Publicité

Varbergs kommuns organisation 2014

Yrkesverksam inom Marknadsförings- och reklambranschen à Vi som är glädjespridare!
12 Nov 2014
Publicité

Varbergs kommuns organisation 2014

  1. Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Valnämnd Överförmyndarnämnd Kultur- och fritidsnämnd Servicenämnd Socialnämnd Varbergs Stadshus AB Varberg Energi AB Varberg Event AB Varberg Vatten AB Varbergs Bostads AB Varbergs Fastighets AB KOMMUNENS ORGANISATION Hallands Hamnar Varberg AB VIVAB 50 % Överförmyndarexpedition Kommunstyrelsens förvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Stadsbyggnadskontor Hamn- och gatuförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Serviceförvaltning Socialförvaltning Miljö- och hälsoskyddsförvaltning Miljö- och hälsoskyddsnämnd Hamn- och gatunämnd Byggnadsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Kommunstyrelse Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst Hallands Hamnar AB 50 % Varberg Energimarknad AB Marknad Varberg AB
Publicité