Kurumsal danışmanlık ve eğitim

ARSEM ASIKOGLU
ARSEM ASIKOGLUExecutive Director à AAD Training and Consulting
Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim
İçindekiler 
• Amacımız 
• Tecrübemiz 
• Stratejimiz 
• Hizmetlerimiz 
• Yapılanma Danışmanlığı 
• Yönetim Danışmanlığı 
• Performans Danışmanlığı 
• Eğitim 
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
www.arsemasikoglu.com 
www.facebook.com/pozitifdegisim
Biz, kişi ve kuruluşlara, daha etkin ve verimli 
çalışabilmeleri için motive sağlayıp, ilham kaynağı 
olurken; 
Başarıya ulaşabilmeleri, pozitif gelişim ve değişim 
yaratmaları için onlara fırsat sunuyoruz. 
Öz potansiyellerini artıracak, etkili, harekete yönelik, 
kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. 
www.arsemasikoglu.com 
www.facebook.com/pozitifdegisim 
Amacımız
Tecrübemiz 
2006 senesinden günümüze, uluslararası düzeyde 30’dan 
fazla ülkede, ağırlıklı olarak ‘liderlik’, ’yönetim’ ve ‘iletişim’ 
alanlarında 3000 saati aşkın tecrübemiz bulunmaktadır. 
www.arsemasikoglu.com 
www.facebook.com/pozitifdegisim
Stratejimiz 
Bilim ile sanatı, teori ile pratiği birleştirerek etkili ve 
harekete yönelik sürdürülebilir çözümler üretmektir. 
KoAktif ProAktif 
Teknik Sonuç 
Koçluk 
Mentörlük 
Danışmanlık 
Kalıcı ve 
Sürdürülebilir 
Pozitif 
Değişim 
Potansiyel 
www.arsemasikoglu.com 
www.facebook.com/pozitifdegisim
www.arsemasikoglu.com 
www.facebook.com/pozitifdegisim 
Hizmetlerimiz
www.arsemasikoglu.com 
www.facebook.com/pozitifdegisim 
AAD Yapılanma Danışmanlığı
AAD Yapılanma Danışmanlığı 
Günümüzde artan rekabet koşulları, değişen teknoloji, kurumların çalışanlarına sunduğu 
şartları değiştirmekle kalmamakta kurumların yapılanma süreçlerine ve oluşmuş yapılarına 
da önemli etkilerde bulunmaktadır. Çalıştığı kurumda beklentileri karşılanmayan bireyler, 
farklı kurumsal yapılarda yeni iş alternatiflerine yönelmekte ve aktif iş arama sürecine 
girmektedir. Bu noktada, kurumsal yapısı bu ve benzeri değişimlere uygun olan kurumlar bu 
gibi durumları daha az hasar ile atlatmakta ya da hiçbir değişime gerek görmeden devam 
etmektedir. AAD olarak kurumsal yapılanmaları bu ve buna benzer değişkenlerin 
etkilerinden korumak ve bunlara hazır tutmak için çeşitli hizmetler sunmaktayız. 
Şirket içi ilişkiler ile şirketleri çevreleyen dış ortam arasındaki uyumun uygun biçimde 
sağlanması, söz konusu uyumu sürdürebilecek esnek, kurumsal bir organizasyon yapısı ve 
politikası oluşturulması için yeniden yapılandırma gereklilik arz eder. Kurumsallaşma amaçlı 
yeniden yapılandırma çalışmalarının odak noktası organizasyon yapısıdır: insan kaynakları, 
yönetim, üretim, yatırım, finansman, bütçeleme, dağıtım, pazarlama ve satışın yapısını, 
politıkasını oluşturmaktır. Bu bakımdan, iş süreçlerinin geliştirilmesi, yeniden tanımlanması, 
şirket faaliyetlerinin gerektiği gibi izlenip değerlendirilmesi ve etkin şekilde yürütülmesi, 
bunları sağlayabilecek yeni veya daha gelişmiş bir organizasyon yapısının oluşturulması 
için AAD sizlere bu hizmeti sunmaktadır. 
www.arsemasikoglu.com 
www.facebook.com/pozitifdegisim
www.arsemasikoglu.com 
www.facebook.com/pozitifdegisim 
AAD Yönetim Danışmanlığı
