Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2

Nguyet Ha
Nguyet HaUniversity Student
Phúc Nguyên – Thành Đạt – Mai Linh – Hà Linh – Thanh Thâu – Nguyệt Hà – Phương Trâm – Hoàng Long – Tiên Khải
SOCIAL IDEATION
Triệu túi an sinh
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NỘI DUNG
kêu gọi doanh nghiệp công lớn, doanh nghiệp FDI lớn &
người dân thu nhập AB+ (25-50 triệu).
Cứu trợ 1 triệu túi an sinh trong 5 tuần tới
Thử thách đặt ra
01. CÁCH TIẾP CẬN
02. Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VÀ KẾ HOẠCH NỘI DUNG
03. TRIỂN KHAI NỘI DUNG
NỘI DUNG CHÍNH
01. CÁCH TIẾP CẬN
NGÀN CÂN
TREO SỢI TÓC
Với những người lao động yếu thế sự sống
đang mong manh hơn bao giờ hết
Những người lao
động có thu nhập
ổn đỉnh đang
Nhưng với những
người lao động
yếu thế họ đã
KIỆT SỨC
Thiếu lương thực, thuốc
men và chết dần chết mòn
ĐUỐI SỨC
Bối cảnh
KHẨN TRƯƠNG TRÊN HẾT
“Cứu người hơn cứu hỏa”.
Dù ít, dù nhiều; dù hiện kim, hay tài vật. Mọi sự cứu trợ đều cấp thiết
trong thời điểm này với những người lao động yếu thế.
ĐỐI VỚI NGƯỜI CẦN SỰ GIÚP ĐỠ ĐỐI VỚI NGƯỜI GIÚP ĐỠ
Hành động cứu trợ chỉ ý nghĩa
khi đúng lúc, đúng người
ĐỘNG LỰC TO LỚN NHẤT ĐỂ KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY
Đang kiệt quệ từng
ngày với dịch bệnh
Động lực hành động
02. Ý TƯỞNG SÁNG TẠO
Mọi sự san sẻ ngay lúc này dù ít, dù nhiều
đều ý nghĩa rất lớn với những người yếu thế
Những sự cứu trợ cần được
trao khẩn trương để giúp hàng
triệu người yếu thế vượt cảnh
“ngàn cân treo sợi tóc”
Option 2: Thương nhau kịp lúc, giúp nhau kịp thời
Option 3: Yêu thương đủ, giúp khẩn trương
Ý tưởng sáng tạo
Triển khai nhanh chóng trên phạm vi toàn
quốc dưới sự chủ trì của cơ quan nhà nước
(mạng lưới thông tin và logistic rộng khắp)
THẦN TỐC TRÊN QUY MÔ LỚN
Kết quả, thông tin cứu trợ được cập nhật
liên tục trên website hằng ngày để thấy rõ
tính chất cấp thiết và sự tác động
LIÊN TỤC CẬP NHẬT KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU
Tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ nhân
khẩu trên khắp cả nước để cứu trợ, kể cả
người dân chưa đăng ký tạm trú, đảm bảo
không một ai bị bỏ lại phía sau
LỜI HỨA CỦA DỰ ÁN
Ý tưởng sáng tạo
“CỨU TRỢ KHẨN CẤP ĐỂ KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”
Giai đoạn
Thông điệp
chủ đạo
Hoạt động
chính
Định hướng
nội dung
● Giới thiệu Key Visual
● Giới thiệu Stickers
● Thông tin nhu yếu phẩm
● ...
● Ý nghĩa với người nhận
● Ý nghĩa với người cho đi
● Nâng cao tinh thần “Không ai bị bỏ lại”
● Cách thức quyên góp
● Cập nhật quá trình & kết quả minh bạch
● ….
KOL spreading
City fanpage spreading
Always-on content on the fanpage
Người thật việc thật
Thu hút
1 tuần
Mục tiêu Tạo tiếng vang và nâng cao nhận biết của
công chúng về chương trình
Lan tỏa những câu chuyện người thật việc
thật và đan cài thông điệp kêu gọi đóng góp
Thông báo chính thức
Gửi yêu thương, trao khẩn trương
Thấu cảm
Khẩn trương lan tỏa
Thông tin chiến dịch
Thuyết phục
2 tuần
Hành động
2 tuần
Đẩy mạnh kêu gọi trực diện sự đóng góp từ
mạnh thường quân và doanh nghiệp
Chiến lược nội dung
CONTENT
PILLARS
PHÂN BỔ
CONTENT
ANGLES
THÔNG BÁO CHÍNH THỨC
Tổng quan dự án
THÔNG TIN DỰ ÁN
Series “Bạn Có Biết?”
THẤU CẢM
Ý nghĩa câu chuyện
“Gửi yêu thương, trao khần
trương”
5% 20% 45%
● Giới thiệu Key Visual dự án:
tại sao lại có dự án này, tại
sao chúng tôi cần bạn
● Trong túi an sinh có gì?
● Hành trình thượng khẩn của
chiếc túi an sinh nhanh như
thế nào?
● Tất cả mọi sự đóng góp đều
được ghi danh trên website
Triệu Túi An Sinh.
● Cập nhật số túi an sinh đến
tay người cần
● Series: Chuyện thật việc thật
về những chiếc túi an sinh
đến kịp lúc
● Cập nhật những hoàn cảnh
khó khăn cần giúp đỡ khẩn
cấp
● Nếu không phải bây giờ thì
khi nào (CTA post)
● Visual-led: Cuộc hội thoại
ngắn giữa 2 chiếc túi an sinh
khi giúp đỡ được mọi người
● Tốc độ “lây lan” túi an sinh
cần nhanh hơn dịch bệnh
● Hoá xanh khẩn cấp những
vùng đỏ
● Cảm ơn những yêu thương
được trao khẩn trương
● Chân dung những nhà đầu
tư tinh thương
KHẨN TRƯƠNG LAN TỎA
KOLs/ Influencers chia sẻ
30%
● Xa mặt nhưng không cách
lòng
● Người khó khăn đang ngay
bên ta
● Nước xa cứu được lửa gần,
kêu gọi mọi miền trên Tổ
Quốc chung tay vì 1 Việt
Nam nhanh chóng hết dịch
● Các bước dễ dàng, an sinh
nhanh chóng
● Đã đến lúc cần từ thiện lần 2
● Ở nhà, cứu nước, giúp người
● Hậu trường chuyện quyên
góp
Đề mục nội dung
HÌNH ẢNH CHÂN THẬT
• Sử dụng hình ảnh người thật việc thật cùng với các icon dễ
thương mang tinh thần tích cực để tạo cảm giác gần gũi cho
người đọc.
• Thiết kế theo chủ đề thời báo nhấn mạnh sự uy tín cũng như
thể hiện sự cấp bách của vấn đề.
• Tránh sử dụng quá nhiều thông tin trên một trang để đọc dễ
dàng hơn. Khi thông tin nhiều, áp dụng những format khác
như multiphoto & video để truyền tải.
• Cần có những số liệu và thông tin chuẩn xác để tạo sự tin
tưởng.
• Giọng văn tình cảm, thức thời nhưng vô cùng đanh thép kích
thích tinh thần.
• Headline gãy gọn và đánh thẳng vào tâm lý.
• Call-to-action cần nhấn mạnh tinh thần “Khẩn cấp”, “Bây giờ
hoặc không bao giờ” để người đọc gấp rút chung tay.
NỘI DUNG KHẨN CẤP
Quy cách bài viết
Kịp Thời
Từ ngữ chủ đạo
Thông báo chính thức
Tổng quan dự án
Thấu cảm
Ý nghĩa câu chuyện “Gửi yêu thương, trao khẩn trương”
Thông tin chiến dịch
Series “Bạn có biết”?
Khẩn trương lan tỏa
KOL/Influencer chia sẻ
CATCH (1W)
07/09 - 12/09
CONVINCE & CONVERT (4Ws)
14/09 - 06/10
Phase
Content
Pillar
Content
Angle
Giới thiệu KV dự án
và ý nghĩa của dự án
Series “Bạn có biết”:
Trong túi an sinh có gì
Series “Chuyện những túi an sinh
đến kịp lúc”
Hành trình 3 tiếng thượng
khẩn của túi an sinh
Chân dung những nhà
đầu tư tình thương
Chuyện những vùng đỏ được hoá
xanh khẩn cấp trên từng quận
Nhật ký SOS mùa dịch: Những
mảnh đời đang cần được khẩn
trương hỗ trợ
Series “Chuyện những túi an sinh
đến kịp lúc”
Túi an sinh cần được “lây lan”
nhanh hơn dịch bệnh
Series “Bạn có biết”: Cập nhật số
túi an sinh đã đến tay
Series “Chuyện những túi an sinh
đến kịp lúc”
Cuộc hội thoại giữa hai túi an
sinh khi giúp đỡ mọi người
Đã đến lúc cần sự
quyên góp lần 2
Series “Bạn có biết”: Tất cả mọi
đóng góp đều được vinh danh
trên website
Series “Chuyện những túi an sinh
đến kịp lúc”
Thêm một túi an sinh, thêm một
người an sinh
Series “Bạn có biết”: Quê ai đã
nhận túi an sinh?
