Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 42 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Plus par Piotr Rościszewski (20)

Publicité

Plus récents (20)

Prelekcja15b

 1. 1. Infrastruktura rowerowa na rozdrożach, czyli skrzyżowania, przejazdy i zjazdy – czym to się różni? Droga dla rowerów wzdłuż ul. Bojkowskiej w Gliwicach
 2. 2. Infrastruktura rowerowa na rozdrożach, czyli skrzyżowania, przejazdy i zjazdy - czym to się różni? Słowa skrzyżowanie, przejazd i zjazd Na co dzień używamy różnych określeń, nie zawsze precyzyjnych i nie zawsze tak samo rozumianych przez inne osoby. W luźnej rozmowie wymienione w tytule słowa w niektórych sytuacjach mogą występować zamiennie, natomiast w tekstach technicznych i prawnych poszczególnym słowom nadano dość dokładny zakres znaczeniowy. Poniżej zamieszczone zostały definicje ze słownika języka polskiego. Skrzyżowanie – miejsce przecięcia się dróg biegnących w różnych kierunkach, a w szerszym znaczeniu miejsce przecięcia się dwóch obiektów liniowych. Skrzyżowania zazwyczaj są czterowlotowe. Skrzyżowania trójwlotowe określane są jako rozwidlenie, a wielowlotowe jako rozdroża – nazwy te nie występują w oficjalnych dokumentach. Przejazd – miejsce, w którym można przejechać w poprzek jakąś drogę, a także przemieszczanie się pojazdu po drodze. Zjazd – miejsce, w którym można zjechać z drogi.
 3. 3. Podstawowe definicje dotyczące skrzyżowań i zjazdów Skrzyżowanie dróg publicznych – przecięcie się lub połączenie dróg publicznych jednopoziomowe lub wielopoziomowe. [Ust. o drog. publ.] Wśród skrzyżowań wielopoziomowych wyróżnia się: Węzeł drogowy – skrzyżowanie wielopoziomowe zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy. Przejazd drogowy – krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające wybór kierunku jazdy. Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze. [PoRD] Zjazd – połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze. Ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku. [PoRD] Ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę. [PoRD]
 4. 4. Wiadukt po rozebranej linii kolejowej nad autostradą w Katowicach. Bardzo dobre miejsce do poprowadzenia cyklostrady z centrum miasta do Ligoty.
 5. 5. Przejście dla pieszych – powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. [PoRD] Przykład przejścia dla pieszych przez drogę dla rowerów na Os. Wojska Polskiego w Knurowie.
 6. 6. Podstawowe definicje dotyczące przejazdów Przejazd dla rowerzystów – powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. [PoRD] Przejazd kolejowy – krzyżowanie się drogi z torem kolejowym. [PoRD] Przejazd tramwajowy – krzyżowanie się drogi z torem tramwajowym. [PoRD] Przejazd (drogowy) – skrzyżowanie linii kolejowej z drogą publiczną. [Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi] W przypadku drogi tylko dla pieszych skrzyżowanie to nazywa się przejściem.
 7. 7. Przejście przez tory kolejowe przy stacji Katowice-Muchowiec
 8. 8. Wjazd na jednokierunkową drogę dla rowerów Zjazd z jednokierunkowej drogi dla rowerów na jezdnię Po lewej Zjazd poprzez pas włączania – rozwiązanie zalecane Poniżej Zjazd bez pasa włączania – rozwiązanie wymuszone brakiem miejsca Znak C-13. Początek drogi dla rowerów. Znak C-13a. Koniec drogi dla rowerów. Znak A-24. Rowerzyści.
 9. 9. Zjazd z dwukierunkowej drogi dla rowerów na jezdnię Zjazd ze zwężeniem pasów ruchu na jezdni Zjazd ze zwężeniem pasów ruchu na jezdni i zastosowaniem progu spowalniającego Połączenie drogi dla rowerów z pasami ruchu dla rowerów
 10. 10. Przejazd dla rowerzystów w Lędzinach koło Opola
 11. 11. Skrzyżowania jednopoziomowe Wyróżnia się następujące typy skrzyżowań: – skrzyżowania dróg równorzędnych (brak dróg dla rowerów), – skrzyżowania z pierwszeństwem przejazdu, – skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, – ronda. Skrzyżowania dróg równorzędnych Skrzyżowania dróg równorzędnych (na rysunku czterowylotowe) – po lewej bez pasów dla rowerów i po środku z wyznaczonymi pasami, po prawej znak A-5. Skrzyżowanie dróg (równorzędnych) Uwaga. W strefie zamieszkania wszystkie skrzyżowania nieoznakowane są równorzędne. Zaleca się stosowanie znaków poziomych P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”.
