Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nhap mon sinh hoc 1

1 020 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Nhap mon sinh hoc 1

 1. 1. BÀI MỞ ĐẦU NHẬP MÔN SINH HỌC (AN INTRODUCTION TO BIOLOGY) Dr Võ Văn Toàn- Quynhon University
 2. 2. Vũ trụ bao la không giới hạn….
 3. 3. Đây là dãy thiên hà của chúng ta
 4. 4. Quả đất trong thái dương hệ
 5. 12. Thế giới chúng ta đang sống quá đa dạng !!!
 6. 13. Đa dạng của sự sống <ul><li>Hiện nay con người đã phát hiện được gần 1,5 triệu loài, trong đó: </li></ul><ul><ul><li>1.000.000 côn trùng </li></ul></ul><ul><ul><li>52.000 động vật có xương sống </li></ul></ul><ul><ul><li>290.000 Thực vật </li></ul></ul><ul><ul><li>100.000 Nấm </li></ul></ul><ul><ul><li>5.200 Sinh vật tiền nhân </li></ul></ul>
 7. 15. Các mức độ tổ chức của sinh học
 8. 16. CÁC THỨ BẬC SINH HỌC (BIOLOGICAL HIERARCHIES) <ul><li>Các thứ bậc của tổ chức sinh học </li></ul><ul><ul><li>Sinh quyển </li></ul></ul><ul><ul><li>Hệ sinh thái </li></ul></ul><ul><ul><li>Quần xã </li></ul></ul><ul><ul><li>Quần thể </li></ul></ul><ul><ul><li>Cơ thể </li></ul></ul><ul><ul><li>Hệ cơ quan </li></ul></ul><ul><ul><li>Cơ quan </li></ul></ul><ul><ul><li>Mô </li></ul></ul><ul><ul><li>Tế bào </li></ul></ul><ul><ul><li>Cơ quan tử </li></ul></ul><ul><ul><li>Phân tử </li></ul></ul>
 9. 19. Sinh học là gì ? <ul><li>Từ tiếng Hy lạp: </li></ul><ul><li>- Bios là sự sống </li></ul><ul><li>- Ology là khoa học </li></ul>
 10. 20. Sinh học là gì? <ul><li>Sinh học là khoa học tự nhiên </li></ul><ul><ul><li>Nghiên cứu sự sống </li></ul></ul><ul><ul><li>Có nguyên lý và phương pháp chung như các ngành khoa học khác </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiến thức sinh học dựa trên nền tảng hóa học,vật lý và các khoa học khác. </li></ul></ul>
 11. 21. <ul><li>Sinh học có nhiều lĩnh vực </li></ul><ul><ul><li>Sinh hóa học </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiến hóa </li></ul></ul><ul><ul><li>Động vật học </li></ul></ul><ul><ul><li>Thực vật học </li></ul></ul><ul><ul><li>Vi sinh vật </li></ul></ul><ul><ul><li>Sinh lý động vật </li></ul></ul><ul><ul><li>Sinh lý thực vật </li></ul></ul><ul><ul><li>… . </li></ul></ul>

×