Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Centre for Public Policy PROVIDUS(20)

Publicité

Latvijas likumdošana un rīcībpolitika, atbildīgās institūcijas migrācijas un imigrantu integrācijas jomā

 1. Latvijas likumdošana un rīcībpolitika, kā arī atbildīgās institūcijas migrācijas un imigrantu integrācijas jomā Dace Akule, PROVIDUS pētniece Apmācības notiek projekta „Imigrantu intereses pārstāvošo NVO kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%.
 2. Latvijas iedzīvotāju sastāvs PMLP dati, avots: Annual Monitoring Review on Migration, Employment and Labour Market Integration Policies 2000-2010. Country report for Latvia. Ilmārs Mežs, Dace Akule
 3. Latvijas iedzīvotāju sastāvs • PMLP dati par iedzīvotāju skaitu Latvijā 2010.gada 1.jūlijā • Kopējais iedzīvotāju skaits: 2 245 357 Latvijas pilsoņi – 1 857 241 ES/EEZ pilsoņi – 9 943 Trešo valstu pilsoņi – 378 143 Latvijas nepilsoņi – 335 918 Ārzemnieki ar derīgām uzturēšanās atļaujām - 42 225 • Latvijas pilsoņi – 82% • Latvijas nepilsoņi – 15% • Ārzemnieki – 2% • Trešo valstu pilsoņi (ieskaitot nepilsoņus) – 17%
 4. Latvijas ārvalstnieku sastāvs PMLP dati, avots: Annual Monitoring Review on Migration, Employment and Labour Market Integration Policies 2000-2010. Country report for Latvia. Ilmārs Mežs, Dace Akule
 5. Reģistrētā imigrācija un emigrācija Centrālās Statistikas Pārvaldes dati, avots: Annual Monitoring Review on Migration, Employment and Labour Market Integration Policies 2000-2010. Country report for Latvia. Ilmārs Mežs, Dace Akule
 6. Uzturēšanās atļaujas • Ja vēlas uzturēties LV vairāk par 90 dienām 6 mēnešu laikā, nepieciešama UA. • Ja mazāk, tad pietiek ar vīzu. • UA var pieprasīt: • Pašnodarbināta persona – uz 1 gadu • Nodarbinātības dēļ – uz 5 gadiem. Darba līguma gadījumā uzturēšanās atļauja tiek anulēta, kad līguma termiņš beidzas • Ģimenes apvienošanās dēļ UA izsniedz uz to pašu laiku, uz kādu UA izsniegta ‘sponsoram’ (pie kā ģimenes loceklis pārceļas). Ja ‘sponsors’ LV ieradies nodarbinātības dēļ, tad ielūgums jākārto darba devējam. • Studentam – uz 1 gadu, ja viņu ielūdz akreditēta izglītības iestāde. • Investoram – ja veikti ieguldījumi LV (25 000 LVL LV uzņēmumā, kur nodarbināti vismaz 50 strādnieki un samaksāto nodokļu apjoms ir vismaz 20 000 LVL; ne mazāk kā 100 000 LV uzņēmumā; ne mazāk kā 200 000 LVL subordinētajā kapitālā LV reģistrētā bankā; ne mazāk par 100 000 LVL nekustamajā īpašumā Rīgā vai 50 000 LVL ārpus Rīgas).
