SlideShare une entreprise Scribd logo
Xarxes informàtiques
Índex
Continguts
Introducció: ..............................................................................................................................1
Parts d’una xarxa informàtica:...................................................................................................2
Router:..................................................................................................................................2
Targeta de xarxa: ..................................................................................................................2
Switch:..................................................................................................................................3
Cables de xarxes:...................................................................................................................3
 Cable de coure de parells trenats...............................................................................3
 Cable de fibra òptica:.................................................................................................4
 El mitja sense fil. WiFi. ...............................................................................................5
Arquitectura de xarxa ...............................................................................................................6
 Bus:...............................................................................................................................6
 Anell:.............................................................................................................................6
 Estrella:.........................................................................................................................7
 Cel·lular:........................................................................................................................7
Configuració de la xarxa............................................................................................................8
Adreça MAC..........................................................................................................................8
Adreça IP...............................................................................................................................8
Sistemes operatius....................................................................................................................9
 Windows.......................................................................................................................9
 Linux .............................................................................................................................9
 Mac OS..........................................................................................................................9
Sistemes digitals .....................................................................................................................10
Codi binari ..............................................................................................................................11
1
Introducció:
Una xarxa d’àrea local, també coneguda com LAN, és un conjunt d’ordinadors i
dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una
zona geogràfica limitada.
2
Parts d’una xarxa informàtica:
Router:
Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a internet. Permet connectar-se a la
línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells.
Targeta de xarxa:
Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i què ens permet connectar el cable
de xarxa a l’ordinador.
3
Switch:
Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries
entrades i una sortida.
Cables de xarxes:
Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha
quatre tipus de cablejat diferent:
 Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes doméstiques i en
empreses. Està format per cables de colors.
4
 Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla
metàl·lica que evita les interferències.
 Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum.
Es el mitja més ràpid però també el més car.
5
 El mitja sense fil. WiFi. La informació es transmet mitjançant ones de radio.
6
Arquitectura de xarxa
Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de
diferents maneres. Les més utilitzades son:
 Bus: Els ordinadors surten d’un punt central.
 Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.
7
 Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el
nucli de la xarxa. Son les més utilitzades. Es l’arquitectura que hi ha a l’institut.
 Cel·lular: La xarxa es compon d’areas circulars. Per exemple les xarxes sense
fil.
8
Configuració de la xarxa
Adreça MAC
Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest
número ve assignat pel fabricant.
Adreça IP
Correspon a l’adreça de l’equip dins de la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i
l’adreça de host.
9
Sistemes operatius
El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels
processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les
operacions.
Els sistemes operatius més utilitzats son:
 Windows
 Linux
 Mac OS
10
Sistemes digitals
Un ordinador es un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari es un sistema de
numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i el 1.
Un bit és la unitat mínima de informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador es un bit.
Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes.
1 byte 8 bits
1 kilobyte 1024 bytes
1 megabyte 1024 kilobytes
1 gigabyte 1024 megabytes
1 terabyte 1024 gigabytes
11
Codi binari
El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa
amb dos símbols, 0 i 1.
1. Pas de decimal a binari
Podem pasar de decimal a binari de dues maneres diferents.
La primera consisteix en dividir el numero decimal entre 2 i continuar dividint amb els
quocients resultants fins que no es pugui més.
La segona manera consisteix en crear una taula formada per potencies de 2 i col·locar sota 0 i 1
fins aconseguir el numero desitjat.
128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat
1 1 0 0 1 0 0 0 200
1 0 0 0 0 1 1 1 135
1 1 1 0 0 1 1 0 230
1 0 0 1 0 0 0 1 145

Contenu connexe

Similaire à Xarxes.pdf

Xarxes Ton.pdf
Xarxes Ton.pdfXarxes Ton.pdf
Xarxes Ton.pdf
plaboet
 
Xarxes
XarxesXarxes
Xarxes
plaboet
 
Xarxes Dani Perez.pdf
Xarxes Dani Perez.pdfXarxes Dani Perez.pdf
Xarxes Dani Perez.pdf
plaboet
 
