Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014

3 156 vues

Publié le

Dossier R (17 fulls)
Es treballa R en posició directa i inversa.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Dossier R (Català Inicial + Alfabetització) - Agost 2014

 1. 1. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: RA RA RA RA RA RA Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao LA RÀDIO 1 LA ___ DIO EL RAÏM 2 EL ___ ÏM LA RAJOLA 3 LA __ JOLA LA RAQUETA 4 LA __ QUETA LA RATA 6 LA __ TA LA TERRA 7 LA TE ___ EL RADIADOR 8 EL __ DIADOR LA PISSARRA 9 LA PISSA ___ LA GORRA 10 LA GO ___
 2. 2. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: RE RE RE RE RE RE RE Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao LA RENTADORA 1 LA ___NTADORA EL REGAL 2 EL ___GAL EL REI 3 EL ___ I EL RELLOTGE 4 EL ___LLOTGE LA RESTA 5 LA ___STA EL RESTAURANT 6 EL ___STAURANT LA SAMARRETA 7 LA SAMA TA LA CARRETERA 8 LA CA TERA EL CARRETÓ 9 EL CA TÓ EL BARRET 10 EL BA T LA FERRETERIA 11 LA FE TERIA
 3. 3. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: RI RO Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao EL RIU 1 EL ___ U EL BARRIL 2 EL BA L LA RODA 3 LA ___ DA LA ROCA 4 LA ___ CA LA ROSA 5 LA ___ SA EL MARROC 6 EL MA C ELS MACARRONS 7 ELS MACA NS
 4. 4. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: RU RU RU RU RU RU RU Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao RÚSSIA 1 SSIA LA PERRUCA 2 LA PE __ CA LA PERRUQUERIA 3 LA PE QUERIA L’INTERRUPTOR 4 L’INTE PTOR LA GUITARRA 5 LA GUITA ____ EL CARRER 6 EL CA R L’ARRÒS 7 L’A S TARRAGONA 8 TA GONA LA SERRA 9 LA SE ____
 5. 5. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: EN RAFEL ESCOLTA LA RÀDIO 1 EN RAFEL ESCOLTA LA RÀDIO EN RAMON SERRA LA FUSTA2 EN RAMON SERRA LA FUSTA LA ROSA RIU 3 LA ROSA RIU EN REDOUAN ÉS DEL MARROC 4 EN REDOUAN ÉS DEL MARROC LA RODA ÉS RODONA 5 LA RODA ÉS RODONA EL CARRETÓ ÉS DE FERRO 6 EL CARRETÓ ÉS DE FERRO LA CAPITAL D’ITÀLIA ÉS ROMA 7 LA CAPITAL D’ITÀLIA ÉS ROMA
 6. 6. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: RRA RRE RRI RRO RRU Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao LA GORRA 1 ……………….……………………… L’ ESPÀRREC 2 ……………….……………………… LES ARRACADES 3 ……………….……………………… EL PORRO 4 ……………….……………………… LA TORRE 5 ……………….……………………… LA TORRADA 6 ……………….……………………… LA TERRASSA 7 ……………….……………………… LA CIGARRETA 8 ……………….………………………
 7. 7. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: RA RE RI RO RU Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao LA CADIRA 1 ……………….……………………… LA MARE 2 ……………….……………………… AMÈRICA 3 ……………….……………………… L’ EURO 4 ……………….……………………… LA CAFETERA 6 ……………….……………………… LA CARA 7 ……………….……………………… LA CUINERA 8 ……………….……………………… MATARÓ 9 ……………….……………………… LA PERA 10 ……………….………………………
