Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Saint Patrick Patron of Ireland (Filippino).pptx

 1. SAN PATRICK, PATRON NG IRISH 385-461 a.d.
 2. Karamihan sa nalalaman natin tungkol kay Patrick ay mula sa kanyang aklat ng mga pagtatapat
 3. Isinulat ni Tírechán, obispo sa Ireland - "Nakakita ako ng apat na pangalan para kay Patrick na nakasulat sa aklat ni Ultán, obispo ng tribo ng Conchobar: 1 - banal na Magonus (iyon ay, "sikat"); 2 - Succetus (iyon ay, ang diyos ng digmaan);
 4. Banna venta berniae Ravenglass, Cumbria, Pinagtatalunan ang lugar ng kapanganakan ni Patrick
 5. Sinasabi ng ilan na ipinanganak siya sa Dumbarton sa Clyde noong taong 373 o 385
 6. O baka sa Glastonbury, Somerset
 7. Siguro sa South Wales
 8. Ang kanyang ina, si Concessa ay kamag-anak ni St. Martin ng Tours
 9. Ang kanyang ama, si Calpurnicus ay isang mahistrado ng Romaat isang Kristiyanong Diyakono, anak ng presbitero na si Potitus
 10. Sa oras na iyon, ang mga pirata ng Celtic ay madalas na sumalakay sa baybayin
 11. at dinala ang mga bata upang ipagbili bilang mga alipin
 12. Kinuha si Patrick at ipinagbili sa Milchu,
 13. Si Milchu ay isang druid o hari ng Dal Riada
 14. Inisip niya ang mga tupa sa Slemish, Antrim sa loob ng anim na taon,dala ang masamang panahon at masamang pagtrato.
 15. binihag at inalipin siya ay sinabihan na bantayan ang mga tupa ng kanyang amo sa mga araw na ito ng hadship, bumaling si Patrick sa Diyos sa pribadong panalangin
 16. Pinangarap ni Patrick ang kanyang pamilya at tahanan.Narinig niya ang katutubong wikang Gaelic at nakasumpong din ng aliw sa panalangin
 17. Sa wakas ay nakatakas siya, at naglakbay ng 200 km sa timog, at sumakay sa isang bangka patungo sa France
 18. Pumasok siya sa monasteryo ng kanyang tiyuhin na si Martin sa Tours,
 19. At kalaunan ay nag-aral sa ilalim ng Germanius sa Auxerre sa loob ng 15 taon.
 20. Ito ay pinaniniwalaan na siya ay nag-aral sa Lerins, 3 taon
 21. Pinangarap pa rin niya ang kanyang oras na ginugol sa Ireland kasama ang mga Celtic. Tila tinawag nila siya upang bumalik at ituro sa kanila ang pananampalataya.
 22. Pumunta siya sa Roma, at inatasan ni Pope Celestinus ang misyon ng pangangaral ng pananampalataya sa Irish.
 23. Sa panahon ni Patrick, nahahati ang Ireland sa 5 kaharian. Ang hari ng Meath ay ang Mataas na Hari sa mga haring Ulster, Leinster, Munster at Connacht.
 24. Bumalik si Patrick mula sa France sa kanyang misyon sa Irish dala ang mission bell
 25. Dumaong siya malapit sa bunganga ng Boyne, ang rehiyon ng High King Laoire, noong mga taong 432 a.d.
 26. Sa pagsasalita sa kanilang katutubong Gaelic, siya ay matagumpay sa una,
 27. ngunit hindi nagtagal ay nakipagtagpo siya sa pagsalungat ng mga paganong druid.
 28. Nang sisirain na ng mga druid ang kanilang apoy sa Mayo,nakakita sila ng panibagong apoy na nagliliyab sa Burol ng Slane. Si Patrick ay ginugunita ang Easter vigil, bilang parangal sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ipinatawag ng hari ang obispo upang dalhin sa kanyang harapan upang ipaliwanag ito.
 29. Gumamit si Patrick ng 3 leafed shamrock upang ipaliwanag ang doktrina ng trinity sa High King Laoire. Kumuha siya ng pahintulot na ipangaral ang kanyang misyon sa buong isla.
