Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Racsko Réka
 A kultúraváltás és az új alapkészségek kapcsolata
 A 21. században elvárt alapkészségek új értelmezései
 21. századi a...
Forrás: Z. Karvalics, L. (2012). Információs kultúra , információs műveltség – egy fogalomcsalád értelme, terjdedelme, tip...
Ország / Régió/ Szervezet Dokumentum É v
Európai Unió
Az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciái- Európai
Referencia K...
Forrás: WORLD ECONOMIC FORUM (2015): New vision for education. Unlocking the potential of technology. Wold Economic Forum....
Kutatási cél A digitális átállás többszempontú oktatási vizsgálata.
Kutatási kérdés Milyen kulcskompetenciák fejlesztését ...
A transzverzális kompetencia a tudás, készség, érték, attitűd és akarat egységére utal. A
kompetencia egy adott helyzetben...
Észtország Finnország Magyarország
általános kompetencia transzverzális kompetencia kulcskompetencia
digitális kompetencia...
Az iskolai tanításnak figyelembe kell venni korának kultúráját,
különben nem teljesíményekre kész készségeket, hanem
telje...
A digitális átállás alatt tehát azt a folyamatot értjük, amely során:
 az IKT-műveltség kiteljesedése valósul meg,
 a hu...
Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek
Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek
Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek
Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek

69 vues

Publié le

A XVI. Országos Neveléstudományi Konferencián elhangzott előadás prezentációja.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek

 1. 1. Racsko Réka
 2. 2.  A kultúraváltás és az új alapkészségek kapcsolata  A 21. században elvárt alapkészségek új értelmezései  21. századi alapkészségek (World Econmic Forum)  A kvalitatív összehasonlító vizsgálat jellemzése  Kulcskompetencia-felfogások a nemzeti tantervekben  Észtország  Finnország  Magyaroszág  Összegzés a továbblépéshez  Digitális átállás  Tanulásikörnyezet-felfogások
 3. 3. Forrás: Z. Karvalics, L. (2012). Információs kultúra , információs műveltség – egy fogalomcsalád értelme, terjdedelme, tipológiája és története. Információs társadalom. 12. évf. 1. sz. http://epa.oszk.hu/01900/01963/00036/pdf/EPA01963_informacios_tarsadalom_2012_1_007-043.pdf Kultúra Információs kultúra Digitális kultúra- Nem digitális kultúra Hálózati kultúra
 4. 4. Ország / Régió/ Szervezet Dokumentum É v Európai Unió Az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciái- Európai Referencia Keretrendszer 2004 Ajánlás az Európai Parlament és Bizottság 2006. december 18-i kulcskompetenciák az élethosszig tartó tanuláshoz 2006 „Oktatás és képzés 2010” program implementálása 2010 UNESCO Kommunikációs készségtérkép 2008 ASCD – P21 Partnerség a 21. századi képességekért modell 2008; 2015 ISTE Globális tanulás. Nemzeti oktatástechnológiai sztenderd tanároknak és tanulóknak 2008; 2017 ATC (Assessment and Teaching of 21st Century Skills) A 21. századi készségek meghatározása (Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley és Rumble, 2010) 2010 OECD - CERI Új évezred tanulói projekt: az IKT és a tanulás kihívásai- 2010- 2012 NAEP (National Assessment of Educational Progress) A 21. századi készégek értékelése és tanítás (Griffin, McGaw és Care szerk.) 2012 ITL (Innovative Teaching and Learning) 21. századi kompetenciák és tanulási stílusok. ‘LEAP21’ 2012 World Economic Forum (WEF) 21. századi alapkészségek konstellációja 2015 Az összefoglalás alapja: Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley és Rumble ( 2010): Draft White Paper 1. Defining 21st century skills. URL:http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/19B97225-84B1-4259-B423- 4698E1E8171A/115804/defining21stcenturyskills.pdf
 5. 5. Forrás: WORLD ECONOMIC FORUM (2015): New vision for education. Unlocking the potential of technology. Wold Economic Forum. Committed to imroving the state of the wold. Prepared in collaboration with The Boston Consultuing Group. 2015. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf
 6. 6. Kutatási cél A digitális átállás többszempontú oktatási vizsgálata. Kutatási kérdés Milyen kulcskompetenciák fejlesztését tűzték ki célul a nemzeti alaptantervekben? Kutatás jellege összehasonlító, komparatív pedagógia tartalomelemzés módszere idiografikus funkció Módszere kvalitatív, nem (non) reaktív módszer indirekt megfigyelés Kutatási stratégia induktív Mintavételi stratégia szelektív mintavétel Kvalitatív adatkorpusz nemzeti tantervek Kutatás eszközrendszere MaxQda tartalomelemző szoftver Kódolási folyamat induktív és deduktív kódolás Metodológiai követelmények Objektivitás Megbízhatóság: következetes adatkezelés,, kvantifikáció teljes dokumentáció, átláthatóság Érvényesség: módszertrianguláció reflexivitás, dokumentáció, kumulatív érvényesség: interkódolás, Kimenet Idézetmátrix; fogalomtérkép (gráf) Részlet Racsko Réka (2016): Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani megalapozásáról c. doktori disszertációból
 7. 7. A transzverzális kompetencia a tudás, készség, érték, attitűd és akarat egységére utal. A kompetencia egy adott helyzetben alkalmazott tudás és képesség alkalmazását jelenti. Az, ahogyan a tanulók a tudásukat, a készségeiket, képességeiket alkalmazzák, meghatározott az általuk vallott értékek és attitűdök által. A transzverzális kompetencia a különböző területeken megszerzett tudás és készségeket foglalja magában, az egyén személyes fejlődése, tanulása, munkája és állampolgári aktivitása során hosszú távon. (National Core Curriculum for Basic Education. Finnish National Board of Education. 2014. 33. o.)
 8. 8. Észtország Finnország Magyarország általános kompetencia transzverzális kompetencia kulcskompetencia digitális kompetencia IKT-kompetencia digitális kompetencia szociális és állampolgári kompetencia öngondoskodás és mások gondozása, a mindennapi élet szervezése szociális és állampolgári kompetencia önszabályozó kompetencia vállalkozói kompetencia vállalkozói és munka világa kompetencia kezdeményező-képesség és vállalkozói kompetencia matematika, a természettudományos és a technológia kompetencia matematikai kompetencia természettudományos és technikai kompetencia tanulás tanulása kompetencia gondolkodás és a tanulás megtanulása a hatékony, önálló tanulás kulturális és érték kompetencia kulturális kompetencia, interakció, önkifejezés esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség kommunikációs kompetencia multiliteracy idegen nyelvi kommunikáció anyanyelvi kommunikáció részvétel egy fenntartható jövő építésében
 9. 9. Az iskolai tanításnak figyelembe kell venni korának kultúráját, különben nem teljesíményekre kész készségeket, hanem teljesítményzavarokat hoz létre. (Gyarmathy, 2012) • Változtatásokra és nem diagnózisokra van szükség. • A digitális pedagógia modelleknek figyelembe kell venniük a kultúraváltást, és adaptívan kell hozzá alkalmazkodni. • A tanulási környezeteket ennek megfelelően kell kialakítani. • A hatékony digitális átállás folyamatához szükség van stratégiai szintű tervezésre mind a nemzeti stratégiák, mind a szakpolitikák (policyk) , mind a nemzeti tantervek szintjén. • Összességében, ha ezek a modellek, ha 1-1 modulként beépülnek a digitális átállás stratégiai tervébe, túl vagyunk a folyamat nehezén, hiszen megvalósulnak az elvárt új tanulási környezet azon elemei, amelyek a mezo-és mikroszinten eleget tesznek ezen feltételeknek. Gyarmathy Éva (2012): Ki van kulturális lemaradásban? In: Digitális Nemzedék Konferencia Tanulmánykötet. ELTE, Budapest. 9−16.
 10. 10. A digitális átállás alatt tehát azt a folyamatot értjük, amely során:  az IKT-műveltség kiteljesedése valósul meg,  a humán teljesítménytámogató technológia eszközrendszerének alkalmazásával,  az információs társadalom technológiáinak (IKT-eszközök) elterjesztése és integrálása révén. Ennek során kiemelt szerepet kapnak :  az eszközök  és azok virtuális környezetei (applikációk, internet),  ill. azok a készségek és kompetenciák, amely révén ezen elemek  magabiztos, kritikus és problémacentrikus alkalmazása valósul meg, a  tanulás-tanítás céljából,  a tartalomhoz való kötöttség nélkül,  a megfelelő oktatási célokhoz kapcsolódó új tanulási környezetek kialakítása révén. Racsko Réka (2016): Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani megalapozásáról. Doktori disszertáció 2016.

×