Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
_É
v
3

  

 

i
E . . _ __. .
rxgnqçj u Dbi olo- lmCr-qg: q¡ruulilãnnur-zglnb

15., 

ou¡ 'R$59.033' "Iltfliiltlar VJAÇOKVÍIIKOSQ" -ntui...
:twin qb Pniagqflq)

Í Mlnhs'
ai - -l - › - ~
? J -plVur q. ? 'UEÍQVALÇKO o) Àlquñinqqnàs)

? l-. Z-_e-! Aiz-Zlsr 'pa-rn “...
59'10" ai» írriiat-. .nksi Êrgnlr-úzbr

1.1» 'lllTJri-Zntqvainzvalr '- _gnlñlllvf/ Atih-
5
_W , , ñ _w a'
Q “ _ W' “ ' illl _ A
t A s l
'ii-Hit' o) 'pai-team lurlzz' _. iii llll *v* «e
. _ , .h . .i l il* ...
à _ A: _ ' ^" 'à a ¡ v. 
f' âuniy. .g rh›¡zqnkq¡ 1.¡ r 'ill' ru ' I| l
v iii* ílli m» r, V
D' 'glfgdptor ! u^¡y. qqn¡...
i l

: unir o) 'rúuggyftcy : lckkfgl

9 W195 "totolknr or dh),
«flora» o- 'rúnxqlllqk Flqñlllé-I'

. r
9- ; unir qq7jrv_qV/ _›~o; lp~ qlqnucyur [gr ! dan

 

 

 

 

 

s_ )
r , y
. ....
m. 
w
e
W

W
, w
e,
:ioulr gr 'rnhlâi

 

 

, ri-Juma dtofaiilii" “l i= ~

 

 

  

 

 

. ' L ›¡
 '_. . x
 _ 1
 . l '
l
4 1

- , ' "l...
t j illl
, , _ , 
. _ . m. 'lll
? tr . ~-' 'Mn _lfir r : i
, Ç uv o Fr. I 9.4 9,¡ Fl, 31.! m' m¡ m, 
?«0'. |.›"7Àl'.0...
.'*4_"¡›, .~« o . - - v;  ! El '-' 7-"

miguel. : ' 3.3710#
, l , z “l
1' I r
ñlíllvu-U) 'rvÍhnqnÍ-J» lideüluañtithr: 'l x tl¡l! ..'AÚñ*'. -.> l v a" ”
r ' r' v - oiii iii¡
u/ dgrft...
o
l
: loruivwor Fifhígñkgbr glcrngovg» Ilda. l¡ 'll' m'
. , , r . , l , 'm 'm ¡t! 
:r grjmniàíaijgp wht-_htzçàgéigv...
Q* t p. - ill/ I
¡Ir'~ . -,u? _n_« à', l
otlv o FV, no, o) ll! r _ 'm m, !ç
: wgpúéñíqmnv»(quorum-um»Ínai,  'lll 'l...
à-YIIW! ? PÊÍHÊQÍK-_bx- lVIlgKÍÊ-f*

ç) Funky_ . ~.¡, .31._irç, ».tartaruga. « 

 

r' 5

! lll

lili

*lili

illi

ill! 
...
:fa: ?R431 tipica” v'.
a . çgmf
.'I)a. 

ill; lu

till tir

lll* ill*-

illl* lili

. aí v_

, l
 o
't' / 
 (ví

 

 

L! ,
O libro dos piratas de 1ºc
O libro dos piratas de 1ºc
O libro dos piratas de 1ºc
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

