Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Konin2050 Etap M

181 vues

Publié le

Ramy projektu Konin2050
Sesje: 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Konin2050 Etap M

  1. 1. KONIN 2050 Sesje: 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 Pracownia Miejska, Konin 2015 Przy współudziale projektu FORMAT FP7
  2. 2. Z bramy [FOR] 1. DLACZEGO potrzebujemy systemu? • Model systemu wraz z jego podsystemami 2. JAKIE są inne rozwiązania systemu? • opis alternatyw i konkurencyjnych rozwiązań 3. Z JAKICH mierników korzystać w odniesieniu do systemu? • mierniki wydajności i kosztów 5. JAKIE są, JAKIE były i JAKIE będą cechy elementów składowych systemu? • super - system • przeszłość i przyszłość • teraźniejsze trendy 4. JAKA alternatywa jest najbardziej obiecująca? 6. Brama M Do etapu A Powtórzenie wybranych kroków
  3. 3. 1. DLACZEGO potrzebujemy systemu? • Opracowanie modelu systemu jakości życia wraz z podsystemami • Jakie dziedziny działania miasta wpływają na wysoką jakość życia mieszkańców? • Co wchodzi w skład tych dziedzin i kto ma na nie wpływ? • [wyróżnione dziedziny działania miasta: gospodarka – rynek pracy, infrastruktura/transport, środowisko naturalne, edukacja, czas wolny]
  4. 4. 2. JAKIE są inne rozwiązania systemu? • Jakie są dobre przykłady rozwiązań w kraju i za granicą w zakresie interesujących nas dziedzin funkcjonowania miasta? • Jakie są dobre i złe strony tych rozwiązań?
  5. 5. 3. Z JAKICH mierników korzystać w odniesieniu do systemu? • Czy są dostępne dane miernikowe, które mogą opisać liczbowo kategorie funkcjonowania miasta? • Jakimi danymi dysponujemy? Jakie dane możemy jeszcze pozyskać? • Które z mierników opisują kategorie pod kątem kosztów, a które pod kątem wydajności?
  6. 6. 4. JAKA alternatywa jest najbardziej obiecująca?
  7. 7. 5. JAKIE są, JAKIE były i JAKIE będą cechy elementów składowych systemu? • Jaki dzisiaj jest stan rozwoju dziedzin działania miasta, dla których wybraliśmy najbardziej obiecujące alternatywy? • Jak ich stan rozwoju wyglądał w 1980 roku? • Jaki będzie możliwy stan ich rozwoju w roku 2050?
  8. 8. REALIZACJA PROJEKTU Pracownia Miejska PRZY WSPÓŁUDZIALE Projekt FORMAT FP7 MC IAPP GA286305

×