Yöneticilere ve kuruluşlara, yönetim ve işletme sorunlarını çözüme kavuşturarak, 
yeni fırsatları tespit edip ve kullanmayı öğretir ve değişiklikleri uygulamaya koymayı 
hedefler. Gerçek bir yönetici ile patron arasındaki farkların verildiği, iş stratejisi, 
kuruluş organizasyon yapısı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların 
araştırıldığı danışmanlık hizmetidir. 
Bu hizmet: 
•İç organizasyonu güçlendirir ve geliştirir. 
•Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir. 
•Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir. 
•Yöneticilerin astları ile olan iletişimi doğru yapmalarını sağlar ve iletişimi sağlıklı 
kılar 
www.arsemasikoglu.com 
www.facebook.com/pozitifdegisim 
AAD Yönetim Danışmanlığı
www.arsemasikoglu.com 
www.facebook.com/pozitifdegisim 
AAD Performans Danışmanlığı
AAD Performans Danışmanlığı 
Performans yönetiminde öncelikle danışan kurumun vizyon, ilke ve prensiplerine uygun 
olarak; işleyişte ortaya koyduğu performansların değerlendirilmesini yapar ve buna 
paralel olarak en verimli, potansiyele en yakın performans gücünü ortaya çıkarır. 
Performansı olabildiğince yükseltmek ve tüm birimlerde yüksek karlılığa erişmek; 
sürdürülebilir gelişimi gözetmek de en tabi prensipler arasındadır. 
Bu sayede; 
•Performansı yüksek personeli, diğer çalışanlardan ayırt edebilme, 
•Departmanlar arası iş ilişkilerini net gözlemleyebilme 
•Potansiyel yönetici adayını belirleyebilme 
•Verimliliği artıracak tedbirleri saptayabilme 
•Personelin geliştirilecek yönlerini ortaya çıkarabilme 
•Personelin zayıf ve kuvvetli yönlerini ortaya çıkarabilmekteyiz. 
www.arsemasikoglu.com 
www.facebook.com/pozitifdegisim
www.arsemasikoglu.com 
www.facebook.com/pozitifdegisim 
AAD Eğitim
AAD Eğitim 
Kişisel gelişimi hedefleyen ve bireyi iş yaşamında uzmanlığa taşıyan eğitimlerimizle 
personelinizi doyum noktasına taşıyabilecek ve departmanlara özel olarak 
hazırlanacak eğitmlerle iş yaşamınızın kalitesini artırılacaksınız. Çeşitli eğitim 
tekniklerinin bir arada kullanıldığı personel eğitimlerinde temel amaç ise iş odağını 
artırıp motivasyonu güçlendirmektir. Öğrenen merkezli olan tüm çalışmalarımızda 
nesnellik ve özgünlük hakimdir. 
Etkili İletişim Zaman Yönetimi 
İnsanlar ve Renkler Erteleme Alışkanlığını Yenme 
Vücut Dili Sırları Etkili Sunum Teknikleri 
Doğru Hedef Belirleme Stres Yönetimi 
Çözüm ve Çözüm Odaklılık Strateji Geliştirme 
Etkili Satış Teknikleri Toplantı Prosedürleri 
Proje Yönetimi Eğitimcinin Eğitimi 
Proje Planlama ve Yönetimi Marka ve Ürün Tanıtma 
Topluluk Önünde Konuşma Liderlik 
www.arsemasikoglu.com 
AAD KİŞİSEL GELİŞİM VE UZMANLIK GELİŞİMİ EĞİTİMLERİ 
www.facebook.com/pozitifdegisim
AAD Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
AAD kaliteli bir yaşam için topluma fayda sağlayan, pozitif 
değişimin gücüne inanan, uzun soluklu ve kalıcı yararlar 
sağlayacak projeler üreten bir kurum olmayı hedeflemiş ve 
harekete geçmiştir. 
www.arsemasikoglu.com 
www.facebook.com/pozitifdegisim 
Proje 
Birey Toplum
AAD Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
www.arsemasikoglu.com 
www.facebook.com/pozitifdegisim 
Projelerimizden Kareler
Teşekkür ederiz.
1 sur 17

