Qúa trình sản xuất bột ngọt AJINOMOTO

N
N3 QStudy à University
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
BỘT NGỌT
BẰNG PP LÊN MEN
Người thực hiên: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Lớp 02 QTTB – 0250020074
Giảng viên hướng dẫn: TS. Lý Cẩm Hùng
Tháng 12/2015
1
NỘI DUNG
BỘT NGỌT
VÀ AXIT
GLUTAMIC
NGUYÊN
LIỆU
QUY TRÌNH
TÍNH TOÁN
THIẾT BỊ
TÍNH TOÁN
NHIỆT
VẤN ĐỀ MÔI
TRƯỜNG
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU
THAM KHẢO
2
BỘT NGỌT VÀ AXIT GLUTAMIC
Muối mononatri
của axit glutamic
Dễ tan trong
nước
Vị ngọt thịt
Tinh thể không màu
tnc = 247 – 249 oC
Có 2 đồng vị hình học
Axit amin có 1 nhóm amin và 2 nhóm
cacboxyl
Ít tan trong nước, etanlol
Vị chua 3
TIÊU CHUẨN CỦA BỘT
NGỌT THÀNH PHẨM
• >=99% MSG
Độ tinh
khiết
• <=0.5%Độ ẩm
• <=0.5%%NaCl
• Không chứa asen,
canxi, kim loại …
Tạp
chất
MỘT SỐ PP SX
PP tổng
hợp hóa
học
PP thủy
phân
protit
PP lên
men
PP kết
hợp
4
Cracking dầu hỏa
Gluten bột mì
thủy phân bằng HCl
Nguồn gluxit + đạm vô cơ
Lên men bằng VSV
Tạo ra chất gần giống axit amin
VSV lên men hợp chất đó
NGUYÊN LIỆU
NaOHHCl
Na2CO3 Na2S
Than
hoạt
tính
Trung
hòa
Khử
sắt
Tẩy
màu
Tạo tinh
thể MSG
Thủy
phân
5
TINH BỘT SẮN
Mạch
amilopeptin
và amiloza
= 4:1
Nhiêt độ hồ
hóa : 60 –
80 o C
Hàm lượng
tinh bôt và
xianua
Sắn đắng
Sắn ngọt
6
RỈ ĐƯỜNG MÍA
Đường, chất
phi đường,
nước
caramen,
melanoit,
melanin và
phức phenol
Fe+2
sự thuỷ phân
sacaroza
trong quá
trình chế biến
đường.
Tốc độ:
nhiệt độ, pH,
thuỷ phân
bằng axit hay
kiềm.
ƯU NHƯỢC ĐIỂM QT LÊN MEN
- Kỹ thuật cao
- ĐK vô trùng
- Khó điều khiển quá
trình
- Nguyên liệu rẻ, dồi
dào
Ít sử dụng hóa chất
- Hiệu suất cao
- L – glutamic acid có
hoạt tính sinh học cao
7
CHỦNG VI SINH – CORYNEBHACTERIUM
GLUTAMICUM
Từ tinh bột, ngô,
khoai, khoai mì
Trước khi nhân,
cấy: thanh trùng
Sinh trưởng
nhanh, ổn định,
chịu được nồng
độ axit
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG QT LÊN MEN
pH = 6,7 -8. điều
chỉnh: NH4
+
Oxy: QT Lên men
hiếu khí. Thiếu:
axit latic. Thừa:
axit xetoglutaric
Nhiệt độ: 26 – 37
o C
Chất kích thích
MT: biotin
8
VAI TRÒ CỦA CHẤT KÍCH THÍCH MT BIOTIN
9
BÊN NGOÀI BÊN TRONG
MÀNG TẾ BÀO
AXIT
GLUTA
MIC
BÊN NGOÀI BÊN TRONG
MÀNG TẾ BÀO
AXIT
GLUTA
MIC
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Thủy phân
TB
Lên men
Tạo axit
glutamic
Trung hòa,
tinh chế
MSG
10
DD đường
Thành phẩm
DD nước cái
Tinh thể axit
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Thủy phân
TB
Lên men
Tạo axit
glutamic
Trung hòa,
tinh chế
MSG
11
Thủy phân
TB
Lên men
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
12
Tạo axit
glutamic
Trung hòa,
tinh chế MSG
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Thủy phân
TB
Lên men
Tạo MSG
Trung hòa,
tinh chế
MSG
Tinh bột Đường lên men được
(glucose)
Thủy phân Trung hòa Ép lọc
Tạo
đường
lên men
được
- Trung hòa axit
giai đoạn trước
- pH=4.8
- 100kg bột : 0.45
kg than hoạt
tính
- Tẩy màu, dễ lọc
- Tách bã
- Được dd
đường 16-18%
13
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Thủy phân
TB
Lên men
Tạo MSG
Trung hòa,
tinh chế
MSG
Giống gốc
Cấy truyền
(ống thạch
nghiêng) đời
I, II
Lên men cấp
I (bình lắc)
Lên men cấp
II (thùng
tôn)
Xử lý ure,
dầu phá bọt
Lên men cấp
III (lớn)
14
Lên men cấp I
(bình lắc)
Cấy truyền (ống
thạch nghiêng)
đời I, II
Lên men cấp II
(thùng tôn)
Lên men cấp III
(lớn)
QT CÔNG NGHỆ QT LÊN MEN
15
 Kk vào khuấy trộn
 Lên men tạo bọt
 Sạch sẽ, vô trùng
 24h: khuẩn lạc phtr -
giống đời I
 Giống đời II
 Lên men bình lắc sau
12h: giống cấp I
 32 độ C
 Áp suất: 1kg/ cm2
 Lượng kk: 1000l/h
 Kiểm tra pH 1h/lần
 giờ thứ 8: soi chọn giống
 cấy tiếp sang nồi lên men
chính
Cấy truyền
giống (PTN)
Nuôi giống
(Lên men II)
16
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Thủy phân
TB
Lên men
Tạo MSG
Trung hòa,
tinh chế
MSG
Xử lý ure,
dầu phá bọt
Lên men cấp
III (lớn)
 Gồm ure đầu (sau thanh trùng)
và ure cuối (lên men)
 để giữ độ pH thích hợp
 Cho đến khi đường trong dịch
~1%
 Do hoạt động vi khuẩn tạo CO2
 giữ áp lực không khí, hạ nhiệt
độ 33 o C
 Thổi không khí vô trùng để giữ
áp lực trong nồi, đường ống
 Chuyển hóa đường và đạm vô
cơ thành axit glutamic
