Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Equipament i

 • Soyez le premier à commenter

Equipament i

 1. 1. EQUIPAMENTS ESPORTIUS
 2. 2. Instal·lació esportiva Està formada per aquells espais esportius i complementaris que estan situats en un recinte comú i tenen un funcionament depenent i homogeniEspais esportius convencionals Són espais esportius la delimitació espacial dels quals correspon a la reglamentada per a la pràctica esportiva (pistes, camps, vasos de piscina, sales...)
 3. 3. Espais complementarisEspais que serveixen de suport per a la pràctica esportiva (vestuaris, graderies, magatzem esportiu...) Serveis auxiliars Infraestructures que complementen l’activitat esportiva i que no estan relacionades directament amb els espais esportius
 4. 4. Pistes Són espais esportius de forma rectangular definits pel paviment i amb delimitació perimetral. Normalment incorporen els elements imarcatges de les activitats que s’hi poden desenvolupar. Les pistes esportives en recintes tancats es denominen pavellons. Pistes (gel,tennis,petanca, poliesportiva 1/2/3...)
 5. 5. Pistes amb paretCom les pistes però amb disposen d’una o diverses parets per a desenvolupar l’activitat. Camps Espais esportius de forma rectangular definits pel paviment o tanca perimetral que normalment incorporen els marcatges de les activitats que s’hi poden desenvolupar. (futbol, beisbol, hoquei, rugbi....)
 6. 6. Espais longitudinals Espais esportius que es caracteritzen perquè l’activitat es desenvolupa seguint un recorregut, per això la longitud ésdeterminant i predomina sobre l’ample (pista d’atletisme, recta de salts...)
 7. 7. Vasos de piscina Espais esportius que es caracteritzen perquè l’activitat es desenvolupa en el mitjà aquàtic. Els vasos en un recinte tancat es denominen piscines cobertes Sales Espais esportius on es desenvolupenactivitats en recinte tancat que no tenen els requeriments dimensionals de les pistes.
 8. 8. Espais construïts per a la pràctica esportiva, que encara que aquesta pugui estar reglada, presenten unes dimensions icaracterístiques adaptades a cada tipus. Ens trobem amb: campsde golf, estacions d’esquí, circuits de velocitat, carrils de bicicleta, camps de tir....
 9. 9. Espais no estrictament esportius, com són les infraestructes o leszones naturals, sobre els quals es desenvolupen activitats físico- esportives perquè s’han adaptat o s’utilitzen habitualment per al desenvolupament de les mateixes. (ports esportius, refugis,aeròdroms, zones d’escalada, vies ferrates, rutes eqüestres, vies verdes...)Les podem classificar en tres àrees: -Àrea terrestre. -Àrea aèria. -Àrea aquàtica.
 10. 10. LES INSTAL·LACIONS Quan programem una sessió d’activitat física hem de tenir en compte la instal·lació disponible CAL: -Un manteniment satisfactori -Una utilització màxima-La incorporació de nous usos-Creació de noves instal·lacions
 11. 11. a) SITUACIÓ Facilitat d’accésA nivell acadèmic ha d’existir una interrelació entre l’edifici acadèmic i les instal·lacions i els vestuaris
 12. 12. És important tenir en compte l‘ACCESSIBILITAT dels usuaris a la instal·lació (norma DARCO) ITINERARI EXTERIOR Transports accessibles Aparcament adaptat (1 cada 40-50)Itinerari des de l’aparcament fins a l’entrada de la instal·lació Senyalització
 13. 13. ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓSi calen escales hi ha d’haver-hiuna rampa de pendent màxima del 6%.Obertures de les portes mínimes del 1’20m... Ha de permetre la maniobra d’una persona amb cadira de rodes VESTÍBUL I RECEPCIÓ Ha de permetre el moviment d’una persona de mobilitat reduïda. Cal tenir en compte l’alçada de la recepció, els panells informatius, il·luminació...
 14. 14. MOBILITAT PER LA INSTAL·LACIÓAtenció amb les portes...les que tenen pom giratori dificulten la mobilitat... VESTUARIS, DUTXES, BANYS...
 15. 15. b) Superfície i alçada Interessant respectar les mesures convencionals c) El terra Ideal: econòmic, elàstic i antilliscant, llarga durada, facilitat de neteja i manteniment, i aspecte agradable d) Les parets Dura, llisa, sense arestes ni sortints (màxima superfície per utilitzar) (rocòdroms?)
 16. 16. e) La il·luminació Evitar els reflexes. La llum, tant natural com artificial, és millor que vingui del sostre f) Els sostres Aïllants, evitant fresses i condensacionsg) Calefacció i ventilació Temperatura adequada al voltant de 13º. Cal disposar ventilació per extractors.