 7. PMLP dati Termiņuzturēšanās atļaujas – nesen iebraukušiem, kas uzturas Latvijā ilgāk par 90 dienām Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas – tiem, kas Latvijā nodzīvojuši vismaz 5 gadus un nolikuši latviešu valodas pārbaudi TUA pieaugums “treknajos gados” – nodarbinātie imigranti PUA pieaugums 2010.gadā – vairāk nekā 5000 nepilsoņi kļuva par Krievijas pilsoņiem
 8. PMLP dati Aptuveni 80% no ārzemniekiem ar PUA – Krievijas pilsoņi (1.4% no Latvijas iedzīvotājiem) Aptuveni 40% no ārzemniekiem ar TUA – ES un EEZ pilsoņi (Lietuva, Vācija, Zviedrija, Bulgārija un Rumānija)
 9. Imigrācijas iemesli • Ģimenes apvienošanās – 55% • Nodarbinātība (darba ņēmējs, darba devējs) – 34% • Studijas – 6% (PMLP dati no “Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi”, BSZI) • No bijušās PSRS (Krievija, Ukraina, Moldova, Baltkrievija) • Piesaista ģeogrāfiskais tuvums, kultūras tuvums, iespēja runāt krievu valodā • “Trekno gadu” laikā – salīdzinoši labās algas noteiktos sektoros
 10. Imigrācijas iemesli PMLP dati, avots: Annual Monitoring Review on Migration, Employment and Labour Market Integration Policies 2000-2010. Country report for Latvia. Ilmārs Mežs, Dace Akule
 11. Patvēruma meklētāji un bēgļi PMLP dati, avots: Annual Monitoring Review on Migration, Employment and Labour Market Integration Policies 2000-2010. Country report for Latvia. Ilmārs Mežs, Dace Akule Kopš 1998.-2010.gadam Latvija piešķīrusi bēgļa statusu 29 cilvēkiem, alternatīvais statuss – 45 personām.
 12. PMLP dati Patvēruma meklētājs – persona, kas iesniedzis pieteikumu uz bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusu.
 13. PMLP dati Bēgļa statusu var piešķirt, ja persona pamatoti baidās no vajāšanas savas pilsonības valstī vai iepriekšējās mītnes zemē (ja persona ir bezvalstnieks) rases, reliģijas, tautības, sociālās piederības vai politiskās pārliecības dēļ.
 14. PMLP dati Alternatīvo statusu var piešķirt personai, ja ir pamats uzskatīt, ka: • šai personai tās pilsonības valstī vai iepriekšējā mītnes zemē (ja persona ir bezvalstnieks) draud nāves sods vai miesas sods, spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās pret to vai tās pazemojoša sodīšana; • ārējo vai iekšējo bruņoto konfliktu dēļ šai personai nepieciešama aizsardzība un tā nevar atgriezties savas pilsonības valstī vai iepriekšējā mītnes zemē (ja persona ir bezvalstnieks).
 15. PMLP dati
 16. Ārzemju studenti IZM dati, avots: Annual Monitoring Review on Migration, Employment and Labour Market Integration Policies 2000-2010. Country report for Latvia. Ilmārs Mežs, Dace Akule
 17. Imigrantu dzīves vieta PMLP dati, avots: Annual Monitoring Review on Migration, Employment and Labour Market Integration Policies 2000-2010. Country report for Latvia. Ilmārs Mežs, Dace Akule
 18. Nelegālā migrācija Robežsardzes dati, avots: Annual Monitoring Review on Migration, Employment and Labour Market Integration Policies 2000-2010. Country report for Latvia. Ilmārs Mežs, Dace Akule
 19. Nelegāli nodarbināti imigranti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011, I-VI Kopā 2005-2011 Krievija 10 13 17 48 8 11 12 119 Bulgārija 79 79 Ukraina 4 3 14 52 1 74 Moldova 1 1 27 18 2 1 1 51 ASV 5 4 7 13 3 2 2 36 Izraēla 4 4 3 7 1 1 20 Baltkrievija 2 5 6 2 1 1 17 Gruzija 2 1 3 Kanāda 2 2 Uzbekistāna 1 1 2 Citi 4 25 21 30 9 5 3 97 Kopā: 28 131 101 174 27 21 25 500 Robežsardzes dati, avots: Annual Monitoring Review on Migration, Employment and Labour Market Integration Policies 2000-2010. Country report for Latvia. Ilmārs Mežs, Dace Akule
