Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Odpowiedzialność
konsumenta za zmniejszenie
wartości towaru
Anna Rak, Country Manager Trusted Shops w Polsce
Jak rozwiązać ustawową zagadkę?
30.09.2015 Footer2
Założenia
Kupujący: konsument, który zawarł
umowę na odległość
Czas na odstąpienie: 14 dni
Forma odstąpienia: wysłane
oświ...
Informacje w ustawie o prawach
konsumenta
Jakie warunki musi spełnić sklep?
Rozszerzone obowiązki
informacyjne: sposób i termin
odstąpienia
Możliwość skorzystania z...
Skutki odstąpienia od umowy
Podstawa prawna
Art. 31.
1. W przypadku odstąpienia od
umowy zawartej na odległość
lub umowy z...
Konsument zwraca towar.
Podstawa prawna
Art. 34.
1. Konsument ma obowiązek
zwrócić rzecz przedsiębiorcy
(…) niezwłocznie, ...
Odpowiedzialność konsumenta
Konsument ponosi odpowiedzialność
za zmniejszenie wartości rzeczy
będące wynikiem korzystania ...
Konsument ma prawo sprawdzić:
charakter,
cechy,
funkcjonowanie zakupionej rzeczy.
Magiczne słowa
Pomocnicze oficjalne dokumenty
KE: tak jak w sklepie
W motywie 47 preambuły do
dyrektywy 2011/83/UE – Opinia
Komisji Europejskiej
W celu stwierdzenia cha...
UOKiK: tak jak w sklepie offline
Poradnik: Przepisy
konsumenckie dla
przedsiębiorców
Po otrzymaniu produktu
może zatem spr...
Sprawdzenie funkcjonalności
Przymierzanie a oderwane metki
30.09.2015 Footer14
Audio-wideo: test dźwięku i obrazu
30.09.2015 Footer15
Konfiguracja oprogramowania
W markecie nie gotujemy.
30.09.2015 Footer17
Federalny Trybunał Sprawiedliwości
30.09.2015 Footer18
Praktyczna część obliczeń
Odszkodowania w praktyce
Nastąpiło zmniejszenie wartości rzeczy. Ryzyko biznesowe czy przekroczenie
uprawień konsumenta?
S...
Ślady… jakie ślady?
9/30/2015 Footer21
Ryzyko złożenia przez konsumenta
skargi do miejskiego lub
powiatowego rzecznika pra...
Kiedy należy zwrócić pieniądze?
Niezwłocznie, nie później niż 14
dni od otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy
Pra...
Co mówią praktycy?
Najlepsi klienci mają najwyższe wskaźniki zwrotów, ale
są to jednocześnie klienci, którzy wydają u nas ...
Trusted Shops
Regulamin z gwarancją - NOWOŚĆ
Znak jakości
Więcej zaufania, większa sprzedaż
System opinii
Klienci stają si...
Bezpłatny poradnik dot. zwrotów
W wyniku zmiany przepisów w grudniu 2014 r.
e-sprzedawcy mają prawo do odszkodowania
w prz...
Jesteśmy w ponad 19 tys. sklepów!
www.trustedshops.com
Anna Rak
Country Manager Polska
anna.rak@trustedshops.com
889 332 882
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

III Kongres eHandlu: Anna Rak (Trusted Shops), "Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości towaru"

745 vues

Publié le

Podoba Ci się ta prezentacja? Już niedługo więcej prezentacji podczas IX Targów eHandlu (14.10.2015) http://targiehandlu.pl/

Publié dans : Droit
 • Soyez le premier à commenter

III Kongres eHandlu: Anna Rak (Trusted Shops), "Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości towaru"