Recommandé

Rekabet icın ne yapmalısınız par
Rekabet icın ne yapmalısınızRekabet icın ne yapmalısınız
Rekabet icın ne yapmalısınızGursoy Erol
395 vues10 diapositives
KRC Egitim Sunum Dosyası 2017 par
KRC Egitim Sunum Dosyası 2017KRC Egitim Sunum Dosyası 2017
KRC Egitim Sunum Dosyası 2017KRC Yönetim
903 vues19 diapositives
YETENEK YÖNETİMİ par
YETENEK YÖNETİMİYETENEK YÖNETİMİ
YETENEK YÖNETİMİHakan Selahi
9K vues61 diapositives
Personel eğitimi par
Personel eğitimiPersonel eğitimi
Personel eğitimiBeray Çinçin
3.4K vues11 diapositives
İşletmelerde personel eğitimi par
İşletmelerde personel eğitimiİşletmelerde personel eğitimi
İşletmelerde personel eğitimiMustafa Ali ÖZAY
2.2K vues19 diapositives
GES Danismanlik Ne Yapiyor? par
GES Danismanlik Ne Yapiyor?GES Danismanlik Ne Yapiyor?
GES Danismanlik Ne Yapiyor?Gursoy Erol
533 vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

kariyer planlama par
kariyer planlama kariyer planlama
kariyer planlama To?rul Ba??rov
2.1K vues24 diapositives
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme par
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirmeİnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve GeliştirmeOsman Nar
52.6K vues103 diapositives
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari par
Cagri Merkezi Insan KaynaklariCagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan KaynaklariAretiasus
2K vues49 diapositives
Yetenek yönetimi par
Yetenek yönetimi  Yetenek yönetimi
Yetenek yönetimi Pelin Vardarlıer
8.3K vues21 diapositives
BNS Turkey Tanıtım Sunumu 2017 par
BNS Turkey Tanıtım Sunumu 2017 BNS Turkey Tanıtım Sunumu 2017
BNS Turkey Tanıtım Sunumu 2017 Selami YILDIRIM CM GLG
145 vues34 diapositives
İnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimi par
İnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi E-EğitimiUniverist
796 vues8 diapositives

Tendances(18)

İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme par Osman Nar
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirmeİnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
Osman Nar52.6K vues
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari par Aretiasus
Cagri Merkezi Insan KaynaklariCagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
Aretiasus 2K vues
İnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimi par Univerist
İnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimi
Univerist796 vues
Eriksson WorkShops 2011 par argunbtr
Eriksson WorkShops 2011Eriksson WorkShops 2011
Eriksson WorkShops 2011
argunbtr1.1K vues
Sherlock Holmes Gibi İKcı Olmak - Sezai Kayaoglu par Sezai Kayaoglu
Sherlock Holmes Gibi İKcı Olmak - Sezai KayaogluSherlock Holmes Gibi İKcı Olmak - Sezai Kayaoglu
Sherlock Holmes Gibi İKcı Olmak - Sezai Kayaoglu
Sezai Kayaoglu703 vues
Bölüm 2 toplam kalite yönetiminde stretejik kalite yayılma süreci Toplam Kal... par Osman Nar
Bölüm 2 toplam kalite yönetiminde stretejik kalite yayılma süreci Toplam Kal...Bölüm 2 toplam kalite yönetiminde stretejik kalite yayılma süreci Toplam Kal...
Bölüm 2 toplam kalite yönetiminde stretejik kalite yayılma süreci Toplam Kal...
Osman Nar2.8K vues
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık? par SocialThinks
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?
SocialThinks379 vues
Hasan öztabay 20103059 kariyer planlama sunu par hasanoztabay
Hasan öztabay 20103059 kariyer planlama sunuHasan öztabay 20103059 kariyer planlama sunu
Hasan öztabay 20103059 kariyer planlama sunu
hasanoztabay5K vues
İnsan Kaynakları Yönetimi (Temel Bilgiler) par Dilek Türk
İnsan Kaynakları Yönetimi (Temel Bilgiler)İnsan Kaynakları Yönetimi (Temel Bilgiler)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Temel Bilgiler)
Dilek Türk6.2K vues

