Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Arrela't al barri

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Arrela't al barri

  1. 1. Arrela’t al barri: Hort urbà comunitari Breu síntesi del projecte     El projecte "Arrela't al barri" sorgeix de la iniciativa del Servei de Dinamització i  Intervenció Comunitària de Badalona Sud, amb la intenció de recuperar de manera  participativa un espai abandonat i malmès del barri del Remei. En aquest solar, amb la  implicació de diferents col∙lectius del territori (centres educatius, entitats, grups  informals) s'ha creat un Hort Urbà Comunitari que és gestionat per un grup motor    Necessitat social i finalitat del servei     Es pretén que aquest espai rehabilitat aculli activitats socioculturals adreçades a  promoure la cura de l'entorn i la convivència entre veïns i, a més, allò que es cultivi a  les zones comunes revertirà en la resta de la comunitat, com a enjardinament de  parterres i balcons de comunitats de veïns i veïnes    Entitats que impulsen l'experiència     Casal dels Infants per a l'acció social als barris    Entitats que col∙laboren      Residència per a persones amb discapacitat Sant Roc, COINTEGRA, Institut B9, Centre  de dia Bétula, Cibercaixa Badalona Sud, Consorci Badalona Sud, Escola d'Educació  Especial Maregassa, Club de petanca Sant Roc, Escola de Natura de Badalona.    Participants     Alumnes de totes les edats que s’emmarquen en  els espais de l’educació obligatòria,  educació especial, educació en el lleure, projecte comunitari    Persones destinatàries del servei      Els veïns i veïnes del barri on s’acull l’hort    Objectius d'aprenentatge     Aprenentatges referents al manteniment i cultiu a l'hort urbà (adequació de la terra,  tipus de cultiu adequats a l'estació i el terreny, identificació de llavors, tècniques de  manteniment i cultiu) i sistemes d'organització i gestió d'un grup participatiu.    Ubicació en el currículum (escola) o en una activitat estable (entitat)      Medi ambient, Participació ciudadana       
  2. 2. Més información sobre el projecte    Casal d’infants per a l’acció social als barris     

×