Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
NASYONALISMO 
SA 
ASYA 
Precious Lovelle M. Barrientos 
KNCHS
NASYONALISMO 
Damdaming makabayan na 
maipakikita sa matinding pag-mamahal 
at pagpapahalaga 
sa Inang-bayan. 
Kabihasnang...
ANYO NG 
NASYONALISMO 
DEFENSIVE NATIONALISM 
- Mapagtanggol na nasyonalismo gaya 
ng ipinakita ng bansang Pilipinas 
AGGR...
MANIPESTASYON 
Pagkakaisa 
Pagmamahal at pagtangkilik sa sariling bayan 
Makatwiran at makatarungan 
Kahandaang magtanggol...
NASYONALISMO 
SA 
INDIA
BRITISH/INGLES 
SA INDIA 
• Pinakinabangan nang husto 
ng Ingles ang mga likas na 
yaman ng India 
• Nagpatupad ng mga 
pa...
FEMALE 
INFANTICIDE 
- Pagpatay sa 
mga batang 
babae
SUTTEE/ 
SATI 
Ang pagpapatiwakal 
ng mga biyudang 
babae at pagsama 
sa libing ng namatay 
na asawa.
RACIAL 
DISCRIMINATION/ 
PAGTATANGI NG 
LAHI 
Hindi pantay na pagtingin sa 
lahi ng mga Indian at 
pagtrato sa sundalong I...
REBELYONG SEPOY 
- unang pag-aalsa ng mga Indian laban sa mga English (1857)
AMRITSAR MASSACRE 
- pamamaril ng mga sundalong English sa mga 
grupo ng mga Indian sa isang selebrasyong 
Hindu noong Apr...
AMRITSAR MASSACRE 
- Mas tumindi pa ang pagpapakita ng 
nasyonalismo ng mga Indian
HINDU MUSLIM 
SAMAHAN Indian National 
Congress 
Indian Muslim 
League 
NANGUNA Alan Hume Mohamed Ali 
Jinnah 
LAYUNIN Mak...
Nangunang lider 
nasyonalista sa 
India
Siya ang nagpakita 
ng mapayapang 
paraan sa paghingi 
ng kalayaan o 
NON-VIOLENCE / AHIMSA
Naniniwala siya 
sa paglabas ng 
katotohanan o 
SATYAGRAHA
Hinimok niya ang 
pagboykot ng mga 
Indian sa lahat ng 
produkto ng mga 
Ingles at sa lahat ng 
may kaugnayan sa 
mga Ingl...
Sinimulan niya ang 
CIVIL DISOBEDIENCE 
o hindi pagsunod sa 
pamahalaan
Tinitingala ng mga 
Indian si Gandhi at 
tinawag siyang 
MAHATMA O GREAT 
SOUL (DAKILANG 
KALULUWA)
JANUARY 30, 1948 
Binaril si Gandhi ng 
isang panatikong 
Hindu na tumutol sa 
hangarin niya na 
mapag-isa ang mga 
Hindu ...
1935 
Pinagkalooban ng 
Ingles ang mga Indian 
ng pagkakataong 
mamahala sa India
AUGUST 15, 1947 
• Nakamtan nga 
mga Indian ang 
kalayaan mula 
sa mga Ingles. 
• Pinamunuan ni 
JAWAHARLAL 
NEHRU
Kaalinsabay ng 
Indian 
Independence ay 
pagsilang din ng 
kalayaan ng 
bansang Pakistan 
sa ilalim ng 
pamumuno ni 
MOHAM...
NASYONALISMO SA 
KANLURANG ASYA
KANLURANG ASYA 
Nasa ilalim ng Ottoman Empire 
mula 1453 hanggang 1918. 
Bumagsak ang Ottoman Empire at 
sinakop ng mga Ka...
SISTEMANG MANDATO 
• Nangangahulugan ito na ang 
isang bansa na naghahanda 
upang maging isang malaya 
at isang nagsasaril...
Ang Nasyonalismo sa 
Kanlurang Asya ay 
pinasimulan ng mga 
Arabo, Iranian at mga 
Turko bago pa man ang 
unang Digmaang 
...
KALAYAAN MULA SA 
OTTOMAN EMPIRE 
KUWAIT- Isa sa mga bansa na unang 
lumaya sa Kanlurang Asya noon 1759. 
LEBANON - Natamo...
SAUDI ARABIA - Pinangalanan ni Abdul 
ang lugar na ito nang ipinahayag niya 
ang sarili bilang Hari ng Al Hijaz 
IRAQ - Na...
TURKEY – Humingi ng kalayaan 
sa pamumuno ni Mustafa 
Kemal. 
KASUNDUANG LAUSANNE (1923) 
– sa pamamagitan nito 
naisilang...
ZIONISM 
• Ito ang pag-uwi sa Palestine 
ng mga Jew mula sa iba’t 
ibang panig ng daigdig.
HOLOCAUST 
• Ito ang Sistematiko at 
malawakang pagpatay ng mga 
German Nazi sa mga Jew o 
Israelite.
END… 
• Prepare for a quiz. 
GET YOUR NOTEBOOK 
PART 1 – ESSAY 
PART 2 - IDENTIFICATION
QUESTIONS 
(PART 1) 
MAY MGA IPINATUPAD O 
PINAHINTO NA PANINIWALA 
ANG MGA ENGLISH NA HINDI 
KATANGGAP-TANGGAP SA 
MGA IN...
Part 2 
1. Damdaming makabayan na maipakikita sa 
matinding pag-mamahal at pagpapahalaga sa 
Inang-bayan. 
2. Isang tradis...
6. Anong bansa din sa kanlurang Asya ang 
kasabay ng India na nagkamit ng kalayaan? 
7. Sino ang naghari o sumakop sa KANL...
1. NASYONALISMO 
2. FEMALE INFANTICIDE 
3. AMRITSAR MASSACRE 
4. MOHONDAS GANDHI/ MAHATMA 
5. AUG. 15, 1947 
6. PAKISTAN 
...
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×
Prochain SlideShare
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at kanlurang asya
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

