Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Preso agile talent management (slides walter)

 1. Agile Talentmanagement met TMA Zelfsturing, zelforganisatie en zelfmotivatie? Over kansen en uitdagingen in flexibele organisaties. WARM Advies Walter Markus
 2. 2 Workshop Agile
 3. • Talent gedreven performance management sinds 2011. • Specialisatie in TMA™ Methode een online expert systeem met ontwikkel instrumenten, gebaseerd op uitgangspunten van de positieve psychologie gericht op selectie, ontwikkeling en functioneren. • Focus op talent management as a service Driven by talent
 4. Talentgedreven Klanten
 5. Wie is wie.. ➢ Ingenieur Technologie Management ➢ Ondernemer op snijvlak mens & technologie ➢ Oprichter ➢ Specialisatie
 6. WARM Advies Walter Markus
 7. Frederick Taylor Standaardisatie van werk WARM Advies Walter Markus
 8. Wederopbouw Machtsverhoudingen veranderen WARM Advies Walter Markus
 9. Eckart Wintzen Cel filosofie WARM Advies Walter Markus
 10. Ricardo Semler Democratisch management WARM Advies Walter Markus
 11. WARM Advies Walter Markus
 12. Vrijheid Transparantie Zelfmanagement Vijf principes: Bouwen aan vertrouwen en een positieve sfeer Alternatieve controle Zelfmanagement Extreme Stake Holder Alignment Geef ruimte aan innovatie “Stuur op talent in plaats van op functie” WARM Advies Walter Markus
 13. Agile Jeff Sutherland en Ken Schwaber (scrum.org) WARM Advies Walter Markus
 14. Agile Manifesto Feb 2001 Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan WARM Advies Walter Markus
 15. WARM Advies Walter Markus
 16. Scrum proces WARM Advies Walter Markus
 17. Het Scrum board Tevens de basis bij Kanban WARM Advies Walter Markus
 18. Het Scrum board WARM Advies Walter Markus
 19. Wat & Hoe Manager bepaalt Wat & Hoe Medewerker voert uit Medewerkers bepalen Wat & Hoe Coördinator ondersteunt Product owner bepaalt Wat Team bepaalt Hoe WARM Advies Walter Markus
 20. Wie zorgt voor de mens? Manager bepaalt wat goed is voor de Medewerker Medewerkers bepalen zelf hoe ze ondersteund willen worden Chapter coach/ Agile coach/ Practice lead/ ondersteunt Teamleden WARM Advies Walter Markus
 21. Succesvol Agile werken (Cohen et al., 2004) De cultuur van de organisatie moet openstaan voor discussie en onderhandeling. Mensen moeten vertrouwd worden. Organisaties moeten de beslissingen accepteren die hun afgevaardigden / producteigenaars / product-managers nemen. Mensen moeten kunnen samenwerken. WARM Advies Walter Markus
 22. Eigenschappen van succesvolle teams Trina Lewis Kunnen identificeren met de doelen van de organisatie, en daarvan afgeleid, de teamdoelen. Die vertalen naar individuele doelstellingen. Duidelijkheid over werkwijze en ieders rol daarbij, hoe meten we progressie. Team cultuur en feedback; team spreekt af welk gedrag gewenst is en spreekt elkaar daar op aan. Change agile; continu verbeteren. WARM Advies Walter Markus
 23. Teams en Talenten De omslag naar Agile werken leidt tot meer duidelijkheid (Focus!) Dit versterkt betrokkenheid en motivatie Maakt ook duidelijk wie niet past Agile werken start met het ontdekken van de teamkwaliteiten Welke individuele kwaliteiten zijn er? Wat zegt dat over het team? WARM Advies Walter Markus
 24. Jouw talent!? Kies drie talenten die je in jezelf herkent. WARM Advies Walter Markus
 25. Jouw talent!? Zorg dat je in een zelfsturend team komt (10 min) WARM Advies Walter Markus
 26. Agile teams samenstellen Doel! Omvang Diversiteit Kennis en kunde Talenten Motivatie! WARM Advies Walter Markus
 27. Agile competenties Feedback geven Samenwerken Zelfontwikkeling Resultaatgericht Aanpassingsvermogen WARM Advies Walter Markus
 28. Agile recruitment Participative recruitment (breed panel van vertegenwoordigers spreken de kandidaten)  Open Hiring Employee referrals (Bring your own teammate!) Kijk achter je! Interne mobiliteit als antwoord op talentschaarste, talentbehoud en meer dynamiek WARM Advies Walter Markus
 29. Oefenen met talenten Jouw zelfsturend team wordt gevraagd voor een opdracht. Bedenk welke talenten nodig zijn, bepaal jullie top 5 en licht toe waarom. Organisatie: innovatieve landbouwoplossingen Opdracht: er moet een nieuwe stikstof reducerende oplossing bedacht, gebouwd en verkocht worden. WARM Advies Walter Markus
 30. Oefenen met talenten - 2 Welke talenten herken jij in jezelf? Deel dit met elkaar en breng jullie teamtalenten in kaart. Bedenk nu voor welke opdracht jullie als zelfsturend team ideaal uitgerust zijn! WARM Advies Walter Markus
 31. Pauze
 32. Het begint met werkgeluk Veiligheid Vertrouwen Gelijkwaardigheid Transparantie Autonomie
 33. Dienend Autoritair O nduidelijk Leiderscha Onderzoek van dr. I.
 34. Wat is dat eigenlijk?
 35. Burn Bore Capaciteiten & Talenten Verantwoordelijkheden & Taken Rendement uit talent C O M P E T E N T I E S KennisRollen Functies onbenut talentte weinig talent
 36. Competentie potentieel
 37. Team potentieel
 38. Gewenst gedrag ompetentie profiel Waargenomen gedra 360 feedback Natuurlijk gedrag Talent DNA Welk gedrag bedoel je?
 39. 22 drijfveren
 40. de lijn
 41. ✔ Teamleden beoordelen elkaar ✔ Beoordelen op basis van gedrag is eerlijker ✔ Uitkomsten worden eerder geaccepteerd ✔ Feedback is de basis voor ontwikkeling: meer is beter ! Kost niet meer tijd dan traditioneel beoordelen ! 360 gedragsgerichte feedback
 42. Zelfreflectie en anderen
 43. Centrale persoon Centrale persoon Centrale persoon Centrale persoon Feedback
 44. Bedenk voor welke opdracht jullie als zelfsturend team ideaal uitgerust zijn!
 45. Agile Talent Management.. en nu? 56 Doe zelf een talenten en motivatie analyse. Kennismakingsaanbod voor €245,- Huiswerk vraag: Is er een business case voor je bedrijf? —> demo —> pilot
 46. Olympiaweg 14C, 3077AL Rotterdam @Snirpjan Prinsjan 06 50 637 235
Publicité