 30. ang pambansang simbolo ng Ireland ay ang shamrock. kung paanong mayroong tatlong dahon sa isang tangkay, gayon din mayroong tatlong persona sa isang Diyos, paliwanag ni Patricksa Hari.
 31. Siya ay naglakbay nang malawakan sa isla, na nangangaral ng pananampalat aya
 32. Siya ay nagbinyag ng libu-libo,
 33. Bininyagan pa niya ang haring si Aelrus
 34. Bininyagan niya ang dalawang anak na babae ng Hari, sina Eithne at Fidelma na nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon.
 35. Si Saint Brigid na patron din ng Ireland, ay nakilala si Saint Patrick).Sa pagitan ng St. Patrick at St. Brigid, ang mga haligi ng mga taga-Ireland, nagkaroon ng napakahusay na pagkakaibigan ng pagkakawanggawa na mayroon lamang silang isang puso at isang isip. Ibinahagi nila ang misyon ng pangangaral ng pananampalataya at pagtatatag ng mga monasteryo.
 36. Kahit saan siya magpunta ay ipinangaral niya ang pananampalataya, nagtayo ng mga komunidad ng simbahan at nagtaguyod ng mga bokasyon sa ministeryo ng mga pari.
 37. sa Truiste malapit sa Crossmolina, habang si St. Patrick ay naglalakbay patungong Croagh upang isagawa ang kanyang Kuwaresma sa Banal na bundok ng Ireland ay huminto siya at nagpahinga sa tabi ng isang balon. - Uminom ang santo sa balon at binasbasan ito. Sinasabing ang balon ay may kakayahang ibalik ang kalusugan ng mata.
 38. naglakbay ang santo at ang kanyang mga disipulo sa rehiyon ng North Mayo noong ikalimang Croagh Patrick
 39. Ayon sa alamat, pinalayas ni Patrick ang mga ahas mula sa Ireland. Mas malamang na ang mga ahas ay simbolo ng paganokultura at kasalanan.
 40. Namatay si Patrick sa Downpatrick noong taong 451 a.d.
 41. Ang libingan ni Saint Patrick, Downpatrick, Northern Ireland
 42. Ang katedral ng Saint Patrick sa Dublin
 43. Ang pananampalata yang itinanim ni Patrick ay lalong umunladnoong ika-6 hanggang ika-7 siglo. The Book of Kells
 44. Ang Ireland ay naging sentro ng pag-aaral ng Kristiyano at ang mga misyon ng monastic ay nagdala ng pananampalataya sa Britain at sa kontinente. Ang kanyang pamana ay nananatili hanggang ngayon sa puso ng maraming Irishmen at kababaihan
 45. Itinatag ang mga monasteryosa pamamagitan ng irish monghe sakontinente ng Europa
 46. Naghahanda si Saint Brendan na maglakbay kasama ang kanyang mga monghe
 47. Lough Derg, Donegal – isang retreat house na nakatuon sa penitensiya para sa mga kasalanan at panalangin
 48. Mga paring Irish sa Pontifical Irish College sa Roma
 49. Ang Diyos ay pamilya - gayon din tayo
 50. Maraming katoliko ang dumadalo sa misa sa
 51. Tuwing ika-17 ng Marso, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni St. Patrick, pag-alala sa ating ama sa pananampalataya
 52. Sa buong mundo, saanman mayroong Irishkalalakihan at kababaihan, ipinagdiriwang natin ang ating patron
 53. Bahagi si Saint Patrick ng ating kultura – Happy St Patrick’s day
 54. China France, Paris Australia Sydney México Egypt
 55. isang himno kay St Patrick sa wikang Irish
 56. Celtic Crosses, cemetery, Cashel
