Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Nasyonalismo sa India at Kanlurang Asya

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 43 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à Nasyonalismo sa India at Kanlurang Asya (17)

Nasyonalismo sa India at Kanlurang Asya

 1. 1. NASYONALISMO SA ASYA
 2. 2. NASYONALISMO Damdaming makabayan na maipakikita sa matinding pag-mamahal at pagpapahalaga sa Inang-bayan. Kabihasnang Asyanno (SEDP Edisyon)
 3. 3. ANYO NG NASYONALISMO DEFENSIVE NATIONALISM - Mapagtanggol na nasyonalismo gaya ng ipinakita ng bansang Pilipinas AGGRESSIVE NATIONALISM - Mapusok na nasyonalismo na minsang ginawa ng basang Hapon
 4. 4. MANIPESTASYON Pagkakaisa Pagmamahal at pagtangkilik sa sariling bayan Makatwiran at makatarungan Kahandaang magtanggol at mamatay para sa bayan
 5. 5. NASYONALISMO SA INDIA
 6. 6. BRITISH/INGLES SA INDIA • Pinakinabangan nang husto ng Ingles ang mga likas na yaman ng India • Nagpatupad ng mga patakaran ang Ingles na hindi angkop sa Kultura ng India
 7. 7. FEMALE INFANTICIDE - Pagpatay sa mga batang babae
 8. 8. SUTTEE/ SATI Ang pagpapatiwakal ng mga biyudang babae at pagsama sa libing ng namatay na asawa.
 9. 9. RACIAL DISCRIMINATION/ PAGTATANGI NG LAHI Hindi pantay na pagtingin sa lahi ng mga Indian at pagtrato sa sundalong Indian o mga Sepoy
 10. 10. REBELYONG SEPOY - unang pag-aalsa ng mga Indian laban sa mga English (1857)
 11. 11. AMRITSAR MASSACRE - pamamaril ng mga sundalong English sa mga grupo ng mga Indian sa isang selebrasyong Hindu noong April 13, 1919.
 12. 12. AMRITSAR MASSACRE - Mas tumindi pa ang pagpapakita ng nasyonalismo ng mga Indian
 13. 13. HINDU MUSLIM SAMAHAN Indian National Congress Indian Muslim League NANGUNA Alan Hume Mohamed Ali Jinnah LAYUNIN Makamtan ang kalayaan ng India Magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim
 14. 14. Nangunang lider nasyonalista sa India
 15. 15. Siya ang nagpakita ng mapayapang paraan sa paghingi ng kalayaan o NON-VIOLENCE / AHIMSA
 16. 16. Naniniwala siya sa paglabas ng katotohanan o SATYAGRAHA
 17. 17. Hinimok niya ang pagboykot ng mga Indian sa lahat ng produkto ng mga Ingles at sa lahat ng may kaugnayan sa mga Ingles
 18. 18. Sinimulan niya ang CIVIL DISOBEDIENCE o hindi pagsunod sa pamahalaan
 19. 19. Tinitingala ng mga Indian si Gandhi at tinawag siyang MAHATMA O GREAT SOUL (DAKILANG KALULUWA)
 20. 20. JANUARY 30, 1948 Binaril si Gandhi ng isang panatikong Hindu na tumutol sa hangarin niya na mapag-isa ang mga Hindu at Muslim sa iisang bansa.
 21. 21. 1935 Pinagkalooban ng Ingles ang mga Indian ng pagkakataong mamahala sa India
 22. 22. AUGUST 15, 1947 • Nakamtan nga mga Indian ang kalayaan mula sa mga Ingles. • Pinamunuan ni JAWAHARLAL NEHRU
 23. 23. Kaalinsabay ng Indian Independence ay pagsilang din ng kalayaan ng bansang Pakistan sa ilalim ng pamumuno ni MOHAMMED ALI JINNAH.
