Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Google Drive - seminar

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Google Drive
Google Drive
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (16)

Publicité

Plus récents (20)

Google Drive - seminar

 1. 1. GOOGLE DRIVE Kristina Jurčić Petra Matušan Ana Mišović
 2. 2. Web 2.0 alati su skupina društvenih programskih alata koji korisnicima omogućavaju interakciju, razmjenu podataka, objavu i izmjenu internetskog i drugog digitalnog sadržaja pri čemu je korisnik stvaratelj svojih sadržaja.
 3. 3. KARAKTERISTIKE I MOGUĆE PRIMJENE WEBA 2.0 U OBRAZOVANJU Neke od karakteristika Web 2.0 alata su (Holenko Dlab):  korištenje weba kao platforme  sudjelovanje korisnika, interakcijom i komunikacijom među korisnicima  korisnik postaje stvaraoc sadržaja koji se neprestano nadopunjuje i mijenja  Arhitektura weba 2.0 potiče korisnike da tijekom korištenja, putem označavanja, ocjenjivanja i dijeljenja resursa, daju svoj doprinos nekom web sadržaju ili aplikaciji.  Posebno korisno je i povezivanje određene skupine ljudi te uprezanje kolektivne inteligencije u svrhu stjecanja kolektivnog znanja.
 4. 4. Radi svoje praktičnosti pomažu učiteljima u:  njihovom dnevnom radu i u razvoju individualnih vještina učenika do maksimuma (Redecker, 2008)  organizaciji i upravljanju informacijama s interneta te im istovremeno asistiraju kako bi materijale učinili dostupnima  u proširenju metodičkih alata pomoću novih medija za učenje koji učenike više mogu zainteresirati i angažirati  razvoju moderne pedagogije koja pojedinca stavlja u centar iskustva  Alati poput wikija, blogova i podcasta učenje mogu učiniti lakšim, zanimljivijim i jednostavnijim što utječe na povećanje motivacije i angažmana učenika.  Promišljeno korišteni, učiteljima mogu pomoći da učenje postane pozitivno iskustvo za sve učenike, na način da preuzimanje odgovornosti za osobno učenje bude ugodan proces.
 5. 5. OSNOVNE MOGUĆNOSTI ALATA GOOGLE DRIVE  pohrana podataka – virtualni prostor  Ajax – pristup arhitekturi web aplikacija  web stranica se učita sa servera  interakcija između klijenta i servera  asinkrono  minimalnom razmjenom podataka
 6. 6. OSNOVNE MOGUĆNOSTI ALATA GOOGLE DRIVE  Google Drive  servis za virtualnu (online) pohranu podataka  15 GB besplatnog prostora  unaprijeđena verzija Google Docs-a  Dvije mogućnosti prijave: 1. putem čvrstog diska 2. putem Internet pretraživača
 7. 7. OSNOVNE MOGUĆNOSTI ALATA GOOGLE DRIVE 1. putem čvrstog diska - preuzeti Google Drive s interneta - instalirati - koristiti direktno s računala 2. putem Internet pretraživača - prijavom na Gmail račun - rad preko interneta - mogućnost rada s bilo kojeg računala koji ima pristup internetu
 8. 8. OSNOVNE MOGUĆNOSTI ALATA GOOGLE DRIVE Dva osnovna tipa datoteka koje možemo pohraniti na Google Drive: 1. Datoteke koje možemo uređivati (Microsoft Office datoteke, PDF i druge datoteke u tekstualnom obliku) 2. Datoteke koje ne možemo uređivati (glazba, video, kompresirane arhive (zip datoteke) i dr.)
 9. 9. OSNOVNE MOGUĆNOSTI ALATA GOOGLE DRIVE Datotekom na Google Drive-u možemo: - upravljati - organizirati - dijeliti - pristupiti s bilo kojeg mjesta Sinkronizirane su s uređajima korisnika te on uvijek može vidjeti najnoviju verziju.
 10. 10. PRIMJENA ALATA GOOGLE DRIVE U NASTAVI TABLICA  Naslov aktivnosti SLIKOVNICA NAŠEG ZAVIČAJA  Svrha i ishodi učenja -Poznavanje pojmova, pojava i sadržaja iz predmeta Priroda i društvo; korištenje alata Google Drive -Razvijanje kompetencija, vještina i sposobnosti  Opis aktivnosti i trajanje Tijekom prvog polugodišta izrađuje se interaktivna slikovnica na temu vlastitog zavičaja  Materijali Časopisi, enciklopedije, udžbenici, kamera, fotoaparat  Vrsta suradništva i broj članova Razred, dvije grupe- 8 članova- rad u malim grupama
 11. 11.  Struktura aktivnosti -Uvodni dio: Prikupljanje materijala i dijeljenje pronađenog na Google Drive-u -Središnji dio: Formiranje slikovnice, ppt, umna mapa (Mindmeister), pohrana na Google Drive -Završni dio: Predstavljanje slikovnice  Aktivnosti sudionika i potrebno vrijeme Prikupljanje materijala, dokumentiranje, razmjena podataka, rasprava, izrada prezentacije- slikovnice, umne mape; prezentiranje, samovrednovanje  Aktivnosti nastavnika i potrebno vrijeme -praćenje rada učenika, koordinacija rada, vrednovanje, koordinira vrijeme unutar jednog polugodišta  Način evaluacije Evaluiranje i samoevaluiranje; anketni upitnik; predstavljanje napravljenog
 12. 12. PREDNOSTI, NEDOSTACI, POŠTEŠKOĆE... PREDNOSTI:  Potiče razvoj samopouzdanja i socijalizaciju učenika te suradničko učenje  Omogućuje brzo i jednostavno spremanje podataka te njihovu razmjenu  Omogućuje komunikaciju među korisnicima za vrijeme rada na zadatku
 13. 13. PREDNOSTI, NEDOSTACI, POŠTEŠKOĆE... NEDOSTACI:  Potrebna je lozinka koju učenici mogu lako izgubiti ili koristiti u negativne svrhe  Govorne vještine POTEŠKOĆE:  Nemogućnost označavanja cijelog retka jednim klikom miša  Numeriranje naslova i podnaslova  Kreiranje sadržaja
 14. 14. HVALA NA PAŽNJI!

×