 20. Imigranti un nodarbinātība • Priekšrocība vietējam (LV + ES) darbaspēkam – ja vakance brīva vismaz 1 mēnesi • Izsniegtas darba atļaujas: 2005.gads – 505, 2006.gads – 1000, 2007.gads – 3113, 2008.gads – 2913, 2009.gads – 1156 • Sektori – būvniecība, rūpniecība, transports un loģistika, izmitināšana un ēdināšana, tirdzniecība • Treknajos gados spiediens strauji paaugstināt algu būtu mazāks, ja nebūtu bijis akūts darbaspēka trūkums (R.Karnīte “Migrācijas ekonomiskās ietekmes kvantitatīvā analīze”) • Ekonomiskā krīzes sekas – pieprasījums nodarbināt imigrantus sarūk, bet ne visās profesijās (šauras specializācijas, kas neapmāca Latvijā; specifiskas zināšanas – virtuve, netradicionālā medicīna, masāža) • Likumdošana nosaka, ka minimālā alga ārvalstu strādājošajiem ir iepriekšējā gada vidējā bruto darba alga (2008.gadā Ls 398, 2009.gadā – Ls 480, 2010. gadā – Ls 461)
 21. Imigranti un nodarbinātība Issued work permits by economic sectors, 2007-2011 40% 2007 35% 30% 2008 25% 2009 20% 2010 15% 10% 2011-I 5% 0% Finances Education Construction Manufacturing communication Restaurants, Real estate, Trade repair Public, social, IT, science individual Transport, services hotels logistics, PMLP dati, avots: Annual Monitoring Review on Migration, Employment and Labour Market Integration Policies 2000-2010. Country report for Latvia. Ilmārs Mežs, Dace Akule
 22. Darba atļaujas 2010 - 2011 2010-I 2010-II 2011-I Kopā Krievija 428 445 429 1302 Ukraina 240 241 314 795 Baltkrievija 161 140 206 507 ASV 34 48 20 102 Indija 28 45 22 95 Ķīna 19 23 24 66 Uzbekistāna 25 13 23 61 Gruzija 17 17 22 56 Turcija 16 7 33 56 Izraēla 23 16 14 53 Moldova 13 19 7 39 Kazahstāna 12 4 13 29 Taizeme 8 9 7 24 Armēnija 6 11 5 22 Kanāda 8 7 6 21 Citi 68 43 62 173 Kopā 1117 1097 1218 3432 PMLP dati, avots: Annual Monitoring Review on Migration, Employment and Labour Market Integration Policies 2000-2010. Country report for Latvia. Ilmārs Mežs, Dace Akule
 23. Imigranti un nodarbinātība % 0 5 10 15 20 25 10 Agriculture, forestry 0 Industry, power industry 16 10 7 Construction 14 20 Trade, catering industry and tourism 20 12 Local population Transport, logistics 14 Migrants State administration 0 7 14 Education and health 10 Other services 14 21 NA 0 10 Avots: “Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi”, BSZI
 24. Atbildīgās institūcijas Iekšlietu ministrija Vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu nozarē, tai skaitā migrācijas un pilsonības apakšnozarēs. Izstrādā, organizē un koordinē iekšlietu politikas īstenošanu. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Izsniedz vīzas iebraukšanai Latvijā vai tās šķērsošanai, izsniedz, pagarina, reģistrē un anulē uzturēšanās atļaujas. Organizē naturalizācijas procedūru un pārbaudījumus. 2009.gadā sniegusi atbalstu repatriantiem – trešo valstu valstspiederīgajiem. Valsts robežsardze Īsteno valsts robežas drošības, tai skaitā arī valsts migrācijas politiku, novērš nelegālo migrāciju, kontrolē, kā tiek ievēroti noteikumi attiecībā uz ārzemnieku ieceļošanu, uzturēšanos, izceļošanu un tranzītu Latvijā. Ārlietu ministrija Atbild par migrācijas un patvēruma jautājumu ārējo dimensiju – attiecībām ar trešajām valstīm un migrācijas jautājumu saikni ar attīstības politiku. Ministrijas konsulārais departaments ir iesaistīts ārvalstnieku izraidīšanas un vīzu izsniegšanas jautājumu risināšanā.