O libro dos piratas de 1ºc

2 447 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

O libro dos piratas de 1ºc

 1. 1. _É v 3 i
 2. 2. E . . _ __. . rxgnqçj u Dbi olo- lmCr-qg: q¡ruulilãnnur-zglnb 15., ou¡ 'R$59.033' "Iltfliiltlar VJAÇOKVÍIIKOSQ" -ntuizqmm rl 3* N , 'l . l rkorlpyg» 'Lroqzqva- qo_v, qnr, o_lpv~ -tzqmv ttnzoypjqoy-u- n V 'l l i I' r 9 (unltd. ) (Éh. - lni» tslgaonlyuqor o: Zuelvgv 457.119 qutqlpym. 'il l FL-q-¡Jjrrpynqíl_Qkzltlzour 'ray-uy o) QF: ÍAt: .-I-I_pv. "V_ÍÊI¡v vs. - . _ _ ri _. __. v guto n_ mai; qgñlíbv qb Yakuza) Í-r,7¡f: v,[r, lo_v_nzv_or4¡›¡l l . _l.
 3. 3. :twin qb Pniagqflq) Í Mlnhs' ai - -l - › - ~ ? J -plVur q. ? 'UEÍQVALÇKO o) Àlquñinqqnàs) ? l-. Z-_e-! Aiz-Zlsr 'pa-rn “oiii-J, l . l l v r tu li' r, l r
 4. 4. 59'10" ai» írriiat-. .nksi Êrgnlr-úzbr 1.1» 'lllTJri-Zntqvainzvalr '- _gnlñlllvf/ Atih-
 5. 5. 5 _W , , ñ _w a' Q “ _ W' “ ' illl _ A t A s l 'ii-Hit' o) 'pai-team lurlzz' _. iii llll *v* «e . _ , .h . .i l il* iii lili l O 9' 'IVA' 'IHU-IV' tÚaVMttliv 1717m- [npy qohronlzzn l w m m r ' " u r l . l , _ E › , i t r ~ l* l r ' l - l l _ ¡« l . . s. , l, 1 _ s'. *ã* 1 V t' , , › t* 'i ; ~ r r- (l I Í i , A É' › " , , ^ , i ' 'J L' r . . t - . r *
 6. 6. à _ A: _ ' ^" 'à a ¡ v. f' âuniy. .g rh›¡zqnkq¡ 1.¡ r 'ill' ru ' I| l v iii* ílli m» r, V D' 'glfgdptor ! u^¡y. qqn¡nv till' till t- e 'll' ill* iii t t 'i i¡ _ _ PY J _' r r _ i r / "' k l l ' 4 t ~_ l ¡ ' Í / ,/ çl 'l x M1/ l' r ~ ~ ü l_ . _gx ç x. A n¡ / z , i 3_ _v , A H ç t . i, _ / ,_. , ¡ . r x . t x , 1 l , S r l « o' . _ / W ' ~ ” 'tl ' » ' A. 'r r 'i çi s. , ç gil lar z¡ A _ , .V , ç y . .›' - r ; ~. ' ki' _z . A . . ê r _y 1.3 - ' . l
 7. 7. i l : unir o) 'rúuggyftcy : lckkfgl 9 W195 "totolknr or dh),
 8. 8. «flora» o- 'rúnxqlllqk Flqñlllé-I' . r 9- ; unir qq7jrv_qV/ _›~o; lp~ qlqnucyur [gr ! dan s_ ) r , y . .~ l il x . _p_ › l r. ' "
 9. 9. m. w e W W , w e,
 10. 10. :ioulr gr 'rnhlâi , ri-Juma dtofaiilii" “l i= ~ . ' L ›¡ '_. . x _ 1 . l ' l 4 1 - , ' "l, r f" l _. É , "l , ___ . 4 , V ~e " 7 V¡
 11. 11. t j illl , , _ , . _ . m. 'lll ? tr . ~-' 'Mn _lfir r : i , Ç uv o Fr. I 9.4 9,¡ Fl, 31.! m' m¡ m, ?«0'. |.›"7Àl'.0-' , zeñzt-? Iugñen-199m2'. 'min ctruvnàh-. x-ror. 'll' 'l' , 4 r _l , i t' " 3 i . l l v i l; -
 12. 12. .'*4_"¡›, .~« o . - - v; ! El '-' 7-" miguel. : ' 3.3710#
 13. 13. , l , z “l 1' I r ñlíllvu-U) 'rvÍhnqnÍ-J» lideüluañtithr: 'l x tl¡l! ..'AÚñ*'. -.> l v a" ” r ' r' v - oiii iii¡ u/ dgrftçztr» 'hní-. ntgzçiíçeüí-íàl-r 'dam 3-!429- , « * , ã aiii iii r l , mi ill: dll' rf. _ Ji ' l ', ri r i. l l_ l i 1 '. N , O *Dr k" 'x l"" . x j_ l _ . _L . '. | _ “ _Í li t t' *l w, 1,1 A 4 , . r L t r, l l' - . [i P. ) jr' b 117 l _ . ' V l Y: . ¡ç_| Ír~. f¡v afff, 171m
 14. 14. o l : loruivwor Fifhígñkgbr glcrngovg» Ilda. l¡ 'll' m' . , , r . , l , 'm 'm ¡t! :r grjmniàíaijgp wht-_htzçàgéigvar Pvjã&or . rviÍgçu. l i _ij 'lili 'll' r' . . , lll' 'm' 'll' l .
 15. 15. Q* t p. - ill/ I ¡Ir'~ . -,u? _n_« à', l otlv o FV, no, o) ll! r _ 'm m, !ç : wgpúéñíqmnv»(quorum-um»Ínai, 'lll 'll' 'll' V' A, . _ W. , . v . l i l ! l / . l. l ç_ v: p . . l lr, ' x Ji, 4 ' Ml r Í ts . r . l t. ” 'r i . l t ~ ' t A 4 x ; /¡ . ” _ V . ' a . l. ll_ "x, N *l "' ' ' sil l ,  . .. j v_ "l »l l li 1'! J' A Í- _ 'w u ¡ . J
 16. 16. à-YIIW! ? PÊÍHÊQÍK-_bx- lVIlgKÍÊ-f* ç) Funky_ . ~.¡, .31._irç, ».tartaruga. « r' 5 ! lll lili *lili illi ill! lili rlllr h r l . _. , Y ' XX* ! Fr -w ¡a- , hi
 17. 17. :fa: ?R431 tipica” v'.
 18. 18. a . çgmf
 19. 19. .'I)a. ill; lu till tir lll* ill*- illl* lili . aí v_ , l o 't' / (ví L! ,

×