 57. AYOS, LUWALHATI ST. PATRICK Aba, maluwalhating St. Patrick, mahal na santo ng ating pulo,Sa amin ang iyong mga anak na dukha ay ipagkaloob ang isang matamis na ngiti;At ngayon ikaw ay mataas sa mga mansyon sa itaas,Sa mga luntiang lambak ng Erin ay tumingin sa iyong pag- ibig.(opsyonal na ulitin)Sa luntiang lambak ni Erin, sa luntiang lambak ni Erin,Sa mga luntiang lambak ng Erin ay tumingin sa iyong pag-ibig. Aba, maluwalhating St. Patrick, ang iyong mga salita ay dating malakasLaban sa mga panlilinlang ni Satanas at isang ereheng karamihan;Hindi bababa ang iyong kapangyarihan kung nasaan ka sa Langit;Oh, tulungan mo kami, makibahagi sa aming labanan! Sa isang digmaan laban sa kasalanan, sa pakikipaglaban para sa pananampalataya,Mahal na Santo, nawa ang iyong mga anak ay lumaban hanggang kamatayan;Nawa'y ang kanilang lakas ay nasa kaamuan, sa penitensiya, at panalangin,Kanilang bandila ang Krus, na kanilang ipinagmamalaki na pasanin. Ang iyong bayan, ngayon ay natapon sa maraming pampang,Mamahalin at igagalang ka hanggang sa mawala ang panahon;At ang apoy na iyong sinindihan ay magniningas magpakailanman,Hindi nabawasan ang init nito, hindi nawawala ang liwanag nito. Laging pagpalain at ipagtanggol ang matamis na lupang sinilangan,Kung saan ang shamrock ay namumulaklak pa rin gaya noong ikaw ay nasa lupa,At
 58. Celtic cross woods, Bogay Glebe, County
 59. SAINT PATRICK’S BREASTPLATE Kasama ko si Kristo, Kristo sa harap ko, Kristo sa likod ko, Kristo sa akin, Kristo sa ilalim ko, Kristo sa itaas ko, Kristo sa aking kanan, Kristo sa aking kaliwa, Kristo kapag ako ay nakahiga, Kristo kapag ako ay nakaupo, Kristo sa aking pagbangon, Si Kristo sa puso ng bawat taong nag-iisip sa akin, Si Kristo sa bibig ng bawat nagsasalita tungkol sa akin, Si Kristo sa bawat mata na nakakakita sa akin, Kristo sa bawat tainga na nakikinig sa akin.
 60. Saint Colman, Cobh Holy Trinity, Cork Howth, Dublin
 61. Dunlewey church, Donegal
 62. LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH Revised 1-11-2022 Advent and Christmas – time of hope and peace All Souls Day Amoris Laetitia – ch 1 – In the Light of the Word Amoris Laetitia – ch 2 – The Experiences and Challenges of Families Amoris Laetitia – ch 3 - Looking to Jesus, the Vocation of the Family Amoris Laetitia – ch 4 - Love in Marriage Amoris Laetitia – ch 5 – Love made Fruitfuol Amoris Laetitia – ch 6 – Some Pastoral Perspectives Amoris Laetitia – ch 7 – Towards a better education of children Amoris Laetitia – ch 8 – Accompanying, discerning and integrating weaknwss Amoris Laetitia – ch 9 – The Spirituality of Marriage and the Family Beloved Amazon 1ª – A Social Dream Beloved Amazon 2 - A Cultural Dream Beloved Amazon 3 – An Ecological Dream Beloved Amazon 4 - An Ecclesiastical Dream Carnival Conscience Christ is Alive Deus Caritas est 1,2– Benedict XVI Fatima, History of the Apparitiions Familiaris Consortio (FC) 1 – Church and Family today Familiaris Consortio (FC) 2 - God’s plan for the family Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – family as a Community Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – serving life and education Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – mission of the family in society Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - Family in the Church Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar Football in Spain Freedom Grace and Justification Haurietis aquas – devotion to the Sacred Heart by Pius XII Holidays and Holy Days Holy Spirit Holy Week – drawings for children Holy Week – glmjpses of the last hours of JC Human Community Inauguration of President Donald Trump Juno explores Jupiter Kingdom of Christ Saint John N. Neumann, bishop of Philadelphia Saint John Paul II, Karol Wojtyla Saint Joseph Saint Leo the Great Saint Luke, evangelist Saint Margaret, Queen of Scotland Saint Maria Goretti Saint Mary Magdalen Saint Mark, evangelist Saint Martha, Mary and Lazarus