Publicité

Les tasques motrius

28 Apr 2010
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Les tasques motrius

 1. LES TASQUES MOTRIUS
 2. PROFESSOR Instruccions Acondicionament del medi ALUMNE/A ACTIVITAT MOTRIU TASCA
 3. ACONDICIONAMENT DEL MEDI Conjunt organitzat dels objectes, dels equipaments, o d’altres subjectes, que serveixen de suport a l’activitat motriu del practicant. INSTRUCCIONS Donades abans de l’execució motriu especificaran o l’organització del material, o les modalitats o formes d’execució, o els objectius a realitzar.
 4. TASQUES NO DEFINIDES Es caracteritza per la no especificació de l’objectiu final del comportament motor del nen/a, i la no especificació de les operacions o accions a realitzar Aquest tipus de tasques es divideix en tres sub-grups: TASQUES NO DEFINIDES DEL TIPUS I: Res està definit. Els participants entren a la sala o s’ha disposat el material a l’atzar. Cadascú escull lliurament el material i l’activitat que prefereix. La consigna és mínima i es tracta tan sols de conduir als nens/es a aquests tipus de situació.
 5. TASQUES NO DEFINIDES DEL TIPUS III: En aquest cas el professor/a perllonga la fase exploratòria a través de reconduir la situació, introduïnt noves activitats o materials. Ex: “què es pot fer, a més, amb les pilotes?” o “busqueu altres maneres possibles de llançar la pilota”. Així doncs, les tasques no definides es caracteritzen per la no determinació de l’objectiu a assolir, i la no especificació de les accions a realitzar. Això no exclou la possibilitat que el nen/a es plantegi, per si mateix, els seus propis objectius.
 6. Les tasques no definides constitueixen la base de les situacions exploratòries. Cal, però, que cada situació suposi un caràcter de novetat, d’inèdit, d’imprevisible. La fase exploratoria es pot allargar introduïnt noves tasques no definides. Amb quins estils d’ensenyament creieu que guarda relació?
 7. TASQUES SEMI-DEFINIDES Es caracteritza per la determinació d’un objectiu final a assolir, sense que això comporti cap indicació sobre les accions que cal realitzar La consigna defineix l’objectiu que han d’assolir, i al mateix temps proporciona un o varis criteris d’avaluació. No indica la manera en què es pot assolir un objectiu.
 8. En les tasques semi-definides cal destacar que els objectius a assolir, que es troben determinats pel professor, introdueixen una norma sobre la qual el nen/a ajusta la seva activtat. La situació genera un problema sobre el qual el subjecte ha d’actuar. Les diferències individuals determinaran el grau de dificultat de la tasca.
 9.  
 10. ALTRES CLASSIFICACIONS DE LES TASQUES MOTRIUS Segons Cratty (1982): – Fines (Treball maual precís) – Globals (Movs. Globals) Segons Poulton (1957): – Obertes (Context desconegut i/o variable) – Tancades(Context conegut i estable) Segons Fitts i Posner: – Discretes (Principi i final determinat, ex: salt d’alçada) – Seriades (moviments es repeteixen cíclicament, ex: córrer) – Contínues. S’allarguen variant moviments.
 11. Segons Knapp (1963): – Habituals (Conegudes, s’automatitzen) – Perceptives (Major implicació cognitiva) Segons Singer (1986): – Regulació Externa (obertes i perceptives) – Autorregulació (tancades i habituals) – Regulació Mixta (són obertes i habituals, i a la vegada tancades i perceptives) (golf, esquí) Sanchez Bañuelos (1986): – Mecanisme perceptiu – Mecanisme decisió – Mecanisme executor
 12. CARACTERÍSTIQUES DE LES TASQUES - Han d’ajustar-se a l’objectiu didàctic. - Han de ser significatives (que aportin...) - Han de permetre diferents ritmes d’aprenentatge. - Han de seguir una progressió lògica. - Han de partir del què l’alumne sap.
 13. No definides I No definides II No definides III Semi-definides I Semi-definides II Definides I Definides II LLIBERTAT DISCIPLINA Comportaments espontanis Màxim grau d’indeterminació del moviment Comportaments determinats Determinació total del moviment PEDAGOGIA DE LA LLIURE EXPLORACIÓ PEDAGOGIA DE LES SITUACIONS PROBLEMA PEDAGOGIA DE LA SITUACIÓ PEDAGOGIA DEL MODEL ESTILS D’ENSENYAMENT J I H G F C B A E D
Publicité