 8. 8. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: EL PARE, LA MARE I LA FILLA 1 EL PARE, LA MARE I LA FILLA LA MARIA TÉ LA CARA RODONA 2 LA MARIA TÉ LA CARA RODONA EN PERE ÉS EL MARIT DE LA ROSA 3 EN PERE ÉS EL MARIT DE LA ROSA LA TERESA ÉS MORENA 4 LA TERESA ÉS MORENA EL DIARI COSTA UN EURO 5 EL DIARI COSTA UN EURO L’ AUTOPISTA DE MATARÓ ÉS CARA6 L’ AUTOPISTA DE MATARÓ ÉS CARA LA PERA ESTÀ MOLT MADURA 7 LA PERA ESTÀ MOLT MADURA
 9. 9. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao LA SARDINA 1 …………………………………….. L’ ARMARI 2 ……………………………….. LA CARTERA 3 ……………………………….. LA CARTA 4 ……………………………….. LA PERSIANA 5 ……………………………….. EL COR 6 ……………………………….. LA PORTA 7 ……………………………….. EL DORMITORI 8 ………………………………..
 10. 10. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: AR ER IR OR UR Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao 1 LA P ___ TA 2 LA C ___ TA 3 L’ ___ MARI 4 LA C PETA 5 EL C ___ 6 LA S ___ DINA 7 LA P ___ SIANA 8 EL M ___
 11. 11. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: PER ANAR A …1 ESQUERRA DRETA RECTE DAVANT DARRERA A PROP LLUNY CAP MUNT CAP AVALL ENTRE -PERDONI, PER ANAR A L’HOSPITAL?2 - SEGUEIXI TOT RECTE3 I AGAFI EL PRIMER CARRER CAP A L’ESQUERRA4 - GRÀCIES !5 - PERDONI, PER ANAR A L’ESCOLA D’ADULTS?6 - GIRI EL SEGON CARRER A LA DRETA, 7 ESTÀ AL COSTAT DEL MERCAT8 - MOLTES GRÀCIES !9
 12. 12. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao 1 …………………………………….. 9 …………………………………….. 2 ……………………………….. 10 ……………………………….. 3 ……………………………….. 11 ……………………………….. 4 ……………………………….. 12 ……………………………….. 5 ……………………………….. 13 ……………………………….. 6 ……………………………….. 14 ……………………………….. 7 ……………………………….. 15 ……………………………….. 8 ……………………………….. 16 ………………………………..
 13. 13. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 1 A QUINA HORA OBREN ? 5 A QUINA HORA TANQUEN ? 6 QUINS DIES S’HI POT ANAR ? 7 POTS ANAR A L’AJUNTAMENT A:8  DEMANAR INFORMACIÓ I AJUTS, 9  EMPADRONAR-TE AL PIS ON VIUS,10  PAGAR IMPOSTOS O MULTES... 11 HORARRI D’ATENCIÓ 2 DE 9:00 A 15:00 HORES 3 DE DILLUNS A DIVENDRES 4
 14. 14. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: RA RE RI RO RU Tots els pictogrames són obra de Sergio Palao CADI ____ 1 ……………………. EU ____ 2 ……………………. MATA ____3 ……………………. PE ____ 4 ……………………. AMÈ ____ CA 5 ……………………. CA ____ 6 ……………………. DIA ____ 7 ……………………. CARRETE ____ 8
 15. 15. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ELS TRANSPORTS 1
 16. 16. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ELS TRANSPORTS 1
 17. 17. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (R) Tema 2 Sessions 2/3/4 Per anar a...? L’Ajuntament i Els Transports dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: L’ESTACIÓ DE TRENS 1 LA PARADA D’ AUTOBUSOS 2 EL BITLLET 3 LA TARGETA T -10 4 - BONA TARDA, 5 UN BITLLET PER BARCELONA, SI US PLAU ? 6 - SENZILL O D’ANADA I TORNADA ? 7 - SENZILL 8 - TINGUI, SÓN 1’80 EUROS 9 - A QUINA HORA SURT EL TREN? 10 - A LES SIS EN PUNT 11 - DE QUINA ANDANA SURT? 12 - DE L’ANDANA NÚMERO DOS 13

×