 12. 12. Skrzyżowanie ulicy dwukierunkowej dla rowerzystów i jednokierunkowych odcinków dla samochodów. Poznań - Stare Miasto.
 13. 13. Skrzyżowania z pierwszeństwem przejazdu Skrzyżowania z pierwszeństwem przejazdu – po lewej bez pasów dla rowerów, po środku z pasami na drodze z pierwszeństwem i po prawej z pasami na obu drogach Znak A-6a. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną. Znak D-1. Droga z pierwszeństwem. Znak A-7. Ustąp pierwszeństwa. Znak B-20. Stop. Znak A-6a ustawia się przy drodze z pierwszeństwem, a znak D-1 przy ulicy. Znak A-7 tylko ostrzega o konieczności ustąpienia, a znak B-20 nakazuje również zatrzymanie pojazdu przed najbliższą jezdnią poprzeczną.
 14. 14. Przykłady pasów dla rowerów na skrzyżowaniu. Po prawej i na następnej stronie: Pas przechodzący za skrzyżowaniem w kontrapas. Wrocław. źródło: http://www.wroclaw.pl/rowery
 15. 15. źródło: http://www.wroclaw.pl/rowery Wysepka zabezpiecza kontrapas dla rowerzystów przed wjazdem samochodów.
 16. 16. Przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu Przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych odsunięte od skrzyżowania – rozwiązanie zalecane Pierwszeństwo na przejeździe dla rowerzystów jest takie samo, jak na głównej części skrzyżowania. Znak D-6. Przejście dla pieszych Znak D-6a. Przejazd dla rowerzystów Znak D-6b. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów Znak A-7. Ustąp pierwszeństwa. Znak B-20. Stop. Znaki D-6, D-6a i D-6b ustawia się przy jezdni przed przejściem i przejazdem. Znaki A-7 i B-20 ustawia się przy jezdni tak, aby obejmowały całe skrzyżowanie włącznie z przejazdami dla rowerzystów, a w przypadku braku widoczności również przy przejazdach.
 17. 17. Przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu przy Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Pomimo upływu lat z drogi dla rowerów nie usunięto słupa oświetleniowego.
 18. 18. Przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu Przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych nie odsunięte od skrzyżowania – rozwiązanie wymuszone brakiem miejsca Przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych nie odsunięte od skrzyżowania, na wyniesionym wlocie Wyniesiony wlot skrzyżowania z drogą dla rowerów i chodnikiem z zachowaną ciągłością konstrukcji i niweletą podłużną Nieprawidłowa, niedopuszczalna lokalizacja przejazdu dla rowerzystów Podane powyżej rozwiązania techniczne dotyczą również zjazdów.
 19. 19. Przejazd dla rowerzystów w Chrząstowicach. Przejazd dla rowerzystów na ul. Korfantego w Gliwicach.
 20. 20. Przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych nie na wyniesionym wlocie na ul. Bielskiej w Tychach.
 21. 21. Brak przejazdu dla rowerzystów uniemożliwia poruszanie się pomiędzy jezdnią a ciągiem pieszo-rowerowym. Lubliniec-Kokotek.
 22. 22. Brak przejazdu dla rowerzystów utrudnia bezpieczny przejazd rowerem. Gliwice-Brzezinka, wylot ul. Radomskiej.
 23. 23. Niewłaściwa geometria dojazdów do przejazdu dla rowerzystów uniemożliwia wygodny i bezpieczny przejazd rowerem. Gliwice-Brzezinka.
 24. 24. Brak ciągłości drogi dla rowerów na zjeździe. Gliwice-Niepaszyce, ul. Wyczółkowskiego.
 25. 25. Połączenia drogi dla rowerów ze skrzyżowaniem Dwukierunkowy wlot drogi dla rowerów Dwa jednokierunkowe wloty drogi dla rowerów Dwukierunkowy wlot drogi dla rowerów przysuniętej do jezdni Pasy dla rowerów przed skrzyżowaniem Z zasady nie wydziela się pasów dla rowerów do skrętu w prawo, a pasy dla rowerów do skrętu w lewo wyłącznie w przypadku braku ruchu pojazdów ciężarowych.
 26. 26. Dwukierunkowy wlot drogi dla rowerów przysuniętej do jezdni na ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej - Wirku.
 27. 27. Kontrapas i pas dla rowerów do skrętu w lewo na ulicy jednokierunkowej dla samochodów. Kraków-Podgórze, ul. Brodzińskiego.
 28. 28. Śluzy dla rowerów przed skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną Śluzy stosuje się wyłącznie w terenie zabudowanym, zazwyczaj na jezdniach ulic z pasami ruchu dla rowerów. Przykłady śluz dla rowerów