En vedette

2ch34lurmskmkh2345ja par
2ch34lurmskmkh2345ja2ch34lurmskmkh2345ja
2ch34lurmskmkh2345jaNithin Mohan
366 vues46 diapositives
нумерация шестизначных чисел par
нумерация шестизначных чиселнумерация шестизначных чисел
нумерация шестизначных чиселPliner
470 vues3 diapositives
Mobile websites with jQuery mobile par
Mobile websites with jQuery mobileMobile websites with jQuery mobile
Mobile websites with jQuery mobileajones_mannix
460 vues10 diapositives
What Now?! - Techhub Founders Tales Presentation Aug 2014 par
What Now?! - Techhub Founders Tales Presentation Aug 2014What Now?! - Techhub Founders Tales Presentation Aug 2014
What Now?! - Techhub Founders Tales Presentation Aug 2014Tonysandler
383 vues15 diapositives
Case - dziekanat studium licencjackiego par
Case - dziekanat studium licencjackiegoCase - dziekanat studium licencjackiego
Case - dziekanat studium licencjackiegosevenwaw
348 vues16 diapositives
Unit 2 study guide par
Unit 2 study guideUnit 2 study guide
Unit 2 study guideslee2school
404 vues11 diapositives

En vedette(20)

нумерация шестизначных чисел par Pliner
нумерация шестизначных чиселнумерация шестизначных чисел
нумерация шестизначных чисел
Pliner470 vues
Mobile websites with jQuery mobile par ajones_mannix
Mobile websites with jQuery mobileMobile websites with jQuery mobile
Mobile websites with jQuery mobile
ajones_mannix460 vues
What Now?! - Techhub Founders Tales Presentation Aug 2014 par Tonysandler
What Now?! - Techhub Founders Tales Presentation Aug 2014What Now?! - Techhub Founders Tales Presentation Aug 2014
What Now?! - Techhub Founders Tales Presentation Aug 2014
Tonysandler383 vues
Case - dziekanat studium licencjackiego par sevenwaw
Case - dziekanat studium licencjackiegoCase - dziekanat studium licencjackiego
Case - dziekanat studium licencjackiego
sevenwaw348 vues
Exhibitor Rules and Regulations Agreement par AAPI2013
Exhibitor Rules and Regulations AgreementExhibitor Rules and Regulations Agreement
Exhibitor Rules and Regulations Agreement
AAPI2013415 vues
AAPI Convention Marketing Prospectus 2014 par AAPI2013
AAPI Convention Marketing Prospectus 2014AAPI Convention Marketing Prospectus 2014
AAPI Convention Marketing Prospectus 2014
AAPI2013634 vues
Salisbury University - Clubs par SUCMAT
Salisbury University - ClubsSalisbury University - Clubs
Salisbury University - Clubs
SUCMAT423 vues
The future of digital par Sergi Mateo
The future of digitalThe future of digital
The future of digital
Sergi Mateo431 vues
สิริวรรณ ใจปทุม par Siriwan41
สิริวรรณ ใจปทุมสิริวรรณ ใจปทุม
สิริวรรณ ใจปทุม
Siriwan41211 vues
Digital photography slideshow par Teresa Ware
Digital photography slideshowDigital photography slideshow
Digital photography slideshow
Teresa Ware234 vues
2014 aapi convention marketing prospectus par AAPI2013
2014 aapi convention marketing prospectus2014 aapi convention marketing prospectus
2014 aapi convention marketing prospectus
AAPI2013634 vues
2014 AAPI Convention Marketing Prospectus par AAPI2013
2014 AAPI Convention Marketing Prospectus2014 AAPI Convention Marketing Prospectus
2014 AAPI Convention Marketing Prospectus
AAPI20131.2K vues
Becel Pró Activ par CUBO.CC
Becel Pró ActivBecel Pró Activ
Becel Pró Activ
CUBO.CC1.4K vues
Linux Administration in 10 Minutes par ajones_mannix
Linux Administration in 10 MinutesLinux Administration in 10 Minutes
Linux Administration in 10 Minutes
ajones_mannix1.6K vues
Система бизнес аналитики Maketornado par Maksim Georgiev
Система бизнес аналитики MaketornadoСистема бизнес аналитики Maketornado
Система бизнес аналитики Maketornado
Maksim Georgiev3.4K vues

