Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Jēgpilns konsultēšanās process: kur vieta sabiedrības līdzdalībai?

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Light
Light
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Jēgpilns konsultēšanās process: kur vieta sabiedrības līdzdalībai?

Télécharger pour lire hors ligne

Prezentācija konferencē "Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai", kas notika 2013.gada 28.novembrī.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/valsts-parvaldes-politika/labaks-regulejums/labas-parvaldibas-un-partneribas-konferences/

Prezentācija konferencē "Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai", kas notika 2013.gada 28.novembrī.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/valsts-parvaldes-politika/labaks-regulejums/labas-parvaldibas-un-partneribas-konferences/

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (17)

Similaire à Jēgpilns konsultēšanās process: kur vieta sabiedrības līdzdalībai? (20)

Publicité

Plus par Centre for Public Policy PROVIDUS (20)

Jēgpilns konsultēšanās process: kur vieta sabiedrības līdzdalībai?

  1. 1. Jēgpilns konsultēšanās process: kur vieta sabiedrības līdzdalībai? Ivetas Kažokas (Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS) prezentācija konferencē «Lēmumu pieņemšanas procedūras: idejas un iespējas» 28/11/2013 Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 1
  2. 2. Sabiedrības līdzdalība = iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā tādēļ, lai sabiedrība būtu iesaistīta? Konsultēšanās labākas rīcībpolitikas veidošanai = iesaistīt daudzus prātus, lai rezultāts būtu kvalitatīvāks? 28/11/2013 Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 2
  3. 3. Kādā kontekstā būtu jāskatās uz sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā? • Konsultēšanās • Pētījumi • Analīze Izpēte jaunai rīcībpolitikai 28/11/2013 Rīcībpolitikas pieņemšana • Saskaņošanas procedūras • Pieņemšana • Spēkā stāšanās Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS • Konsultēšanās • Pētījumi • Analīze Nepilnību apzināšana 3
  4. 4. Piemērs: «Drošība un būvniecība » Nepilnību apzināšana Jauna rīcībpolitika 28/11/2013 Jaunu risinājumu piedāvāšana Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 4
  5. 5. Kāda būtu konsultēšanās jēga, veidojot būvniecības drošības politiku? • Noskaidrot tās nozares problēmas, par kurām iestāde pati nav informēta: • Piedāvāt vienkāršas iespējas ziņot par problēmām (piemēram, kādā atsevišķā mājaslapā), nodrošināt šīs informācijas uzkrāšanu un regulāru analīzi. • Kopīgi izdomāt tām risinājumus («daudzu galvu» princips): • Diskusiju dokumentos apzināt problēmas un uzsākt to risinājumu meklēšanu (skaidri saprotamu jautājumu formā – piemēram, piedāvājot būvniecības drošības aspektu kontroles risinājumu ieskicējumus un lūdzot izteikt par šiem risinājumiem viedokļus) 28/11/2013 Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 5
  6. 6. Nepilnību apzināšana Konsultēšanās. Sūdzību, problēmu savākšana no nozares pārzinātājiem vai cilvēkiem, kas saskārušies ar nozares nepilnībām Pētniecība. Specifiski pētījumi par konkrētiem esošā regulējuma ieviešanas problēmjautājumiem Iestāžu rīcībā esošās informācijas analīze. Analītisks pārskats par problēmām, uzlabojumu vajadzību 28/11/2013 Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 6
  7. 7. Jauni Pētniecība. Specifiski pētījumi par konkrētiem risinājumi VAJADZĪGĀ regulējuma (izvēles) variantiem Konsultēšanās. Dažādu risinājumu iespēju kopīga domāšana – pēc iespējas plašā ekspertu/nozares interesentu lokā (green papers) Jaunas rīcībpolitikas izstrāde. Balstoties uz iepriekšējām izpētēm, jaunas rīcībpolitikas (polit.plānoš dok, norm. akta) izstrāde 28/11/2013 Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 7
  8. 8. Koordinācijas spējas (plānotāji, komunikatori) Vadības griba Laiks Jēgpilns konsultēšanās process 28/11/2013 Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 8

×