 12 giờ đầu:
 Chất dd thẩm thấu vào vk
 Nhiệt độ tăng vừa phải
 Tạo bọt
 Lượng đường tiêu hao
 Tăng lượng tế bào
 12 giờ tiếp theo:
 Sinh khối không tăng
 Tạo axit glutamic trong tế bào
và hòa tan vào môi trường
 Tạo bọt ào ạt
 pH giảm
 Những giờ còn lại: tất cả biểu
hiện đều giảm
17
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ -
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thủy phân
TB
Lên men
Tạo axit
glutamic
Trung hòa,
tinh chế
MSG
Nhiệt độ
32o C
Lượng kk:
30 40 m3/h
: 1m3 mt
Cánh
khuấy: 200
vòng/phút
pH=8
Tạo bọt
nhiều ->
phá bọt
OD: độ đục
trên máy so
màu
Nhiệt độ
32o C
Lượng kk:
30 40 m3/h
: 1m3 mt
Cánh
khuấy: 200
vòng/phút
độ đường Urê bổ sung
Axit
glutamic 18
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ - TÁCH AXIT GLUTAMIC KHỎI
MT LÊN MEN
Thủy phân
TB
Lên men
Tạo MSG
Trung hòa,
tinh chế
MSG
- ngừng thêm
nước nóng
- NaOH 5%
45oC
Bắt đầu tách
axit glutamic
Gia nhiệt 60oC
Thu hồi axit
glutamic
độ Baume=0
Làm lạnh kết
tinh kết thúc
Sau 48h
Dd thu được gồm
2 pha
Pha lỏng: nước
cái, đưa đi trao
đổi lại
Pha rắn: axit
glutamic, đưa đi
ly tâm
Ngừng thêm
NaOH
độ Baume max
Khuấy liên tục
Thêm HCl 31%
Thùng kết tinh
Thêm nước
lạnh vào vỏ
thùng kết tinh
pH=2.9 – 3.2
19
20
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Thủy phân
TB
Lên men
Tạo MSG
Trung hòa,
tinh chế
MSG
Trung
hòa 1
Trung
hòa 2
Cô đặc
Tiếp mầm
tinh thể
Ly tâmSấy
Phân loại Đóng gói 21
22
Trung hòa Làm sạch
Cô đặc Sấy
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Thủy phân
TB
Lên men
Tạo MSG
Trung hòa,
tinh chế
MSG
Trung
hòa 1
Trung
hòa 2
Cô đặc
Tiếp mầm
tinh thể
Ly tâm
Sấy
Phân loại
Đóng gói
 Thêm Na2CO3 đến pH=5
 Thêm than hoạt tính để tẩy màu
 Thêm Na2S để khử sắt
 Ép lọc lần 1
 Tẩy màu ép lọc lần 1
 Thêm tiếp than hoạt tính và khuấy đều
 Cô đặc kết tinh: nghiêm ngặt
 Cô đặc: nước tự loại dần do tác dụng nhiệt chân không và chuyển
động hỗn loạn
 Tiếp mầm: mầm cho vào chính là tinh thể sàng được từ mẻ trước (7%
so với tổng lượng bột ngọt)
 Quan sát kỹ quá trình nuôi mầm sau khi tiếp (để thêm nước 120 Bevà
gia nhiệt 60 độ C)
 Qua ly tâm, được tinh thể bột ngọt
 Sau đó đem sấy ngay
23
C5H9NO4 + Na2CO3 = C5H8NO4Na + CO2 + H2O
TÍNH TOÁN THIẾT BỊ
 Xyclo chứa tinh bột
 Thiết bị hòa tan
 Thiết bị lên men
24
TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH NHIỆT
 Lượng nhiệt đun  Lượng nhiệt giữ
α là hệ số truyền nhiệt của thiết bị
T: thời gian giữ nhiệt
F: diện tích bề mặt
 Chi phí hơi
25
VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
26
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Thủy phân
TB
Lên men
Tạo axit
glutamic
Trung hòa,
tinh chế
MSG
27
Nguồn thải
Nước thải
Sinh hoạt
Nhà ăn, văn
phòng, nhà
xưởng
Sản xuất
Đường hóa tinh
bột
xử lý nước rỉ
đường
Lên men
Nước rửa sàn
,vệ sinh thiết bị
Giải nhiệt
Nguồn: song
Đồng Nai
Không chứa chất
độc hại
Khí thải và tiếng
ồn
Lò hơi, máy
phát điện, nhà
bếp
CO2: lên men
trung hòa GA
Hydrocacbon từ
bồn chứa
nguyên lieu lỏng
Tiếng ồn từ máy
móc
Chất thải rắn
Rác thải sản
xuất, rác thải
sinh hoạt
Tái sử dụng
được:
giấy VP
bao bì
vật dụng kim loại
bã than hoạt
tính
Bã sau khi lên
men
Không tái sử
dụng được
Rác thải độc hại:
đèn huỳnh
quang, acquy
Rác thải y tế
Vải lọc
Khăn lau dầu
nhớt
28
Phân bón lỏng Ami - Ami
Thiết bị phân hủy chất thải hữu cơ
Động cơ phát điện bằng gas
Hệ thống xử lý nước thải
29
QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
SCR
BƠM
BĐH
BTH BL1+BNB
AEROTANK
BL2 XẢKHTR
PH B KK
SÂN PHƠI BÙN
TRẠM KHÍ
NÉN
BTHBDBÙN L
BÙN
NƯỚC
TUẦN
HOÀN
30
TỔNG KẾT
 Bột ngọt là gì?
 Phương pháp sản xuất: 4 pp
 Nguyên liệu: tinh bột, đường mía
 Qúa trình sản xuất:
 Thủy phân
 Lên men
 Tạo bột ngọt
 Tinh chế bột ngọt
 Tính toán thiết bị, nhiệt lượng
 Quy trình XLNT
 Mô hình sản xuất không phát thải AJINOMOTO
31
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bột ngọt – TS. Nguyễn Phước Dân
 Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên meb cố truyền – GS.TS
Nguyễn Thị Hiền
 Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic – TS. Trương Thị Minh Hạnh
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ
CHÚ Ý LẮNG NGHE!
32
1 sur 32