Các bước dễ dàng,
an sinh nhanh chóng
Series “Chuyện những túi an sinh
đến kịp lúc”
Series “Chuyện những túi an sinh
đến kịp lúc”
Objective
Tạo buzz và nâng cao nhận
thức của công chúng về
chương trình
Lan tỏa những câu chuyện người thật việc thật và kêu gọi
sự đóng góp
Đẩy mạnh kêu gọi (CTA) đóng góp từ mạnh thường
quân và doanh nghiệp
(*) excel file attached with specific content direction, visual direction
Lịch triển khai chi tiết
03. TRIỂN KHAI NỘI DUNG
Pillar: Project information
Angles: Series "Bạn có biết": Trong túi an sinh có gì?
Headline: Bài viết này là một câu đố: "Trong túi An Sinh có gì?”
Caption Demo:
Bài viết này là một câu đố với lời giải sẽ khiến bạn thấy ấm lòng
[Xem thêm]
.
.
.
.
Hẳn là bạn biết lời giải rồi nhỉ? Bên cạnh những hộp trứng, túi
gạo, kí thịt, mỗi chiếc túi An Sinh còn mang trong mình nhiệm
vụ giải cứu những người đang gặp khó khăn vô cùng vì dịch
bệnh. Tuy túi có nhỏ, nhưng vẫn vô cùng lớn lao khi được trao
tay kịp thời. Truy cập trieutuiansinh.doanthanhnien.vn và giúp
tạo ra thật nhiều chiếc túi An Sinh nhé bạn ơi!
Format: Video
Visualize: Trang báo có hai phần: Một bên là hình ảnh crossword
những món đồ xếp thành chữ AN SINH dần dần được hé lộ khi
túi an sinh được mở ra ở bên còn lại.
Reference: here
A
N
S
I
N
H
T R Ứ G
T H T
Ư Ớ C
R U
T U Ố C
Ữ A
Demo chi tiết
Pillar: Project information
Angles: Series "Bạn có biết": Trong túi an sinh có gì?
Headline: Bài viết này là một câu đố: "Trong túi An Sinh có gì?”
Caption Demo:
Bài viết này là một câu đố với lời giải sẽ khiến bạn thấy ấm lòng
[Xem thêm]
.
.
.
.
Hẳn là bạn biết lời giải rồi nhỉ? Bên cạnh những hộp trứng, túi
gạo, kí thịt, mỗi chiếc túi An Sinh còn mang trong mình nhiệm
vụ giải cứu những người đang gặp khó khăn vô cùng vì dịch
bệnh. Tuy túi có nhỏ, nhưng vẫn vô cùng lớn lao khi được trao
tay kịp thời. Truy cập trieutuiansinh.doanthanhnien.vn và giúp
tạo ra thật nhiều chiếc túi An Sinh nhé bạn ơi!
-
Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website:
http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn
Format: Video
Visualize: Trang báo có hai phần: Một bên là hình ảnh crossword
những món đồ xếp thành chữ AN SINH dần dần được hé lộ khi
túi an sinh được mở ra ở bên còn lại.
Reference: here
A
N
S
I
N
H
T R Ứ G
T H T
Ư Ớ C
R U
T U Ố C
Ữ A
Demo chi tiết
Pillar: Project information
Angles: Hành trình 3 tiếng thượng khẩn của chiếc túi an sinh
Headline: 3 tiếng khẩn trương của túi an sinh
Caption Demo:
Triệu Túi An Sinh hiểu rằng sự hỗ trợ đúng thời điểm là thứ cấp
thiết nhất đối với những người khó khăn trong đại dịch này. Với
đội ngũ tình nguyện viên đông đảo, Triệu Túi An Sinh cam kết
mang nhu yếu phẩm đến với người cần giúp đỡ chỉ trong xấp xỉ 3
TIẾNG KHẨN TRƯƠNG.
Sau khi nhận được hỗ trợ của các mạnh thường quân, nhiệm vụ sẽ
được phân chia cho 3 biệt đội thực hiện cùng lúc: mua vật liệu,
đóng gói và vận chuyển để đảm bảo thời gian đưa túi an sinh đến
tận tay người cần.
Hành trình trao Túi An Sinh đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch và
thực hiện theo quy định về phòng, chống Covid-19 để đảm bảo an
toàn cho người dân.
-
Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website:
http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn
Visualize: Infographic từng hoạt động trong 3 tiếng đó qua hình cái
túi
Demo chi tiết
Pillar: Heart-touching
Angles: Hãy cùng sát cánh cùng hàng triệu khách hàng của doanh nghiệp
Headline: MỘT BÀI VIẾT GỬI RIÊNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP
Caption Demo:
Trong bối cảnh hiện tại, hơn hàng triệu khách hàng của các doanh nghiệp đã đóng
góp cho chương trình Triệu Túi An Sinh. Tuy vậy, dịch vẫn còn thì khó khăn chưa thể
nào dứt. Thời điểm này, hơn bao giờ hết, chúng tôi mong rằng doanh nghiệp sẽ cùng
nhau liên minh, đứng dậy và dẫn dắt trong cuộc đua về sức bền, vì an sinh của hàng
triệu người dân ngoài kia.
Sự cứu trợ thần tốc hơn - quy mô hơn - minh bạch hơn chính là sự cứu trợ cần thiết
nhất ở thời điểm hiện tại. Chiến dịch "TRIỆU TÚI AN SINH" của Đoàn Thanh Niên Cộng
Sản đang nỗ lực vì những cái “hơn” như vậy, chúng tôi muốn mượn sức mạnh của
những “người khổng lồ” ngay lúc này, để tiếp sức cho chính những khách hàng của
doanh nghiệp và chạm tay được đến những người cần giúp đỡ một cách thần tốc
nhất.
-
Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website:
http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn
Visualize: Thiết kế theo phong cách áp phích
lời kêu gọi ngày xưa
Reference:
Demo chi tiết
Pillar: Heart-touching
Angles: Sát cánh cùng hàng triệu khách hàng của doanh nghiệp
Headline: TIP “CHĂM SÓC” NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐẶC BIỆT MÙA COVID CHO
CÁC DOANH NGHIỆP
Caption Demo:
Hơn bao giờ hết, hàng triệu các khách hàng, những người tiêu dùng thân
thiết của doanh nghiệp bạn có thể đang rất cần một sự “chăm sóc đặc
biệt” ngay lúc này! Bởi lẽ, họ cũng chính là những người tiêu dùng có
hoàn cảnh thật đặc biệt. Đặc biệt vì giờ đây, kinh tế họ có thể không còn
vững vàng để ủng hộ doanh nghiệp bạn như giai đoạn bình thường trước
đây. Đặc biệt vì giờ đây, có thể họ đang rất chật vật với lu gạo chỉ còn vài
hạt chạm đáy. Hơn bao giờ hết, sự cứu trợ thần tốc hơn - quy mô hơn -
minh bạch hơn chính là sự “chăm sóc đặc biệt” nhất ở thời điểm hiện tại.
Sự “chăm sóc đặc biệt” đó, không gì quý hơn hàng triệu những chiếc túi
an sinh kịp thời. Các doanh nghiệp có thể hiện thực hóa điều đó bằng
cách chung tay cùng Chiến dịch "TRIỆU TÚI AN SINH" của Đoàn Thanh
Niên Cộng Sản. Chúng tôi muốn mượn sức mạnh của những “người khổng
lồ” ngay lúc này, để tiếp sức cho chính những khách hàng, những người
tiêu dùng của doanh nghiệp và chạm tay được đến những người cần giúp
đỡ một cách thần tốc nhất.
-
Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website:
http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn
Visualize: Một người đang ngồi co rúm, bên
trên là rất nhiều bàn tay khổng lồ cùng nhau
đan lại để che cơn mưa corona cho người đó
Reference:
Demo chi tiết
Pillar: Heart-touching
Angles: Bức thư ngỏ kêu gọi doanh nghiệp liên minh hành động
Headline: Bức thư ngỏ kêu gọi doanh nghiệp liên minh hành động
Caption Demo:
Bức thư ngỏ này là lời kêu gọi doanh nghiệp liên minh hành động vì an sinh
của hàng triệu người dân ngoài kia và vì chính những khách hàng của mình.
Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế và các hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu những nỗ lực của doanh nghiệp trong
công tác hỗ trợ người dân và chính quyền thời gian qua.
Chúng tôi cũng hiểu những lo lắng của quý doanh nghiệp khi sự hỗ trợ của
mình không tới được đúng người, không tới được kịp thời hay được kiểm kê
một cách minh bạch.