 17. 17. h) MagatzemsSuficients i amplis, que permetin guardar i moure amb facilitat el material gran. i) Senyalització Línies per al màxim nombre d’esports.
 18. 18. j) Ancoratges Que no suposin risc per a la pràctica (en un mateix pla, tapes protectores...) k) ProtectorsTant protectors de cistelles, pals, tanques...com del terra, xarxes..
 19. 19. 2.2- EL MATERIALLA SEVA IMPORTÀNCIA RAU EN: FACILITA L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS FACILITA LA MOTIVACIÓ FACILITA L’ORGANITZACIÓ I EL CONTROL DE LA SESSIÓ (¿?) FACILITA EL PROCÉS SOCIAL DE L’ALUMNE
 20. 20. a) Segons el seu tamany- FIX: de grans dimensions i ancorat.(porteries, cistelles, espatlleres...)- MÒBIL: per les sevescaracterístiques de pes, tamany iforma, pot ser utilitzat individualment oen grup, en situacions estàtiques idinàmiques.- MIXTE: el seu trasllat requereix lacol·laboració de diversos alumnes(matalassos, bancs, plinton...)
 21. 21. b) Pel seu ús- Específic: dissenyat per a una pràctica concreta.- Adequat: utilitzat per substituir el material específic (simuladors).- Polivalent: permet varietat de tasques i l’assoliment de diversosobjectius.
 22. 22. c) Pel seva adquisició - COMERCIALITZAT: el trobem a les botigues especialitzades - ENCARREGAT: fet de forma artesana. Ex: tanques, piques, taules... - CONSTRUïT // RECICLAT:construït pels propis alumnes i/o professor.
 23. 23. at- Preu tQ uali Durada Perillositat Poli vale nt Adquisició Inicieu una activitat poliesportiva i us deixen llibertat per adquirir nou material. Què compraríeu?
 24. 24. OrganitzacióTenir previst el material que utilitzarem. (Preparació)Organitzar el transport, muntatge i recollida del material (col·laboraciódels participants... Cal tenir-ho previst abans)Cal tenir en compte les mesures de seguretat (lesions per mal ús...xuts incontrolats, entrebancades...)Facilitat de circulació. El material no pot dificultar el desplaçamentdels participants.
 25. 25. Emmagatzematge Si disposem de sala de material: cal que sigui pròxima al lloc de l’activitat, amb sortida amplia, i espai suficient per a la bona distribució. Cal ordenar el material per especialitat. Es recomanable guardar-lo en carros enreixats (facilitat de transport i observació del deteriorament)Si som responsables del material cal realitzar un inventari (i tenir-lo al dia).
 26. 26. Aspectes a considerar Necessitats i possibilitats d’ús. Necessitats de reposició. Necessitats de manteniment. Possibilitats demmagatzematge
 27. 27. 1- Detecció necessitatsEstablir uns criteris que cal ser redactats per un comitè (millor queper una sola persona)Atenció! En una instal·lació nova cal tenir en compte els ancoratgesdel material fix (ex: postes de voleibol) 2- Selecció del materialSegons criteris: - Qualitat del material (cercar materials de qualitat contrastada - Seguretat (homologació UNE-EN i el segell CE) - Utilitat (preferible material polivalent) - Manejabilitat (millor materials lleugers) - Manteniment - Estètica, destinació d’ús, cost...
 28. 28. 3- Criteris en la selecció de proveïdorsQUALITAT, ESTABILITAT FINANCERA, ENVIAMENTS, LOCALITZACIÓGEOGRÀFICA, PREUS COMPETITIUS, CERTIFICAT ISO, TERMINIS, CONDICIONS DE TREBALL, EDUCACIÓ I FORMACIÓ, ÈTICA...
 29. 29. 4- Recepció i inspecció de la comandaVerificació, acceptació, descàrrega, introducció del material a l’inventari... 5- Aprovació i pagament de factures Control de la gestió econòmica...responsable de comptabilitat 6- Resultats Valoració final escrita del material i de la relació amb el proveïdor
 30. 30. És linstrument jurídic i tècnic mitjançant el qual el Govern de la Generalitat planifica les actuacions adreçades a dotar Catalunya dels equipaments necessaris per facilitar a tots els ciutadans de Catalunya la pràctica fisicoesportiva en les seves diferents vessants diniciació, formació, competició, recreació i manteniment.Estableix les característiques de lesdiferents xarxes dequipamentsesportius i defineix les prioritatsdactuació. També incorpora unanormativa tècnica que regula els criterisbàsics de seguretat, habitabilitat ifuncionalitat que shan de tenir encompte en la construcció i gestió dunequipament esportiu.

×