Recommandé

Công nghệ sản xuất mì chính par
Công nghệ sản xuất mì chínhCông nghệ sản xuất mì chính
Công nghệ sản xuất mì chínhFood chemistry-09.1800.1595
23.3K vues246 diapositives
quy trình lên men mì chính par
quy trình lên men mì chínhquy trình lên men mì chính
quy trình lên men mì chínhtrietav
11.3K vues27 diapositives
đánh giá cảm quan thực phẩm par
đánh giá cảm quan thực phẩmđánh giá cảm quan thực phẩm
đánh giá cảm quan thực phẩmFood chemistry-09.1800.1595
36.9K vues122 diapositives
Công nghệ sản xuất nước giải khát có gas par
Công nghệ sản xuất nước giải khát có gasCông nghệ sản xuất nước giải khát có gas
Công nghệ sản xuất nước giải khát có gasFood chemistry-09.1800.1595
41.1K vues67 diapositives
Công nghệ sản xuất bia, Quy trình sản xuất bia, HAY! par
Công nghệ sản xuất bia, Quy trình sản xuất bia, HAY!Công nghệ sản xuất bia, Quy trình sản xuất bia, HAY!
Công nghệ sản xuất bia, Quy trình sản xuất bia, HAY!Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
24.8K vues65 diapositives
Phép thử thị hiếu th par
Phép thử thị hiếu thPhép thử thị hiếu th
Phép thử thị hiếu thduongduclong
19K vues12 diapositives