Tuy nhiên hàng triệu người lao động yếu thế không chỉ ở Hồ Chí Minh mà cả
các tỉnh lân cận đang dần kiệt sức vì thiếu đồ ăn, thuốc men.
Hàng triệu mạnh thường quân cũng đang dần cạn kiệt nguồn lực hỗ trợ.
Sự cứu trợ thần tốc hơn - quy mô hơn - minh bạch hơn chính là sự cứu trợ
cần thiết nhất ở thời điểm hiện tại. Chiến dịch "TRIỆU TÚI AN SINH" của
Đoàn Thanh Niên Cộng Sản đang nỗ lực vì những cái “hơn” như vậy, để trao
tận tay những người yếu thế tình yêu thương một cách khẩn trương nhất.
Nhưng nỗ lực của “TRIỆU TÚI AN SINH” sẽ không thành nếu thiếu đi những
cánh tay nối dài từ phía các doanh nghiệp.
Chúng tôi kêu gọi doanh nghiệp cùng liên minh hành động ngay bây giờ
hoặc không bao giờ, cùng nhau củng cố những nỗ lực, để không ai bị bỏ lại
phía sau.
-
Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website:
http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn
Visualize: Một lá thư ngỏ
Reference:
Thư ngỏ
Bức thư ngỏ này là lời kêu gọi doanh nghiệp liên minh hành động vì an sinh
của hàng triệu người dân ngoài kia và vì chính những khách hàng của mình.
Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế và các hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu những nỗ lực của doanh nghiệp trong công tác
hỗ trợ người dân và chính quyền thời gian qua.
Chúng tôi cũng hiểu những lo lắng của quý doanh nghiệp khi sự hỗ trợ của
mình không tới được đúng người, không tới được kịp thời hay được kiểm kê
một cách minh bạch.
Tuy nhiên hàng triệu người lao động yếu thế không chỉ ở Hồ Chí Minh mà cả
các tỉnh lân cận đang dần kiệt sức vì thiếu đồ ăn, thuốc men.
Hàng triệu mạnh thường quân cũng đang dần cạn kiệt nguồn lực hỗ trợ.
Sự cứu trợ thần tốc hơn - quy mô hơn - minh bạch hơn chính là sự cứu trợ cần
thiết nhất ở thời điểm hiện tại. Chiến dịch "TRIỆU TÚI AN SINH" của Đoàn
Thanh Niên Cộng Sản đang nỗ lực vì những cái “hơn” như vậy, để trao tận tay
những người yếu thế tình yêu thương một cách khẩn trương nhất.
Nhưng nỗ lực của “TRIỆU TÚI AN SINH” sẽ không thành nếu thiếu đi những
cánh tay nối dài từ phía các doanh nghiệp.
Chúng tôi kêu gọi doanh nghiệp cùng liên minh hành động ngay bây giờ hoặc
không bao giờ, cùng nhau củng cố những nỗ lực, để không ai bị bỏ lại phía
sau.
From: Triệu túi An sinh
To: Các doanh nghiệp
Demo chi tiết
Pillar: Heart-touching
Angles: Chuyện chiếc túi an sinh đến kịp thời
Headline: Chuyện chiếc túi an sinh đến kịp thời với chị H.
Caption Demo:
Chuyện là những chiếc túi an sinh sau một thời gian khẩn trương trao đến tay
những người khó khăn, thì đã gặp được vô số những trường hợp khiến Túi An
Sinh không kìm được nước mắt, phải kể đến là câu chuyện của chị H. - một
người mẹ đơn thân tha hương cầu thực nơi Sài Gòn rộng lớn.
“Chỉ tại em kém hiểu biết nên mới khổ như vậy” - nghe đến đây, Túi An sinh
cảm thấy vừa thương, lại vừa giận.
Thương, vì chị H. phải chen chúc giữa thành phố lớn này, xoay sở nuôi con
một mình. Nhưng không may mắn là từ tháng 6 đại dịch và giãn cách đã cướp
đi công việc của chị. Sống trong thế lưỡng nan ba tháng, chị gồng mình đến
mức nhiều lúc tưởng như không thở nổi nữa rồi. Bởi, có vỏn vẹn 3 cọc 3 đồng
tích góp thì đã tiêu hết vào tiền nhà, tiền ăn, tiền sữa. Có quê nhưng không
về được.
Giận, giận chị vì không đăng ký tạm trú tạm vắng, chính vì thế mà 3 tháng
này không nhận được một đồng hỗ trợ. Chị vốn đã nhỏ bé, nhưng lại sống
thui thủi như thế kia, làm người ta có nhìn cũng không thấy chị tồn tại.
Và điều khiến Túi An Sinh lo hơn cả, đó là còn thêm nhiều những hoàn cảnh
khác như chị H. đang rất cần sự có mặt khẩn trương, kịp lúc của chúng mình.
Vì thế bạn hãy vào đường link [link] để giúp Túi An Sinh bọn mình được trao
khẩn trương đến họ nhé!
-
Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website:
http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn
Visualize: Lá thư Túi An Sinh tự viết để kể về hành
trình của mình
Reference:
Demo chi tiết
Pillar: Heart-touching
Angles: Nếu không phải bây giờ thì khi nào?
Headline: Những con số biết nói
Caption Demo:
“Dạ chú ơi, bé Vân mất rồi chú ạ! Bị nhiễm COVID mất rồi!”.
“Ôi sao vội thế! Trời ơi! Trời ơi là con ơi!”.
Hằng ngày, chúng ta vẫn luôn có thói quen cập nhật số ca
nhiễm COVID, “hôm nay cả nước ghi nhận 12.420 ca mắc
COVID-19, 335 ca tử vong”. Nhưng có bao giờ ta chợt dừng
lại và suy ngẫm ý nghĩa thực sự đằng sau con số đó. 335 ca
tử vong, 335 khoảnh khắc y bác sĩ ngậm ngùi gục ngã trước
cuộc chiến với tử thần để dành lại sự sống cho bệnh nhân.
335 ca, 335 cuộc gọi báo tin gia đình đến gặp mặt vĩnh biệt
người thân lần cuối. 335 ca, 335 hoàn cảnh bi thương trước
số phận, con mất cha, cháu mất bà, anh mất em,...
Có lẽ, với những ngày thường, 335 chiếc túi an sinh sẽ chưa
bao giờ mang nhiều ý nghĩa đến thế. Chỉ có lúc này, ngay
tại thời điểm bây giờ, những chiếc túi an sinh xinh xắn đến
kịp lúc sẽ luôn mang một ý nghĩa lớn lao với những đồng
bào Việt Nam đang cần nó nhất. Và biết đâu rằng, đằng sau
những chiếc túi an sinh, là hàng vạn người thầm cảm ơn vì
hôm nay “mình còn thở”.
-
Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website:
http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn
Visualize: Highlight những con số cập nhật tình hình Covid + Sổ biên
bản tử vong
Reference:
Demo chi tiết
Pillar: Heart-touching
Angles: Series "Chuyện những túi an sinh đến kịp lúc".
Headlines: NHẬN TÚI TẬN TAY - CÁM ƠN TẬN TAI
Caption Demo: "Với tụi con thì túi gạo cũng nho nhỏ, nhưng với
nhà cô là một chiếc phao cứu sinh lớn vô cùng để cả gia đình
vượt qua lần đại dịch này. Xin cám ơn con Phúc Nguyên đã giúp
đỡ".
50,000 chiếc túi an sinh thiết thực đã được trao tận tay những
người đang thiếu thốn. Để đáp lại lòng tốt đó, họ cũng muốn gửi
những lời cảm ơn đến tận tai đến bạn. Đừng quên còn rất nhiều
hộ gia đình đang cần bạn giúp đỡ. Tiếp tục đóng góp ngay cho
chiến dịch TRIỆU TÚI AN SINH để lan tỏa yêu thương bạn nhé!
Visual: Video những người nhận túi an sinh gửi lời cám ơn của
mình đến tên thật những người đã tham gia quyên góp.
-
Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website:
http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn
Demo chi tiết
Pillar: Heart-touching
Angles: Cuộc hội thoại ngắn giữa 2 chiếc túi an sinh khi giúp đỡ được mọi
người
Headline: Hôm nay tụi mình giúp được ai?
Caption Demo:
Xin chào! Tụi mình là Túi An Sinh. Những ngày giãn cách xã hội vì Covid-19,
đường xá xung quanh không còn tấp nập, thì tụi mình lại tất bật hơn hẳn.
Tụi mình vừa vui mà cũng vừa buồn, buồn vì sự xuất hiện của tụi mình là
một sự bất thường đối với kinh tế xã hội nói chung, nhưng vui vì cũng
chính sự xuất hiện của tụi mình đang giúp đỡ được rất nhiều người khó
khăn hiện tại.
