Publicité

Lana Đajić - Bezbednost na internetu

Informatics teachers à Self-employed
26 Dec 2013
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Lana Đajić - Bezbednost na internetu

  1. SADRŽAJ  Privatnost  Socijalne mreže  Korisnici Interneta  Sajber buling  Seksualna zloupotreba dece na Internetu  Zaštita dece na Internetu  Kako se zaštititi na Internetu  Slike
  2. PRIVATNOST  Privatnost na internetu uključuje pravo na lične informacije u vezi sa čuvanjem, upotrebom, obezbeđenjem od trećih lica i prikazivanje ličnih informacija preko interneta.
  3. SOCIJALNE MREŽE  Socijalne (društvene) mreže omogućavaju ljudima širom sveta da budu u kontaktu sa drugim ljudima. Najveće društvene mreže su Facebook, Twitter,Skype itd.
  4. KORISNICI INTERNETA  Istraživanja pokazuju da su najveći korisnici interneta deca i mladi. Takođe, ova istraživanja su pokazala da je 2011. godine bilo više od 2 milijarde internet korisnika.
  5. SAJBER BULING(CYBER BULLYING) je korišćenje interneta i sličnih tehnologija za nanošenje štete ljudima. Sajber nasilnici štete drugim ljudima da bi zadovoljili svoje potrebe.  Sajber-maltretiranje
  6. SEKSUALNA ZLOUPOTREBA DECE NA INTERNETU  Seksualna zloupotreba i pornografija su, nažalost, česti oblici nasilja na koje mlada osoba može naći na internetu. Seksualna zloupotreba podrazumijeva: seksualno uznemiravanje rečima, primoravanje na fizičke kontakte i seksualne aktivnosti i izrada pornografskih sadržaja sa žrtvom.
  7. ZAŠTITA DECE NA INTERNETU  Zaštita deca na Intrenetu podrazumeva fizičku, psihičku i moralnu bezbednost maloletnih lica tokom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na Internetu (surfovanje, četovanje, korišćenje društveno-socijalnih mreža, online igrice).
  8. KAKO SE ZAŠTITITI NA INTERNETU?  Da bi se zaštitili na Internetu potrebno je imati lozinku koja nema nikakve veze sa vama, ne dolaziti u kontakt sa nepoznatim osobama, pogotovo ne uživo. Tako se izlažete velikoj opasnosti. Ako već želite da se upoznate sa nekom osobom, povedite i neku punoletnu osobu sa
  9. KRAJ
Publicité