Contenu connexe

Tendances

173083723 bai-giang-lt-phan-tich-vi-sinh-dh-cd par
173083723 bai-giang-lt-phan-tich-vi-sinh-dh-cd173083723 bai-giang-lt-phan-tich-vi-sinh-dh-cd
173083723 bai-giang-lt-phan-tich-vi-sinh-dh-cdkimqui91
71.9K vues99 diapositives
Luận văn nghiên cứu quy trình chưng cất tinh dầu gừng và ứng dụng phụ phẩm củ... par
Luận văn nghiên cứu quy trình chưng cất tinh dầu gừng và ứng dụng phụ phẩm củ...Luận văn nghiên cứu quy trình chưng cất tinh dầu gừng và ứng dụng phụ phẩm củ...
Luận văn nghiên cứu quy trình chưng cất tinh dầu gừng và ứng dụng phụ phẩm củ...nataliej4
1.7K vues27 diapositives
tìm hiểu về bột ngọt par
tìm hiểu về bột ngọttìm hiểu về bột ngọt
tìm hiểu về bột ngọtĐại Lê Vinh
4.7K vues41 diapositives
Nước trái cây lên men par
Nước trái cây lên menNước trái cây lên men
Nước trái cây lên mendvt_the
26.9K vues10 diapositives
Bai giang mon banh keo par
Bai giang mon banh keoBai giang mon banh keo
Bai giang mon banh keoFood chemistry-09.1800.1595
24.5K vues168 diapositives
CHUẨN ĐỘ BÀI 4.pdf par
CHUẨN ĐỘ BÀI 4.pdfCHUẨN ĐỘ BÀI 4.pdf
CHUẨN ĐỘ BÀI 4.pdfPhanMChu
714 vues6 diapositives

Tendances(20)

173083723 bai-giang-lt-phan-tich-vi-sinh-dh-cd par kimqui91
173083723 bai-giang-lt-phan-tich-vi-sinh-dh-cd173083723 bai-giang-lt-phan-tich-vi-sinh-dh-cd
173083723 bai-giang-lt-phan-tich-vi-sinh-dh-cd
kimqui9171.9K vues
Luận văn nghiên cứu quy trình chưng cất tinh dầu gừng và ứng dụng phụ phẩm củ... par nataliej4
Luận văn nghiên cứu quy trình chưng cất tinh dầu gừng và ứng dụng phụ phẩm củ...Luận văn nghiên cứu quy trình chưng cất tinh dầu gừng và ứng dụng phụ phẩm củ...
Luận văn nghiên cứu quy trình chưng cất tinh dầu gừng và ứng dụng phụ phẩm củ...
nataliej41.7K vues
Nước trái cây lên men par dvt_the
Nước trái cây lên menNước trái cây lên men
Nước trái cây lên men
dvt_the26.9K vues
CHUẨN ĐỘ BÀI 4.pdf par PhanMChu
CHUẨN ĐỘ BÀI 4.pdfCHUẨN ĐỘ BÀI 4.pdf
CHUẨN ĐỘ BÀI 4.pdf
PhanMChu714 vues
Enzimebromelian par trongve
EnzimebromelianEnzimebromelian
Enzimebromelian
trongve4.2K vues
Đồ Án Sấy Cà Phê Nhân Bằng Thiết Bị Sấy Thùng Quay Năng Suất 2000 Kg Khô.H (K... par nataliej4
Đồ Án Sấy Cà Phê Nhân Bằng Thiết Bị Sấy Thùng Quay Năng Suất 2000 Kg Khô.H (K...Đồ Án Sấy Cà Phê Nhân Bằng Thiết Bị Sấy Thùng Quay Năng Suất 2000 Kg Khô.H (K...
Đồ Án Sấy Cà Phê Nhân Bằng Thiết Bị Sấy Thùng Quay Năng Suất 2000 Kg Khô.H (K...
nataliej43.2K vues
Báo cáo thực hành phụ gia par Thu Trúc
Báo cáo thực hành phụ giaBáo cáo thực hành phụ gia
Báo cáo thực hành phụ gia
Thu Trúc11.1K vues
168334925 đánh-giá-cảm-quan par huyen2204
168334925 đánh-giá-cảm-quan168334925 đánh-giá-cảm-quan
168334925 đánh-giá-cảm-quan
huyen220427.6K vues
Bánh bông lan (thí nghiệm chuyên đề ) par minh toan
Bánh bông lan (thí nghiệm chuyên đề ) Bánh bông lan (thí nghiệm chuyên đề )
Bánh bông lan (thí nghiệm chuyên đề )
minh toan25K vues
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa tiệt trùng,sữa chua,sữa đặc có đường par Cả Ngố
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa tiệt trùng,sữa chua,sữa đặc có đườngThiết kế nhà máy sản xuất sữa tiệt trùng,sữa chua,sữa đặc có đường
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa tiệt trùng,sữa chua,sữa đặc có đường
Cả Ngố26.3K vues
Tìm hiểu và xây dựng chương trình haccp cho sản phẩm tôm đông lạnh xuất khẩu par TÀI LIỆU NGÀNH MAY
Tìm hiểu và xây dựng chương trình haccp cho sản phẩm tôm đông lạnh xuất khẩuTìm hiểu và xây dựng chương trình haccp cho sản phẩm tôm đông lạnh xuất khẩu
Tìm hiểu và xây dựng chương trình haccp cho sản phẩm tôm đông lạnh xuất khẩu
Bai giang cong nghe enzyme par Ruby Tran
Bai giang cong nghe enzymeBai giang cong nghe enzyme
Bai giang cong nghe enzyme
Ruby Tran19.7K vues
Quá trình lên men bia par Lanh Nguyen
Quá trình lên men biaQuá trình lên men bia
Quá trình lên men bia
Lanh Nguyen52.2K vues
Phuong phap dinh luong (so luong vsv) 2 par Thanh Truc Dao
Phuong phap dinh luong (so luong vsv) 2Phuong phap dinh luong (so luong vsv) 2
Phuong phap dinh luong (so luong vsv) 2
Thanh Truc Dao14K vues
tài liệu cơ sở thiết kế nhà máy par 107751101137
tài liệu cơ sở thiết kế nhà máytài liệu cơ sở thiết kế nhà máy
tài liệu cơ sở thiết kế nhà máy
10775110113722.2K vues