Similaire à Kurumsal danışmanlık ve eğitim

Düşün.Planla.Yap. par
Düşün.Planla.Yap.Düşün.Planla.Yap.
Düşün.Planla.Yap.Ismail Haznedar
9.6K vues15 diapositives
CREALUS-Katalog2022-23.pdf par
CREALUS-Katalog2022-23.pdfCREALUS-Katalog2022-23.pdf
CREALUS-Katalog2022-23.pdfRANA ÇAKIR
1 vue5 diapositives
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK par
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK MelikeAtik
58 vues21 diapositives
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız par
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket TanıtımımızVisio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket TanıtımımızVisio Academy
126 vues40 diapositives
Crealus Tanıtım 2014 par
Crealus Tanıtım 2014Crealus Tanıtım 2014
Crealus Tanıtım 2014RANA ÇAKIR
326 vues13 diapositives
Visio academygenelhizmettanıtımı par
Visio academygenelhizmettanıtımıVisio academygenelhizmettanıtımı
Visio academygenelhizmettanıtımıVisio Academy
118 vues38 diapositives

Similaire à Kurumsal danışmanlık ve eğitim(20)

RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK par MelikeAtik
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK
MelikeAtik58 vues
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız par Visio Academy
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket TanıtımımızVisio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
Visio Academy126 vues
Crealus Tanıtım 2014 par RANA ÇAKIR
Crealus Tanıtım 2014Crealus Tanıtım 2014
Crealus Tanıtım 2014
RANA ÇAKIR326 vues
Visio academygenelhizmettanıtımı par Visio Academy
Visio academygenelhizmettanıtımıVisio academygenelhizmettanıtımı
Visio academygenelhizmettanıtımı
Visio Academy118 vues
Gelecek degeri egitimleri par Secil Sendag
Gelecek degeri egitimleri Gelecek degeri egitimleri
Gelecek degeri egitimleri
Secil Sendag905 vues
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik par Gursoy Erol
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlikYenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik
Gursoy Erol940 vues
DemBeDem PR Ajansı 2015_mailformat par Dembedem PR
DemBeDem PR Ajansı 2015_mailformatDemBeDem PR Ajansı 2015_mailformat
DemBeDem PR Ajansı 2015_mailformat
Dembedem PR234 vues
DemBeDem PR Ajansı 2014 par Dembedem PR
DemBeDem PR Ajansı 2014DemBeDem PR Ajansı 2014
DemBeDem PR Ajansı 2014
Dembedem PR304 vues
İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık? par Akkök Holding
İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık?İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık?
İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık?
Akkök Holding 7.8K vues
Stratejik Yönetimin Faydaları par Univerist
Stratejik Yönetimin FaydalarıStratejik Yönetimin Faydaları
Stratejik Yönetimin Faydaları
Univerist139 vues
NATİVA - Satış Profesyonelleri İçin Gelişim Eğitimleri par Esra Abay Özkurt
NATİVA - Satış Profesyonelleri İçin Gelişim EğitimleriNATİVA - Satış Profesyonelleri İçin Gelişim Eğitimleri
NATİVA - Satış Profesyonelleri İçin Gelişim Eğitimleri
3uncu goz isadami kocluk programi par Gursoy Erol
3uncu goz isadami kocluk programi3uncu goz isadami kocluk programi
3uncu goz isadami kocluk programi
Gursoy Erol516 vues
İTÜSEM - Kariyer ve Yetenek Yöneticiliği Sertifika Programı par ITU_Career_Center
İTÜSEM - Kariyer ve Yetenek Yöneticiliği Sertifika ProgramıİTÜSEM - Kariyer ve Yetenek Yöneticiliği Sertifika Programı
İTÜSEM - Kariyer ve Yetenek Yöneticiliği Sertifika Programı
ITU_Career_Center1.1K vues
Denizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi par Cpt. Ozgur Alemdag
Denizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model ÖnerisiDenizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi
Denizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi
Cpt. Ozgur Alemdag1.3K vues

