Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
18.11.2015
Hannes Vallikivi
Pilveteenuste kasutamise
õiguslikud riskid
andmed
isikuandmed
delikaatsed isikuandmed
muud piiratud andmed
Kiirtest
3
• Kas seadus lubab?
○ Andmete liigid
○ Töötlemisluba
○ Andmete asukoht
• Kas ettevõtte standardid lubavad?
• Ka...
Isikuandmed
4
• Isikuandmed (IA) – mis tahes andmed tuvastatud või
tuvastatava füüsilise isiku kohta (IKS § 4 lg 1)
• Deli...
Isikuandmed?
5
Õigusteenused
Eesti / Läti / Leedu
Isikuandmete töötlemine
6
• Andmete töötlemine – igasugune andmetega tehtav toiming,
sh nende hoidmine ja hoiustamine (IKS...
7
Õigusteenused
Eesti / Läti / Leedu
„andmesubjekt“
töötaja
klient
kodanik
meie
„vastutav töötleja“ „volitatud töötleja“
P...
Andmete eksport
8
• Euroopa Liidus lubatud (IKS § 18 lg 2)
• Väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda lubatud, kui:
○ Safe Har...
9
• Väide: andmete
edastamisega USA
serveritesse ei ole
andmekaitse piisavas
mahus tagatud
• Euroopa Kohus tühistas EL
ja ...
Vastavus
10
• Andmed peavad olema kaitstud hävimise, volitamata
muutmise ja andmetele volitamata ligipääsu eest
ettevõtte/...
Tänan!
11
Õigusteenused
Eesti / Läti / Leedu
Hannes Vallikivi
Vandeadvokaat, juhtivpartner
M +372 511 6811
hannes.vallikiv...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Primend Pilvekonverents - Pilve andmekogude õiguslikud riskid

335 vues

Publié le

Pilveteenuste kiire kasv ning rakendamine igal elualal on põhjustanud arutelu privaatsuse ja õigusliku raamistiku teemadel. Hannes Vallikivi harutab sasipuntra lahti ja annab soovitusi.

Publié dans : Droit
 • Soyez le premier à commenter

Primend Pilvekonverents - Pilve andmekogude õiguslikud riskid

 1. 1. 18.11.2015 Hannes Vallikivi Pilveteenuste kasutamise õiguslikud riskid
 2. 2. andmed isikuandmed delikaatsed isikuandmed muud piiratud andmed
 3. 3. Kiirtest 3 • Kas seadus lubab? ○ Andmete liigid ○ Töötlemisluba ○ Andmete asukoht • Kas ettevõtte standardid lubavad? • Kas on võimalik seadust täita? ○ Andmete kaitse ja terviklikkus ○ Andmesubjekti õiguste tagamine Õigusteenused Eesti / Läti / Leedu
 4. 4. Isikuandmed 4 • Isikuandmed (IA) – mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (IKS § 4 lg 1) • Delikaatsed isikuandmed (DIA) kirjeldavad (IKS § 4 lg 2): ○ Poliitilisi, usulisi, maailmavaatelisi veendumusi ○ Etnilist päritolu või rassilist kuuluvust ○ Terviseseisundit või puuet ○ Isiku pärilikkust ○ Seksuaalelu ○ Biomeetrilist infot (nt geeni- ja sõrmejälje andmed) Õigusteenused Eesti / Läti / Leedu
 5. 5. Isikuandmed? 5 Õigusteenused Eesti / Läti / Leedu
 6. 6. Isikuandmete töötlemine 6 • Andmete töötlemine – igasugune andmetega tehtav toiming, sh nende hoidmine ja hoiustamine (IKS § 5) • Töötlemiseks üldjuhul vajalik isiku nõusolek (IKS §§ 10 lg 1, 12) • Delikaatsete isikuandmete töötlemiseks vajalik: ○ Subjekti informeeritud nõusolek (IKS § 12 lg 4) ○ Vastutava töötleja määramine või registreering AKIs (IKS §§ 27, 30) Õigusteenused Eesti / Läti / Leedu
 7. 7. 7 Õigusteenused Eesti / Läti / Leedu „andmesubjekt“ töötaja klient kodanik meie „vastutav töötleja“ „volitatud töötleja“ Pilvetee- nuse pakkuja alltöö- võtja alltöö- võtja alltöö- võtja „volitatud alltöötleja“ • Eesmärgipärane andmetöötlus • „Nii palju kui tarvis, nii vähe kui võimalik“ • Andmete turvaline hoidmine isikuandmed
 8. 8. Andmete eksport 8 • Euroopa Liidus lubatud (IKS § 18 lg 2) • Väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda lubatud, kui: ○ Safe Harbour – USA osas otsus tühine ○ Teenusepakkuja on sõlminud mudellepingu (Model Clauses) ○ AKI luba ja teenusepakkujaga leping Õigusteenused Eesti / Läti / Leedu
 9. 9. 9 • Väide: andmete edastamisega USA serveritesse ei ole andmekaitse piisavas mahus tagatud • Euroopa Kohus tühistas EL ja USA vahelise Safe Harbour kokkuleppe Õigusteenused Eesti / Läti / Leedu Max Schrems vs Facebook
 10. 10. Vastavus 10 • Andmed peavad olema kaitstud hävimise, volitamata muutmise ja andmetele volitamata ligipääsu eest ettevõtte/asutuse suhtes kehtivale standardile vastaval tasemel (mh IKS §§ 24, 25) • Peab olema võimalik täita kohustusi andmesubjekti ees, sh (IKS §§ 19 jm): ○ Informeerida andmesubjekti töödeldavatest isikuandmetest ja sellest, kes andmeid töötleb ○ Andmeid parandada, kustutada või sulgeda ○ Logida andmete salvestamist, muutmist ja kustutamist ○ Vältida andmete edastamist riiki, kus on ebapiisav andmekaitse tase Õigusteenused Eesti / Läti / Leedu
 11. 11. Tänan! 11 Õigusteenused Eesti / Läti / Leedu Hannes Vallikivi Vandeadvokaat, juhtivpartner M +372 511 6811 hannes.vallikivi@tgslegal.com Fotod: appleinsider.com, techcrunch.com, theguardian.com

×