Similaire à Qúa trình sản xuất bột ngọt AJINOMOTO

Xử lý nước thải nhà máy sữa par
Xử lý nước thải nhà máy sữaXử lý nước thải nhà máy sữa
Xử lý nước thải nhà máy sữaPhương Hà Trần
5.9K vues44 diapositives
PHỐI TRỘN, NGHIỀN, ĐỒNG HÓA ÉP VÀ ÉP ĐÙN par
PHỐI TRỘN, NGHIỀN, ĐỒNG HÓA ÉP VÀ ÉP ĐÙNPHỐI TRỘN, NGHIỀN, ĐỒNG HÓA ÉP VÀ ÉP ĐÙN
PHỐI TRỘN, NGHIỀN, ĐỒNG HÓA ÉP VÀ ÉP ĐÙNToàn Tỉnh
3.5K vues68 diapositives
quản lý các nguồn thải tại nhà máy bia việt nam par
 quản lý các nguồn thải tại nhà máy bia việt nam quản lý các nguồn thải tại nhà máy bia việt nam
quản lý các nguồn thải tại nhà máy bia việt namnhóc Ngố
8.8K vues35 diapositives
 giải pháp tối ưu xử lí nước thải sản xuất bột cá  par
 giải pháp tối ưu xử lí nước thải sản xuất bột cá  giải pháp tối ưu xử lí nước thải sản xuất bột cá 
 giải pháp tối ưu xử lí nước thải sản xuất bột cá Môi trường HANA
15 vues8 diapositives
Bai giang thcnl_medited par
Bai giang thcnl_meditedBai giang thcnl_medited
Bai giang thcnl_meditedTATHIQUYEN1
179 vues40 diapositives
báo cáo thực tập công nghệ sản xuất nước nha đam par
báo cáo thực tập công nghệ sản xuất nước nha đambáo cáo thực tập công nghệ sản xuất nước nha đam
báo cáo thực tập công nghệ sản xuất nước nha đamSouji Okita
7.8K vues30 diapositives

Similaire à Qúa trình sản xuất bột ngọt AJINOMOTO(20)

PHỐI TRỘN, NGHIỀN, ĐỒNG HÓA ÉP VÀ ÉP ĐÙN par Toàn Tỉnh
PHỐI TRỘN, NGHIỀN, ĐỒNG HÓA ÉP VÀ ÉP ĐÙNPHỐI TRỘN, NGHIỀN, ĐỒNG HÓA ÉP VÀ ÉP ĐÙN
PHỐI TRỘN, NGHIỀN, ĐỒNG HÓA ÉP VÀ ÉP ĐÙN
Toàn Tỉnh3.5K vues
quản lý các nguồn thải tại nhà máy bia việt nam par nhóc Ngố
 quản lý các nguồn thải tại nhà máy bia việt nam quản lý các nguồn thải tại nhà máy bia việt nam
quản lý các nguồn thải tại nhà máy bia việt nam
nhóc Ngố8.8K vues
 giải pháp tối ưu xử lí nước thải sản xuất bột cá  par Môi trường HANA
 giải pháp tối ưu xử lí nước thải sản xuất bột cá  giải pháp tối ưu xử lí nước thải sản xuất bột cá 
 giải pháp tối ưu xử lí nước thải sản xuất bột cá 
Bai giang thcnl_medited par TATHIQUYEN1
Bai giang thcnl_meditedBai giang thcnl_medited
Bai giang thcnl_medited
TATHIQUYEN1179 vues
báo cáo thực tập công nghệ sản xuất nước nha đam par Souji Okita
báo cáo thực tập công nghệ sản xuất nước nha đambáo cáo thực tập công nghệ sản xuất nước nha đam
báo cáo thực tập công nghệ sản xuất nước nha đam
Souji Okita7.8K vues
Hoa thuc pham_0337 par dungtrt1905
Hoa thuc pham_0337Hoa thuc pham_0337
Hoa thuc pham_0337
dungtrt19051.4K vues
Thiết bị cô đặc chân không par phuc nguyen
Thiết bị cô đặc chân khôngThiết bị cô đặc chân không
Thiết bị cô đặc chân không
phuc nguyen1.3K vues
Bài báo cáo nhóm par trongluc01
Bài báo cáo nhómBài báo cáo nhóm
Bài báo cáo nhóm
trongluc013.5K vues
Quy trình-công-nghệ-sản-xuất-bia-tai-công-ty-bia-sài-gòn-đồng-nai-1 par Cngngxun2
Quy trình-công-nghệ-sản-xuất-bia-tai-công-ty-bia-sài-gòn-đồng-nai-1Quy trình-công-nghệ-sản-xuất-bia-tai-công-ty-bia-sài-gòn-đồng-nai-1
Quy trình-công-nghệ-sản-xuất-bia-tai-công-ty-bia-sài-gòn-đồng-nai-1
Cngngxun2943 vues
Sản xuất nước ép táo đóng chai par Afro Gift
Sản xuất nước ép táo đóng chaiSản xuất nước ép táo đóng chai
Sản xuất nước ép táo đóng chai
Afro Gift2.7K vues
bai_giang_cac_p.ung_co_ban.ppt par ChanNhu2
bai_giang_cac_p.ung_co_ban.pptbai_giang_cac_p.ung_co_ban.ppt
bai_giang_cac_p.ung_co_ban.ppt
ChanNhu24 vues

