Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kennisgebied - Thema 2 Scriptieworkshop

5 327 vues

Publié le

verkregen via HRO

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Kennisgebied - Thema 2 Scriptieworkshop

 1. 1. Workshop scriptie Thema 2 Kennisgebied
 2. 2. Wat is je kennisgebied? <ul><li>Kennisgebied: </li></ul><ul><ul><li>Domein waarin je onderzoeksvraag thuishoort </li></ul></ul><ul><ul><li>Achtergrondkennis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Theorie ë n, aannames, feiten, begrippen en relaties die je als gegeven beschouwt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kennis die je gebruikt, maar niet ter discussie stelt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>b.v. Web 2.0 heeft tot interactiviteit geleid. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>De journalistiek is met de komst van Internet veranderd. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Door Internet is ‘kennis’ voor iedereen toegankelijk. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Door ICT is het sociale leven veranderd </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Plaats en tijd hebben een andere betekenis gekregen. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>De computer is een meta-medium dat andere media in zich kan opnemen. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Basis van theoretisch kader </li></ul></ul>
 3. 3. Nut van kennisgebied <ul><li>Zicht op context van je onderzoek </li></ul><ul><li>Inzicht in afbakening van je onderwerp </li></ul><ul><ul><li>Beter beheersbaar (onderwerp) </li></ul></ul><ul><ul><li>Controleerbaar bij inhoudelijke keuzes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>b.v. gericht verzamelen en analyseren van materiaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hoe het onderwerp benaderd wordt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Op welke aspecten wordt ingegaan? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Welke blijven buiten beschouwing? </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Kennisgebied en scriptie <ul><li>Je onderzoek speelt zicht af binnen kennisgebied </li></ul><ul><li>Je kiest je thema binnen je kennisgebied </li></ul><ul><li>Je thema spits je toe op je onderwerp </li></ul><ul><li>Indien nodig: onderwerp inperken </li></ul><ul><li>Vanuit hier volgt de vraagstelling: je onderzoeksvraag </li></ul>
 5. 5. Kennisgebied en thema <ul><li>Op welke thema’s in je vakgebied heeft jouw onderzoeksvraag betrekking? </li></ul><ul><li>Kennisgebied CMD = hoofdgebied </li></ul><ul><ul><li>Design </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Technologie </li></ul></ul><ul><li>Deelgebied= thema </li></ul><ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Abstract design </li></ul></ul><ul><ul><li>AJAX </li></ul></ul><ul><ul><li>Emotional design </li></ul></ul><ul><ul><li>Usability </li></ul></ul><ul><ul><li>Brand loyalty </li></ul></ul><ul><ul><li>Graphic interface design </li></ul></ul><ul><ul><li>Game design </li></ul></ul><ul><ul><li>RIA’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. etc. </li></ul></ul>
 6. 6. Kennisgebied <ul><li>Bepaalt bril van onderzoeker </li></ul><ul><ul><li>Vanuit welke inhoudelijke achtergrond wordt onderwerp benaderd? </li></ul></ul><ul><li>Voorbeeld I munt </li></ul><ul><li>Voorbeeld II De Efteling </li></ul>
 7. 7. Voorbeeld I: Munt <ul><li>Scheikundige vraagt </li></ul><ul><ul><li>Waarvan is munt gemaakt? </li></ul></ul><ul><li>Econoom vraagt </li></ul><ul><ul><li>Wat is de munt waard? </li></ul></ul><ul><li>Filosoof vraagt </li></ul><ul><ul><li>Wat is de betekenis van geld? </li></ul></ul><ul><li>Ontwerper vraagt </li></ul><ul><ul><li>Wat is de kwaliteit van vormgeving? </li></ul></ul>
 8. 8. Voorbeeld II: De Efteling <ul><li>Socioloog vraagt: </li></ul><ul><ul><li>Wat is het gedrag van mensen, en met name kinderen, in een pretpark </li></ul></ul><ul><li>Vrijetijdswetenschapper vraagt: </li></ul><ul><ul><li>Wat is de rol van pretperken binnen vrijetijdsbesteding en met name De Efteling? </li></ul></ul><ul><li>Econoom vraagt: </li></ul><ul><ul><li>Welke economische bijdrage levert de Efteling op: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lokaal niveau </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regionaal niveau </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nationaal niveau </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internationaal niveau </li></ul></ul></ul><ul><li>Filosoof vraagt: </li></ul><ul><ul><li>Wat drijft mensen om in hun vrije tijd naar pretparken te gaan en met name de Efteling? </li></ul></ul>
 9. 9. Kennisgebied CMD <ul><li>Wat vraagt……….zich af? </li></ul><ul><ul><li>User Experience design / Interaction design / Visual interface design </li></ul></ul><ul><ul><li>Multimedia product development </li></ul></ul><ul><ul><li>Experience Branding </li></ul></ul><ul><ul><li>Web & Mobile </li></ul></ul><ul><li>Welke vragen stellen zij? </li></ul>

×