Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Muž a žena: Oheň a voda, nebo luk a tětiva

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 26 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Muž a žena: Oheň a voda, nebo luk a tětiva (20)

Publicité

Muž a žena: Oheň a voda, nebo luk a tětiva

 1. 1. Muž a žena Oheň a voda, nebo luk a tětiva
 2. 2. Dva rozdílné pohledy • Jak moc jsme rozdílní Oheň a voda • Jak moc jsme podobní Luk a šíp
 3. 3. Potřeba podobnosti • Pro jakýkoliv vztah je potřeba určitá míra podobnosti: – 3D prostor-člověk, člověk-příroda, vysílač- anténa-televize, muž a žena – Potřebujeme sdílet podobné věci, jinak je vztah úplně nemožný – V každém muži je trocha ženy a v každé ženě trocha muže
 4. 4. Potřeba rozdílnosti • Pro jakýkoliv vztah aby trval je potřeba určitou míru rozdílnosti: – Ve schopnostech, vlastnostech, pohledu na věci, možnostech – Vzájemně se doplňující části přírody (zebry- pštrosy, antilopy-paviáni, mravenci, člověk, ..) – Vytváří se tak energie pro vztah. – Příklad tlakové výše a níže
 5. 5. Potřeba podobnosti i rozdílnosti • Podobnost nám umožní vztah iniciovat a přispívá k jeho udržení (podobné zážitky, hodnoty, plány, koníčky) • Rozdílnost nám umožní vztah udržovat (pestrobarevnost, rozdílný pohled, názor, způsob práce) a může přispět i k iniciování vztahu
 6. 6. Příliš velká rozdílnost • Neumožňuje sblížení nikdy a nikde – nemají co sdílet, nemají nic společného
 7. 7. Příliš velká podobnost • Umožní se sblížit, ale časem si lidé nemají co říci, nebo oba čekají na toho druhého, nebo oba přebírají iniciativu a překřikují se.
 8. 8. Rozdílnost a manželství v ČR Důvody rozvodů rozdílnost povah, názorů a zájmů (přes 40 %) nevěra (7%) alkoholismus (5%) neuvážený sňatek (2%) zdroj: Národní zpráva o rodině Ministerstvo práce a sociálních věcí 2004
 9. 9. Pochopení rozdílnosti MUŽ TĚLO: • kvantitativně více vlastností Jang • konvexní tvary, svalnatí, vysocí, ostré rysy MYSL: • kvalitativně jiné vlastnosti Jing a Jang • agresivnost, rád zkoumá, soutěživost, dominantnost, orientovanost na cíl, vizualizace, abstraktnost, impulzivnost, aktivně organizuje, iniciuje, soustředí se na jednu věc, přebírá vedení, přebírá zodpovědnost. Vztah s věcmi povahy Jang
 10. 10. Pochopení rozdílnosti ŽENA TĚLO: • kvantitativně více vlastností Jin • konkávní tvary, ohebné, malé, jemné rysy MYSL: • kvalitativně jiné vlastnosti Jing a Jang • trpělivější, klidnější, snadněji spolupracují, komunikativnější, zaměřené na vztahy, komunikující slovy, soucítí, spolehlivé, vyvážené, přijímací, harmonizující, přizpůsobující se. Vztah s věcmi povahy Jin
 11. 11. Pochopení rozdílnosti JSME ROZDÍLNÍ “Nedělej druhým to co očekáváš, aby druzí dělali tobě. Jejich očekávání nemusí být totožná s tvými.” Dramatik: George Bernard Shaw
 12. 12. Pochopení rozdílnosti ROZDÍLNOST MŮŽE BÝT UŽITEČNÁ, KDYŽ JI POCHOPÍME J: RO CE ST K A NÁ NI MU KO
 13. 13. Pochopení rozdílnosti TAK JAK MYSLÍME, TAK KOMUNIKUJEME A TAK JEDNÁME
 14. 14. Pochopení rozdílnosti ZPŮSOB MYŠLENÍ ŽENA MUŽ
 15. 15. Pochopení rozdílnosti KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 16. 16. Pochopení rozdílnosti KOMUNIKACE ŽENA: MUŽ: CHCE VYJÁDŘIT SVÉ EMOCE CHCE ŘÍCI CO DOSÁHL,... CHCE POROZUMĚT POCHOPIT CHCE ŘEŠIT PROBLÉM, TOMU CO SE DĚJE I JAK UVAŽUJE POTŘEBUJE POMOCI ZACHYTÍ A ZAPAMATUJE SI I TU POUŽÍVÁ FILTR NA KOMUNIKACI NEJMENŠÍ MALIČKOST MÁLO KDY, KDYŽ JE NA TO ČAS A TÉMĚŘ KDYKOLI O ČEMKOLI PROSTOR
 17. 17. Pochopení rozdílnosti ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ŽENA: MUŽ: PROČIŠTĚNÍ MYŠLENEK STÁHNE SE DO SVÉ KRABICE, PROSTŘEDNICTVÍM SDÍLENÍ S VYTVOŘÍ VŠECHNA POTŘEBNÁ NĚKÝM JINÝM SPOJENÍ, PROJDE VŠE CO MŮŽE POCHOPIT A PAK TEPRVE ŘEŠÍ. V NEJHORŠÍM SE PORADÍ NECHCE RADY NECHCE SDÍLET
 18. 18. PROČ JSME PODOBNÍ I ROZDÍLNÍ?
 19. 19. Rozdílnosti v přírodě Mužskost / Jang Ženskost / Jin člověk muž žena zvířata samec samice rostliny samčí části samičí části molekuly kationy aniony atomy protony elektrony
 20. 20. Odkud pochází tyto rozdílnosti? PŮVODNÍ PŮVODNÍ Mužskost / Jang Ženskost / Jin člověk muž žena zvířata samec samice rostliny samčí části samičí části molekuly kationy aniony atomy protony elektrony
 21. 21. Náš původ obsahuje Jin a Jang UNIVERZUM MY PŮVOD
 22. 22. MÁME JEDEN PŮVOD S DVOJÍMI VLASTNOSTMI
 23. 23. Z TOHOTO POHLEDU MŮŽEME ODPOVĚDĚT NA OTÁZKY • Je možné aby muž a žena žily v harmonii? – Jejich původ má harmonicky sjednocené vlastnosti.
 24. 24. Z TOHOTO POHLEDU MŮŽEME ODPOVĚDĚT NA OTÁZKY • Kdo z nich má větší hodnotu? – Oba jsou stejně vzácní.
 25. 25. Z TOHOTO POHLEDU MŮŽEME ODPOVĚDĚT NA OTÁZKY • Proč existuje muž? – Kvůli ženě a pro ženu. • Proč existuje žena? – Kvůli muži a pro muže. NA ŽE O Ž A AK MU U J IVA J SO TĚT A L UK
 26. 26. OTÁZKOU JE JAKÝ JE JEJICH SPOLEČNÝ CÍL, KAM SPOLEČNĚ VYSTŘELÍ... Co si myslíte?...

Notes de l'éditeur

 • Když nerozumíme jeden druhému mluvíme o tom jak moc jsme rozdílní Když jeden druhého chápeme říkáme kolik toho máme společného, jak jsme si podobní Jak to tedy je? Jak to rozhodneme, na první pohled můžeme říci že obojí je částečně pravda. V mnoha manželstvích a partnerstvích můžete vidět jak jsou si navzájem podobní a v mnoha vidíte jak jsou naprosto v odlišní

×