Plus de N3 Q

Nước mắm Liên Thành par
Nước mắm Liên ThànhNước mắm Liên Thành
Nước mắm Liên ThànhN3 Q
480 vues15 diapositives
Bioenergy par
BioenergyBioenergy
BioenergyN3 Q
2.1K vues30 diapositives
My korean language center par
My korean language centerMy korean language center
My korean language centerN3 Q
342 vues11 diapositives
Luat dat dai par
Luat dat daiLuat dat dai
Luat dat daiN3 Q
2.6K vues41 diapositives
Luật hiến pháp par
Luật hiến phápLuật hiến pháp
Luật hiến phápN3 Q
15.3K vues21 diapositives
Luật hành chính par
Luật hành chínhLuật hành chính
Luật hành chínhN3 Q
9.4K vues24 diapositives

Plus de N3 Q(12)

Nước mắm Liên Thành par N3 Q
Nước mắm Liên ThànhNước mắm Liên Thành
Nước mắm Liên Thành
N3 Q480 vues
Bioenergy par N3 Q
BioenergyBioenergy
Bioenergy
N3 Q2.1K vues
My korean language center par N3 Q
My korean language centerMy korean language center
My korean language center
N3 Q342 vues
Luat dat dai par N3 Q
Luat dat daiLuat dat dai
Luat dat dai
N3 Q2.6K vues
Luật hiến pháp par N3 Q
Luật hiến phápLuật hiến pháp
Luật hiến pháp
N3 Q15.3K vues
Luật hành chính par N3 Q
Luật hành chínhLuật hành chính
Luật hành chính
N3 Q9.4K vues
Luật dân sự par N3 Q
Luật dân sựLuật dân sự
Luật dân sự
N3 Q1K vues
Luật lao động par N3 Q
Luật lao độngLuật lao động
Luật lao động
N3 Q8.8K vues
Luật hành chính par N3 Q
Luật hành chínhLuật hành chính
Luật hành chính
N3 Q13.9K vues
Luật dân sự par N3 Q
Luật dân sựLuật dân sự
Luật dân sự
N3 Q8.2K vues
Luật hiến pháp par N3 Q
Luật hiến phápLuật hiến pháp
Luật hiến pháp
N3 Q1.3K vues
Luật dân sự par N3 Q
Luật dân sựLuật dân sự
Luật dân sự
N3 Q2.9K vues