Kurumsal danışmanlık ve eğitim

 • 2. İçindekiler • Amacımız • Tecrübemiz • Stratejimiz • Hizmetlerimiz • Yapılanma Danışmanlığı • Yönetim Danışmanlığı • Performans Danışmanlığı • Eğitim • Kurumsal Sosyal Sorumluluk www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim
 • 3. Biz, kişi ve kuruluşlara, daha etkin ve verimli çalışabilmeleri için motive sağlayıp, ilham kaynağı olurken; Başarıya ulaşabilmeleri, pozitif gelişim ve değişim yaratmaları için onlara fırsat sunuyoruz. Öz potansiyellerini artıracak, etkili, harekete yönelik, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim Amacımız
 • 4. Tecrübemiz 2006 senesinden günümüze, uluslararası düzeyde 30’dan fazla ülkede, ağırlıklı olarak ‘liderlik’, ’yönetim’ ve ‘iletişim’ alanlarında 3000 saati aşkın tecrübemiz bulunmaktadır. www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim
 • 5. Stratejimiz Bilim ile sanatı, teori ile pratiği birleştirerek etkili ve harekete yönelik sürdürülebilir çözümler üretmektir. KoAktif ProAktif Teknik Sonuç Koçluk Mentörlük Danışmanlık Kalıcı ve Sürdürülebilir Pozitif Değişim Potansiyel www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim
 • 8. AAD Yapılanma Danışmanlığı Günümüzde artan rekabet koşulları, değişen teknoloji, kurumların çalışanlarına sunduğu şartları değiştirmekle kalmamakta kurumların yapılanma süreçlerine ve oluşmuş yapılarına da önemli etkilerde bulunmaktadır. Çalıştığı kurumda beklentileri karşılanmayan bireyler, farklı kurumsal yapılarda yeni iş alternatiflerine yönelmekte ve aktif iş arama sürecine girmektedir. Bu noktada, kurumsal yapısı bu ve benzeri değişimlere uygun olan kurumlar bu gibi durumları daha az hasar ile atlatmakta ya da hiçbir değişime gerek görmeden devam etmektedir. AAD olarak kurumsal yapılanmaları bu ve buna benzer değişkenlerin etkilerinden korumak ve bunlara hazır tutmak için çeşitli hizmetler sunmaktayız. Şirket içi ilişkiler ile şirketleri çevreleyen dış ortam arasındaki uyumun uygun biçimde sağlanması, söz konusu uyumu sürdürebilecek esnek, kurumsal bir organizasyon yapısı ve politikası oluşturulması için yeniden yapılandırma gereklilik arz eder. Kurumsallaşma amaçlı yeniden yapılandırma çalışmalarının odak noktası organizasyon yapısıdır: insan kaynakları, yönetim, üretim, yatırım, finansman, bütçeleme, dağıtım, pazarlama ve satışın yapısını, politıkasını oluşturmaktır. Bu bakımdan, iş süreçlerinin geliştirilmesi, yeniden tanımlanması, şirket faaliyetlerinin gerektiği gibi izlenip değerlendirilmesi ve etkin şekilde yürütülmesi, bunları sağlayabilecek yeni veya daha gelişmiş bir organizasyon yapısının oluşturulması için AAD sizlere bu hizmeti sunmaktadır. www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim
