Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Xarxes.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Xarxes informàtiques
Índex
Continguts
Introducció: ...............................................................................................
1
Introducció:
Una xarxa d’àrea local, també coneguda com LAN, és un conjunt d’ordinadors i
dispositius de maquinari units...
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Xarxes
Xarxes
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Plus récents (20)

Xarxes.pdf

 1. 1. Xarxes informàtiques
 2. 2. Índex Continguts Introducció: ..............................................................................................................................1 Parts d’una xarxa informàtica:...................................................................................................2 Router:..................................................................................................................................2 Targeta de xarxa: ..................................................................................................................2 Switch:..................................................................................................................................3 Cables de xarxes:...................................................................................................................3  Cable de coure de parells trenats...............................................................................3  Cable de fibra òptica:.................................................................................................4  El mitja sense fil. WiFi. ...............................................................................................5 Arquitectura de xarxa ...............................................................................................................6  Bus:...............................................................................................................................6  Anell:.............................................................................................................................6  Estrella:.........................................................................................................................7  Cel·lular:........................................................................................................................7 Configuració de la xarxa............................................................................................................8 Adreça MAC..........................................................................................................................8 Adreça IP...............................................................................................................................8 Sistemes operatius....................................................................................................................9  Windows.......................................................................................................................9  Linux .............................................................................................................................9  Mac OS..........................................................................................................................9 Sistemes digitals .....................................................................................................................10 Codi binari ..............................................................................................................................11
 3. 3. 1 Introducció: Una xarxa d’àrea local, també coneguda com LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica: Router: Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa: Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i què ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
 5. 5. 3 Switch: Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. Cables de xarxes: Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes doméstiques i en empreses. Està format per cables de colors.
 6. 6. 4  Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.  Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. Es el mitja més ràpid però també el més car.
 7. 7. 5  El mitja sense fil. WiFi. La informació es transmet mitjançant ones de radio.
 8. 8. 6 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades son:  Bus: Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.
 9. 9. 7  Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Son les més utilitzades. Es l’arquitectura que hi ha a l’institut.  Cel·lular: La xarxa es compon d’areas circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
 10. 10. 8 Configuració de la xarxa Adreça MAC Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant. Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins de la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.
 11. 11. 9 Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats son:  Windows  Linux  Mac OS
 12. 12. 10 Sistemes digitals Un ordinador es un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari es un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i el 1. Un bit és la unitat mínima de informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador es un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 bytes 1 megabyte 1024 kilobytes 1 gigabyte 1024 megabytes 1 terabyte 1024 gigabytes
 13. 13. 11 Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols, 0 i 1. 1. Pas de decimal a binari Podem pasar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera consisteix en dividir el numero decimal entre 2 i continuar dividint amb els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potencies de 2 i col·locar sota 0 i 1 fins aconseguir el numero desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145

×