Hôm nay, Túi An Sinh đã được trao đến một bà cụ bán vé số, hoàn cảnh đã
khó khăn, rồi bà cũng không đi đâu bán được mấy tháng nay, bà cảm động
lắm, tay lau nước mắt rồi cảm ơn tụi mình liên hồi, vì Túi An Sinh mình có
thể sẽ giúp bà thêm phần nào trong vài ngày tới.
Sự xuất hiện kịp lúc của tụi mình là cả một nỗ lực khẩn trương của đội ngũ
chương trình “Triệu Túi An Sinh” và cũng nhờ công đóng góp rất lớn đến
từ phía các doanh nghiệp và các mạnh thường quân những ngày qua.
Nếu bạn muốn mang tụi mình đến với nhiều hơn những hoàn cảnh khó
khăn thì hãy cùng chung tay đóng góp nhé.
-
Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website:
http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn
Visualize: Hình ảnh nhân hóa 2 chiếc túi an sinh với bubble chat bên trên,
tâm sự mỏng chuyện hoàn cảnh người dân
Demo chi tiết
Pillar: Heart-touching
Angles: Viện trợ khẩn cấp những vùng đỏ
Headline: Viện trợ khẩn cấp những vùng đỏ
Caption Demo:
Những ngày tháng giãn cách xã hội hẳn là một thời gian khó khăn cho tất
cả mọi người. Nhưng hơn ai hết, những người dân ở vùng đỏ đang gồng
mình mưu sinh qua ngày đang đặc biệt cần sự giúp đỡ của chúng ta.
1 gói ăn miếng thuốc cũng là nguồn tiếp viện lớn để họ vượt qua từng
ngày! Dù đang ở bất kì đâu, bạn cũng có thể chung tay hỗ trợ túi an sinh
đến với họ chỉ với vài thao tác đơn giản. [link]
Những đóng góp của bạn ngay lúc này là vô cùng trân quý để Triệu túi an
sinh mang được nhiều hơn nữa viện trợ kịp thời kịp lúc đến cho người dân
khó khăn tại vùng đỏ.
Bạn ơi, hãy cùng Triệu túi an sinh chung tay để vùng đỏ không ai bị bỏ lại
nhé!
-
Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website:
http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn
Visualize:
Bản đồ vùng đỏ, vùng đỏ gần bạn hơn bạn nghĩ
Demo chi tiết
Pillar: Social spreading
Angles: Túi an sinh cần được "lây lan" nhanh hơn dịch bệnh
Headline: Túi an sinh cần được "lây lan" nhanh hơn dịch bệnh
Caption Demo:
Việt Nam giữa những ngày ngàn ca nhiễm, số người cần được giúp
đỡ cũng nhiều hơn bao giờ hết. Trước tình cảnh đó, việc ta cần làm
ngay lúc này chính là khiến cho tốc độ của Túi An Sinh được “lây
lan” nhanh hơn dịch bệnh.
Để làm được điều này, ĐTNCS đã có một dự án vô cùng ý nghĩa
mang tên “TRIỆU TÚI AN SINH” với hàng triệu chiếc túi cứu trợ
được giao đến kịp thời cho những người khó khăn, vì hơn bao giờ
hết, chỉ có “kịp lúc, kịp nơi” mới có thể đẩy nhanh được tốc độ
giúp đỡ vượt lên trên tốc độ lây lan của dịch bệnh.
Với tinh thần “Gửi yêu thương, Trao khẩn trương”, Helly cũng đã
đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình vào 100 túi an sinh,
gửi yêu thương thật khẩn trương đến những người cần. Hãy cùng
Helly tham gia đóng góp cho dự án ngay!
-
Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website:
http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn
Demo chi tiết
Phúc Nguyên – Thành Đạt – Mai Linh – Hà Linh – Thanh Thâu – Nguyệt Hà – Phương Trâm – Hoàng Long – Tiên Khải
Stay safe and donate
Thank you
1 sur 28

Recommandé

Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên Phúc par
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên PhúcYoung Marketers 7 + Lê Văn Thiên Phúc
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên PhúcPhúc Thiên
8.7K vues16 diapositives
Young Marketers 8 Final Round - DatingExperts par
Young Marketers 8 Final Round - DatingExpertsYoung Marketers 8 Final Round - DatingExperts
Young Marketers 8 Final Round - DatingExpertsUyen Nguyen
13.2K vues21 diapositives
Marketing Arena 2017 - ZC TEAM par
Marketing Arena 2017 - ZC TEAMMarketing Arena 2017 - ZC TEAM
Marketing Arena 2017 - ZC TEAMPhúc Thiên
3.3K vues13 diapositives
[Marketing Arena 2021][TikTok] - TikTak Team par
[Marketing Arena 2021][TikTok] - TikTak Team[Marketing Arena 2021][TikTok] - TikTak Team
[Marketing Arena 2021][TikTok] - TikTak TeamBich Nguyen
2.1K vues25 diapositives
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn Tuyền par
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn TuyềnYoung Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn Tuyền
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn TuyềnPhong Lê
1.4K vues26 diapositives
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha par
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc HaYoung Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc HaHa Pham
813 vues13 diapositives

Contenu connexe

Tendances

YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNG par
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNGYOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNG
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNGthienvan94
13K vues10 diapositives
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên Phúc par
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên PhúcYoung marketers 5+1 + Lê Văn Thiên Phúc
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên PhúcPhúc Thiên
6.9K vues17 diapositives
Young Marketers Elite 7 - Assignment 2.1 - Phương Anh - Minh Huy - Ngọc Nhơn ... par
Young Marketers Elite 7 - Assignment 2.1 - Phương Anh - Minh Huy - Ngọc Nhơn ...Young Marketers Elite 7 - Assignment 2.1 - Phương Anh - Minh Huy - Ngọc Nhơn ...
Young Marketers Elite 7 - Assignment 2.1 - Phương Anh - Minh Huy - Ngọc Nhơn ...XuanAnMai1
622 vues14 diapositives
Young Marketers Elite 3 Graduation Presentation - Ôi, Ra Rồi! par
Young Marketers Elite 3 Graduation Presentation - Ôi, Ra Rồi!Young Marketers Elite 3 Graduation Presentation - Ôi, Ra Rồi!
Young Marketers Elite 3 Graduation Presentation - Ôi, Ra Rồi!Giang Nguyễn
7.5K vues21 diapositives
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân par
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị XuânYoung Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị XuânPhong Lê
2.1K vues24 diapositives
Marketing Challengers SS9 - ZC team par
Marketing Challengers SS9 - ZC teamMarketing Challengers SS9 - ZC team
Marketing Challengers SS9 - ZC teamPhúc Thiên
2.3K vues30 diapositives

Tendances(20)

YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNG par thienvan94
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNGYOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNG
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNG
thienvan9413K vues
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên Phúc par Phúc Thiên
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên PhúcYoung marketers 5+1 + Lê Văn Thiên Phúc
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên Phúc
Phúc Thiên6.9K vues
Young Marketers Elite 7 - Assignment 2.1 - Phương Anh - Minh Huy - Ngọc Nhơn ... par XuanAnMai1
Young Marketers Elite 7 - Assignment 2.1 - Phương Anh - Minh Huy - Ngọc Nhơn ...Young Marketers Elite 7 - Assignment 2.1 - Phương Anh - Minh Huy - Ngọc Nhơn ...
Young Marketers Elite 7 - Assignment 2.1 - Phương Anh - Minh Huy - Ngọc Nhơn ...
XuanAnMai1622 vues
Young Marketers Elite 3 Graduation Presentation - Ôi, Ra Rồi! par Giang Nguyễn
Young Marketers Elite 3 Graduation Presentation - Ôi, Ra Rồi!Young Marketers Elite 3 Graduation Presentation - Ôi, Ra Rồi!
Young Marketers Elite 3 Graduation Presentation - Ôi, Ra Rồi!