 24. 24. NASYONALISMO SA KANLURANG ASYA
 25. 25. KANLURANG ASYA Nasa ilalim ng Ottoman Empire mula 1453 hanggang 1918. Bumagsak ang Ottoman Empire at sinakop ng mga Kanluranin/ Europeo
 26. 26. SISTEMANG MANDATO • Nangangahulugan ito na ang isang bansa na naghahanda upang maging isang malaya at isang nagsasariling bansa ay ipasasailalim muna sa patnubay ng isang bansang Europeo.
 27. 27. Ang Nasyonalismo sa Kanlurang Asya ay pinasimulan ng mga Arabo, Iranian at mga Turko bago pa man ang unang Digmaang Pandaigdig
 28. 28. KALAYAAN MULA SA OTTOMAN EMPIRE KUWAIT- Isa sa mga bansa na unang lumaya sa Kanlurang Asya noon 1759. LEBANON - Natamo ang kalayaan mula sa Imperyong Ottoman noon 1770 AT noong 1926 ay ganap na republika sa ilalim ng mandato ng Bansang France.
 29. 29. SAUDI ARABIA - Pinangalanan ni Abdul ang lugar na ito nang ipinahayag niya ang sarili bilang Hari ng Al Hijaz IRAQ - Naging protektado ng England noong 1932
 30. 30. TURKEY – Humingi ng kalayaan sa pamumuno ni Mustafa Kemal. KASUNDUANG LAUSANNE (1923) – sa pamamagitan nito naisilang ang Republika ng Turkey.
 31. 31. ZIONISM • Ito ang pag-uwi sa Palestine ng mga Jew mula sa iba’t ibang panig ng daigdig.
 32. 32. HOLOCAUST • Ito ang Sistematiko at malawakang pagpatay ng mga German Nazi sa mga Jew o Israelite.
 33. 33. END… • Prepare for a quiz. GET YOUR NOTEBOOK PART 1 – ESSAY PART 2 - IDENTIFICATION
 34. 34. QUESTIONS (PART 1) MAY MGA IPINATUPAD O PINAHINTO NA PANINIWALA ANG MGA ENGLISH NA HINDI KATANGGAP-TANGGAP SA MGA INDIAN. MAGBIGAY NG HALIMBAWA.
 35. 35. Part 2 1. Damdaming makabayan na maipakikita sa matinding pag-mamahal at pagpapahalaga sa Inang-bayan. 2. Isang tradisyong Hindu, ito ay pagpatay sa mga batang babae 3. pamamaril ng mga sundalong English sa mga grupo ng mga Indian sa isang selebrasyong Hindu noong April 13, 1919. 4. Nangunang lider nasyonalista sa India. Siya ang nagpakita ng mapayapang paraan sa paghingi ng kalayaan o NON-VIOLENCE / AHIMSA 5. Kailan nakamit ng mga Indian ang kanilang kalayaan mula sa mga English?
 36. 36. 6. Anong bansa din sa kanlurang Asya ang kasabay ng India na nagkamit ng kalayaan? 7. Sino ang naghari o sumakop sa KANLURANG ASYA na nagpatagal sa pagsakop ng KANLURANING BANSA? 8. Nangangahulugan ito na ang isang bansa na naghahanda upang maging isang malaya at isang nagsasariling bansa ay ipasasailalim muna sa patnubay ng isang bansang Europeo. 9. Ito ang pag-uwi sa Palestine ng mga Jew mula sa iba’t ibang panig ng daigdig. 10. Ito ang Sistematiko at malawakang pagpatay ng mga German Nazi sa mga Jew o Israelite.
 37. 37. 1. NASYONALISMO 2. FEMALE INFANTICIDE 3. AMRITSAR MASSACRE 4. MOHONDAS GANDHI/ MAHATMA 5. AUG. 15, 1947 6. PAKISTAN 7. OTTOMAN EMPIRE 8. SISTEMANG MANDATO 9. ZIONISM 10.HOLOCAUST

×