Qúa trình sản xuất bột ngọt AJINOMOTO

 • 1. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BỘT NGỌT BẰNG PP LÊN MEN Người thực hiên: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Lớp 02 QTTB – 0250020074 Giảng viên hướng dẫn: TS. Lý Cẩm Hùng Tháng 12/2015 1
 • 2. NỘI DUNG BỘT NGỌT VÀ AXIT GLUTAMIC NGUYÊN LIỆU QUY TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TÍNH TOÁN NHIỆT VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 2
 • 3. BỘT NGỌT VÀ AXIT GLUTAMIC Muối mononatri của axit glutamic Dễ tan trong nước Vị ngọt thịt Tinh thể không màu tnc = 247 – 249 oC Có 2 đồng vị hình học Axit amin có 1 nhóm amin và 2 nhóm cacboxyl Ít tan trong nước, etanlol Vị chua 3
 • 4. TIÊU CHUẨN CỦA BỘT NGỌT THÀNH PHẨM • >=99% MSG Độ tinh khiết • <=0.5%Độ ẩm • <=0.5%%NaCl • Không chứa asen, canxi, kim loại … Tạp chất MỘT SỐ PP SX PP tổng hợp hóa học PP thủy phân protit PP lên men PP kết hợp 4 Cracking dầu hỏa Gluten bột mì thủy phân bằng HCl Nguồn gluxit + đạm vô cơ Lên men bằng VSV Tạo ra chất gần giống axit amin VSV lên men hợp chất đó
 • 6. TINH BỘT SẮN Mạch amilopeptin và amiloza = 4:1 Nhiêt độ hồ hóa : 60 – 80 o C Hàm lượng tinh bôt và xianua Sắn đắng Sắn ngọt 6 RỈ ĐƯỜNG MÍA Đường, chất phi đường, nước caramen, melanoit, melanin và phức phenol Fe+2 sự thuỷ phân sacaroza trong quá trình chế biến đường. Tốc độ: nhiệt độ, pH, thuỷ phân bằng axit hay kiềm.
 • 7. ƯU NHƯỢC ĐIỂM QT LÊN MEN - Kỹ thuật cao - ĐK vô trùng - Khó điều khiển quá trình - Nguyên liệu rẻ, dồi dào Ít sử dụng hóa chất - Hiệu suất cao - L – glutamic acid có hoạt tính sinh học cao 7
 • 8. CHỦNG VI SINH – CORYNEBHACTERIUM GLUTAMICUM Từ tinh bột, ngô, khoai, khoai mì Trước khi nhân, cấy: thanh trùng Sinh trưởng nhanh, ổn định, chịu được nồng độ axit YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG QT LÊN MEN pH = 6,7 -8. điều chỉnh: NH4 + Oxy: QT Lên men hiếu khí. Thiếu: axit latic. Thừa: axit xetoglutaric Nhiệt độ: 26 – 37 o C Chất kích thích MT: biotin 8
 • 9. VAI TRÒ CỦA CHẤT KÍCH THÍCH MT BIOTIN 9 BÊN NGOÀI BÊN TRONG MÀNG TẾ BÀO AXIT GLUTA MIC BÊN NGOÀI BÊN TRONG MÀNG TẾ BÀO AXIT GLUTA MIC
 • 10. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Thủy phân TB Lên men Tạo axit glutamic Trung hòa, tinh chế MSG 10 DD đường Thành phẩm DD nước cái Tinh thể axit
 • 11. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Thủy phân TB Lên men Tạo axit glutamic Trung hòa, tinh chế MSG 11 Thủy phân TB Lên men
 • 12. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 12 Tạo axit glutamic Trung hòa, tinh chế MSG
 • 13. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Thủy phân TB Lên men Tạo MSG Trung hòa, tinh chế MSG Tinh bột Đường lên men được (glucose) Thủy phân Trung hòa Ép lọc Tạo đường lên men được - Trung hòa axit giai đoạn trước - pH=4.8 - 100kg bột : 0.45 kg than hoạt tính - Tẩy màu, dễ lọc - Tách bã - Được dd đường 16-18% 13
 • 14. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Thủy phân TB Lên men Tạo MSG Trung hòa, tinh chế MSG Giống gốc Cấy truyền (ống thạch nghiêng) đời I, II Lên men cấp I (bình lắc) Lên men cấp II (thùng tôn) Xử lý ure, dầu phá bọt Lên men cấp III (lớn) 14
 • 15. Lên men cấp I (bình lắc) Cấy truyền (ống thạch nghiêng) đời I, II Lên men cấp II (thùng tôn) Lên men cấp III (lớn) QT CÔNG NGHỆ QT LÊN MEN 15  Kk vào khuấy trộn  Lên men tạo bọt  Sạch sẽ, vô trùng  24h: khuẩn lạc phtr - giống đời I  Giống đời II  Lên men bình lắc sau 12h: giống cấp I  32 độ C  Áp suất: 1kg/ cm2  Lượng kk: 1000l/h  Kiểm tra pH 1h/lần  giờ thứ 8: soi chọn giống  cấy tiếp sang nồi lên men chính
 • 16. Cấy truyền giống (PTN) Nuôi giống (Lên men II) 16
 • 17. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Thủy phân TB Lên men Tạo MSG Trung hòa, tinh chế MSG Xử lý ure, dầu phá bọt Lên men cấp III (lớn)  Gồm ure đầu (sau thanh trùng) và ure cuối (lên men)  để giữ độ pH thích hợp  Cho đến khi đường trong dịch ~1%  Do hoạt động vi khuẩn tạo CO2  giữ áp lực không khí, hạ nhiệt độ 33 o C  Thổi không khí vô trùng để giữ áp lực trong nồi, đường ống  Chuyển hóa đường và đạm vô cơ thành axit glutamic  12 giờ đầu:  Chất dd thẩm thấu vào vk  Nhiệt độ tăng vừa phải  Tạo bọt  Lượng đường tiêu hao  Tăng lượng tế bào  12 giờ tiếp theo:  Sinh khối không tăng  Tạo axit glutamic trong tế bào và hòa tan vào môi trường  Tạo bọt ào ạt  pH giảm  Những giờ còn lại: tất cả biểu hiện đều giảm 17
