Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bm 63- nhật ký vân hành máy

1 422 vues

Publié le

BM VH

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Bm 63- nhật ký vân hành máy

 1. 1. BIỂU GIAO NHẬN SẢN PHẨM HỎNG Tên máy:............ NGÀY/THÁNG CA TÊN SẢN PHẨM ĐVT (CHIẾC) PHOI (Kg) ký tªn N.giao(PN2) N.nhận(PN1) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
 2. 2. BIỂU GIAO NHẬN SẢN PHẨM HỎNG Tổ Hoàn Thiện NGÀY/THÁNG CA TÊN SẢN PHẨM ĐVT (CHIẾC) KÝ TÊN GHI CHÚ N.giao(PN3) N.nhận(PN1) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
 3. 3. BIỂU THEO DÕI SỐ LƯỢNG NGUYÊN VẬT LIỆU DÙNG TRONG NGÀY NGÀY/THÁNG TÊN NGUYÊN VẬT LIỆU NGUYÊN CHẤT (KG) NGHIỀN (Kg) TRỘN (Kg) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
 4. 4. NGÀY/THÁNG CA TÊN SP SỐ KH NGƯỜI VẬN HÀNH TÌNH TRẠNG MÁY KÝ TÊN N.GIAO N.NHẬN / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
 5. 5. HỒ SƠ BỘ KHUÔN CF Tên khuôn:....................... Số:................ NGÀY/THÁNG TÌNH TRẠNG KHUÔN CÁCH XỬ LÝ NGƯỜI THỰC HIỆN
 6. 6. HỒ SƠ BỘ KHUÔN CA Tên khuôn:....................... Số:................ NGÀY/THÁNG TÌNH TRẠNG KHUÔN CÁCH XỬ LÝ NGƯỜI THỰC HIỆN
 7. 7. HỒ SƠ BỘ KHUÔN SP Tên khuôn:....................... Số:................ NGÀY/THÁNG TÌNH TRẠNG KHUÔN CÁCH XỬ LÝ NGƯỜI THỰC HIỆN
 8. 8. CÔNG TY LEAN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG XE MÁY XƯỞNG NHỰA ---o0o--- NHẬT KÝ VẬN HÀNH MÁY Tên máy:..................... 2003
 9. 9. CÔNG TY LEAN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG XE MÁY XƯỞNG NHỰA ---o0o--- HỒ SƠ BỘ KHUÔN CF 2003
 10. 10. CÔNG TY LEAN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG XE MÁY XƯỞNG NHỰA ---o0o--- HỒ SƠ BỘ KHUÔN CA 2003
 11. 11. CÔNG TY LEAN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG XE MÁY XƯỞNG NHỰA ---o0o--- HỒ SƠ BỘ KHUÔN SP 2003

×