Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Business Development Presentation

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Prezentácia Personality
Prezentácia Personality
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Business Development Presentation (20)

Plus récents (20)

Publicité

Business Development Presentation

 1. 1. Ponuka služieb v oblasti riadenia ľudských zdrojov        
 2. 2. O nás... <ul><li>Personálno poradenská spoločnosť pôsobiaca v Slovenskej a Českej republike </li></ul><ul><ul><li>Praha </li></ul></ul><ul><ul><li>Brno </li></ul></ul><ul><ul><li>Bratislava </li></ul></ul><ul><li>Ponúkame kompletné poradenské služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov </li></ul><ul><ul><li>nábor a výber zamestnancov </li></ul></ul><ul><ul><li>vzdelávanie a rozvoj </li></ul></ul><ul><ul><li>poradenstvo </li></ul></ul>
 3. 3. Ako pracujeme <ul><li>Nábor </li></ul><ul><ul><li>assessment centrá </li></ul></ul><ul><ul><li>štruktúrované rozhovory </li></ul></ul><ul><li>Vzdelávanie a rozvoj </li></ul><ul><ul><li>manažérske zručnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>obchodné zručnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>HR zručnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>development centra </li></ul></ul><ul><ul><li>coaching </li></ul></ul><ul><li>Poradenstvo </li></ul><ul><ul><li>odmeňovanie a benefity </li></ul></ul><ul><ul><li>hodnotenie/riadenie výkonu </li></ul></ul><ul><ul><li>HR outsourcing a ďalšie </li></ul></ul>
 4. 4. Štandardný proces náboru <ul><li>Špecifikácia potrieb klienta a selekcia najvhodnejšej stratégie výberu kandidáta </li></ul><ul><li>Aktívne vyhľadávanie kandidáta </li></ul><ul><ul><li>Priame oslovovanie špecialistov na trhu </li></ul></ul><ul><ul><li>networking </li></ul></ul><ul><ul><li>inzercia </li></ul></ul><ul><ul><li>interná BD databáza </li></ul></ul><ul><li>Výber najvhodnejších kandidátov na základe individuálnych pohovorov či Assessment centra </li></ul><ul><li>Možnosť prípravy „riešenia na mieru“ podľa potrieb klienta </li></ul>
 5. 5. Pridaná hodnota <ul><li>Využitie kompetencií pri procese náboru a výberu </li></ul><ul><li>Spolupráca na adaptačnom programe pre nových zamestnancov (poskytnutie informácií k nástupu, zoznámenie s organizačnou štruktúrou, participácia na úvodnom školení pre zamestnancov atď.) </li></ul><ul><li>Vypracovanie a dodanie psychologických profilov kandidátov nezávislými odborníkmi z FF UK, katedry pracovnej psychológie – na požiadanie zadávateľa </li></ul><ul><li>Na prianie klienta komunikácia priamo s manažérmi spoločnosti v celom procese náboru a výberu </li></ul><ul><li>Previazanosť náboru a tréningu/rozvoja </li></ul>
 6. 6. Vzdelávanie a rozvoj <ul><li>Všetky vzdelávacie programy sú „šité na mieru“ klientovi </li></ul><ul><li>Ponúkame skúsenosti s realizáciou skupinových a individuálnych kurzov </li></ul><ul><li>Vzdelávacie kurzy sú realizované na základe: </li></ul><ul><ul><li>Assessment centra/Development centra </li></ul></ul><ul><ul><li>individuálnych konzultácií s managementom alebo kľúčovými </li></ul></ul><ul><ul><li>zamestnancami </li></ul></ul><ul><ul><li>pozorovania v praxi </li></ul></ul><ul><ul><li>360 O hodnotenia </li></ul></ul>
 7. 7. Vzdelávanie a rozvoj <ul><li>Manažérske zručnosti </li></ul><ul><ul><li>osobnosť manažéra a spôsoby sebareflexie, seba rozvoja a seba riadenia </li></ul></ul><ul><ul><li>moja osobnosť a jej premietnutie sa do pracovných činností </li></ul></ul><ul><ul><li>riadenie tímu </li></ul></ul><ul><ul><li>delegovanie právomocí </li></ul></ul><ul><ul><li>štýly riadenia a vedenia ľudí </li></ul></ul><ul><ul><li>nábor a výber zamestnancov </li></ul></ul><ul><ul><li>time management </li></ul></ul><ul><ul><li>stress management </li></ul></ul><ul><ul><li>nastavovanie cieľov a práca s nimi </li></ul></ul><ul><ul><li>prijímanie a poskytovanie spätnej väzby </li></ul></ul><ul><ul><li>hodnotenie zamestnancov </li></ul></ul><ul><ul><li>motivácia zamestnancov </li></ul></ul><ul><ul><li>vedenie porád </li></ul></ul><ul><ul><li>koučovanie </li></ul></ul>