125

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Télécharger pour lire hors ligne

<3

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya

 1. 1. NASYONALISMO SA ASYA Precious Lovelle M. Barrientos KNCHS
 2. 2. NASYONALISMO Damdaming makabayan na maipakikita sa matinding pag-mamahal at pagpapahalaga sa Inang-bayan. Kabihasnang Asyanno (SEDP Edisyon)
 3. 3. ANYO NG NASYONALISMO DEFENSIVE NATIONALISM - Mapagtanggol na nasyonalismo gaya ng ipinakita ng bansang Pilipinas AGGRESSIVE NATIONALISM - Mapusok na nasyonalismo na minsang ginawa ng basang Hapon
 4. 4. MANIPESTASYON Pagkakaisa Pagmamahal at pagtangkilik sa sariling bayan Makatwiran at makatarungan Kahandaang magtanggol at mamatay para sa bayan
 5. 5. NASYONALISMO SA INDIA
 6. 6. BRITISH/INGLES SA INDIA • Pinakinabangan nang husto ng Ingles ang mga likas na yaman ng India • Nagpatupad ng mga patakaran ang Ingles na hindi angkop sa Kultura ng India
 7. 7. FEMALE INFANTICIDE - Pagpatay sa mga batang babae
 8. 8. SUTTEE/ SATI Ang pagpapatiwakal ng mga biyudang babae at pagsama sa libing ng namatay na asawa.
 9. 9. RACIAL DISCRIMINATION/ PAGTATANGI NG LAHI Hindi pantay na pagtingin sa lahi ng mga Indian at pagtrato sa sundalong Indian o mga Sepoy
 10. 10. REBELYONG SEPOY - unang pag-aalsa ng mga Indian laban sa mga English (1857)
 11. 11. AMRITSAR MASSACRE - pamamaril ng mga sundalong English sa mga grupo ng mga Indian sa isang selebrasyong Hindu noong April 13, 1919.
 12. 12. AMRITSAR MASSACRE - Mas tumindi pa ang pagpapakita ng nasyonalismo ng mga Indian
 13. 13. HINDU MUSLIM SAMAHAN Indian National Congress Indian Muslim League NANGUNA Alan Hume Mohamed Ali Jinnah LAYUNIN Makamtan ang kalayaan ng India Magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim
 14. 14. Nangunang lider nasyonalista sa India
 15. 15. Siya ang nagpakita ng mapayapang paraan sa paghingi ng kalayaan o NON-VIOLENCE / AHIMSA
 16. 16. Naniniwala siya sa paglabas ng katotohanan o SATYAGRAHA
 17. 17. Hinimok niya ang pagboykot ng mga Indian sa lahat ng produkto ng mga Ingles at sa lahat ng may kaugnayan sa mga Ingles
 18. 18. Sinimulan niya ang CIVIL DISOBEDIENCE o hindi pagsunod sa pamahalaan
 19. 19. Tinitingala ng mga Indian si Gandhi at tinawag siyang MAHATMA O GREAT SOUL (DAKILANG KALULUWA)
 20. 20. JANUARY 30, 1948 Binaril si Gandhi ng isang panatikong Hindu na tumutol sa hangarin niya na mapag-isa ang mga Hindu at Muslim sa iisang bansa.
 21. 21. 1935 Pinagkalooban ng Ingles ang mga Indian ng pagkakataong mamahala sa India
 22. 22. AUGUST 15, 1947 • Nakamtan nga mga Indian ang kalayaan mula sa mga Ingles. • Pinamunuan ni JAWAHARLAL NEHRU
 23. 23. Kaalinsabay ng Indian Independence ay pagsilang din ng kalayaan ng bansang Pakistan sa ilalim ng pamumuno ni MOHAMMED ALI JINNAH.
 24. 24. NASYONALISMO SA KANLURANG ASYA
 25. 25. KANLURANG ASYA Nasa ilalim ng Ottoman Empire mula 1453 hanggang 1918. Bumagsak ang Ottoman Empire at sinakop ng mga Kanluranin/ Europeo
 26. 26. SISTEMANG MANDATO • Nangangahulugan ito na ang isang bansa na naghahanda upang maging isang malaya at isang nagsasariling bansa ay ipasasailalim muna sa patnubay ng isang bansang Europeo.
