Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

LRN21 Mediawijsheid

1 603 vues

Publié le

Presentatie voor het netwerk LRN21 over het vak Mediawijsheid zoals dat binnen het Koning Willem I College ontwikkeld is en momenteel uitgerold wordt.

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

LRN21 Mediawijsheid

 1. 1. Mediawijsheid als vak :-))
 2. 2. pjkoning pjkoning pkoning Patrick Koninghttp://lerenontrafeld.nl/http://goo.gl/04UtY
 3. 3. Positionering vanuit het college
 4. 4. Waarom? vanuit de student
 5. 5. [Bron: Safe Internet Banking, Febelfin, Youtube]
 6. 6. [Bron: ]
 7. 7. [Bron: Commercial over Veilig Internetten, ]
 8. 8. [Bron: Gevaren van Facebook, Kazakkendraaiers, ]
 9. 9. Waarom? vanuit organisaties
 10. 10. Wat?kennis & vaardigheid
 11. 11. Family Online Safety Institute“Society needs to help children make wise choicesabout the content they seek out and post online;about whom they contact and who they allow tocontact them; and how they conduct themselveson the internet. Children need to be empoweredand encouraged to make better decisions so thattheir actions in the online world are similar to theiractions in the offline world - a distinction, FOSIbelieves, children dont always make.”[bron: Wikipedia.org]
 12. 12. De 3 C’s als basis”Kerntaak 1 – ContentPositief kritisch zijn ten opzichte van informatie op hetinternet en heldere afwegingen maken wanneer informatievan het internet wordt gehaald en wanneer informatiegebruikt wordt van niet digitale bronnen.Kerntaak 2 - ContactPositief kritisch zijn ten opzichte van communiceren ensamenwerken op internet en heldere afwegingen maken metwie, op welke manier en via welk kanaal je communiceert.Kerntaak 3 - ConductPositief kritisch ten opzichte van eigen en andermans gedragop internet en weten met welke tools en wat wel en nietgepubliceerd en gedeeld kan worden.
 13. 13. Inhoud & leerdoelen[Bron: ict-en-onderwijs.blogspot.nl van Margreet van den Berg]
 14. 14. Inhoud & leerdoelen[Bron: ict-en-onderwijs.blogspot.nl van Margreet van den Berg]
 15. 15. Hoe?keuzes maken
 16. 16. Onderwerpen
 17. 17. Practice what you preach
 18. 18. EindopdrachtBewijs van deelname Mediawijsheid• Aanwezigheid = minimaal 80% (inclusief ziekte)• Eindopdracht = voldoende
 19. 19. PPT’s + lesbrieven
 20. 20. Waarmee? ELO
 21. 21. Studieroute Algemene informatie LesmateriaalPresentaties Link naar portfolio
 22. 22. Wanneer? uitrol
 23. 23. P3 P1 P4 P2 Train the trainer Bol-2/3/4 Fasering Vrijwillige deelname Bol-3/4Train the trainer Bol-2/3/4 Aanpassen lesmateriaal Bol-2 2013 2012
 24. 24. Afdelingen• 2011-2012 / Pilot ICT-Academie• 2012-2013 / Train-the-trainer / L&B Docenten • Geuniformeerde beroepen • KMVO • Media, Art and Performance • Finance, Banking & Insurance • ICT-Academie • Kind & Educatie • Verzorging en verpleging • Middelbare Horeca School • Sociaal Maatschappelijke • Funderend Beroeps Onderwijs studies • Ondernemers Accademie • Lifestyle • Mobiliteit & logistiek • Assistenten in de • Cosmo academie gezondheidszorg • Sport & Beweging
 25. 25. Evaluatie? het geleerde
 26. 26. Dilemma #1: Motivatie
 27. 27. Dilemma #2: Mediawijs of -vaardig mediaWIJS mediaVAARDIGStudent mediaWIJS mediaVAARDIG Docent → D#3
 28. 28. Dilemma #2: Mediawijs of -vaardig“… weinig tot geen besef van wet en regelgeving.”
 29. 29. Dilemma #2: Mediawijs of -vaardig “… vaak laks met wachtwoorden.”
 30. 30. Dilemma #2 “… geen lezers/schrijvers.”
 31. 31. Dilemma #2: Mediawijs of -vaardig “… 1 op 10 gamers is verslaafd.” “3 a 4% van de jongeren is gameverslaafd”
 32. 32. Dilemma #2: Mediawijs of -vaardig “… compulsief online gamen.” “… compulsief online communiceren”
 33. 33. Dilemma #2: Mediawijs of -vaardig “… invloed van sociale media op pesten wordt onderschat.”
 34. 34. Dilemma #2: Mediawijs of -vaardig aanpassen“… weinig tot geen besef van gezondheidsgevaren.”
 35. 35. Dilemma #2: Mediawijs of -vaardig “… leren gebruiken van tools kunnen ze zelfstandig.”
 36. 36. Dilemma #3: Twitter in real life[Bron: ]

×