Giang Nguyễn7.5K vues
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân par Phong Lê
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị XuânYoung Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân
Phong Lê2.1K vues
Marketing Challengers SS9 - ZC team par Phúc Thiên
Marketing Challengers SS9 - ZC teamMarketing Challengers SS9 - ZC team
Marketing Challengers SS9 - ZC team
Phúc Thiên2.3K vues
YM8 - Assignment 2 (Brand) - team 1 par Phat Do
YM8 - Assignment 2 (Brand) - team 1YM8 - Assignment 2 (Brand) - team 1
YM8 - Assignment 2 (Brand) - team 1
Phat Do544 vues
Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9 par ssuserf08d02
Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9
Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9
ssuserf08d0214.4K vues
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh par nguyenxvinh
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân VinhYoung Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh
nguyenxvinh814 vues
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinh par nguyenxvinh
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân VinhYoung marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinh
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinh
nguyenxvinh3.8K vues
Young Marketers 4 Semi-Final - Whatever par Lân Nguyễn
Young Marketers 4 Semi-Final - WhateverYoung Marketers 4 Semi-Final - Whatever
Young Marketers 4 Semi-Final - Whatever
Lân Nguyễn9.8K vues
Young Marketers Elite 8 - Assignment 1 - Team 4 par Phuong Thao Do
Young Marketers Elite 8 - Assignment 1 - Team 4Young Marketers Elite 8 - Assignment 1 - Team 4
Young Marketers Elite 8 - Assignment 1 - Team 4
Phuong Thao Do847 vues
Young Marketers 8 - Elite assignment 1.1 - Team-1 par LinhV227
Young Marketers 8 - Elite assignment 1.1 - Team-1Young Marketers 8 - Elite assignment 1.1 - Team-1
Young Marketers 8 - Elite assignment 1.1 - Team-1
LinhV2271K vues
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG par Hoang BUI
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNGYoung Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG
Hoang BUI1.9K vues
UFLL 2019 _ BBO _ Seventh Generation _ Lâm Tiên Khải par Khải Tiên
UFLL 2019 _ BBO _ Seventh Generation _ Lâm Tiên KhảiUFLL 2019 _ BBO _ Seventh Generation _ Lâm Tiên Khải
UFLL 2019 _ BBO _ Seventh Generation _ Lâm Tiên Khải
Khải Tiên726 vues
Vu Nguyen Mai Linh - Young Marketer Contest 9 par ssuserf08d02
Vu Nguyen Mai Linh - Young Marketer Contest 9Vu Nguyen Mai Linh - Young Marketer Contest 9
Vu Nguyen Mai Linh - Young Marketer Contest 9
ssuserf08d0216.5K vues
Young Marketers 9 - Cao Nhã Đình par thienvan94
Young Marketers 9 - Cao Nhã ĐìnhYoung Marketers 9 - Cao Nhã Đình
Young Marketers 9 - Cao Nhã Đình
thienvan94589 vues

Similaire à Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2

Consumer insights-thau-hieu-nguoi-tieu-dung par
Consumer insights-thau-hieu-nguoi-tieu-dungConsumer insights-thau-hieu-nguoi-tieu-dung
Consumer insights-thau-hieu-nguoi-tieu-dungNBN
4.1K vues22 diapositives
2018 Marketing Campaigns & Trend Recap par
2018 Marketing Campaigns & Trend Recap2018 Marketing Campaigns & Trend Recap
2018 Marketing Campaigns & Trend RecapMinh H. Nguyen
769 vues37 diapositives
#C4 nhóm 7up - thực phẩm bền vững par
#C4  nhóm 7up - thực phẩm bền vững#C4  nhóm 7up - thực phẩm bền vững
#C4 nhóm 7up - thực phẩm bền vững350 Việt Nam
317 vues31 diapositives
Ym3 warm up marathon - grand interview - top team par
Ym3 warm up marathon - grand interview - top teamYm3 warm up marathon - grand interview - top team
Ym3 warm up marathon - grand interview - top teamYoungMarketers2
3.1K vues23 diapositives
Young Marketers 2 – TiTanMar par
Young Marketers 2 – TiTanMarYoung Marketers 2 – TiTanMar
Young Marketers 2 – TiTanMarYoungMarketers2
264 vues20 diapositives
Young marketers 2 ke hoach marketing ok par
Young marketers 2  ke hoach marketing okYoung marketers 2  ke hoach marketing ok
Young marketers 2 ke hoach marketing okHieu Hieu
680 vues20 diapositives

Similaire à Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2 (20)

Consumer insights-thau-hieu-nguoi-tieu-dung par NBN
Consumer insights-thau-hieu-nguoi-tieu-dungConsumer insights-thau-hieu-nguoi-tieu-dung
Consumer insights-thau-hieu-nguoi-tieu-dung
NBN4.1K vues
2018 Marketing Campaigns & Trend Recap par Minh H. Nguyen
2018 Marketing Campaigns & Trend Recap2018 Marketing Campaigns & Trend Recap
2018 Marketing Campaigns & Trend Recap
Minh H. Nguyen769 vues
#C4 nhóm 7up - thực phẩm bền vững par 350 Việt Nam
#C4  nhóm 7up - thực phẩm bền vững#C4  nhóm 7up - thực phẩm bền vững
#C4 nhóm 7up - thực phẩm bền vững
350 Việt Nam317 vues
Ym3 warm up marathon - grand interview - top team par YoungMarketers2
Ym3 warm up marathon - grand interview - top teamYm3 warm up marathon - grand interview - top team
Ym3 warm up marathon - grand interview - top team
YoungMarketers23.1K vues
Young marketers 2 ke hoach marketing ok par Hieu Hieu
Young marketers 2  ke hoach marketing okYoung marketers 2  ke hoach marketing ok
Young marketers 2 ke hoach marketing ok
Hieu Hieu680 vues
Chuyển hóa thế giới par Little Daisy
Chuyển hóa thế giớiChuyển hóa thế giới
Chuyển hóa thế giới
Little Daisy385 vues
QUẢN TRỊ DỰ ÁN par HNgcM20
QUẢN TRỊ DỰ ÁNQUẢN TRỊ DỰ ÁN
QUẢN TRỊ DỰ ÁN
HNgcM2072 vues
đồ áN xây dựng ứng dụng website tin tức par nataliej4
đồ áN xây dựng ứng dụng website tin tứcđồ áN xây dựng ứng dụng website tin tức
đồ áN xây dựng ứng dụng website tin tức
nataliej41K vues
Young Marketers 7 + Phan Ngọc Phương Trinh par PhanTrinh0610
Young Marketers 7 + Phan Ngọc Phương TrinhYoung Marketers 7 + Phan Ngọc Phương Trinh
Young Marketers 7 + Phan Ngọc Phương Trinh
PhanTrinh0610139 vues
Hướng dẫn dành cho người sáng tạo nội dung trên toàn cầu trong thời kỳ virus ... par Toan Cao
Hướng dẫn dành cho người sáng tạo nội dung trên toàn cầu trong thời kỳ virus ...Hướng dẫn dành cho người sáng tạo nội dung trên toàn cầu trong thời kỳ virus ...
Hướng dẫn dành cho người sáng tạo nội dung trên toàn cầu trong thời kỳ virus ...
