Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietvaros projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma"

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 6 Publicité

"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietvaros projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma"

Télécharger pour lire hors ligne

Marija Golubeva, Indra Mangule, PROVIDUS pētnieces

Marija Golubeva, Indra Mangule, PROVIDUS pētnieces

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à "Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietvaros projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma" (20)

Plus par Centre for Public Policy PROVIDUS (20)

Publicité

"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietvaros projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma"

  1. 1. Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros (līg.Nr.IF/2013/1.a/1), ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Prezentācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par mentoru programmas saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu darbnīca - 3 Marija Golubeva Indra Mangule
  2. 2. Pasākumu mērķis un formāts/ Format and goals of your activities • Seminārs, darbnīca/Seminar, workshop: 1) few speakers (presentation, background paper) / neliels runātāju skaits (prezentācija, ziņojums); 2) known problem/ zinama problēma; 2) discuss solutions/ apspriež risinājumus; 3) make conclusions/ izdara secinājumus. • Konference/Conference: 1) more speakers/vairāk runātāju; 2) each panel, section on its own problem/ katrs panelis, sekcija par savu problēmu; 3) kopīgi secinājumi/ joint conclusions. • Cultural event, learning event/ kultūras pasākums, mācību pasākums: well-developed content & interactive format/ labi attīstīts saturs un interaktīvs formāts.
  3. 3. Uzdevums/ Exercise Activity/ Aktivitāte Own contribution/ Pašu darbs External staff, experts of volunteers/ Piesaistīts darbaspēks, brīvprātīgie , eskperti Paid or unpaid
  4. 4. Dalībnieku piesaiste/ Attracting participants • Word of mouth/ Caur paziņām • E-mail/ E-pasts • Facebook • Twitter • Advertising (paid) in social media/ Apmaksāta reklāma soc. tīklos • Letter by post/ Vēstule pa pastu • Other/ Cits
  5. 5. Mērķa auditorija/ Target audience Method of engaging/ Piesaistes metode Free/ Cost-related Bezmaksas/ Par maksu
  6. 6. PALDIES PAR UZMANĪBU! @providuslv facebook.com/providuslv vards.uzvards@providus.lv providus@providus.lv +37167039251 PROVIDUS.LV cietusajiem.lv socialauznemejdarbiba.lv democracyoneday.com dzivotlatvija.lv korupcijas-c.wikidot.com

×