 25. Atbildīgās institūcijas Labklājības ministrija Atbild par darba, sociālās aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomā. Ekonomikas ministrija Izstrādā darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes, iesaistīta ekonomiskās migrācijas jautājumos. Nodarbinātības valsts aģentūra Īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā. Aģentūras uzdevums migrācijas jomā ir darba devēja pieteikto brīvo darba vietu reģistrēšana, ja darba devējs plāno nodarbināt ārzemnieku. Valsts darba inspekcija Uzrauga un kontrolē darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu – tai skaitā imigrantu nelegālo nodarbinātību. Juridiskās palīdzības administrācija Sniedz valsts nodrošināto juridisko palīdzību ārzemniekiem, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām.
 26. Atbildīgās institūcijas Veselības ministrija Apstiprina slimību un veselības traucējumu sarakstu, kas varētu radīt draudus sabiedrības veselībai, un kuru dēļ ārzemniekam var atteikt uzturēšanās atļaujas izsniegšanu vai reģistrēšanu. Izglītības un zinātnes ministrija Nosaka izglītības iestādes, kas sniedz vispārējās izglītības ieguves iespējas patvēruma meklētājiem. Kopā ar Latviešu valodas aģentūru kopš 2010.gada strādā ar trešo valstu valtspiederīgo bērniem un vecākiem, kā arī pedagogiem starpkultūru komunikācijas un latviešu valodas apguves veicināšanā. Valsts izglītības satura centrs Veic valsts valodas zināšanu pārbaudi ārzemniekiem, kuri ir tiesīgi pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju un ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Kultūras ministrija Kopš 2011.gada atbild par imigrantu integrācijas politiku, tai skaitā koordinēt atbalsta sistēmas pilnveidi, lai veicinātu imigrantu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā. Administrē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu. Informē sabiedrību un trešo valstu valstspiederīgos par imigrantu integrācijas jautājumiem, veido „Nacionālo integrācijas centru” imigrantu atbalstam. Sabiedrības integrācijas fonds Atbalsta un veicina sabiedrības integrāciju, kopš 2011.gada īstenojusi apmācības valsts iestāžu darbinieku, pašvaldību pārstāvju u.c. speciālistiem starpkultūru komunikācijas jautājumos.
 27. Aktīvās NVO Latvijas Cilvēktiesību centrs Nodarbojas ar cilvēktiesību izglītības, pētniecību par cilvēktiesību un nacionālo attiecību jautājumiem. Juristi sniedz bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem par cilvēktiesību jautājumiem. Centrs kopš 2010.gada veic regulāras dažādu profesionāļu apmācības par daudzveidības jautājumiem. Patvērums „Drošā māja” Sniedz atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām, legālajiem migrantiem, tajā skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību. Kopš 2009.gada regulāri strādā ar imigrantu integrācijas jautājumiem, tai skaitā nodrošinot nepieciešamo informāciju, organizējot latviešu valodas un integrācijas kursus. Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS Veic politikas analīzi, pētniecību, interešu aizstāvību, iesaistās politikas dokumentu un likumdošanas izstrādē, sabiedrības informēšanā un apmācībās, tai skaitā par imigrantu integrācijas jautājumiem. Kopš 2008.gada veikti pētījumi par imigrantu integrāciju ietekmējošo likumdošanu, imigrantu bērnu tiesībām uz izglītību, pieeju latviešu valodas apguvei, imigrantu politisko līdzdalību, kā arī skolotāju apmācības par starpkultūru prasmēm.
 28. Aktīvās NVO Baltijas Sociālo zinātņu institūts Veic pētījumus par sociālās un etniskās integrācijas, tai skaitā imigrantu integrācijas jautājumiem. Baltā māja Veicina sabiedrības un indivīdu sociālo integrāciju, saskaņu un labklājības attīstību. Kopš 2009.gada strādā ar atbalsta sniegšanu – informācijas un sociālo kontaktu, latviešu valodas un vēstures apmācību nodrošināšanu – imigrantiem Latgalē. Risinājumu darbnīca Veicina dažādu sabiedrības grupu veiksmīgāku līdzdalību sabiedrības dzīvē, izstrādājot izglītojošos un informatīvos materiālus, kā arī veicot pilsoniskās izglītības pasākumus. Kopš 2009.gada strādā ar studentiem – trešo valstu valstspiederīgajiem. Starptautiskā Migrācijas organizācija, Rīgas birojs Kopš 2009.gada strādā arī ar imigrantu integrācijas jautājumiem – organizē apmācības dažādu profesiju pārstāvjiem par rasisma un neiecietības novēršanu, kā arī integrācijas kursus trešo valstu valstspiederīgajām sievietēm.