Toan Cao156 vues
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Hoàng Hiệp par Hiep Nguyen Hoang
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Hoàng HiệpYoung Marketers 5+1 + Nguyễn Hoàng Hiệp
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Hoàng Hiệp
Hiep Nguyen Hoang1.7K vues

Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2

 • 1. Phúc Nguyên – Thành Đạt – Mai Linh – Hà Linh – Thanh Thâu – Nguyệt Hà – Phương Trâm – Hoàng Long – Tiên Khải SOCIAL IDEATION Triệu túi an sinh
 • 2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NỘI DUNG kêu gọi doanh nghiệp công lớn, doanh nghiệp FDI lớn & người dân thu nhập AB+ (25-50 triệu). Cứu trợ 1 triệu túi an sinh trong 5 tuần tới Thử thách đặt ra
 • 3. 01. CÁCH TIẾP CẬN 02. Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VÀ KẾ HOẠCH NỘI DUNG 03. TRIỂN KHAI NỘI DUNG NỘI DUNG CHÍNH
 • 5. NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC Với những người lao động yếu thế sự sống đang mong manh hơn bao giờ hết Những người lao động có thu nhập ổn đỉnh đang Nhưng với những người lao động yếu thế họ đã KIỆT SỨC Thiếu lương thực, thuốc men và chết dần chết mòn ĐUỐI SỨC Bối cảnh
 • 6. KHẨN TRƯƠNG TRÊN HẾT “Cứu người hơn cứu hỏa”. Dù ít, dù nhiều; dù hiện kim, hay tài vật. Mọi sự cứu trợ đều cấp thiết trong thời điểm này với những người lao động yếu thế. ĐỐI VỚI NGƯỜI CẦN SỰ GIÚP ĐỠ ĐỐI VỚI NGƯỜI GIÚP ĐỠ Hành động cứu trợ chỉ ý nghĩa khi đúng lúc, đúng người ĐỘNG LỰC TO LỚN NHẤT ĐỂ KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY Đang kiệt quệ từng ngày với dịch bệnh Động lực hành động
 • 7. 02. Ý TƯỞNG SÁNG TẠO
 • 8. Mọi sự san sẻ ngay lúc này dù ít, dù nhiều đều ý nghĩa rất lớn với những người yếu thế Những sự cứu trợ cần được trao khẩn trương để giúp hàng triệu người yếu thế vượt cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” Option 2: Thương nhau kịp lúc, giúp nhau kịp thời Option 3: Yêu thương đủ, giúp khẩn trương Ý tưởng sáng tạo
 • 9. Triển khai nhanh chóng trên phạm vi toàn quốc dưới sự chủ trì của cơ quan nhà nước (mạng lưới thông tin và logistic rộng khắp) THẦN TỐC TRÊN QUY MÔ LỚN Kết quả, thông tin cứu trợ được cập nhật liên tục trên website hằng ngày để thấy rõ tính chất cấp thiết và sự tác động LIÊN TỤC CẬP NHẬT KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU Tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ nhân khẩu trên khắp cả nước để cứu trợ, kể cả người dân chưa đăng ký tạm trú, đảm bảo không một ai bị bỏ lại phía sau LỜI HỨA CỦA DỰ ÁN Ý tưởng sáng tạo “CỨU TRỢ KHẨN CẤP ĐỂ KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”
 • 10. Giai đoạn Thông điệp chủ đạo Hoạt động chính Định hướng nội dung ● Giới thiệu Key Visual ● Giới thiệu Stickers ● Thông tin nhu yếu phẩm ● ... ● Ý nghĩa với người nhận ● Ý nghĩa với người cho đi ● Nâng cao tinh thần “Không ai bị bỏ lại” ● Cách thức quyên góp ● Cập nhật quá trình & kết quả minh bạch ● …. KOL spreading City fanpage spreading Always-on content on the fanpage Người thật việc thật Thu hút 1 tuần Mục tiêu Tạo tiếng vang và nâng cao nhận biết của công chúng về chương trình Lan tỏa những câu chuyện người thật việc thật và đan cài thông điệp kêu gọi đóng góp Thông báo chính thức Gửi yêu thương, trao khẩn trương Thấu cảm Khẩn trương lan tỏa Thông tin chiến dịch Thuyết phục 2 tuần Hành động 2 tuần Đẩy mạnh kêu gọi trực diện sự đóng góp từ mạnh thường quân và doanh nghiệp Chiến lược nội dung
 • 11. CONTENT PILLARS PHÂN BỔ CONTENT ANGLES THÔNG BÁO CHÍNH THỨC Tổng quan dự án THÔNG TIN DỰ ÁN Series “Bạn Có Biết?” THẤU CẢM Ý nghĩa câu chuyện “Gửi yêu thương, trao khần trương” 5% 20% 45% ● Giới thiệu Key Visual dự án: tại sao lại có dự án này, tại sao chúng tôi cần bạn ● Trong túi an sinh có gì? ● Hành trình thượng khẩn của chiếc túi an sinh nhanh như thế nào? ● Tất cả mọi sự đóng góp đều được ghi danh trên website Triệu Túi An Sinh. ● Cập nhật số túi an sinh đến tay người cần ● Series: Chuyện thật việc thật về những chiếc túi an sinh đến kịp lúc ● Cập nhật những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ khẩn cấp ● Nếu không phải bây giờ thì khi nào (CTA post) ● Visual-led: Cuộc hội thoại ngắn giữa 2 chiếc túi an sinh khi giúp đỡ được mọi người ● Tốc độ “lây lan” túi an sinh cần nhanh hơn dịch bệnh ● Hoá xanh khẩn cấp những vùng đỏ ● Cảm ơn những yêu thương được trao khẩn trương ● Chân dung những nhà đầu tư tinh thương KHẨN TRƯƠNG LAN TỎA KOLs/ Influencers chia sẻ 30% ● Xa mặt nhưng không cách lòng ● Người khó khăn đang ngay bên ta ● Nước xa cứu được lửa gần, kêu gọi mọi miền trên Tổ Quốc chung tay vì 1 Việt Nam nhanh chóng hết dịch ● Các bước dễ dàng, an sinh nhanh chóng ● Đã đến lúc cần từ thiện lần 2 ● Ở nhà, cứu nước, giúp người ● Hậu trường chuyện quyên góp Đề mục nội dung
 • 12. HÌNH ẢNH CHÂN THẬT • Sử dụng hình ảnh người thật việc thật cùng với các icon dễ thương mang tinh thần tích cực để tạo cảm giác gần gũi cho người đọc. • Thiết kế theo chủ đề thời báo nhấn mạnh sự uy tín cũng như thể hiện sự cấp bách của vấn đề. • Tránh sử dụng quá nhiều thông tin trên một trang để đọc dễ dàng hơn. Khi thông tin nhiều, áp dụng những format khác như multiphoto & video để truyền tải. • Cần có những số liệu và thông tin chuẩn xác để tạo sự tin tưởng. • Giọng văn tình cảm, thức thời nhưng vô cùng đanh thép kích thích tinh thần. • Headline gãy gọn và đánh thẳng vào tâm lý. • Call-to-action cần nhấn mạnh tinh thần “Khẩn cấp”, “Bây giờ hoặc không bao giờ” để người đọc gấp rút chung tay. NỘI DUNG KHẨN CẤP Quy cách bài viết
 • 13. Kịp Thời Từ ngữ chủ đạo
 • 14. Thông báo chính thức Tổng quan dự án Thấu cảm Ý nghĩa câu chuyện “Gửi yêu thương, trao khẩn trương” Thông tin chiến dịch Series “Bạn có biết”? Khẩn trương lan tỏa KOL/Influencer chia sẻ CATCH (1W) 07/09 - 12/09 CONVINCE & CONVERT (4Ws) 14/09 - 06/10 Phase Content Pillar Content Angle Giới thiệu KV dự án và ý nghĩa của dự án Series “Bạn có biết”: Trong túi an sinh có gì Series “Chuyện những túi an sinh đến kịp lúc” Hành trình 3 tiếng thượng khẩn của túi an sinh Chân dung những nhà đầu tư tình thương Chuyện những vùng đỏ được hoá xanh khẩn cấp trên từng quận Nhật ký SOS mùa dịch: Những mảnh đời đang cần được khẩn trương hỗ trợ Series “Chuyện những túi an sinh đến kịp lúc” Túi an sinh cần được “lây lan” nhanh hơn dịch bệnh Series “Bạn có biết”: Cập nhật số túi an sinh đã đến tay Series “Chuyện những túi an sinh đến kịp lúc” Cuộc hội thoại giữa hai túi an sinh khi giúp đỡ mọi người Đã đến lúc cần sự quyên góp lần 2 Series “Bạn có biết”: Tất cả mọi đóng góp đều được vinh danh trên website Series “Chuyện những túi an sinh đến kịp lúc” Thêm một túi an sinh, thêm một người an sinh Series “Bạn có biết”: Quê ai đã nhận túi an sinh? Các bước dễ dàng, an sinh nhanh chóng Series “Chuyện những túi an sinh đến kịp lúc” Series “Chuyện những túi an sinh đến kịp lúc” Objective Tạo buzz và nâng cao nhận thức của công chúng về chương trình Lan tỏa những câu chuyện người thật việc thật và kêu gọi sự đóng góp Đẩy mạnh kêu gọi (CTA) đóng góp từ mạnh thường quân và doanh nghiệp (*) excel file attached with specific content direction, visual direction Lịch triển khai chi tiết
 • 15. 03. TRIỂN KHAI NỘI DUNG
 • 16. Pillar: Project information Angles: Series "Bạn có biết": Trong túi an sinh có gì? Headline: Bài viết này là một câu đố: "Trong túi An Sinh có gì?” Caption Demo: Bài viết này là một câu đố với lời giải sẽ khiến bạn thấy ấm lòng [Xem thêm] . . . . Hẳn là bạn biết lời giải rồi nhỉ? Bên cạnh những hộp trứng, túi gạo, kí thịt, mỗi chiếc túi An Sinh còn mang trong mình nhiệm vụ giải cứu những người đang gặp khó khăn vô cùng vì dịch bệnh. Tuy túi có nhỏ, nhưng vẫn vô cùng lớn lao khi được trao tay kịp thời. Truy cập trieutuiansinh.doanthanhnien.vn và giúp tạo ra thật nhiều chiếc túi An Sinh nhé bạn ơi! Format: Video Visualize: Trang báo có hai phần: Một bên là hình ảnh crossword những món đồ xếp thành chữ AN SINH dần dần được hé lộ khi túi an sinh được mở ra ở bên còn lại. Reference: here A N S I N H T R Ứ G T H T Ư Ớ C R U T U Ố C Ữ A Demo chi tiết
