Publicité
Workshop Positief Leerklimaat - 3.2 Criteria voor een goede invulling van dimensie 1 motivatie
Workshop Positief Leerklimaat - 3.2 Criteria voor een goede invulling van dimensie 1 motivatie
Prochain SlideShare
#evalu8 - Leerrendement - V-model#evalu8 - Leerrendement - V-model
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Workshop Positief Leerklimaat - 3.2 Criteria voor een goede invulling van dimensie 1 motivatie

  1. Hoe vergroot ik motivatie van studenten? 24 april 2012 In onderstaande lijst staat een groot aantal criteria om Dimensie 1 van Marzano1: Motivatie positief te beïnvloeden. De eerste tabel is van invloed op alle docenten. De tweede tabel gaat vooral over de invulling van het (vernieuwd) mentorschap. Mochten er aanvulling en/of vragen en opmerkingen zijn over dit document, dan kunt u altijd contact opnemen met Patrick Koning, Academy for Teaching and Learning. Criteria -- - + ++ Klassenklimaat positief beïnvloeden Bevorderen van acceptatie 1. Gaat met alle leerlingen een relatie (“band”) aan. 2. Houd eigen (positieve) houding in de gaten. 3. Betrekt alle leerlingen gelijkmatig bij activiteiten in de les. 4. Gaat positief om met verschillen tussen leerlingen. 5. Reageert positief op foute of geen antwoorden. 6. Gebruikt verschillende soorten positieve bevestiging bij het juiste antwoord. 7. Geeft gelegenheid voor groepswerk en samenwerking. 8. Zorgt ervoor dat leerlingen elkaar leren kennen en elkaar accepteren. 9. Helpt leerlingen om er zelf voor te zorgen dat ze geaccepteerd worden door anderen. Scheppen van veiligheid en orde 1. Laat leerlingen vaak dingen doen waarbij ze even moeten bewegen. 2 Leert leerlingen omgaan met het “tussen haakjes zetten” . Hulpmiddel: Criteria voor een goede invulling van Dimensie 1: Motivatie 2. 3. Stelt gezamenlijk klassenregels en procedures vast. 4. Is zich bewust van pesten en bedreigingen binnen en buiten het lokaal. 5. Laat leerlingen zelf formuleren wanneer ze zich prettig voelen. Een positieve houding t.o.v. leertaken ontwikkelen Laat leertaken als waardevol en relevant ervaren 1. Ontwikkelt een gevoel van vertrouwen in doel en praktijk van de school. 2. Helpt leerlingen begrijpen wat de waarde is van specifieke kennis. 3. Ontwikkelt betrokkenheid bij leertaken. 4. Ontwikkel leertaken die aansluiten bij de doelen en de belangstelling van leerlingen. Bevorderd vertrouwen in eigen kunnen 1. Leert de leerlingen de leervaardigheden die nodig zijn om leertaken uit te voeren. 2. Geeft positieve en/of passende feedback. 1 Leren in vijf dimensies, Marzano. 2 “Tussen haakjes zetten” betekent dat leerlingen zich richten op de leerstof en dat ze de andere dingen die hen afleiden even “parkeren”. Patrick Koning, Academie voor Teachning and Learning, Koning Willem I College 1
  2. Hoe vergroot ik motivatie van studenten? 24 april 2012 3. Leert leerlingen positief tegen zichzelf te spreken: een soort herprogrammering. 4. Helpt leerlingen in te zien dat ze wel de vaardigheden hebben om bepaalde leertaken uit te voeren. 5. Staat altijd open voor hulp en advies. Maakt heldere en duidelijke leertaken 1. Is helder over het doel van de leertaak en over wat de leertaak precies van leerlingen vraagt. 2. Is duidelijk over de eindtermen/competenties die je met de taak wilt toetsen. 3. Is duidelijk over het niveau dat verwacht wordt: welke eisen stel je aan het resultaat? Betrokkenheid bij eigen leren beïnvloeden 1. Zet leerlingen in als coach en begeleider. Onderstaande criteria gaan specifiek over de invulling van het mentorschap binnen een gehele opleiding. Betrokkenheid bij eigen leren beïnvloeden 2. De mentor praat met leerlingen over: a. Hoe het leren gaat, qua: i. Voortgang ii. Aanpak iii. Leerstijl b. Hoe de leerlingen zijn leerstijlen kan verbreden. 3. De mentor stimuleert de leerlingen zelf te laten zien wat ze in huis hebben (mogelijk in een portfolio) door: c. Leerlingen te stimuleren een (digitaal) portfolio bij te houden. d. Voortgangsgesprekken te voeren aan de hand van het portfolio. e. Feedback te geven op het portfolio. Hulpmiddel: Criteria voor een goede invulling van Dimensie 1: Motivatie f. Gaat in op feedback die andere leerlingen in het portfolio hebben gegeven. g. Overlegt met vervolgopleidingen over mogelijke aansluitingsproblematiek. Tops Tips Patrick Koning, Academie voor Teachning and Learning, Koning Willem I College 2
Publicité