Nalaženje vrste i mesta kvara na vodovima

R
NALAŽENJE VRSTE I MESTA KVARA NA VODOVIMA
Kvarove na kablovskim el. mrežama mnogo je teže ustanoviti nego kvarove
na nadzemnim mrežama.
2. Kratak spoj
Nastaje usled nastanka spoja između dve ili više žila kabla
Ako dođe do kvara potrebno je prvo ustanoviti vrstu kvara , pa zatim na
osnovu ustanovljene vrste kvara odrediti metodu za nalaženje mesta kvara.
Prema vrsti, kvarovi na kablovima mogu se podeliti u tri grupe:
1.Spoj sa zemljom (zemljospoj)
Uspostavlja se spoj između jedne ili više žila sa metalnim omotačem kabla koj je
uzemljen
3. Prekid kabla
Prekid jedne ili više žila kabla
NALAŽENJE VRSTE KVARA MEGAOMMETROM
Zemljospoj:
-Kablovski vod se isključi iz mreže
-Pozitivan kraj megaommetra se veže na uzemljenje, a drugi kraj instrumenta vezuje se
uzastopno na svaku žilu kablovskog voda.
-Megaommetar će pokazati veliku vrednosti otpornosti za neoštećene žile, a
malu vrednost otpornosti za oštećene žile.
Kratak spoj:
-Kablovski vod se isključi iz mreže
-Krajevi megaommetra vezuju se između dva provodnika ovim redom, između 1-2, 1-
3, 1-4, 2-3, 2-4 i 3-4.
-Ako se između dva provodnika dobije mala vrednost otpornosti izolacije,
znači da između njih postoji dodir.
Prekid provodnika:
-Kablovski vod se isključi iz mreže
-Na jednom kraju kratkospoje se sve žile kabla i ta tačka se uzemlji.
-Megaommetar za sve žile koje su ispravne pokazuje otpornost R=0, dok žile
koje su u prekidu imaju beskonačan otpor.
-Pozitivan kraj megaommetra se veže na uzemljenje, a drugim krajem (redom)
ispitujemo svaku žilu.
NALAŽENJE MESTA ZEMLJOSPOJA
METODOM OMMETRA
1
2
P
Ω
R1( l1)
Rx( lx) R2- Rx
R2( l2)
Rz1
Rz2
Ukupna otpornost koju je izmerio ommetar kada je preklopnika P u položaju 1:
2211
'
zxz RRRRRR +−++=
Ukupna otpornost koju je izmerio ommetar kada je preklopnika P u položaju 2:
21
''
zxz RRRR ++=
(l2-lx)
- Jedna žila mora biti neoštećena
- Neoštećena žila se kratko spoji sa žilom koja je u kvaru
RRR == 21
Pošto su u kablovskom vodu obično sve žile istog preseka, onda su i
otpornosti oštećene i neoštećene žile (R1 i R2) iste:
Prvu i drugu jednačinu možemo izraziti preko Rz1 i Rz2:
xzz RRRRR +−=+ 2'
21
xzz RRRR +=+ ''
21
Pošto su leve strane jednačina jednake , onda su i desne, pa imamo:
xx RRRRR −=+− '''
2
RRRRx 22 '''
+−=
2
2'''
RRR
Rx
+−
=
Znamo da je:
S
l
R ρ=
Pa se nepoznata dužina lx mesta zemljospoja kabla može izračunati po:
ρ
SR
l x
x
⋅
=
Gde je lx odstojanje od početka kablovskog voda do mesta zemljospoja.
NALAŽENJE MESTA ZEMLJOSPOJA
METODOM PADA NAPONA
A
Rx( lx) R2- Rx
R2( l2)
V1
V2
R1( l1)Rh
Vz RR <<
Prvi voltmetar V1 meri pad napona na nepoznatoj dužini provodnika lx :
IRU x ⋅=1
Drugi voltmetar V2 meri pad napona na otpornosti 2R-Rx:
( ) IRRU x ⋅−= 22
(l2-lx)
Deljenjem prve i druge jednačine dobijamo:
( ) IRR
IR
U
U
x
x
⋅−
⋅
=
22
1
Iz toga proizilazi:
R
UU
U
Rx 2
21
1
+
=
Ako su provodnici istog preseka i izrađeni od istog materijala, onda umesto
otpornosti R i Rx možemo uzeti njihove dužine pa imamo :
l
UU
U
lx 2
21
1
+
=
Gde je lx odstojanje od početka kablovskog voda do mesta zemljospoja.
NALAŽENJE MESTA PREKIDA
METODOM MERENJA KAPACITIVNOSTI
lx
Cx
l
C metar
A B
C metar
prekid
ly=l-lx
Cy
Oba komada prekinutog provodnika se ponašaju kao kondenzatori.
Kapacitivnost ovih kondenzatora se srazmerna dužinama lx i ly:
yy lkC ⋅=xx lkC ⋅= i
Pa je:
l
l
ll
l
CC
C x
yx
x
yx
x
=
+
=
+
l
CC
C
l
yx
x
x ⋅
+
=
lx
Cx
l
C metar
A
B
prekid
ly=l-lx
Cy
Ako je jedan provodnik u kablu neoštećen merenje možemo izvesti samo na
jednom kraju kabla.
xx lkC ⋅=
lkCC yx ⋅=+
Pa je:
l
l
CC
C x
yx
x
=
+
l
CC
C
l
yx
x
x ⋅
+
=
Cx+Cy
C metar povezan na tačku A :
C metar povezan na tačku B :
NALAŽENJE MESTA KRATKOG SPOJA POMOĆU
OMMETRA
Rx( lx)
Kratak spoj
Ovo merenje zasniva se na činjenici da je otpornost voda srazmerna njegovoj
dužini:
lkR ⋅=
Iz ovoga sledi:
R
l
R
l
x
x
= Pa je rastojanje do k.s.: l
R
R
l x
x ⋅=
Gde je: Rx - polovina otpornosti koju pokazuje ommetar
R - otpornost neoštećenog voda
l - dužina neoštećenog voda
1 sur 13