XARXES INFORMÀTIQUES
XARXES INFORMÀTIQUESXARXES INFORMÀTIQUES
XARXES INFORMÀTIQUES
plaboet
 
Xarxes informatica.pdf
Xarxes informatica.pdfXarxes informatica.pdf
Xarxes informatica.pdf
plaboet
 
Xarxes Informàtiques
Xarxes InformàtiquesXarxes Informàtiques
Xarxes Informàtiques
Inslaialarquera
 
Xarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdfXarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdf
plaboet
 
Xarxes
XarxesXarxes
Xarxes
XarxesXarxes
Xarxes
XarxesXarxes
Xarxes
plaboet
 
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Inslaialarquera
 
Xarxes
XarxesXarxes
Xarxes
plaboet
 
Xarxes.pdf
Xarxes.pdfXarxes.pdf
Xarxes.pdf
plaboet
 
Ferran Montero Jiménez
Ferran Montero JiménezFerran Montero Jiménez
Ferran Montero Jiménez
plaboet
 
Xarxes informàtiques Zakaria
Xarxes informàtiques ZakariaXarxes informàtiques Zakaria
Xarxes informàtiques Zakaria
Inslaialarquera
 
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiquesXarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Inslaialarquera
 
Xarxes
XarxesXarxes
Xarxes
plaboet
 
Xarxes Informàtiques
Xarxes InformàtiquesXarxes Informàtiques
Xarxes Informàtiques
Inslaialarquera
 
Xarxes
XarxesXarxes
xarxeskholoud
xarxeskholoudxarxeskholoud
xarxeskholoud
plaboet
 

Similaire à Xarxes.pdf (20)

Xarxes Ton.pdf
Xarxes Ton.pdfXarxes Ton.pdf
Xarxes Ton.pdf
 
Xarxes
XarxesXarxes
Xarxes
 
Xarxes Dani Perez.pdf
Xarxes Dani Perez.pdfXarxes Dani Perez.pdf
Xarxes Dani Perez.pdf
 
XARXES INFORMÀTIQUES
XARXES INFORMÀTIQUESXARXES INFORMÀTIQUES
XARXES INFORMÀTIQUES
 
Xarxes informatica.pdf
Xarxes informatica.pdfXarxes informatica.pdf
Xarxes informatica.pdf
 
Xarxes Informàtiques
Xarxes InformàtiquesXarxes Informàtiques
Xarxes Informàtiques
 
Xarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdfXarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdf
 
Xarxes
XarxesXarxes
Xarxes
 
Xarxes
XarxesXarxes
Xarxes
 
Xarxes
XarxesXarxes
Xarxes
 
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
 
Xarxes
XarxesXarxes
Xarxes
 
Xarxes.pdf
Xarxes.pdfXarxes.pdf
Xarxes.pdf
 
Ferran Montero Jiménez
Ferran Montero JiménezFerran Montero Jiménez
Ferran Montero Jiménez
 
Xarxes informàtiques Zakaria
Xarxes informàtiques ZakariaXarxes informàtiques Zakaria
Xarxes informàtiques Zakaria
 
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiquesXarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
 
Xarxes
XarxesXarxes
Xarxes
 
Xarxes Informàtiques
Xarxes InformàtiquesXarxes Informàtiques
Xarxes Informàtiques
 
Xarxes
XarxesXarxes
Xarxes
 
xarxeskholoud
xarxeskholoudxarxeskholoud
xarxeskholoud
 

Plus de plaboet

XARXES INFORMÀTIQUESisaac.pdf
XARXES INFORMÀTIQUESisaac.pdfXARXES INFORMÀTIQUESisaac.pdf
XARXES INFORMÀTIQUESisaac.pdf
plaboet
 
XARXES INFORMÀTIQUES_AMIRA
XARXES INFORMÀTIQUES_AMIRAXARXES INFORMÀTIQUES_AMIRA
XARXES INFORMÀTIQUES_AMIRA
plaboet
 
Lorena Teruel
Lorena TeruelLorena Teruel
Lorena Teruel
plaboet
 
Xarxes Informàtiques.pdf
Xarxes Informàtiques.pdfXarxes Informàtiques.pdf
Xarxes Informàtiques.pdf
plaboet
 