 1. 1. Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości towaru Anna Rak, Country Manager Trusted Shops w Polsce
 2. 2. Jak rozwiązać ustawową zagadkę? 30.09.2015 Footer2
 3. 3. Założenia Kupujący: konsument, który zawarł umowę na odległość Czas na odstąpienie: 14 dni Forma odstąpienia: wysłane oświadczenie Warunek: Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia musi objąć rzecz w posiadanie. Podstawa prawna Art. 27 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie czternastu dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Podstawa prawna Art. 27 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie czternastu dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Podstawa prawna Art. 27 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie czternastu dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
 4. 4. Informacje w ustawie o prawach konsumenta
 5. 5. Jakie warunki musi spełnić sklep? Rozszerzone obowiązki informacyjne: sposób i termin odstąpienia Możliwość skorzystania z formularza W razie niepoinformowania termin na odstąpienie wydłuża się o 12 miesięcy. Brak informacji = brak odszkodowania Podstawa prawna Art. 12. 1. Najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o: (…) 9) trybie, terminie i sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy; Podstawa prawna Art. 12. 1. Najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o: (…) 9) trybie, terminie i sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy; Podstawa prawna Art. 12. 1. Najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o: (…) 9) trybie, terminie i sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
 6. 6. Skutki odstąpienia od umowy Podstawa prawna Art. 31. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. 2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Podstawa prawna Art. 31. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. 2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Podstawa prawna Art. 31. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. 2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. 7. Konsument zwraca towar. Podstawa prawna Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy (…) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Podstawa prawna Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy (…) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Podstawa prawna Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy (…) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. 8. Odpowiedzialność konsumenta Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Podstawa prawna Art. 34. 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 13 ust. 1 pkt 9. Podstawa prawna Art. 34. 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 13 ust. 1 pkt 9. Podstawa prawna Art. 34. 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 13 ust. 1 pkt 9.
 9. 9. Konsument ma prawo sprawdzić: charakter, cechy, funkcjonowanie zakupionej rzeczy. Magiczne słowa
 10. 10. Pomocnicze oficjalne dokumenty
 11. 11. KE: tak jak w sklepie W motywie 47 preambuły do dyrektywy 2011/83/UE – Opinia Komisji Europejskiej W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.
 12. 12. UOKiK: tak jak w sklepie offline Poradnik: Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.
 13. 13. Sprawdzenie funkcjonalności
 14. 14. Przymierzanie a oderwane metki 30.09.2015 Footer14
 15. 15. Audio-wideo: test dźwięku i obrazu 30.09.2015 Footer15
 16. 16. Konfiguracja oprogramowania
 17. 17. W markecie nie gotujemy. 30.09.2015 Footer17
 18. 18. Federalny Trybunał Sprawiedliwości 30.09.2015 Footer18
 19. 19. Praktyczna część obliczeń
 20. 20. Odszkodowania w praktyce Nastąpiło zmniejszenie wartości rzeczy. Ryzyko biznesowe czy przekroczenie uprawień konsumenta? Szacowanie (wartość handlowa oraz dalsza użyteczność dla innego potencjalnego kupca) Próba osiągnięcia porozumienia z konsumentem (rzetelnie przedstawiona sytuacja) Możliwość odliczenia od wysłanej kwoty
 21. 21. Ślady… jakie ślady? 9/30/2015 Footer21 Ryzyko złożenia przez konsumenta skargi do miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumentów Podstawa prawna Art. 6 kodeksu cywilnego - to sprzedawca musi udowodnić, że konsument korzystał z rzeczy w sposób który wykracza poza dopuszczalny. Ryzyko złożenia przez konsumenta skargi do miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumentów Podstawa prawna Art. 6 kodeksu cywilnego - to sprzedawca musi udowodnić, że konsument korzystał z rzeczy w sposób który wykracza poza dopuszczalny. Ryzyko złożenia przez konsumenta skargi do miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumentów Podstawa prawna Art. 6 kodeksu cywilnego - to sprzedawca musi udowodnić, że konsument korzystał z rzeczy w sposób który wykracza poza dopuszczalny.
 22. 22. Kiedy należy zwrócić pieniądze? Niezwłocznie, nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Prawo do wstrzymania Podstawa prawna Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy (…). Podstawa prawna Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy (…). Podstawa prawna Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy (…).
 23. 23. Co mówią praktycy? Najlepsi klienci mają najwyższe wskaźniki zwrotów, ale są to jednocześnie klienci, którzy wydają u nas najwięcej i są klientami przynoszącymi najwyższe marże. Craig Adkins
 24. 24. Trusted Shops Regulamin z gwarancją - NOWOŚĆ Znak jakości Więcej zaufania, większa sprzedaż System opinii Klienci stają się sprzedawcami. Ochrona kupującego Mniej porzuconych koszyków Audyt Ponad 70 kryteriów prawnych, weryfikacja finansowa od 159 PLN miesięcznie
 25. 25. Bezpłatny poradnik dot. zwrotów W wyniku zmiany przepisów w grudniu 2014 r. e-sprzedawcy mają prawo do odszkodowania w przypadku, gdy zwrócony przez konsumenta towar nosi ślady nadmiernego użycia. Z bezpłatnego poradnika Trusted Shops dowiesz się, kiedy konsument odpowiada za zmniejszenie wartości zwróconego towaru i jak obliczyć kwotę takiego odszkodowania. Pobierz poradnik: http://www.trustedshops.pl/lp/realizacja-zwrotow- w-praktyce Pobierz poradni
 26. 26. Jesteśmy w ponad 19 tys. sklepów!
 27. 27. www.trustedshops.com Anna Rak Country Manager Polska anna.rak@trustedshops.com 889 332 882

×