Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

4

Techniki masażu

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

4

 1. 1. MASAŻ SEGMENTARNY Jest to zespół rękoczynów (chwytów, technik), które stosujemy w celu świadomego odruchowego oddziaływania na wszystkie tkanki i ich zmiany chorobowe Głównym założeniem jest opracowanie każdej odruchowej zmiany tkankowej przez zastosowanie najwłaściwszych technik. W odróżnieniu od masażu klasycznego, masaż segmentarny znajduje szczególne zastosowanie w leczeniu chorób narządów wewnętrznych. Twórcami masażu segmentarnego są dwaj Niemcy - O)o Glaser i Wolfgang Dalicho. ANATOMICZNE UWARUNKOWANIA WYKONYWANIA MASAŻU SEGMENTARNEGO Układ nerwowy składa się z ośrodkowego (centralnego) i obwodowego układu nerwowego Rejestruje on, przekazuje i analizuje napływające pobudzenia z zakończeń czuciowych oraz realizuje prawidłowe reakcje adaptacyjne na zmieniające się warunki świata zewnętrznego i środowiska wewnętrznego Obwodowy układ nerwowy dzieli się na 2 układy - somatyczny i automatyczny: układ somatyczny (jest zależny od naszej woli i pozwala na wykonywanie dowolnych czynności) układ autonomiczny (nie jest podporządkowany naszej woli) Układ autonomiczny składa się z 2 części: współczulnej i przywspółczulnej. Te dwie przeciwstawne części układu wegetatywnego są w ciągłym „starciu” i wzajemnym kontrolowaniu się. Polem działania jest określony narząd, a efektem zachowana homeostaza czynnościowa tego narządu, która zapewnia jego optymalną funkcją w danym momencie przy danym na nią zapotrzebowaniu. Układ współczulny podlega aktywacji w stanach wysiłku, emocji, umożliwia on mobilizację i wydatkowanie energii Układ przywspółczulny dominuje w spoczynku, odnowie, umożliwiając regenerację i gromadzenie energii Układ przywspółczulny Część włókien biegnie w nerwie błędnym i innych nerwach czaszkowych (III, VII i IX) Ośrodki przywspółczulne leżą też w odcinku krzyżowym kręgosłupa Nerwy przywspółczulne tworzą tuż przed docelowymi narządami zwoje, z których wychodzą nerwy bezpośrednio już zaopatrujące narządy Przekaźnikiem chemicznym synaps jest acetylocholina Działanie Wytwarzanie łez Skurcz mięśni rzęskowych oczu, zwężanie się źrenic Wytwarzanie rzadkiej, obfitej śliny Zwężenie tchawicy i oskrzeli Zmniejszenie siły i częstości skurczów serca Synteza glikogenu Wydzielanie enzymów trawiennych Wydzielanie insuliny Przyspieszenie ruchów jelit Rozluźnienie zwieracza pęcherza moczowego Pobudzenie narządów płciowych do rozkurczu i erekcji
 2. 2. Układ współczulny Ośrodki leżą w części piersiowej i lędźwiowej rdzenia kręgowego Przekaźnikiem chemicznym synaps jest zarówno acetylocholina, jak i noradrenalina (acetylocholina mediuje przewodzenie w zwojach, noradrenalina bezpośrednio wpływa na narządy) Działanie Zahamowanie wytwarzania łez Rozkurcz mięśni rzęskowych oczu, rozszerzanie się źrenic Wytwarzanie gęstej śliny Rozszerzenie tchawicy i oskrzeli Zwiększenie siły i częstości skurczów serca Uwalnianie glukozy Zmniejszenie wydzielania enzymów trawiennych Zwolnienie ruchów jelit Skurcz mięśnia zwieracza pęcherza moczowego Pobudzenie narządów płciowych do skurczu i zahamowania erekcji Podstawową czynnością układu nerwowego jest odbieranie bodźców przez receptory i odpowiednie reagowanie na nie przez efektory. Łuk odruchowy Każdy łuk odruchowy składa się z: Bodźca – czynnika wywołującego pobudzenie receptorów Receptora – zazwyczaj