Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

2010 X33EJA Web Services

993 vues

Publié le

2010 X33EJA Web Services

Publié dans : Technologie
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

2010 X33EJA Web Services

 1. 1. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 1. Copyright©2007KOMIXs.r.o. Martin Ptáček, KOMIX s.r.o. ptacek@komix.cz X33EJA Web Services
 2. 2. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 2. Historie Co jsou Web Services? Co je to SOA? JAX-WS (Java API for XML Web Services) Závěrečné shrnutí Otázky a odpovědi, Diskuse Obsah
 3. 3. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 3. • Mnoho různých komunikačních protokolů – COM, COM+, DCOM – CORBA • 1991 první verze • IIOP, IDL, Naming Service – RMI, RMI/IIOP – HTTP + XML, REST atd. • SOAP (Simple Object Access Protocol) – Vznik roku 1998 inicializován firmou Microsoft – 2003 W3C standard Historie Komunikační protokoly
 4. 4. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 4. • Platformě nezávislý přenosový protokol • Standardizovaný popis rozhraní • Interoperabilita – „Schopnost systémů vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby, dosáhnout vzájemné součinnosti.“ – Jednodušší integrace aplikací – Znovupoužitelnost komponent WebServices Motivace
 5. 5. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 5. • W3C – A Web service is a software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network. It has an interface described in a machine-processable format (WSDL). Other systems interact with the Web service in a manner prescribed by its description using SOAP messages, typically conveyed using HTTP with an XML serialization in conjunction with other Web-related standards. WebServices Definice
 6. 6. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 6. • SUN – Web services are Web-based enterprise application that use open, XML-based standards and transport protocol to exchange data with calling clients. Java Platform, Enterprise Edition (EE) provides the APIs and tools you need to create and deploy interoperable Web services and clients. • Web Services Martin Kuba, ÚVT MU, 2003 http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/269.html WebServices Definice
 7. 7. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 7. • SOAP (Simple Object Access Protocol) – Komunikační protokol, obálka, adresace • XML (eXtensible Markup Language) – Strukturování dat • UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) – Mechanizmus registrů pro vyhledávání služeb • WSDL (Web Services Description Language) – Popis funkcí, umístění a způsob komunikace WebServices Základní technologie
 8. 8. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 8. • Bezestavový protokol, SOAPMessage definition WebServices SOAP (Simple Object Access Protocol)
 9. 9. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 9. • W3C standard pro popis webových služeb • Popisuje: – Jaké funkce služba poskytuje – Kde je služba umístěna – Jakým způsobem může být navázána komunikace se službou WebServices WSDL (Web Services Description Language)
 10. 10. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 10. • Poskytovatel (Provider) – Implementuje a nabízí služby. – Služba je specifikovaná svým popisem (WSDL) • Spotřebitel (Consumer) – Na základě popisu vyhledá službu (UDDI) a použije ji WebServices Role komunikujících stran
 11. 11. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 11. • SOA (Service Oriented Architecture) – Architektonický koncept. – Servisně orientovaný přístup pro navrhování a budování flexibilních IT řešení. • http://www.trask.cz/varovani-architekta-soa-vas-muze-zabit WebServices SOA (Service Oriented Architecture)
 12. 12. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 12. • Typ produktu realizující integrační platformu • http://programujte.com/?akce=clanek&cl=2006080705-jak-funguje-esb WebServices ESB (Enterprise Service Bus)
 13. 13. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 13. • Java API pro tvorbu webových služeb – JAX-WS 2.0 následovník JAX-RPC, Součástí Java EE platform – Snadná tvorba, anotace pro snadný deployment – Využívá JAXB pro data binding • wsimport • Generování java tříd webové služby z WSDL • wsgen • Generování java tříd webové služby z Java interface • JAX-WS as WS Stack • GlassFish, JBoss, WebLogic, WebSphere, Tomcat, Jetty, Spring, Java SE platform JAX-WS (Java API for XML Web Services) Přehled
 14. 14. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 14. JAX-WS (Java API for XML Web Services) Architektura
 15. 15. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 15. • Anotations – @WebService, @WebMethod, @WebParam • EJB 3.0 – Možno využít Transaction, Security, Interceptors … • Servlet Way – Java POJO s definovanými anotacemi – Registrace ve web.xml • JavaSE • Ukázka JAX-WS (Java API for XML Web Services) Provider EndPoints
 16. 16. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 16. • wsimport – Generuje Factory, Proxy a JAXB binding classes pro webovou službu • Thread safe pouze javax.xml.ws.Service • Ukázka JAX-WS (Java API for XML Web Services) Client Side
 17. 17. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 17. • soapUI http://www.soapui.org/ – Sofistikovaný test tool pro testování a vytváření Web Services – Ověření funkčnosti webových služeb • http://svetlik.info/blok/index.php?/archives/130-Java-uzitecne- nastroje-SoapUI.html • http://www.soatutorial.net/test-web-services-using-soapui/ • http://soa4real.blogspot.com/2008/05/testing-web-services-with- soapui.html soapUI Nástroj soapUI
 18. 18. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 18. • Výhody – Web Services jsou dnes standardem pro integraci aplikací – Přijaty společností Microsoft – Dobrá podpora pro jednotlivé platformy • Nevýhody – Výkon v porovnání k binárním protokolům – Přenos binárních dat (obrázky atd..) – Transakce – Spolehlivá výměna informací (messaging) Závěrečné shrnutí WebServices
 19. 19. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 19. Otázky a odpovědi Otázky?
 20. 20. Copyright©2007KOMIXs.r.o. 20. Děkuji za vaši pozornost Martin Ptáček ptacek@komix.cz +420 225 989 981 KOMIX s.r.o. Holubova 1, 150 00 Praha 5 www.komix.cz

×