Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Czy istnieje miejsce zwane czyśćcem?

Materiały do wykładu z serii "Co dalej?".
Akademickie Spotkania Biblijne w Poznaniu.
www.akademickie.k5n.pl

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Czy istnieje miejsce zwane czyśćcem?

 1. 1. Czy istnieje miejsce{ zwane czyśćcem?
 2. 2. Plan1. Czyściec a Biblia  Czy Biblia potwierdza istnienie czyśćca?2. Czyściec a Jezus Chrystus  Jak czyściec pasuje do Ewangelii?3. Fałszywi nauczyciele  Skąd w ogóle pomysł na takie coś jak czyściec?4. Czyściec nie istnieje – co z tego?  Jak nasze życie powinno się zmienić, skoro rozwialiśmy wątpliwości dotyczące czyśćca?
 3. 3. Czyściec - definicja Czyściec (łac. purgatorium) – według Kościoła katolickiego bolesne dochodzenie duszy do absolutnie doskonałej miłości, koniecznej do osiągnięcia szczęścia Nieba. Dostępują go dusze osób umierających w łasce, ale które nie uporządkowały stosunku do rzeczy stworzonych. Boże miłosierdzie dopuszcza możliwość oczyszczenia miłości z egoistycznych przywiązań, do których doprowadziły popełnione grzechy. Ciężar kary czyśćcowej zależy od rodzaju oraz liczby popełnionych grzechów. Oczyszczenie dokonuje się przez "ogień", który nie jest fizycznej natury, lecz jest bólem duchowym wynikającym z uświadomienia sobie miłości Boga i własnych niedoskonałości.
 4. 4. 1. Czyściec – uzasadnieniew Biblii?„(10) Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądrybudowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdyzaś niechaj baczy, jak na nim buduje.(11) Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócztego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.(12) A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę zezłota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy,(13) to wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem topokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dziełokażdego, wypróbuje ogień.(14) Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, sięostoi, ten zapłatę odbierze;(15) jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on samzbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień.” I Koryntian 3:10-15
 5. 5. 1. Czyściec – uzasadnieniew Biblii?„(31) Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwobędzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowinie będzie odpuszczone.(32) A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko SynowiCzłowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówiłprzeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tymwieku ani w przyszłym.” Mateusza 12:31-32
 6. 6. 1. Czyściec – uzasadnienie w Biblii?„(33) Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim,jak i ja zlitowałem się nad tobą?(34) I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał całydług. „ Ew. Mateusza 18:33-34„(26) Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddaszostatni grosz.” Ew. Mateusza 5:26
 7. 7. 2. Czyściec a ofiaraChrystusa1. Kim był Jezus?2. Za co Jezus umarł?3. Czy ofiara Jezusa Chrystusa wystarczy, aby nasze winyprzed Bogiem były zmazane?4. Czy Chrystus umarłby, gdyby Jego śmierć nie byłaniezbędna?5. Wniosek:  Czyściec i wszystkie inne próby obejścia łaski są po prostu odrzucaniem idealnej ofiary Chrystusa.
 8. 8. 3. Fałszywi nauczyciele„(3) Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was onaszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was inapomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawszezostała przekazana świętym.(4) Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawnawypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boganaszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy iPana, Jezusa Chrystusa.(8) Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciałoswoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim.(16) Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimipożądliwościami; usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyścischlebiają ludziom.(17) Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedzianeprzez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa,(18) gdy mawiali do was: W czasie ostatecznym wystąpiąszydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości.(19) To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający Ducha.„ List Judy 3-4, 8, 16-19
 9. 9. 3. Fałszywi nauczyciele„(3) Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was onaszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was inapomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawszezostała przekazana świętym.(4) Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawnawypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boganaszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy iPana, Jezusa Chrystusa.(8) Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciałoswoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim.(16) Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimipożądliwościami; usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyścischlebiają ludziom.(17) Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedzianeprzez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa,(18) gdy mawiali do was: W czasie ostatecznym wystąpiąszydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości.(19) To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający Ducha.„ List Judy 3-4, 8, 16-19
 10. 10. 3. Fałszywi nauczyciele1. „ łaskę Boga naszego obracają w rozpustę”2. „zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, JezusaChrystusa”3. „dla korzyści schlebiają ludziom”4. „nie mający Ducha”
 11. 11. 4. Czyściec nie istnieje – co ztego?„(20) Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu onajświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym,(21) zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekującmiłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku życiuwiecznemu.(22) Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość,(23) wyrywając ich z ognia, ratujcie ich; dla drugich miejcie litośćpołączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przezciało.(24) A temu, który was może ustrzec od upadku i stawićnieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, (25)jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez JezusaChrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc iwładza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki.Amen.” Judy 20-25
 12. 12. A. Budujmy się nawzajem w oparciu owiarę, broniąc się przed fałszywą nauką„(20) Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciuo najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym,” Judy 201. Fałszywa nauka ze świata2. Fałszywa nauka z wewnątrz
 13. 13. B. Żyjmy tak, jakby czyściec rzeczywiścienie istniał„(21) zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekującmiłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku życiuwiecznemu. „ Judy 21
 14. 14. C. Ratujmy ludzi, ale z miłością„(22) Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość,(23) wyrywając ich z ognia, ratujcie ich; dla drugich miejcielitość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szatyskalanej przez ciało.” Judy 20-251. Ludzie, którzy nie oddali swojego życia Bogu2. Ludzie, którzy oddali swoje życie Bogu i popadli w grzech
 15. 15. D. Tylko Bóg, poprzez ofiaręChrystusa, ma moc oczyścić nas zgrzechów„(24) A temu, który was może ustrzec od upadku i stawićnieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, (25)jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez JezusaChrystusa, Pana naszego, niech będziechwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimiwiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.” Judy 20-25
 16. 16. D. Tylko Bóg, poprzez ofiaręChrystusa, ma moc oczyścić nas zgrzechów„(23) gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,(24) i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przezodkupienie w Chrystusie Jezusie,(25) którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przezkrew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazaniasprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożejpobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów,(26) dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszymczasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającymtego, który wierzy w Jezusa.” Rzymian 3:23-26
 17. 17. D. Tylko Bóg, poprzez ofiaręChrystusa, ma moc oczyścić nas zgrzechów1. Wszyscy zgrzeszyli2. Brak nam chwały Bożej3. Bóg wyznaczył Jezusa jako ofiarę przebłagalną4. Przed Bogiem są usprawiedliwieni ci, którzy WIERZĄ WJEZUSA
 18. 18. Podsumowanie1. Czyściec jest miejscem, którego nie da się uzasadnićBiblijnie.2. Dodatkowo czyściec jest sprzeczny z przesłaniemEwangelii, czyli z ofiarą Jezusa na krzyżu.3. Fałszywi nauczyciele od początku istnienia kościołastarają się nas oszukać – strzeżmy się przed nimi.4. Cztery wnioski dla naszego życia z listu Judy  Budujmy się nawzajem w oparciu o wiarę, broniąc się przed fałszywą nauką.  Żyjmy tak, jakby czyściec rzeczywiście nie istniał.  Ratujmy innych ludzi (okazując im miłość),  Tylko ofiara Jezusa jest w stanie zmazać twój grzech przed Bogiem. I nie potrzebuje On twojej pracy, tylko twojej wiary.

×