Publicité
Orientering i pm3_organisationsanpassad 2023
Prochain SlideShare
Grundutbildning pm3_organisationsanpassad 2023Grundutbildning pm3_organisationsanpassad 2023
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Orientering i pm3_organisationsanpassad 2023

  1. Välkommen att kontakta På AB: info@pm3.se www.pm3.se © På i Stockholm AB 08-544 961 70 Styr- och samverkansmodellen pm3 stärker organisationens möjlighet att driva verksamhetsutveckling och samtidigt skapa ordning och reda. pm3 är flexibel genom hela det digitala kretsloppet av verksamhetsstöd ­från innovation och utveckling till förvaltning och avveckling. Syftet med att använda pm3 kan variera och anpassas efter behov - ingen tillämpning är den andra lik. Framgången ligger i att skapa en effektiv intern samverkan och styra mot samma mål. Genom modellen möts verksamheten och it i ett gemensamt uppdrag för att skapa ett ökat kundvärde och en intern effektivitet. pm3 orientering ger en inblick i varför styrning och samverkan kring digitalt stöd är en viktig strategisk fråga och vilka nyttor det medför. Vikten av samverkan i det digitala landskapet förmedlas likväl som hur pm3 kan möjliggöra skapandet av tydliga uppdrag, roller och ansvarsområden. Orientering i pm³ - organisationsanpassad, en dag Vill du veta mer eller få vidare kursvägledning? utbildning Målgrupp: Kursen riktar sig till er som vill förstå vilken effekt pm3 kan ge och hur den kan tillämpas utifrån vilken önskad nytta och effekt organisationen efterfrågar. Innehåll: • Fördelarna med en styr- och samverkansmodell. • Flexibel tillämpning av pm3 ; modellens principer och komponenter, förväntad nytta och effekt. • Att skapa verksamhetsorienterade objekt och tydliggöra styrbara uppdrag. • Samverkans olika principer och integrerad styrning i det digitala landskapet. Lagom nivå för mig som arbetar med förvaltning och behöver förstå hur pm3 påverkar mig. “ För dig som vill få övergripande kunskap om styrning och samverkan med stöd av pm³
Publicité