Xarxes informàtiques Wali.pdf
Xarxes informàtiques Wali.pdfXarxes informàtiques Wali.pdf
Xarxes informàtiques Wali.pdf
plaboet
 
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdfXARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
plaboet
 
Xarxes Joan. pdf.pdf
Xarxes Joan. pdf.pdfXarxes Joan. pdf.pdf
Xarxes Joan. pdf.pdf
plaboet
 
JA NO HI ETS.pdf
JA NO HI ETS.pdfJA NO HI ETS.pdf
JA NO HI ETS.pdf
plaboet
 
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
plaboet
 
Siradu XARXES INFORMÀTIQUES (1).pdf
Siradu XARXES INFORMÀTIQUES (1).pdfSiradu XARXES INFORMÀTIQUES (1).pdf
Siradu XARXES INFORMÀTIQUES (1).pdf
plaboet
 
Rayan XARXES INFORMÀTIQUES (2).pdf
Rayan XARXES INFORMÀTIQUES (2).pdfRayan XARXES INFORMÀTIQUES (2).pdf
Rayan XARXES INFORMÀTIQUES (2).pdf
plaboet
 
Xarxes Gerard.pdf
Xarxes Gerard.pdfXarxes Gerard.pdf
Xarxes Gerard.pdf
plaboet
 
xarxes Júlia
xarxes Júlia xarxes Júlia
xarxes Júlia
plaboet
 
XARXES INFORMÀTIQUES Irene Lemos.pdf.pdf
XARXES INFORMÀTIQUES Irene Lemos.pdf.pdfXARXES INFORMÀTIQUES Irene Lemos.pdf.pdf
XARXES INFORMÀTIQUES Irene Lemos.pdf.pdf
plaboet
 
Xarxes Informàtiques. pdf.pdf
Xarxes Informàtiques. pdf.pdfXarxes Informàtiques. pdf.pdf
Xarxes Informàtiques. pdf.pdf
plaboet
 
Xarxes amira
Xarxes amiraXarxes amira
Xarxes amira
plaboet
 
Xarxes.Aymanh.pdf
Xarxes.Aymanh.pdfXarxes.Aymanh.pdf
Xarxes.Aymanh.pdf
plaboet
 
XARXES_arnau.pdf
XARXES_arnau.pdfXARXES_arnau.pdf
XARXES_arnau.pdf
plaboet
 
XARXES - Miguel.pdf
XARXES - Miguel.pdfXARXES - Miguel.pdf
XARXES - Miguel.pdf
plaboet
 
XARXES CRISTINA JIANG
XARXES CRISTINA JIANGXARXES CRISTINA JIANG
XARXES CRISTINA JIANG
plaboet
 

Plus de plaboet (20)

XARXES INFORMÀTIQUESisaac.pdf
XARXES INFORMÀTIQUESisaac.pdfXARXES INFORMÀTIQUESisaac.pdf
XARXES INFORMÀTIQUESisaac.pdf
 
XARXES INFORMÀTIQUES_AMIRA
XARXES INFORMÀTIQUES_AMIRAXARXES INFORMÀTIQUES_AMIRA
XARXES INFORMÀTIQUES_AMIRA
 
Lorena Teruel
Lorena TeruelLorena Teruel
Lorena Teruel
 
Xarxes Informàtiques.pdf
Xarxes Informàtiques.pdfXarxes Informàtiques.pdf
Xarxes Informàtiques.pdf
 
Xarxes informàtiques Wali.pdf
Xarxes informàtiques Wali.pdfXarxes informàtiques Wali.pdf
Xarxes informàtiques Wali.pdf
 
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdfXARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
 
Xarxes Joan. pdf.pdf
Xarxes Joan. pdf.pdfXarxes Joan. pdf.pdf
Xarxes Joan. pdf.pdf
 
JA NO HI ETS.pdf
JA NO HI ETS.pdfJA NO HI ETS.pdf
JA NO HI ETS.pdf
 
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
 
Siradu XARXES INFORMÀTIQUES (1).pdf
Siradu XARXES INFORMÀTIQUES (1).pdfSiradu XARXES INFORMÀTIQUES (1).pdf
Siradu XARXES INFORMÀTIQUES (1).pdf
 