 29. 29. Śluzy dla rowerów w obrębie skrzyżowania Zgodnie z dobrą praktyką inżynierską rowerzyści skręcający w lewo powinni mieć możliwość dwufazowego pokonania skrzyżowania, korzystając po pierwszej fazie ze śluzy-azylu. Śluza dla rowerów na skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej, pomiędzy pasem dla rowerów na głównej jezdni a linią zatrzymania dla samochodów (na ilustracji poza przejściem dla pieszych) Śluzy dla rowerów na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, pomiędzy krawędzią głównej jezdni a przejazdem dla rowerzystów (jeżeli jest możliwość ustawienia dodatkowego sygnalizatora dla rowerzystów)
 30. 30. źródło: http://www.wroclaw.pl/rowery Wrocław. Śluza dla rowerów przed skrzyżowaniem, a na drugim planie śluza dla rowerów w obrębie skrzyżowania.
 31. 31. Skrzyżowania dwupoziomowe dróg dla rowerów z innymi drogami W przypadku głównych tras rowerowych skrzyżowania z innymi drogami powinny być dwupoziomowe, najlepiej poprzez wykonanie tunelu dla rowerzystów i pieszych lub kładki. Jeżeli wybudowanie skrzyżowania dwupoziomowego nie jest możliwe, należy skrzyżowanie jednopoziomowe wyposażyć w sygnalizację świetlną. Skrzyżowania jednopoziomowe dróg dla rowerów z innymi drogami Droga dla rowerów bez pierwszeństwa dla rowerzystów Droga dla rowerów z pierwszeństwem dla rowerzystów, przejazd dla rowerzystów w poziomie jezdni Droga dla rowerów z pierwszeństwem dla rowerzystów, przejazd dla rowerzystów na progu płytowym
 32. 32. Skrzyżowanie ul. Sikornik z ul. Czajki w Gliwicach. Droga dla rowerów bez pierwszeństwa dla rowerzystów.
 33. 33. Przejazd dla rowerzystów na progu płytowym w Katowicach-Giszowcu.
 34. 34. Ronda z ruchem mieszanym Znaki A-8. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Ronda charakteryzuje zazwyczaj jeden okrężny pas ruchu z wąskimi włączeniami i wyłączeniami dróg dochodzących do ronda oraz pierwszeństwo dla ruchu na rondzie. Ronda z ruchem mieszanym są stosunkowo bezpieczne dla rowerzystów z uwagi na brak możliwości wyprzedzania w obrębie ronda, jednakże rowerzyści odczuwają dyskomfort z powodu jadących za nimi samochodów. Znaki A-7. Ustąp pierwszeństwa i C-12. Ruch okrężny
 35. 35. Ronda z jednokierunkową drogą dla rowerów równoległą do krawędzi jezdni na rondzie Rowerzyści korzystają z pierwszeń- stwa na przejazdach dla rowerzystów, a pojazdy opuszczające rondo muszą im ustępować.
 36. 36. Projektowane rondo w Jaworznie-Niedzieliskach.
 37. 37. Propozycja pasa dla rowerów wokół planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Daszyńskiego z al. Mickiewicza, ul. Kozłowską i ul. Sowińskiego w Gliwicach. Z uwagi na brak miejsca nie ma możliwości wykonania wokół ronda drogi dla rowerów.
 38. 38. Ronda z drogami dla rowerów przylegającymi do ronda Przejazdy dla rowerzystów tworzą oddzielne skrzyżowania dróg dla rowerów z drogami dochodzą- cymi do ronda. przejazdy dla rowerzystów mogą być dwukierunkowe, ponieważ kierowcy nie są zaskakiwani niespodziewanym pojawieniem się rowerzystów, którzy ustępują pierwszeństwa samochodom.
 39. 39. Rondo na skrzyżowaniu ul. Perseusza z ul. Gwiazdy Polarnej, z drogami dla rowerów „przyczepionymi” do krawężników – propozycja poprawienia przebiegu dróg dla rowerów.
 40. 40. Zjazdy Zjazd może stanowić połączenie drogi publicznej o nawierzchni twardej: – z drogą publiczną o nawierzchni gruntowej, – z drogą wewnętrzną, – z dojazdem indywidualnym do posesji przy drodze publicznej. Zjazdy mogą mieć charakter skrzyżowania trójwlotowego, z oznakowaniem jak skrzyżowania z pierwszeństwem przejazdu. Pozostałe zjazdy są nieoznakowane. Przejazdy przez linie kolejowe i tramwajowe Skrzyżowanie drogi dla rowerów z linią kolejową powinno być wyposażone w półrogatki, najlepiej z automatyczną sygnalizacją świetlną. Znak A-9. Przejazd kolejowy z zaporami Znak A-10. Przejazd kolejowy bez zapór Znak G-3. Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
 41. 41. Ciąg pieszo-rowerowy rowerów krzyżujący tory kolejowe przy stacji kolejowej w Dąbrowie Górniczej. Półrogatki obejmują tory główne linii kolejowej, a krzyże św. Andrzeja tory bocznicowe.
 42. 42. Przejazd przez tor kolejowy na ul. Bojkowskiej w Gliwicach – zapora obejmuje tylko jedną stronę ciągu pieszo-rowerowego. Opracowanie: Gliwicka Rada Rowerowa Piotr Rościszewski Gliwice, 2015-03-18 W opracowaniu zostały wykorzystane rysunki z podręcznika C.R.O.W. „Postaw na rower”, standardów projektowych systemu rowerowego Szczecina, rozporządzenia o warunkach technicznych dla znaków drogowych i dokumentacji technicznej udostępnionej w Internecie.

×