 27. 27. Ang Nasyonalismo sa Kanlurang Asya ay pinasimulan ng mga Arabo, Iranian at mga Turko bago pa man ang unang Digmaang Pandaigdig
 28. 28. KALAYAAN MULA SA OTTOMAN EMPIRE KUWAIT- Isa sa mga bansa na unang lumaya sa Kanlurang Asya noon 1759. LEBANON - Natamo ang kalayaan mula sa Imperyong Ottoman noon 1770 AT noong 1926 ay ganap na republika sa ilalim ng mandato ng Bansang France.
 29. 29. SAUDI ARABIA - Pinangalanan ni Abdul ang lugar na ito nang ipinahayag niya ang sarili bilang Hari ng Al Hijaz IRAQ - Naging protektado ng England noong 1932
 30. 30. TURKEY – Humingi ng kalayaan sa pamumuno ni Mustafa Kemal. KASUNDUANG LAUSANNE (1923) – sa pamamagitan nito naisilang ang Republika ng Turkey.
 31. 31. ZIONISM • Ito ang pag-uwi sa Palestine ng mga Jew mula sa iba’t ibang panig ng daigdig.
 32. 32. HOLOCAUST • Ito ang Sistematiko at malawakang pagpatay ng mga German Nazi sa mga Jew o Israelite.
 33. 33. END… • Prepare for a quiz. GET YOUR NOTEBOOK PART 1 – ESSAY PART 2 - IDENTIFICATION
 34. 34. QUESTIONS (PART 1) MAY MGA IPINATUPAD O PINAHINTO NA PANINIWALA ANG MGA ENGLISH NA HINDI KATANGGAP-TANGGAP SA MGA INDIAN. MAGBIGAY NG HALIMBAWA.
 35. 35. Part 2 1. Damdaming makabayan na maipakikita sa matinding pag-mamahal at pagpapahalaga sa Inang-bayan. 2. Isang tradisyong Hindu, ito ay pagpatay sa mga batang babae 3. pamamaril ng mga sundalong English sa mga grupo ng mga Indian sa isang selebrasyong Hindu noong April 13, 1919. 4. Nangunang lider nasyonalista sa India. Siya ang nagpakita ng mapayapang paraan sa paghingi ng kalayaan o NON-VIOLENCE / AHIMSA 5. Kailan nakamit ng mga Indian ang kanilang kalayaan mula sa mga English?
 36. 36. 6. Anong bansa din sa kanlurang Asya ang kasabay ng India na nagkamit ng kalayaan? 7. Sino ang naghari o sumakop sa KANLURANG ASYA na nagpatagal sa pagsakop ng KANLURANING BANSA? 8. Nangangahulugan ito na ang isang bansa na naghahanda upang maging isang malaya at isang nagsasariling bansa ay ipasasailalim muna sa patnubay ng isang bansang Europeo. 9. Ito ang pag-uwi sa Palestine ng mga Jew mula sa iba’t ibang panig ng daigdig. 10. Ito ang Sistematiko at malawakang pagpatay ng mga German Nazi sa mga Jew o Israelite.
 37. 37. 1. NASYONALISMO 2. FEMALE INFANTICIDE 3. AMRITSAR MASSACRE 4. MOHONDAS GANDHI/ MAHATMA 5. AUG. 15, 1947 6. PAKISTAN 7. OTTOMAN EMPIRE 8. SISTEMANG MANDATO 9. ZIONISM 10.HOLOCAUST
 • LynramaeBendijo

  Jun. 5, 2021
 • kayecee2

  Jun. 3, 2021
 • ErraMai

  May. 13, 2021
 • MarGe0917

  May. 11, 2021
 • KrisThal1

  May. 11, 2021
 • BernardaAgustin2

  Apr. 29, 2021
 • RayzaJoyIzar

  Apr. 8, 2021
 • SabreenaSachieArevalo

  Mar. 27, 2021
 • sheilapalen

  Mar. 22, 2021
 • Lordlim

  Mar. 15, 2021
 • jeje25

  Mar. 7, 2021
 • HaroldMorong

  Feb. 19, 2021
 • ChriztahMarieInoc

  Jan. 19, 2021
 • EsperanzaMacaraeg

  Jan. 15, 2021
 • wendelbaweg

  May. 19, 2020
 • ReyginaAzur

  May. 11, 2020
 • KristoffCabarles

  Mar. 10, 2020
 • nathanlopez15

  Mar. 8, 2020
 • jtoroctocon

  Feb. 28, 2020
 • FrancineTorres2

  Feb. 9, 2020

&lt;3

Vues

Nombre de vues

166 449

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

182

Actions

Téléchargements

5 113

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

125

×