 • 17. Pillar: Project information Angles: Series "Bạn có biết": Trong túi an sinh có gì? Headline: Bài viết này là một câu đố: "Trong túi An Sinh có gì?” Caption Demo: Bài viết này là một câu đố với lời giải sẽ khiến bạn thấy ấm lòng [Xem thêm] . . . . Hẳn là bạn biết lời giải rồi nhỉ? Bên cạnh những hộp trứng, túi gạo, kí thịt, mỗi chiếc túi An Sinh còn mang trong mình nhiệm vụ giải cứu những người đang gặp khó khăn vô cùng vì dịch bệnh. Tuy túi có nhỏ, nhưng vẫn vô cùng lớn lao khi được trao tay kịp thời. Truy cập trieutuiansinh.doanthanhnien.vn và giúp tạo ra thật nhiều chiếc túi An Sinh nhé bạn ơi! - Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website: http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn Format: Video Visualize: Trang báo có hai phần: Một bên là hình ảnh crossword những món đồ xếp thành chữ AN SINH dần dần được hé lộ khi túi an sinh được mở ra ở bên còn lại. Reference: here A N S I N H T R Ứ G T H T Ư Ớ C R U T U Ố C Ữ A Demo chi tiết
 • 18. Pillar: Project information Angles: Hành trình 3 tiếng thượng khẩn của chiếc túi an sinh Headline: 3 tiếng khẩn trương của túi an sinh Caption Demo: Triệu Túi An Sinh hiểu rằng sự hỗ trợ đúng thời điểm là thứ cấp thiết nhất đối với những người khó khăn trong đại dịch này. Với đội ngũ tình nguyện viên đông đảo, Triệu Túi An Sinh cam kết mang nhu yếu phẩm đến với người cần giúp đỡ chỉ trong xấp xỉ 3 TIẾNG KHẨN TRƯƠNG. Sau khi nhận được hỗ trợ của các mạnh thường quân, nhiệm vụ sẽ được phân chia cho 3 biệt đội thực hiện cùng lúc: mua vật liệu, đóng gói và vận chuyển để đảm bảo thời gian đưa túi an sinh đến tận tay người cần. Hành trình trao Túi An Sinh đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch và thực hiện theo quy định về phòng, chống Covid-19 để đảm bảo an toàn cho người dân. - Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website: http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn Visualize: Infographic từng hoạt động trong 3 tiếng đó qua hình cái túi Demo chi tiết
 • 19. Pillar: Heart-touching Angles: Hãy cùng sát cánh cùng hàng triệu khách hàng của doanh nghiệp Headline: MỘT BÀI VIẾT GỬI RIÊNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP Caption Demo: Trong bối cảnh hiện tại, hơn hàng triệu khách hàng của các doanh nghiệp đã đóng góp cho chương trình Triệu Túi An Sinh. Tuy vậy, dịch vẫn còn thì khó khăn chưa thể nào dứt. Thời điểm này, hơn bao giờ hết, chúng tôi mong rằng doanh nghiệp sẽ cùng nhau liên minh, đứng dậy và dẫn dắt trong cuộc đua về sức bền, vì an sinh của hàng triệu người dân ngoài kia. Sự cứu trợ thần tốc hơn - quy mô hơn - minh bạch hơn chính là sự cứu trợ cần thiết nhất ở thời điểm hiện tại. Chiến dịch "TRIỆU TÚI AN SINH" của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản đang nỗ lực vì những cái “hơn” như vậy, chúng tôi muốn mượn sức mạnh của những “người khổng lồ” ngay lúc này, để tiếp sức cho chính những khách hàng của doanh nghiệp và chạm tay được đến những người cần giúp đỡ một cách thần tốc nhất. - Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website: http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn Visualize: Thiết kế theo phong cách áp phích lời kêu gọi ngày xưa Reference: Demo chi tiết
 • 20. Pillar: Heart-touching Angles: Sát cánh cùng hàng triệu khách hàng của doanh nghiệp Headline: TIP “CHĂM SÓC” NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐẶC BIỆT MÙA COVID CHO CÁC DOANH NGHIỆP Caption Demo: Hơn bao giờ hết, hàng triệu các khách hàng, những người tiêu dùng thân thiết của doanh nghiệp bạn có thể đang rất cần một sự “chăm sóc đặc biệt” ngay lúc này! Bởi lẽ, họ cũng chính là những người tiêu dùng có hoàn cảnh thật đặc biệt. Đặc biệt vì giờ đây, kinh tế họ có thể không còn vững vàng để ủng hộ doanh nghiệp bạn như giai đoạn bình thường trước đây. Đặc biệt vì giờ đây, có thể họ đang rất chật vật với lu gạo chỉ còn vài hạt chạm đáy. Hơn bao giờ hết, sự cứu trợ thần tốc hơn - quy mô hơn - minh bạch hơn chính là sự “chăm sóc đặc biệt” nhất ở thời điểm hiện tại. Sự “chăm sóc đặc biệt” đó, không gì quý hơn hàng triệu những chiếc túi an sinh kịp thời. Các doanh nghiệp có thể hiện thực hóa điều đó bằng cách chung tay cùng Chiến dịch "TRIỆU TÚI AN SINH" của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản. Chúng tôi muốn mượn sức mạnh của những “người khổng lồ” ngay lúc này, để tiếp sức cho chính những khách hàng, những người tiêu dùng của doanh nghiệp và chạm tay được đến những người cần giúp đỡ một cách thần tốc nhất. - Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website: http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn Visualize: Một người đang ngồi co rúm, bên trên là rất nhiều bàn tay khổng lồ cùng nhau đan lại để che cơn mưa corona cho người đó Reference: Demo chi tiết
 • 21. Pillar: Heart-touching Angles: Bức thư ngỏ kêu gọi doanh nghiệp liên minh hành động Headline: Bức thư ngỏ kêu gọi doanh nghiệp liên minh hành động Caption Demo: Bức thư ngỏ này là lời kêu gọi doanh nghiệp liên minh hành động vì an sinh của hàng triệu người dân ngoài kia và vì chính những khách hàng của mình. Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu những nỗ lực của doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ người dân và chính quyền thời gian qua. Chúng tôi cũng hiểu những lo lắng của quý doanh nghiệp khi sự hỗ trợ của mình không tới được đúng người, không tới được kịp thời hay được kiểm kê một cách minh bạch. Tuy nhiên hàng triệu người lao động yếu thế không chỉ ở Hồ Chí Minh mà cả các tỉnh lân cận đang dần kiệt sức vì thiếu đồ ăn, thuốc men. Hàng triệu mạnh thường quân cũng đang dần cạn kiệt nguồn lực hỗ trợ. Sự cứu trợ thần tốc hơn - quy mô hơn - minh bạch hơn chính là sự cứu trợ cần thiết nhất ở thời điểm hiện tại. Chiến dịch "TRIỆU TÚI AN SINH" của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản đang nỗ lực vì những cái “hơn” như vậy, để trao tận tay những người yếu thế tình yêu thương một cách khẩn trương nhất. Nhưng nỗ lực của “TRIỆU TÚI AN SINH” sẽ không thành nếu thiếu đi những cánh tay nối dài từ phía các doanh nghiệp. Chúng tôi kêu gọi doanh nghiệp cùng liên minh hành động ngay bây giờ hoặc không bao giờ, cùng nhau củng cố những nỗ lực, để không ai bị bỏ lại phía sau. - Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website: http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn Visualize: Một lá thư ngỏ Reference: Thư ngỏ Bức thư ngỏ này là lời kêu gọi doanh nghiệp liên minh hành động vì an sinh của hàng triệu người dân ngoài kia và vì chính những khách hàng của mình. Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu những nỗ lực của doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ người dân và chính quyền thời gian qua. Chúng tôi cũng hiểu những lo lắng của quý doanh nghiệp khi sự hỗ trợ của mình không tới được đúng người, không tới được kịp thời hay được kiểm kê một cách minh bạch. Tuy nhiên hàng triệu người lao động yếu thế không chỉ ở Hồ Chí Minh mà cả các tỉnh lân cận đang dần kiệt sức vì thiếu đồ ăn, thuốc men. Hàng triệu mạnh thường quân cũng đang dần cạn kiệt nguồn lực hỗ trợ. Sự cứu trợ thần tốc hơn - quy mô hơn - minh bạch hơn chính là sự cứu trợ cần thiết nhất ở thời điểm hiện tại. Chiến dịch "TRIỆU TÚI AN SINH" của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản đang nỗ lực vì những cái “hơn” như vậy, để trao tận tay những người yếu thế tình yêu thương một cách khẩn trương nhất. Nhưng nỗ lực của “TRIỆU TÚI AN SINH” sẽ không thành nếu thiếu đi những cánh tay nối dài từ phía các doanh nghiệp. Chúng tôi kêu gọi doanh nghiệp cùng liên minh hành động ngay bây giờ hoặc không bao giờ, cùng nhau củng cố những nỗ lực, để không ai bị bỏ lại phía sau. From: Triệu túi An sinh To: Các doanh nghiệp Demo chi tiết