Saint Martin de Porres Saint Martin of Tours Sain Matthew, Apostle and Evangelist Saint Maximilian Kolbe Saint Mother Theresa of Calcutta Saints Nazario and Celso Saint John Chrysostom Saint Jean Baptiste MarieaVianney, Curé of Ars Saint John N. Neumann, bishop of Philadelphia Saint John of the Cross Saint Mother Teresa of Calcuta Saint Patrick and Ireland Saing Peter Claver Saint Robert Bellarmine Saint Therese of Lisieux Saints Simon and Jude, Apostles Saint Stephen, proto-martyr Saint Thomas Becket Saint Thomas Aquinas Saints Zachary and Elizabeth, parents of John Baptist Signs of hope Sunday – day of the Lord Thanksgiving – History and Customs The Body, the cult – (Eucharist) The Chursh, Mother and Teacher Valentine Vocation to Beatitude Virgin of Guadalupe – Apparitions Virgin of the Pillar and Hispaniic feast day Virgin of Sheshan, China Vocation – mconnor@legionaries.org WMoFamilies Rome 2022 – festval of families Way of the Cross – drawings for children For commentaries – email – mflynn@legionaries.org Fb – Martin M Flynn Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA Name – EUR-CA-ASTI IBAN – IT61Q0306909606100000139493 Laudato si 1 – care for the common home Laudato si 2 – Gospel of creation Laudato si 3 – Human roots of the ecological crisis Laudato si 4 – integral ecology Laudato si 5 – lines of approach and action Laudato si 6 – Education y Ecological Spirituality Life in Christ Love and Marriage 12,3,4,5,6,7,8,9 Lumen Fidei – ch 1,2,3,4 Mary – Doctrine and dogmas Mary in the bible Martyrs of Korea Martyrs of North America and Canada Medjugore Santuario Mariano Merit and Holiness Misericordiae Vultus in English Moral Law Morality of Human Acts Passions Pope Francis in Bahrain Pope Francis in Thailand Pope Francis in Japan Pope Francis in Sweden Pope Francis in Hungary, Slovaquia Pope Francis in America Pope Francis in the WYD in Poland 2016 Passions Querida Amazonia Resurrection of Jesus Christ –according to the Gospels Russian Revolution and Communismo 1,2,3 Saint Agatha, virgin and martyr Saint Agnes of Rome, virgin and martyr Saint Albert the Great Saint Andrew, Apostle Saint Anthony of the desert, Egypt Saint Anthony of Padua Saint Bernadette of Lourdes Saint Bruno, fuunder of the Carthusians Saaint Columbanus 1,2 Saint Charles Borromeo Saint Cecilia Saint Faustina Kowalska and thee divine mercy Saint Francis de Sales Saint Francis of Assisi Saint Francis Xaviour Saint Ignatius of Loyola Saint James, apostle Saint John, apsotle and evangelist
 63. LISTA DE PRESENTACIONES EN ESPAÑOL Revisado 1-11-2022 Abuelos Adviento y Navidad, tiempo de esperanza Amor y Matrimonio 1 - 9 Amoris Laetitia – ch 1 – A la luz de la Palabre Amoris Laetitia – ch 2 – Realidad y Desafíos de las Familias Amoris Laetitia – ch 3 La mirada puesta en Jesús: Vocación de la Familia Amoris Laetitia – ch 4 - El Amor en el Matrimonio Amoris Laetitia – ch 5 – Amor que se vuelve fecundo Amoris Laetitia – ch 6 – Algunas Perspectivas Pastorales Amoris Laetitia – ch 7 – Fortalecer la educacion de los hijos Amoris Laetitia – ch 8 – Acompañar, discernir e integrar la fragilidad Amoris Laetitia – ch 9 – Espiritualidad Matrimonial y Familiar Carnaval Conciencia Cristo Vive Deus Caritas est 1,2– Benedicto XVI Dia de todos los difuntos Domingo – día del Señor El camino de la cruz de JC en dibujos para niños El Cuerpo, el culto – (eucarisía) Encuentro Mundial de Familias Roma 2022 – festival de las familias Espíritu Santo Fatima – Historia de