Contenu connexe

Tendances

Automehanicarski alatiAutomehanicarski alati
Automehanicarski alatiigoriv
1.6K vues8 diapositives
Omov zakonOmov zakon
Omov zakonzoranang
5.3K vues22 diapositives
Električna strujaElektrična struja
Električna strujabbilja
9.9K vues12 diapositives
Prezentacija za cas Prezentacija za cas
Prezentacija za cas Jelena Popara
8.1K vues10 diapositives

Tendances(20)

Automehanicarski alatiAutomehanicarski alati
Automehanicarski alati
igoriv1.6K vues
Omov zakonOmov zakon
Omov zakon
zoranang5.3K vues
Зависне реченицеЗависне реченице
Зависне реченице
Ивана Цекић97.9K vues
Električna strujaElektrična struja
Električna struja
bbilja9.9K vues
Prezentacija za cas Prezentacija za cas
Prezentacija za cas
Jelena Popara8.1K vues
28 cas sastavljanje strujnih kola28 cas sastavljanje strujnih kola
28 cas sastavljanje strujnih kola
zoran miljakovic zoran miljakovic5.9K vues
Konstruktorsko modelovanjeKonstruktorsko modelovanje
Konstruktorsko modelovanje
Ana Todorovic612 vues
Baterijski sistem paljenjeBaterijski sistem paljenje
Baterijski sistem paljenje
igoriv8.5K vues
Visoka pecVisoka pec
Visoka pec
Slavka Čičak5.8K vues
Termicka obradaTermicka obrada
Termicka obrada
Miroslava Stevanović17.5K vues
Јонска везаЈонска веза
Јонска веза
VojinMiloevi210 vues
O OKSIDIMAO OKSIDIMA
O OKSIDIMA
vvlivvli38.6K vues
Termodinamika i  predavanjaTermodinamika i  predavanja
Termodinamika i predavanja
Amir Suljanovic4.4K vues
Jonska vezaJonska veza
Jonska veza
Biljana Ristic14K vues
TriacilgliceroliTriacilgliceroli
Triacilgliceroli
JelenaKukic23.5K vues
Metabolizam lipidaMetabolizam lipida
Metabolizam lipida
Dejana Maličević2.3K vues

