Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

XARXES INFORMÀTIQUES.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Xarxes
Xarxes
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 9 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Plus récents (20)

XARXES INFORMÀTIQUES.pdf

  1. 1. XARXES INFORMÀTIQUES Ismael Chernichero 4C
  2. 2. Índex Índex........................................................................................................................................... Introducció: ..............................................................................................................................1 Router ......................................................................................................................................2 Tarjeta de xarxa ....................................................................................................................2 Switch...................................................................................................................................2 Cables de xarxa.....................................................................................................................3  Cable de coure de parells trenats...............................................................................3  Cable coaxial..............................................................................................................3  Cable de fibra óptica..................................................................................................3  El mitja sense fil. Wifi.................................................................................................4 Arquitectura de xarxa........................................................................................................4 Configuracio de la xarxa:.......................................................................................................5 Sistemes operatius....................................................................................................................6  Windows.......................................................................................................................6  Linux .............................................................................................................................6  Mac os ..........................................................................................................................6 Sistemes digitals .......................................................................................................................7 Codi binari ................................................................................................................................7
  3. 3. 1 Introducció: Una xarxa d’area local, també coneguda com a LAN és un conjunt d’ ordinadors i dispositus de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geografica limitada.
  4. 4. 2 Parts d’una xarxa inormatica: Router Dispositiu que permet conectar la nostre xarxa a internet. Permet conectar-se a la línea telefónica i conectar diferents dispositius entre ells. Tarjeta de xarxa Dispositiu que es trova a l’interior de l’ordinador i que permet conectar el cable de xarxa a l’ordinador Switch Dispositiu que permet conectar diferents equipo a la xarxa. Disposa de varies entrades i una sortida.
  5. 5. 3 Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten conectar el switch amb la tarjeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent.  Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colora  Cable coaxial Té un nucli de coure envoltat per una capa aÏllant i una malla metàl·lica que evita les interferències  Cable de fibra óptica La informació es transmet mitjançan petits impulsos de llum. És el mitja més rapid però també el més car.
  6. 6. 4  El mitja sense fil. Wifi. La información es transmet mitjançan ones de ràdio Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informática es poden interconectar entre ells de diferents maneres. Les mes utilitzades són:  Bus. Els oridnadors surten d’un punt central  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell  Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un disposuitiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. És l’arquitectura que hi ha a l’institut.
  7. 7. 5  Cel·lular. La xarxa es compon d’arees circulars. Per exemple les xarxes sense fil. Configuracio de la xarxa:  Adreça Mac Cada targeeta de xarxa té assignat un numero que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant. Aderça Fisica (Mac):  Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.
  8. 8. 6 Sistemes operatius El sistema es el programa o el conjunt de pegrames que efectúen la gestió dels processos basics d’un sistema informatic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes més utilitzats són:  Windows  Linux  Mac os
  9. 9. 7 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa ambv codi binari.El codi binari es un sistemade numeració que nomes te dos simbols, el 0 i el 1. Un bit es la unitat minima de informacio, es a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador es un bit. El bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes 1 BYTE 8 BITS 1 KILOBYTE 1024 BYTES 1 MEGABYTE 1024 KILOBYTE 1 GIGABYTE 1024 MEGABYTE 1 TERABYTE 1024 GIGABYTE Codi binari El codi binari es un sistema de numeració que utilitzen els dispositius i que treballa amb dos simbols. El 0 i 1. 1. Pas de decimal a binari Podem pasar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera consisteix en dividir el numero decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultats fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potencies de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconsegir el numero desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 2 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145

×