Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Můj příběh - Pavel Horalík

Má přednáška na Obchodní akademii a VOŠ v Uherském Hradišti.

 • Soyez le premier à commenter

Můj příběh - Pavel Horalík

 1. 1. Prezentace OAUH 4.5.2011
 2. 2. Můj příběh
 3. 3. PAVEL HORALÍK
 4. 4. 25 let
 5. 5. Svobodný
 6. 6. Bezdětný
 7. 7. Šumice
 8. 8. 2001
 9. 9. Ekonomické lyceum
 10. 10. 4 roky
 11. 11. Učení
 12. 12. Skvělého ţivota
 13. 13. 2005
 14. 14. MATURITA
 15. 15. Vysoká škola
 16. 16. VUT a MZLU v Brně
 17. 17. MZLU, PEFEkonomická informatika
 18. 18. nadšení
 19. 19. trápení
 20. 20. Po roce a půl THE END
 21. 21. Uff…
 22. 22. Co dál?
 23. 23. Velká Británie
 24. 24. Warehouse operator
 25. 25. Po 3 měsících THE END
 26. 26. Smutek?
 27. 27. Patriot?
 28. 28. Jazykovázkušenost
 29. 29. Ţivotnízkušenost
 30. 30. Visteon Autopal, s.r.o.
 31. 31. Analytik dat
 32. 32. Tvorba reportů,grafů a přehledů
 33. 33. Po 6 měsících THE END
 34. 34. Denní stáţv rekl. agentuře
 35. 35. Inreka Plošiny, s.r.o.
 36. 36. Marketing, podporaprodeje, fotografování, správa poč. sítě
 37. 37. Srpen 2008
 38. 38. Ţivnostenský list
 39. 39. Podnikání na internetu
 40. 40. Domény, vlastní internetové projekty,tvorba webů a reklama
 41. 41. První velká zakázka v únoru 2009
 42. 42. ZAČÁTEK
 43. 43. Podnikání ve 2
 44. 44. Červen 2009vlastní kancelář
 45. 45. Říjen 2009Kreativka, s.r.o.
 46. 46. Zaměstnání, vlastní podnikánípodnikání Kreativky
 47. 47. od 7-15.30od 16.00-21.00
 48. 48. Práce = zábava
 49. 49. od 1. 1. 2011fulltime Kreativka
 50. 50. Co mi dala škola
 51. 51. Hmm?
 52. 52. Naučila mě učit se
 53. 53. učit se učit se učit se
 54. 54. V dnešní doběDŮLEŢITÉ
 55. 55. Co vyuţívám v praxi?
 56. 56. Ekonomické předměty
 57. 57. Angličtinu!
 58. 58. Matematiku…
 59. 59. Všeobecné vzdělání!
 60. 60. Pokud se nebojíte práce
 61. 61. Praxe vásnaučí :-)
 62. 62. Nejlepší učení
 63. 63. Pokus Omyl
 64. 64. Rady & Tipy
 65. 65. Kaţdý máme svoji CESTU
 66. 66. Neexistuje univerzální recept…
 67. 67. Moje postřehy
 68. 68. buďte PEČLIVÍa PLŇTE sliby
 69. 69. stanovte si CÍLE,NEPŘEPALTE je
 70. 70. Kaţdé klopýtnutívás posune DÁL
 71. 71. VYČNÍVEJTE z řady
 72. 72. Buďte EMPATIČTÍ, VCIŤTE se…
 73. 73. Neustále na sobě PRACUJTE…
 74. 74. NEPLÝTVEJTE časem…
 75. 75. COKOLIV v ţivotěchcete, DOKÁŢETE
 76. 76. Pokud máteVÁŠEN…E
 77. 77. Máte to veVLASTNÍCH RUKOU
 78. 78. Děkuji za pozornost
 79. 79. Pavel Horalík horalik@kreativka.cz www.pavelhoralik.cz www.kreativka.cztwitter.com/pavelhoralik

×