 • 22. Pillar: Heart-touching Angles: Chuyện chiếc túi an sinh đến kịp thời Headline: Chuyện chiếc túi an sinh đến kịp thời với chị H. Caption Demo: Chuyện là những chiếc túi an sinh sau một thời gian khẩn trương trao đến tay những người khó khăn, thì đã gặp được vô số những trường hợp khiến Túi An Sinh không kìm được nước mắt, phải kể đến là câu chuyện của chị H. - một người mẹ đơn thân tha hương cầu thực nơi Sài Gòn rộng lớn. “Chỉ tại em kém hiểu biết nên mới khổ như vậy” - nghe đến đây, Túi An sinh cảm thấy vừa thương, lại vừa giận. Thương, vì chị H. phải chen chúc giữa thành phố lớn này, xoay sở nuôi con một mình. Nhưng không may mắn là từ tháng 6 đại dịch và giãn cách đã cướp đi công việc của chị. Sống trong thế lưỡng nan ba tháng, chị gồng mình đến mức nhiều lúc tưởng như không thở nổi nữa rồi. Bởi, có vỏn vẹn 3 cọc 3 đồng tích góp thì đã tiêu hết vào tiền nhà, tiền ăn, tiền sữa. Có quê nhưng không về được. Giận, giận chị vì không đăng ký tạm trú tạm vắng, chính vì thế mà 3 tháng này không nhận được một đồng hỗ trợ. Chị vốn đã nhỏ bé, nhưng lại sống thui thủi như thế kia, làm người ta có nhìn cũng không thấy chị tồn tại. Và điều khiến Túi An Sinh lo hơn cả, đó là còn thêm nhiều những hoàn cảnh khác như chị H. đang rất cần sự có mặt khẩn trương, kịp lúc của chúng mình. Vì thế bạn hãy vào đường link [link] để giúp Túi An Sinh bọn mình được trao khẩn trương đến họ nhé! - Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website: http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn Visualize: Lá thư Túi An Sinh tự viết để kể về hành trình của mình Reference: Demo chi tiết
 • 23. Pillar: Heart-touching Angles: Nếu không phải bây giờ thì khi nào? Headline: Những con số biết nói Caption Demo: “Dạ chú ơi, bé Vân mất rồi chú ạ! Bị nhiễm COVID mất rồi!”. “Ôi sao vội thế! Trời ơi! Trời ơi là con ơi!”. Hằng ngày, chúng ta vẫn luôn có thói quen cập nhật số ca nhiễm COVID, “hôm nay cả nước ghi nhận 12.420 ca mắc COVID-19, 335 ca tử vong”. Nhưng có bao giờ ta chợt dừng lại và suy ngẫm ý nghĩa thực sự đằng sau con số đó. 335 ca tử vong, 335 khoảnh khắc y bác sĩ ngậm ngùi gục ngã trước cuộc chiến với tử thần để dành lại sự sống cho bệnh nhân. 335 ca, 335 cuộc gọi báo tin gia đình đến gặp mặt vĩnh biệt người thân lần cuối. 335 ca, 335 hoàn cảnh bi thương trước số phận, con mất cha, cháu mất bà, anh mất em,... Có lẽ, với những ngày thường, 335 chiếc túi an sinh sẽ chưa bao giờ mang nhiều ý nghĩa đến thế. Chỉ có lúc này, ngay tại thời điểm bây giờ, những chiếc túi an sinh xinh xắn đến kịp lúc sẽ luôn mang một ý nghĩa lớn lao với những đồng bào Việt Nam đang cần nó nhất. Và biết đâu rằng, đằng sau những chiếc túi an sinh, là hàng vạn người thầm cảm ơn vì hôm nay “mình còn thở”. - Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website: http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn Visualize: Highlight những con số cập nhật tình hình Covid + Sổ biên bản tử vong Reference: Demo chi tiết
 • 24. Pillar: Heart-touching Angles: Series "Chuyện những túi an sinh đến kịp lúc". Headlines: NHẬN TÚI TẬN TAY - CÁM ƠN TẬN TAI Caption Demo: "Với tụi con thì túi gạo cũng nho nhỏ, nhưng với nhà cô là một chiếc phao cứu sinh lớn vô cùng để cả gia đình vượt qua lần đại dịch này. Xin cám ơn con Phúc Nguyên đã giúp đỡ". 50,000 chiếc túi an sinh thiết thực đã được trao tận tay những người đang thiếu thốn. Để đáp lại lòng tốt đó, họ cũng muốn gửi những lời cảm ơn đến tận tai đến bạn. Đừng quên còn rất nhiều hộ gia đình đang cần bạn giúp đỡ. Tiếp tục đóng góp ngay cho chiến dịch TRIỆU TÚI AN SINH để lan tỏa yêu thương bạn nhé! Visual: Video những người nhận túi an sinh gửi lời cám ơn của mình đến tên thật những người đã tham gia quyên góp. - Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website: http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn Demo chi tiết
 • 25. Pillar: Heart-touching Angles: Cuộc hội thoại ngắn giữa 2 chiếc túi an sinh khi giúp đỡ được mọi người Headline: Hôm nay tụi mình giúp được ai? Caption Demo: Xin chào! Tụi mình là Túi An Sinh. Những ngày giãn cách xã hội vì Covid-19, đường xá xung quanh không còn tấp nập, thì tụi mình lại tất bật hơn hẳn. Tụi mình vừa vui mà cũng vừa buồn, buồn vì sự xuất hiện của tụi mình là một sự bất thường đối với kinh tế xã hội nói chung, nhưng vui vì cũng chính sự xuất hiện của tụi mình đang giúp đỡ được rất nhiều người khó khăn hiện tại. Hôm nay, Túi An Sinh đã được trao đến một bà cụ bán vé số, hoàn cảnh đã khó khăn, rồi bà cũng không đi đâu bán được mấy tháng nay, bà cảm động lắm, tay lau nước mắt rồi cảm ơn tụi mình liên hồi, vì Túi An Sinh mình có thể sẽ giúp bà thêm phần nào trong vài ngày tới. Sự xuất hiện kịp lúc của tụi mình là cả một nỗ lực khẩn trương của đội ngũ chương trình “Triệu Túi An Sinh” và cũng nhờ công đóng góp rất lớn đến từ phía các doanh nghiệp và các mạnh thường quân những ngày qua. Nếu bạn muốn mang tụi mình đến với nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn thì hãy cùng chung tay đóng góp nhé. - Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website: http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn Visualize: Hình ảnh nhân hóa 2 chiếc túi an sinh với bubble chat bên trên, tâm sự mỏng chuyện hoàn cảnh người dân Demo chi tiết
 • 26. Pillar: Heart-touching Angles: Viện trợ khẩn cấp những vùng đỏ Headline: Viện trợ khẩn cấp những vùng đỏ Caption Demo: Những ngày tháng giãn cách xã hội hẳn là một thời gian khó khăn cho tất cả mọi người. Nhưng hơn ai hết, những người dân ở vùng đỏ đang gồng mình mưu sinh qua ngày đang đặc biệt cần sự giúp đỡ của chúng ta. 1 gói ăn miếng thuốc cũng là nguồn tiếp viện lớn để họ vượt qua từng ngày! Dù đang ở bất kì đâu, bạn cũng có thể chung tay hỗ trợ túi an sinh đến với họ chỉ với vài thao tác đơn giản. [link] Những đóng góp của bạn ngay lúc này là vô cùng trân quý để Triệu túi an sinh mang được nhiều hơn nữa viện trợ kịp thời kịp lúc đến cho người dân khó khăn tại vùng đỏ. Bạn ơi, hãy cùng Triệu túi an sinh chung tay để vùng đỏ không ai bị bỏ lại nhé! - Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website: http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn Visualize: Bản đồ vùng đỏ, vùng đỏ gần bạn hơn bạn nghĩ Demo chi tiết
 • 27. Pillar: Social spreading Angles: Túi an sinh cần được "lây lan" nhanh hơn dịch bệnh Headline: Túi an sinh cần được "lây lan" nhanh hơn dịch bệnh Caption Demo: Việt Nam giữa những ngày ngàn ca nhiễm, số người cần được giúp đỡ cũng nhiều hơn bao giờ hết. Trước tình cảnh đó, việc ta cần làm ngay lúc này chính là khiến cho tốc độ của Túi An Sinh được “lây lan” nhanh hơn dịch bệnh. Để làm được điều này, ĐTNCS đã có một dự án vô cùng ý nghĩa mang tên “TRIỆU TÚI AN SINH” với hàng triệu chiếc túi cứu trợ được giao đến kịp thời cho những người khó khăn, vì hơn bao giờ hết, chỉ có “kịp lúc, kịp nơi” mới có thể đẩy nhanh được tốc độ giúp đỡ vượt lên trên tốc độ lây lan của dịch bệnh. Với tinh thần “Gửi yêu thương, Trao khẩn trương”, Helly cũng đã đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình vào 100 túi an sinh, gửi yêu thương thật khẩn trương đến những người cần. Hãy cùng Helly tham gia đóng góp cho dự án ngay! - Thông tin dự án và ủng hộ trực tuyến qua website: http://www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn Demo chi tiết
 • 28. Phúc Nguyên – Thành Đạt – Mai Linh – Hà Linh – Thanh Thâu – Nguyệt Hà – Phương Trâm – Hoàng Long – Tiên Khải Stay safe and donate Thank you