zlokalizowanego w ścianie narządu wrażliwego na różnego rodzaju bodźce mechaniczne i chemiczne Drogi dośrodkowej (aferentnej) Ośrodka nerwowego Drogi odśrodkowej (eferentnej) Efektora – narządu wykonawczego (mięsień lub narząd wewnętrzny) Do łuków odruchowych układu autonomicznego należą: Łuk odruchowy trzewno - skórny droga aferentna biegnie z narządu wewnętrznego do rdzenia za pośrednictwem zwoju pnia współczulnego droga eferentna biegnie od rdzenia do skóry tą drogą powstaje przeczulica skóry i zwężenie naczyń (strefy Heada) Łuk odruchowy trzewno – mięśniowy droga aferentna biegnie z narządu wewnętrznego do rdzenia droga eferentna biegnie od rdzenia do mięśnia Objawem tego odruchu jest wzmożone napięcie mięśniowe. Łuk odruchowy trzewno-trzewny droga aferentna biegnie z narządu wewnętrznego do rdzenia droga eferentna biegnie od rdzenia do narządu wewnętrznego tą drogą oddziałują wzajemne na siebie narządy wewnętrzne Łuk odruchowy skórno-trzewny droga aferentna biegnie ze skóry do rdzenia droga eferentna biegnie od rdzenia do narządu wewnętrznego tą drogą oddziałuje masaż segmentarny na narządy wewnętrzne
 3. 3. PODSTAWY KLINICZNE MASAŻU SEGMENTARNEGO Pewne okolice ciała (skóra, mięśnie, kości) są połączone nerwowo i wewnątrzwydzielniczo z określonymi narządami wewnętrznymi i mogą na siebie wzajemnie oddziaływać tworząc tzw. krąg czynnościowy. W chorobach poszczególnych narządów wewnętrznych pewne określone odcinki skóry, mięśnie lub tkanka łączna wykazują wzmożoną wrażliwość. Zmiany te nazywane są zmianami odruchowymi. W 1888 neurolog H. Head wyodrębnił strefy przeczulicy skóry w przebiegu chorób narządów jamy brzusznej. Headowi zawdzięczamy także jedno z podstawowych pojęć w masażu segmentarnym tj. określenie „punkty maksymalne” są to miejsca o szczególnie wyraźnej przeczulicy w obrębie stref. Strefy Heada - występowanie na pewnych segmentach skóry miejsc o nadmiernej wrażliwości na ucisk lub skłonności do pojawiania się samoistnych bólów. Odruchowe zmiany chorobowe w tkance skórnej bóle żołądka występują przy zmianach ropnych skóry w segmentach Th7-Th8 ból promieniujący do zębów pojawia się przy czyrakach w obrębi etwarzy problemy z pęcherzem moczowym pojawiają się po oparzeniu skóry z pęcherzami w segmentach Th12-L1 stan zapalny kręgosłupa daje objawy w postaci rozstępów występujących wzdłuż kręgosłupa wrzody dwunastnicy i żołądka powodują w obszarze przeczulicy skórnej zaburzenia ukrwienia dolegliwości pęcherzyka żółciowego powodują zmiany odruchowe w postaci przeczulicy skórnej po prawej stronie kręgosłupa na wysokości Th4 -Th7 dolegliwości trzustki powodują zmiany odruchowe w postaci przeczulicy skórnej po lewej stronie kręgosłupa na wysokości Th7 -Th9 w chorobach płuc oraz porażeniu połowiczym stwierdza się połowicze pocenie o charakterystycznym zapachu, w chorobach płuc i opłucnej po stronie zmian chorobowych występuje zwiększona temperatura ciała silne uderzenie w klatkę piersiową w okolicy mostkowej prowadzi do zatrzymania akcji serca, dusznica bolesna powoduje samoistne bóle po lewej stronie klatki piersiowej, a pod wpływem ucisku ból promieniuje do lewej kończyny górnej, Odruchowe zmiany chorobowe w tkance łącznej w zapaleniu opłucnej pojawiają się obrzmienia tkanki łącznej w obrębie segmentów odcinka piersiowego kręgosłupa w chorobach naczyń obwodowych obserwuje się wciągnięcia i nabrzmienia tkanki łącznej, punkty maksymalne w tkance