Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

999 บทสัมภาษณ์ dlit ทำสื่อ

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (17)

Plus par Piyarerk Bunkoson (20)

Publicité

Plus récents (20)

999 บทสัมภาษณ์ dlit ทำสื่อ

  1. 1. ๑. ข้อมูลเบื้องต้น ชื่อ นายปิยะฤกษ์ บุญโกศล ตําแหน่ง ครู โรงเรียน เขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต ๒๙ จังหวัดอุบลราชธานี รายวิชาที่สอน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ผลงาน ๑. ครูต้นแบบบันทึกเทปรายการ DLIT Classrooom ตามโครงการ “การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ “Distance Learning Information Technology (DLIT)” ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายวิชา ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เผยแพร่ใน http://www.dlit.ac.th/ จํานวน ๕ เทป ดังนี้ ๑.๑ เสียงในภาษา ตอนที่ ๑ ๑.๒ เสียงในภาษา ตอนที่ ๒ ๑.๓ องค์ประกอบของพยางค์และคํา ตอนที่ ๑ ๑.๔ องค์ประกอบของพยางค์และคํา ตอนที่ ๒ ๑.๕ การเขียนสะกดคํา

×