 29. Aktīvās NVO Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO Strādā ar cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām tiesību aizstāvību nacionālā un vietējā līmenī. Kopš 2009.gada stiprinājusi savu kapacitāti strādāt ar trešo valstu valstspiederīgajiem ar īpašām vajadzībām, kā arī izstrādājusi informatīvus resursus šai mērķgrupai. Izglītības attīstības centrs Rīko izglītojošus pasākumus, lai veicinātu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstību, sekmētu pilsonisko līdzdalību un profesionālo konkurētspēju mūsdienu mainīgajā pasaulē. Kopš 2010.gada organizējis vairākas skolotāju apmācības starpkultūru izglītībā, kā arī izveidojis un īstenojis integrācijas kursus imigrantiem. Sociālo pakalpojumu aģentūra Sniedz profesionālu psihosociālu palīdzību, lai paaugstinātu cilvēku ar dažādām sociālām problēmām integritātes pakāpi sabiedrībā, kā arī aizstāvētu viņu intereses un tiesības. Kopš 2009.gada rīkojusi apmācības vietējo profesionāļu kompetences celšanai darbā ar imigrantiem, apmācības trešo valstu valstspiederīgajām sievietēm un bērniem, kā arī sniegusi konsultācijas juridiskos un sociālos jautājumos.
 30. Aktīvās NVO Velku biedrība Atbalsta vecākus rūpēs par bērniem, kuriem ir smagi garīgās attīstības vai citi funkciju traucējumi. 2009.gadā izveidoja informācijas un resursu atbalsta centru trešo valstu valstspiederīgajiem vecākiem, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Izglītības un inovāciju attīstības centrs Veicina izglītības resursu un pakalpojumu pieejamību visiem sabiedrības slāņiem, īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem cilvēkiem. Kopš 2009.gada izstrādā izglītojošus un informatīvus materiālus trešo valstu valstspiederīgajiem. Attīstības aģentūra Pieci Kopš 2010.gada strādā ar imigrantu integrācijas jautājumiem, izveidojot integrācijas centru bērniem, vecākiem un vecvecākiem – trešo valstu valstspiederīgajiem. Elektronisko mācību līdzekļu kvalitātes asociācija Sekmē elektronisko mācību līdzekļu attīstību un kvalitātes nodrošināšanu. Kopš 2011.gada strādā imigrantu integrācijas jomā, izveidojusi apmācību programmu valsts iestāžu darbiniekiem, kas ikdienā strādā ar imigrantiem, kā arī veido mācību programmas trešo valstu valstspiederīgajām sievietēm latviešu valodas apguvei un savu tiesību izpratnei.
 31. Aktīvās NVO Latvijas Sarkanais Krusts Kopš 2009.gada stiprina savu darbinieku kapacitāti darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Kustība demokrātiskai domai Strādā ar integrācijas jautājumiem, tai skaitā imigrantu integrāciju kopš 2011.gada, organizējot izglītojošus seminārus dažādiem profesionāļiem par imigrantu integrāciju Latvijā un izglītojošu nometni trešo valstu valstspiederīgajiem un vietējiem bērniem un jauniešiem. Rīgas latviešu biedrība Strādā ar kultūras projektiem, kopš 2011.gada iekļaujot arī imigrantu integrācijas jautājumus. Rīko apmācības par starpkultūru prasmēm dažādiem profesionāļiem, kā arī apmācības un kultūras pasākumus imigrantu ģimenēm ar bērniem.
Publicité