 • 18. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ - CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thủy phân TB Lên men Tạo axit glutamic Trung hòa, tinh chế MSG Nhiệt độ 32o C Lượng kk: 30 40 m3/h : 1m3 mt Cánh khuấy: 200 vòng/phút pH=8 Tạo bọt nhiều -> phá bọt OD: độ đục trên máy so màu Nhiệt độ 32o C Lượng kk: 30 40 m3/h : 1m3 mt Cánh khuấy: 200 vòng/phút độ đường Urê bổ sung Axit glutamic 18
 • 19. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ - TÁCH AXIT GLUTAMIC KHỎI MT LÊN MEN Thủy phân TB Lên men Tạo MSG Trung hòa, tinh chế MSG - ngừng thêm nước nóng - NaOH 5% 45oC Bắt đầu tách axit glutamic Gia nhiệt 60oC Thu hồi axit glutamic độ Baume=0 Làm lạnh kết tinh kết thúc Sau 48h Dd thu được gồm 2 pha Pha lỏng: nước cái, đưa đi trao đổi lại Pha rắn: axit glutamic, đưa đi ly tâm Ngừng thêm NaOH độ Baume max Khuấy liên tục Thêm HCl 31% Thùng kết tinh Thêm nước lạnh vào vỏ thùng kết tinh pH=2.9 – 3.2 19
 • 20. 20
 • 21. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Thủy phân TB Lên men Tạo MSG Trung hòa, tinh chế MSG Trung hòa 1 Trung hòa 2 Cô đặc Tiếp mầm tinh thể Ly tâmSấy Phân loại Đóng gói 21
 • 22. 22 Trung hòa Làm sạch Cô đặc Sấy
 • 23. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Thủy phân TB Lên men Tạo MSG Trung hòa, tinh chế MSG Trung hòa 1 Trung hòa 2 Cô đặc Tiếp mầm tinh thể Ly tâm Sấy Phân loại Đóng gói  Thêm Na2CO3 đến pH=5  Thêm than hoạt tính để tẩy màu  Thêm Na2S để khử sắt  Ép lọc lần 1  Tẩy màu ép lọc lần 1  Thêm tiếp than hoạt tính và khuấy đều  Cô đặc kết tinh: nghiêm ngặt  Cô đặc: nước tự loại dần do tác dụng nhiệt chân không và chuyển động hỗn loạn  Tiếp mầm: mầm cho vào chính là tinh thể sàng được từ mẻ trước (7% so với tổng lượng bột ngọt)  Quan sát kỹ quá trình nuôi mầm sau khi tiếp (để thêm nước 120 Bevà gia nhiệt 60 độ C)  Qua ly tâm, được tinh thể bột ngọt  Sau đó đem sấy ngay 23 C5H9NO4 + Na2CO3 = C5H8NO4Na + CO2 + H2O
 • 24. TÍNH TOÁN THIẾT BỊ  Xyclo chứa tinh bột  Thiết bị hòa tan  Thiết bị lên men 24
 • 25. TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH NHIỆT  Lượng nhiệt đun  Lượng nhiệt giữ α là hệ số truyền nhiệt của thiết bị T: thời gian giữ nhiệt F: diện tích bề mặt  Chi phí hơi 25
 • 26. VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 26
 • 27. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Thủy phân TB Lên men Tạo axit glutamic Trung hòa, tinh chế MSG 27
 • 28. Nguồn thải Nước thải Sinh hoạt Nhà ăn, văn phòng, nhà xưởng Sản xuất Đường hóa tinh bột xử lý nước rỉ đường Lên men Nước rửa sàn ,vệ sinh thiết bị Giải nhiệt Nguồn: song Đồng Nai Không chứa chất độc hại Khí thải và tiếng ồn Lò hơi, máy phát điện, nhà bếp CO2: lên men trung hòa GA Hydrocacbon từ bồn chứa nguyên lieu lỏng Tiếng ồn từ máy móc Chất thải rắn Rác thải sản xuất, rác thải sinh hoạt Tái sử dụng được: giấy VP bao bì vật dụng kim loại bã than hoạt tính Bã sau khi lên men Không tái sử dụng được Rác thải độc hại: đèn huỳnh quang, acquy Rác thải y tế Vải lọc Khăn lau dầu nhớt 28
 • 29. Phân bón lỏng Ami - Ami Thiết bị phân hủy chất thải hữu cơ Động cơ phát điện bằng gas Hệ thống xử lý nước thải 29
 • 30. QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SCR BƠM BĐH BTH BL1+BNB AEROTANK BL2 XẢKHTR PH B KK SÂN PHƠI BÙN TRẠM KHÍ NÉN BTHBDBÙN L BÙN NƯỚC TUẦN HOÀN 30
 • 31. TỔNG KẾT  Bột ngọt là gì?  Phương pháp sản xuất: 4 pp  Nguyên liệu: tinh bột, đường mía  Qúa trình sản xuất:  Thủy phân  Lên men  Tạo bột ngọt  Tinh chế bột ngọt  Tính toán thiết bị, nhiệt lượng  Quy trình XLNT  Mô hình sản xuất không phát thải AJINOMOTO 31
 • 32. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bột ngọt – TS. Nguyễn Phước Dân  Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên meb cố truyền – GS.TS Nguyễn Thị Hiền  Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic – TS. Trương Thị Minh Hạnh CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE! 32