งานนำเสนอแบบฝึกอ่าน เขียน คำคล้องจอง

13 085 vues

Publié le

0 commentaire
2 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
13 085
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
1 019
Actions
Partages
0
Téléchargements
51
Commentaires
0
J’aime
2
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

งานนำเสนอแบบฝึกอ่าน เขียน คำคล้องจอง

 1. 1. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ชันประถมศึกษาปีที่ 2 ้ จัดทำำโดย นำยมิตร คล้ำยฉิม โรงเรียนบ้านเบญญา ( บุญชอบ ครูชำำนำญกำร สาครินทร์ )ตำาบลตาเซะ อำาเภอเมือง จังหวัด ยะลา
 2. 2. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองเจ้าตู่แสนรู้ อยู่แต่ใน บ้าน หน้าตาชืนบาน ชอบ ่ แทะกระดูก
 3. 3. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง กระติกนำ้าแข็ง สี แดงสดใสแม่ซื้อมาใหม่ ราคา ถูกถูก
 4. 4. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองกระท้อนผลใหญ่ ปลูกไว้ในสวนเนื้อในขาวนวล คุณ พ่อคนปลูก
 5. 5. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองกระถำงบ้านฉัน นั้น ปลูกชบาปลูกนานนักหนา ไม่ เคยออกลูก
 6. 6. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองกระทะมีหู แขวนอยู่ ข้างฝาเอาไว้ทอดปลา ระวัง ไฟดูด
 7. 7. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง กะปิชั้นดี ซื้อที่ พังงาคนขายชรา เขาไม่ ค่อยพูด
 8. 8. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองกะลำมะพร้าว เนื้อขาว ข้างในจะทำาอะไร ต้องเอาไป ขูด
 9. 9. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองสาวสวยโสภา ผัดหน้า ทาแป้งแก้มเธอแดงแดง เดิน มากับลูก
 10. 10. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองซักผ้าทั้งที ต้องขยี้ ผ้าขยีไปมา ผ้าสะอาด ้ พลัน
 11. 11. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ใบไม้สีเขียว ใบ เรียวใบมนมีใบทุกต้น ใบหล่น ทุกวัน
 12. 12. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ตัดไม้สร้างเขื่อน ขอ เตือนไว้ก่อนอากาศจะร้อน ฝนจะ แปรผัน
 13. 13. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ยุงกัดแล้วคัน กัดฉัน กัดเธออย่านอนหลับเผลอ เจอ ไข้หนาวสั่น
 14. 14. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองอึ่งอ่างคำงคก ครึ่งบก ครึ่งนำ้า อาศัยอยู่ตาม ที่ชน ื้ เหมือนกัน
 15. 15. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองนกกระจาบคำบหญ้า นำามาทำารังมันทำาเก่งจัง ทำาได้ทั้ง วัน
 16. 16. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองนายช่างใช้คอน ถอน ้ ตอกตะปูเขาทำางานอยู่ ที่บาน ้ ของฉัน
 17. 17. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองเค้กของเมืองตรัง ชื่อ ดังรสดี ดังไปทุกที่ รสชาติ หวานมัน
 18. 18. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง นายสถานี อยู่ทชาน ี่ ชลาก่อนรถไฟมา ยืนเคำะ ระฆัง
 19. 19. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจองช้างพลายมีงำ สี่ขา ตัวโต ต้องล่ามด้วยโซ่ เวลาตกมัน
 20. 20. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ดอกไม้ในสวน ลำาดวน นมแมวจำำปำ ดอกแก้ว มะลิ ศรีตรัง
 21. 21. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง ชะนีตัวน้อย ห้อย โหนไปมาอยู่ที่ในป่า เสียงร้อง ก้องดัง
 22. 22. แบบฝึกอ่าน-เขียน คำา คล้องจอง พระเจ้าตากสิน กู้ แผ่นดินไทยจับดำบขับไล่ พม่า รามัญ

×