Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Cuidem la terra

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Cuidem la terra

  1. 1. FITXA TÈCNICANOM DEL TALLER: CUIDEM LA TERRAÀREA: DESCOBERTA DE L’ENTORN I LLENGUATGE PLÀSTIC.OBJECTIUS:1. Donar a conèixer la importància que té reciclar.2. Conèixer els diferents tipus de contenidors amb les seves deixalles.3.Potenciar de manera vivencial la tria i col.locació de deixalles al seu contenidor.4. Visualitzar el conte de les tres bessones i el reciclatge interioritzant elscontinguts treballats.5. Elaborar una pandereta amb material reciclat. 1
  2. 2. TÈCNICA: PROCEDIMENTAL(OBSERVACIÓ I MANIPULACIÓ)MATERIAL: Envasos de plàstic, revistes, diaris, oueres de cartró iplàstic,caixes de cartró, pots actimel, caixetes de formatge, gomets, pedretes,cintes, papers de colors i El Conte de les Tres Bessones i les Tres Erres.PROCÉS:1ª SESSIÓ : Posar en comú els coneixements previs sobre el reciclatge. Lesdeixalles, els contenidors i els respectius colors.Observació i classificació delsdiferents tipus de deixalles. Col.loquem les deixalles a cada contenidor delmural.Reflexíó de la importància de reciclar per al nostre planeta. Sortida al’exterior perquè els nens prenguin conciència de reciclar.2ª SESSIÓ : Repàs dels continguts treballats a la sessió anterior i preguntenquè vol dir reduir i reutilitzar. Què podem fer per a reutilitzar algunes deixalles?Com podem reduir algunes deixalles? 2
  3. 3. Elaboració de panderetes amb capses de formatgets reciclats. Posteriormentla guarnirem amb gomets, cintes de diferents colors i acabarem pintant-les.3ª SESSIÓ : Explicació del conte “ Les Tres Bessones i les Tres Erres” On esrepassa els conceptes de Reciclar, Reduir i Reutilitzar.FOTOS DEL PROCÉS 3
  4. 4. 4
  5. 5. 5

×