Rayan XARXES INFORMÀTIQUES (2).pdf
Rayan XARXES INFORMÀTIQUES (2).pdfRayan XARXES INFORMÀTIQUES (2).pdf
Rayan XARXES INFORMÀTIQUES (2).pdf
 
Xarxes Gerard.pdf
Xarxes Gerard.pdfXarxes Gerard.pdf
Xarxes Gerard.pdf
 
xarxes Júlia
xarxes Júlia xarxes Júlia
xarxes Júlia
 
XARXES INFORMÀTIQUES Irene Lemos.pdf.pdf
XARXES INFORMÀTIQUES Irene Lemos.pdf.pdfXARXES INFORMÀTIQUES Irene Lemos.pdf.pdf
XARXES INFORMÀTIQUES Irene Lemos.pdf.pdf
 
Xarxes Informàtiques. pdf.pdf
Xarxes Informàtiques. pdf.pdfXarxes Informàtiques. pdf.pdf
Xarxes Informàtiques. pdf.pdf
 
Xarxes amira
Xarxes amiraXarxes amira
Xarxes amira
 
Xarxes.Aymanh.pdf
Xarxes.Aymanh.pdfXarxes.Aymanh.pdf
Xarxes.Aymanh.pdf
 
XARXES_arnau.pdf
XARXES_arnau.pdfXARXES_arnau.pdf
XARXES_arnau.pdf
 
XARXES - Miguel.pdf
XARXES - Miguel.pdfXARXES - Miguel.pdf
XARXES - Miguel.pdf
 
XARXES CRISTINA JIANG
XARXES CRISTINA JIANGXARXES CRISTINA JIANG
XARXES CRISTINA JIANG
 

Xarxes.pdf

 • 2. Índex Continguts Introducció: ..............................................................................................................................1 Parts d’una xarxa informàtica:...................................................................................................2 Router:..................................................................................................................................2 Targeta de xarxa: ..................................................................................................................2 Switch:..................................................................................................................................3 Cables de xarxes:...................................................................................................................3  Cable de coure de parells trenats...............................................................................3  Cable de fibra òptica:.................................................................................................4  El mitja sense fil. WiFi. ...............................................................................................5 Arquitectura de xarxa ...............................................................................................................6  Bus:...............................................................................................................................6  Anell:.............................................................................................................................6  Estrella:.........................................................................................................................7  Cel·lular:........................................................................................................................7 Configuració de la xarxa............................................................................................................8 Adreça MAC..........................................................................................................................8 Adreça IP...............................................................................................................................8 Sistemes operatius....................................................................................................................9  Windows.......................................................................................................................9  Linux .............................................................................................................................9  Mac OS..........................................................................................................................9 Sistemes digitals .....................................................................................................................10 Codi binari ..............................................................................................................................11
 • 3. 1 Introducció: Una xarxa d’àrea local, també coneguda com LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 • 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica: Router: Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa: Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i què ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
 • 5. 3 Switch: Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. Cables de xarxes: Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes doméstiques i en empreses. Està format per cables de colors.
 • 6. 4  Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.  Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. Es el mitja més ràpid però també el més car.
 • 7. 5  El mitja sense fil. WiFi. La informació es transmet mitjançant ones de radio.
 • 8. 6 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades son:  Bus: Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.
 • 9. 7  Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Son les més utilitzades. Es l’arquitectura que hi ha a l’institut.  Cel·lular: La xarxa es compon d’areas circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
 • 10. 8 Configuració de la xarxa Adreça MAC Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant. Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins de la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.
 • 11. 9 Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats son:  Windows  Linux  Mac OS
 • 12. 10 Sistemes digitals Un ordinador es un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari es un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i el 1. Un bit és la unitat mínima de informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador es un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 bytes 1 megabyte 1024 kilobytes 1 gigabyte 1024 megabytes 1 terabyte 1024 gigabytes
 • 13. 11 Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols, 0 i 1. 1. Pas de decimal a binari Podem pasar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera consisteix en dividir el numero decimal entre 2 i continuar dividint amb els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potencies de 2 i col·locar sota 0 i 1 fins aconseguir el numero desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145