 • 10. Yöneticilere ve kuruluşlara, yönetim ve işletme sorunlarını çözüme kavuşturarak, yeni fırsatları tespit edip ve kullanmayı öğretir ve değişiklikleri uygulamaya koymayı hedefler. Gerçek bir yönetici ile patron arasındaki farkların verildiği, iş stratejisi, kuruluş organizasyon yapısı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların araştırıldığı danışmanlık hizmetidir. Bu hizmet: •İç organizasyonu güçlendirir ve geliştirir. •Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir. •Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir. •Yöneticilerin astları ile olan iletişimi doğru yapmalarını sağlar ve iletişimi sağlıklı kılar www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim AAD Yönetim Danışmanlığı
 • 12. AAD Performans Danışmanlığı Performans yönetiminde öncelikle danışan kurumun vizyon, ilke ve prensiplerine uygun olarak; işleyişte ortaya koyduğu performansların değerlendirilmesini yapar ve buna paralel olarak en verimli, potansiyele en yakın performans gücünü ortaya çıkarır. Performansı olabildiğince yükseltmek ve tüm birimlerde yüksek karlılığa erişmek; sürdürülebilir gelişimi gözetmek de en tabi prensipler arasındadır. Bu sayede; •Performansı yüksek personeli, diğer çalışanlardan ayırt edebilme, •Departmanlar arası iş ilişkilerini net gözlemleyebilme •Potansiyel yönetici adayını belirleyebilme •Verimliliği artıracak tedbirleri saptayabilme •Personelin geliştirilecek yönlerini ortaya çıkarabilme •Personelin zayıf ve kuvvetli yönlerini ortaya çıkarabilmekteyiz. www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim
 • 14. AAD Eğitim Kişisel gelişimi hedefleyen ve bireyi iş yaşamında uzmanlığa taşıyan eğitimlerimizle personelinizi doyum noktasına taşıyabilecek ve departmanlara özel olarak hazırlanacak eğitmlerle iş yaşamınızın kalitesini artırılacaksınız. Çeşitli eğitim tekniklerinin bir arada kullanıldığı personel eğitimlerinde temel amaç ise iş odağını artırıp motivasyonu güçlendirmektir. Öğrenen merkezli olan tüm çalışmalarımızda nesnellik ve özgünlük hakimdir. Etkili İletişim Zaman Yönetimi İnsanlar ve Renkler Erteleme Alışkanlığını Yenme Vücut Dili Sırları Etkili Sunum Teknikleri Doğru Hedef Belirleme Stres Yönetimi Çözüm ve Çözüm Odaklılık Strateji Geliştirme Etkili Satış Teknikleri Toplantı Prosedürleri Proje Yönetimi Eğitimcinin Eğitimi Proje Planlama ve Yönetimi Marka ve Ürün Tanıtma Topluluk Önünde Konuşma Liderlik www.arsemasikoglu.com AAD KİŞİSEL GELİŞİM VE UZMANLIK GELİŞİMİ EĞİTİMLERİ www.facebook.com/pozitifdegisim
 • 15. AAD Kurumsal Sosyal Sorumluluk AAD kaliteli bir yaşam için topluma fayda sağlayan, pozitif değişimin gücüne inanan, uzun soluklu ve kalıcı yararlar sağlayacak projeler üreten bir kurum olmayı hedeflemiş ve harekete geçmiştir. www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim Proje Birey Toplum
 • 16. AAD Kurumsal Sosyal Sorumluluk www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim Projelerimizden Kareler