Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tamara Popov - Reciklaža

948 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Tamara Popov - Reciklaža

 1. 1. RECIKLAŽA by Tamara Popov Mentor: Valentina Rutović OŠ “20. oktobar” Sivac
 2. 2. Značenje reči reciklaža... • Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišdenje. Uključuje sakupljanje , izdvajanje i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvati ili materijala.
 3. 3. Reciklaža stakla... • Reciklaža je proces uzimanja starih proizvoda od stakla i pretvaranje u nove proizvode za višekratnu upotrebu.
 4. 4. Reciklaža papira... • Reciklaža papira je proces proizvodnje novih papirnih proizvoda za višestruku upotrebu.
 5. 5. Reciklaža plastike... • Reciklaža plastike je proces prerade otpadne plastike u proizvodnji novog plastičnog materijala.
 6. 6. Reciklaža gume • Reciklaža gume je proces reciklaže starih guma koje se ne mogu više koristiti i pretvaraju ih u druge proizvode.
 7. 7. Reciklaža metala • Reciklaža metala je proces ponovne upotrebe starog metala, uglavnom aluminijuma i čelika, kako bi se napravili novi proizvodi.
 8. 8. Raciklaža organskog đubriva • U organski otpad obrajamo sav biorazgradiv otpad, npr:ostatke voda i povrda, ljuske jaja, talog kafe,ostatke čaja, biljnih ostataka iz bašta i.Kompostiranje je proces pretvaranja orgamnskog otpada u prirodn humus.
 9. 9. Reciklaža elektronskih uređaja • Pod reciklažom se podrazumeva izdvajanje materijala iz otpada i njihovo ponovno korišdenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda od korišdenih delova ili materijala.
 10. 10. Reciklaža građevinskog otpada... • Reciklaža građevinskog otpada je proces izdvajanja i reciklaže materijala u potrebljenih u procesu proizvodnje i prepravke.
 11. 11. KRAJ

×