łącznej między kręgosłupem a łopatką występują po stronie chorej przy chorobach kości kończyn górnych zmiany o charakterze modzeli w okolicy górnej części mostka po stronie lewej mogą przyczynić się do powstania nerwic nerwic sercowych dolegliwości dróg żółciowych powodują bóle w strefie powyżej obojczyka po stronie prawej blizny pooperacyjne i pooparzeniowe wybranych segmentów mogą odpowiadać za zaburzenia odpowiednich narządów wewnętrznych schorzenia kobiecych narządów płciowych wywołują bolesne strefy łącznotkankowe na podbrzuszu oraz powyżej spojenia łonowego. zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych mogą być przyczyną dyskopaFi szyjnej, a ta z kolei wywołuje dolegliwości sercowe, nadciśnienie, bóle głowy, stan zapalny barku czy chorobę Sudecka
 4. 4. stan zapalny szpiku kostnego w obrębie kończyn może wywoływać stany zapalne torebek stawowych oraz ból pochodzenia naczyniowego stany zapalne narządów wewnętrznych jamy brzusznej wywołuje obrzmienie tkanki łącznej w segmentach odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa Odruchowe zmiany chorobowe w tkance mięśniowej prawostronne napięcie mięśniowe powłok brzusznych występuje przy zapaleniu wyrostka robaczkowego powoduje ograniczone stan zapalny pęcherzyka żółciowego powoduje zwiększenie napięcia mięśni międzyżebrowych po prawej stronie na wysokości od VII do IX żebra zaburzenia pracy serca powodują zwiększenie napięcia i ból mięśni międzyżebrowych w drugiej przestrzni międzyżebrowej po stronie lewej dusznica bolesna wywołuje wzrost napięcia mięśni piersiowych po stronie lewej wzmożone napięcie mięśni barków pojawia się w świeżych schorzeniach szczytów płuc, natomiast stany przewlekłe tych schorzeń są przyczyną zaników mięśni barków, wzmożone napięcie mięśni biodrowych i pośladkowych można zaobserwować przy zaparciu, w chorobach dwunastnicy i jelit występuje swoisty punkt bólowy w mięśniu prostym brzucha. Odruchowe zmiany chorobowe w okostnej choroby płuc powodują powstanie bolesnych punktów na połączeniach mostkowo - żebrowych zgrubienia obojczyka ujawniają się po stronie chorego płuca, w owrzodzeniach żołądka i chorobach dróg żółciowych pojawiają się płytkie wgłębienia na łukach żebrowych, pasmowate zgrubienia na żebrach i mostku po stronie lewej stwierdza się w dolegliwościach sercowych, zgrubienia występujące w kresie karkowej dolnej ujawniają się w bólach głowy, swoiste punkty maksymalne występują w nadkłykciach promieniowym i łokciowym kości ramieniowej w zablokowaniu stawu barkowego Odruchowe zmiany chorobowe w tkance nerwowej choroba wrzodowa żołądka powoduje zmiany w odpowiednich włóknach nerwowych i w obrębie współczulnych segmentów komórek zwojowych zmiany zwoju aortowo-nerkowe obserwuje się w przewlekłym odmiedniczkowym zapaleniu nerek astma oskrzelowa powoduje zmiany o charakterze zwyrodnienia w dolnym zwoju szyjnym, konsekwencją tego mogą być zmiany w mięśniówce gładkich pęcherzyków płucnych oraz oskrzeli uszkodzenie obwodowego układu współczulnego może spowodować lokalny zanik tkanki tłuszczowej albo jej rozrost, w chorobach mózgu i opon mózgowych stwierdza się krwawiące nadżerki i owrzodzenia żołądka Odruchowe zmiany chorobowe w układzie krążenia: w chorobach płuc stwierdza się po stronie chorej rozszerzenie naczyń na wysokości drugiego i trzeciego żebra albo pierwszego kręgu piersiowego, w chorobach naczyń obwodowych kończyn dolnych pojawiają się bóle i tzw. „chromanie przestankowe”, w schorzeniach narządów wewnętrznych ujawnia się wzmożony i długotrwały dermografim na skórze brzucha, w chorobach mózgu obserwuje się jednostronne upośledzenia ukrwienia,