las apariciones Familiaris Consortio (FC) 1 – iglesia y familia hoy Familiaris Consortio (FC) 2 - el plan de Dios para la familia Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – familia como comunidad Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – servicio a la vida y educación Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – misión de la familia en la sociedad Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - participación de la familia en la iglesia Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar Fátima – Historia de las Apariciones de la Virgen Feria de Sevilla Haurietis aquas – el culto al Sagrado Corazón Hermandades y cofradías Hispanidad La Iglesia, Madre y Maestra La Comunidad Humana La Vida en Cristo Laudato si 1 – cuidado del hogar común Laudato si 2 – evangelio de creación Laudato si 3 – La raíz de la crisis ecológica Laudato si 4 – ecología integral Laudato si 5 – líneas de acción Laudato si 6 – Educación y Espiritualidad Ecológica San Marco, evangelista San Ignacio de Loyola San Marco, evangelista San Ignacio de Loyola San José, obrero, marido, padre San Juan, apostol y evangelista San Juan Ma Vianney, Curé de’Ars San Juan Crisostom San Juan de la Cruz San Juan N. Neumann, obispo de Philadelphia San Juan Pablo II, Karol Wojtyla San Leon Magno San Lucas, evangelista San Mateo, Apóstol y Evangelista San Martin de Porres San Martin de Tours San Mateo, Apostol y Evangelista San Maximiliano Kolbe Santos Simon y Judaa Tadeo, aposttoles San Nazario e Celso San Padre Pio de Pietralcina San Patricio e Irlanda San Pedro Claver San Roberto Belarmino Santiago Apóstol San Tomás Becket SanTomás de Aquino Santos Zacarias e Isabel, padres de Juan Bautista Semana santa – Vistas de las últimas horas de JC Vacaciones Cristianas Valentín Vida en Cristo Virgen de Guadalupe, Mexico Virgen de Pilar – fiesta de la hispanidad Virgen de Sheshan, China Virtud Vocación a la bienaventuranza Vocación – www.vocación.org Vocación a evangelizar Para comentarios – email – mflynn@lcegionaries.org fb – martin m. flynn Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA Name – EUR-CA-ASTI. IBAN – IT61Q0306909606100000139493 Ley Moral Libertad Lumen Fidei – cap 1,2,3,4 María y la Biblia Martires de Corea Martires de Nor America y Canada Medjugore peregrinación Misericordiae Vultus en Español Moralidad de actos humanos Pasiones Papa Francisco en Baréin Papa Francisco en Bulgaria Papa Francisco en Rumania Papa Francisco en Marruecos Papa Francisco en México Papa Francisco – Jornada Mundial Juventud 2016 Papa Francisco – visita a Chile Papa Francisco – visita a Perú Papa Francisco en Colombia 1 + 2 Papa Francisco en Cuba Papa Francisco en Fátima Papa Francisco en la JMJ 2016 – Polonia Papa Francisco en Hugaría e Eslovaquia Queridas Amazoznia 1,2,3,4 El Reino de Cristo Resurrección de Jesucristo – según los Evangelios Revolución Rusa y Comunismo 1, 2, 3 Santa Agata, virgen y martir San Alberto Magno San Andrés, Apostol Sant Antonio de l Deserto, Egipto San Antonio de Padua San Bruno, fundador del Cartujo San Carlos Borromeo San Columbanus 1,2 San Esteban, proto-martir San Francisco de Asis 1,2,3,4 San Francisco de Sales San Francisco Javier Santa Bernadita de Lourdes Santa Cecilia Santa Faustina Kowalska, y la divina misericordia SantaInés de Roma, virgen y martir SantaMargarita de Escocia Santa Maria Goretti Santa María Magdalena Santa Teresa de Calcuta Santa Teresa de Lisieux Santos Marta, Maria, y Lazaro
Publicité