 8. 8. Vzdelávanie a rozvoj <ul><li>Obchodné zručnosti </li></ul><ul><ul><li>zefektívnenie sales force </li></ul></ul><ul><ul><li>key account business </li></ul></ul><ul><ul><li>selling skills </li></ul></ul><ul><ul><li>profit story </li></ul></ul><ul><ul><li>CRM – riadenie vzťahu so zákazníkom </li></ul></ul><ul><ul><li>komunikácia so zákazníkom </li></ul></ul><ul><ul><li>typológia zákazníka </li></ul></ul><ul><ul><li>predaj náročným klientom </li></ul></ul><ul><ul><li>vyjednávanie a zvládanie námietok </li></ul></ul><ul><ul><li>On-the-job training je realizovaný priamo v teréne s obchodníkom a trénerom </li></ul></ul>
 9. 9. Vzdelávanie a rozvoj <ul><li>Komunikačné zručnosti </li></ul><ul><ul><li>nástroje efektívnej komunikácie </li></ul></ul><ul><ul><li>zložitá komunikácia </li></ul></ul><ul><ul><li>interná komunikácia </li></ul></ul><ul><ul><li>asertívne správanie </li></ul></ul><ul><ul><li>presvedčivá argumentácia </li></ul></ul><ul><ul><li>riešenie konfliktov </li></ul></ul><ul><li>Prezentačné zručnosti </li></ul><ul><ul><li>nástroje efektívnej prezentácie </li></ul></ul><ul><ul><li>techniky seba prezentácie </li></ul></ul><ul><ul><li>zvládanie náročných situácií pri prezentácií </li></ul></ul>
 10. 10. Vzdelávanie a rozvoj <ul><li>Rozvoj call centra / Telemarketing </li></ul><ul><ul><li>profesionálna telefonická komunikácia </li></ul></ul><ul><ul><li>zákaznícky servis – starostlivosť o zákazníka </li></ul></ul><ul><ul><li>predaj cez telefón </li></ul></ul><ul><ul><li>zvládanie námietok </li></ul></ul><ul><ul><li>vymáhanie pohľadávok </li></ul></ul><ul><li>Rozvoj leadership zručností pre vrcholový management </li></ul><ul><li>(ucelený rozvojový program) </li></ul><ul><li>Individuálny koučing pre kľúčových zamestnancov </li></ul><ul><li>(management, high potential zamestnanci) </li></ul>
 11. 11. Poradenstvo <ul><ul><li>Oblasti, v ktorých poskytujeme poradenstvo </li></ul></ul><ul><ul><li>Analýza súčasného nastavenia HR a HR procesov v spoločnosti a ich detailný rozbor (personálny/procesný audit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Outsourcing HR agendy – komplexné prevzatie výkonu HR u klienta </li></ul></ul><ul><ul><li>Prevzatie výkonu časti HR procesov a pod procesov u klienta (outsourcing náboru, odmeňovanie, tvorba popisov pracovných miest, tréning a rozvoj, riadenie výkonnosti) </li></ul></ul><ul><ul><li>Individualizovaný návrh HR štruktúry , ktorá bude v súlade s cieľmi a stratégiou spoločnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Ad hoc riešenia podľa požiadaviek a potrieb klienta </li></ul></ul>
 12. 12. R eferencie <ul><li>Plzenský Prazdroj </li></ul><ul><li>Deloitte </li></ul><ul><li>Nestlé Cesko, Nestlé Slovensko </li></ul><ul><li>Haguess </li></ul><ul><li>Coca-cola </li></ul><ul><li>Ahold </li></ul><ul><li>T-Mobile </li></ul><ul><li>Slovak Telecom </li></ul><ul><li>Danone </li></ul><ul><li>Citibank </li></ul><ul><li>SPAR </li></ul><ul><li>ThyssenKrupp </li></ul><ul><li>Raiffeisenbank </li></ul><ul><li>OBI </li></ul><ul><li>Opavia </li></ul>
 13. 13. K onta k t <ul><li>Ing. Radovan Mihina </li></ul><ul><li>+421 905 929999 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>––––––––––––––––––––––––––– - </li></ul><ul><li>Business D evelopment s.r.o. </li></ul><ul><li>Gajova 4 </li></ul><ul><li>811 09 Bratislava </li></ul><ul><li>www.b-de.eu </li></ul>

×