Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

правила

6 537 vues

Publié le

правила

  1. 1. Ученикът Аз съм някой и съм отговорен за собствените си действия – за това, което правя и говоря. Аз съм в училище, за да се уча и работя заедно със съучениците ми. Аз нося всички необходими неща за урока, изпълнявам домашните работи и се стремя към успех в обучението. Аз се представям по най-добрия начин и нито един ден не е загубен за мен. Аз участвам в работата на класа. Аз помагам на другите и всички работим за общото добро. В клас работя съсредоточено, спокойно, тихо и изслушвам този, който говори. Аз опазвам училищното имущество. Аз съм винаги любезен, учтив и почтителен. Аз уважавам всеки и не говоря лоши неща за другите. Аз не се бия и не обиждам. Аз мога и искам да преуспея. Аз строго спазвам горните правила.
  2. 2. Родителят Аз участвам активно в работата на класа. Аз съм отговорен за редовното изпълнение на домашните работи и подготвянето на уроците. Аз отговарям за възпитанието на детето си и неговото поведение. Оказвам материална помощ на училището, в което учи детето ми. Учителят Аз вярвам в равния шанс на всички. Аз се старая да помагам на учениците в максималната възможна степен. Аз изслушвам и уважавам мнението на всеки. Аз съм в училище, за да дам най-доброто от себе си за своите ученици.

×