 5. 5. w dusznicy bolesnej na lewej stronie klatki piersiowej występuje wzmożony i długotrwały dermografim, zaburzenia ukrwienia spowodowane bliznami pooperacyjnymi mogą wywołać kolkę wątrobową, nerwobóle, migrenę czy choroby skóry, schorzenia narządów wewnętrznych powodują zaburzenia ukrwienia w odpowiednich segmentach skóry Odruchowe zmiany chorobowe w narządach wewnętrznych kolki nerkowe i wątrobowe, zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie płuc przebiegają z odruchami wymiotnymi, w dolegliwościach jelitowych bardzo często występują zaburzenia miesiączki, a choroby narządów płciowych kobiecych wywołują zaburzenia jelitowe, dusznica bolesna może wywoływać dolegliwości brzuszne np. biegunki, wymioty, a dolegliwości brzuszne mogą wywołać objawy dusznicowe zatrucie pokarmowe przebiega z silnymi bólami głowy oraz ogólnym osłabieniem, stan zapalny wyrostka robaczkowego powoduje tworzenie się wrzodów dwunastnicy choroby nerek są przyczyną występowania nadciśnienia tętniczego, większość chorób wewnętrznych wpływa na rozszerzenie źrenicy i szpary powiekowej po stronie chorego narządu Odruchowe zmiany chorobowe w kręgosłupie: dyskopaFa kręgosłupa szyjnego powoduje dolegliwości ze strony serca, bóle głowy, nadciśnienie, w chorobach płuc obserwuje się boczne skrzywienie kręgosłupa piersiowego po stronie chorej, zwyrodnienia stawów kręgosłupa mogą wywoływać zaburzenia żołądkowo - jelitowe, zablokowanie żeber i ruchowych segmentów piersiowych kręgosłupa wywołuje zwiększony opór klatki piersiowej w czasie oddychania, a co za tym idzie – nasilenie duszności, w kamicy nerkowej stwierdza się skoliozę w odcinku lędźwiowym kręgosłupa po stronie lewej, rwa kulszowa czy lumbago mogą być konsekwencją zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego UNERWIENIE SEGMENTARNE SKÓRY C2-C3 skóra potylicy karku i szyi C4 skóra karku, dolnej części szyi, powyżej obojczyków C5 dolna część karku, poniżej obojczyków, przednia strona stawu ramiennego, przednia strona ramienia i przedramienia do nadgarstka C6 wał mięśnia czworobocznego, boczna powierzchnia stawu ramiennego, boczna powierzchnia ramienia, strona promieniowa przedramienia i kciuk C7 okolica nadgrzebieniowa, tylno boczna strona ramienia, grzbietowa strona przedramienia, palce – wskazujący i środkowy po stronie grzbietowej i dłoniowej C8 okolica grzebienia łopatki, przyśrodkowa i tylna strona ramienia, strona łokciowa przedramienia, palce – 4 i 5 po stronie grzbietowej i dłoniowej Th1 skóra grzbietu od 1 kręgu piersiowego ukośnie do dołu pachowego, z przodu poziomo poniżej obojczyków na stronie przyśrodkowo-przedniej ramienia, strona dłoniowa przedramienia do nadgarstka
 6. 6. Th2 – Th12 skóra grzbietu od wysokości odpowiedniego kręgu piersiowego skośnie, lekko w dół i do boku, od przodu prawie poziomo, segment Th12 dochodzi do podbrzusza L1 z tyłu skośnie w dół i do boku, od przodu okolica pachwinowa L2 od 2 kręgu lędźwiowego do grzebienia biodrowego, na udzie od boku i góry w kierunku części przyśrodkowej i ku dołowi równolegle i powyżej mięśnia krawieckiego L3 od 3 kręgu lędźwiowego w dół i do boku, z przodu wzdłuż mięśnia krawieckiego do przyśrodkowej części okolicy kolanowej i do górnej 1/3 przyśrodkowej