. Оцветете : а - червено, ъ - син, о - зелен Гатанка Четири сестрици дебелани в къща от черупка две по две събрани. Що е то? 1. Препишете с ръкописни букви дадените печатни: О а ъ А о Ъ Ъо Аоъ Оаъ ооаъ ъоаоъ 3. Свържи звуковите модели с картинката:
Publicité