część podudzia L4 od 4 kręgu lędźwiowego do krętarza większego, z przodu boczna część 1/3 środkowej uda, przednia powierzchnia kolana, wewnętrzna część 1/3 środkowej podudzia L5 od 5 kręgu lędźwiowego przez pośladek, wewnętrzną- boczną powierzchnię uda do bocznej powierzchni kolana, z przodu ukośnie przez podudzie do grzbietu stopy i palców od 1 do 4, na podeszwie, wyłącznie wewnętrzny brzeg stopy wraz z paluchem S1 od górnej części kości krzyżowej przez pośladek, środkową 1/3 część uda po stronie przedniej, dół podkolanowy, tylno-boczna połowa podudzia, po stronie podeszwowej palce od 2 do 5, na stronie grzbietowej wyłącznie 5 palec i boczny brzeg stopy S2 środkowa część kości krzyżowej, pośladki, wewnętrzno- tylna powierzchnia uda i podudzia, aż do kostki wewnętrznej S3 środkowa część pośladka, krocze, moszna i prącie S4-S5 okolica odbytu, krocze, odbyt Nerw czaszkowy trójdzielny V1 czoło i szczyt czaszki, powieka górna, grzbiet nosa V2 warga górna i górna połowa policzka V3 dolna połowa policzka, skóra skroni i podbródka Unerwienie segmentarne mięśni C1 Drobne mięśnie karku. C2 – C3 Mięśnie szyi w szczególności mięśnie pochyłe i mięsień czworoboczny. C4 Przepona i mięśnie obręczy kończyny górnej. C5 Mięsień naramienny, dwugłowy ramienia, kruczo ramienny, ramienno promieniowy, piersiowy większy i mniejszy, nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy C6 Piersiowy większy i mniejszy, najszerszy grzbietu, zębaty przedni, trójgłowy ramienia, naramienny, obły większy i pod łopatkowy. C7 Prostownik nadgarstka i palców oraz zginacze nadgarstka. C8 Długie prostowniki i zginacze palców. Th1 Drobne mięśnie dłoni i palców. Th2 – Th6 Mięśnie grzbietu i mięśnie międzyżebrowe. Th7 – Th9 Mięśnie grzbietu i brzucha. Th10 – Th12 Mięśnie grzbietu i podbrzusza L1 Dolny odcinek mięśni podbrzusza, mięśnie czworoboczny lędźwi i krawiecki. L2 Mięsień biodrowo lędźwiowy i czworogłowy uda. L3 Mięsień biodrowo lędźwiowy, przywodziciele uda i skręcające udo do wewnątrz. L4 Mięsień czworogłowy uda i prostownik podudzia. L5 Mięsień pośladkowy średni i mały, półścięgnisty, półbłoniasty, piszczelowy przedni i dwugłowy uda. S1 Mięsień pośladkowy wielki, gruszkowaty, czworogłowy uda, prostowniki stopy, piszczelowy przedni, mięśnie strzałkowe, prostownik palców długi. S2 Mięśnie tylnej grupy podudzia, prostowniki palucha, drobne mięśnie stopy.
 7. 7. S3 Mięśnie poprzecznie prążkowane układu moczowego i odbytnicy. S4 – S5 Mięśnie krocza i odbytnicy. Unerwienie segmentarne narządów wewnętrznych Aorta Th1 – Th8 Gruczoł piersiowy Th4 – Th6 Jelito cienkie C3 – C4 Moczowód Th10 – Th12 i L1 – L2 Narządy płciowe wewnętrzne Th10 – Th12 i L1 – L3 Nerki C4 Odbytnica Th11 – Th12 i L1 – L2 Okrężnica wstępująca C3 – C4 i Th9 – L1 Okrężnica zstępująca C3 – C4 Oskrzela Th3 – Th9 Pęcherz moczowy Th11 – Th12 i L1 – L3 Pęcherzyk żółciowy Th6 – Th10 po stronie prawej Płuca C3 – C4 Poprzecznica C3 – C4 i Th9 – L1 Przełyk Th3 – Th5 Serce C3 – C4 po stronie lewej Śledziona C3 – C4 i Th8 – Th10 po stronie lewej Trzustka Th7 – Th9 po stronie lewej Wątroba C3 – C4 po stronie prawej Wyrostek robaczkowy Th 11 – Th12 po stronie prawej Żołądek C3 – C4 i Th5 – Th9 po stronie lewej

  Soyez le premier à commenter

Techniki masażu

Vues

Nombre de vues

3 801

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

30

Actions

Téléchargements

3

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×