Similaire à Nalaženje vrste i mesta kvara na vodovima

Redno rezonantno koloRedno rezonantno kolo
Redno rezonantno kolotehnickaso
8.1K vues37 diapositives
SupraSupra
SupraEuroTruck1
70 vues30 diapositives
ElektronikaElektronika
ElektronikaEuroTruck1
178 vues30 diapositives
Odgovori Na PitanjaOdgovori Na Pitanja
Odgovori Na Pitanjaguesta35912c
2.3K vues13 diapositives

Similaire à Nalaženje vrste i mesta kvara na vodovima(18)

Redno rezonantno koloRedno rezonantno kolo
Redno rezonantno kolo
tehnickaso8.1K vues
SupraSupra
Supra
EuroTruck170 vues
ElektronikaElektronika
Elektronika
EuroTruck1178 vues
Odgovori Na PitanjaOdgovori Na Pitanja
Odgovori Na Pitanja
guesta35912c2.3K vues
Poglavlje1.pptxPoglavlje1.pptx
Poglavlje1.pptx
DarkoNikolic1150 vues
Kapacitivnost kondenzatoraKapacitivnost kondenzatora
Kapacitivnost kondenzatora
Vera Stojanovic14.9K vues
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈАЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
Anja Rudić 22 vues
Paralelno rezonantno koloParalelno rezonantno kolo
Paralelno rezonantno kolo
tehnickaso4.4K vues
Projekat el postrojenjaProjekat el postrojenja
Projekat el postrojenja
Zvonko Gašparović8.4K vues
Merenje pritrskaMerenje pritrska
Merenje pritrska
tensazangecu11.7K vues
Slobodne oscilacijeSlobodne oscilacije
Slobodne oscilacije
tehnickaso3K vues
Digitalni multimetriDigitalni multimetri
Digitalni multimetri
Olivera Djurović4.1K vues

Dernier

IT8-L2.pptxIT8-L2.pptx
IT8-L2.pptxAleksandarSpasic5
5 vues6 diapositives
ICK6-L5.pptxICK6-L5.pptx
ICK6-L5.pptxAleksandarSpasic5
10 vues5 diapositives
IT8-L3.pptxIT8-L3.pptx
IT8-L3.pptxAleksandarSpasic5
8 vues16 diapositives
ICKV4-L1.pptxICKV4-L1.pptx
ICKV4-L1.pptxAleksandarSpasic5
8 vues3 diapositives
ICK6-L6.pptxICK6-L6.pptx
ICK6-L6.pptxAleksandarSpasic5
5 vues3 diapositives
ICK6-L7.pptxICK6-L7.pptx
ICK6-L7.pptxAleksandarSpasic5
5 vues2 diapositives

Dernier(20)

IT8-L2.pptxIT8-L2.pptx
IT8-L2.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICK6-L5.pptxICK6-L5.pptx
ICK6-L5.pptx
AleksandarSpasic510 vues
IT8-L3.pptxIT8-L3.pptx
IT8-L3.pptx
AleksandarSpasic58 vues
ICKV4-L1.pptxICKV4-L1.pptx
ICKV4-L1.pptx
AleksandarSpasic58 vues
ICK6-L6.pptxICK6-L6.pptx
ICK6-L6.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICK6-L7.pptxICK6-L7.pptx
ICK6-L7.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICKV3-L1.pptxICKV3-L1.pptx
ICKV3-L1.pptx
AleksandarSpasic59 vues
ICKV2-L4.pptxICKV2-L4.pptx
ICKV2-L4.pptx
AleksandarSpasic56 vues
ICKV2-L1.pptxICKV2-L1.pptx
ICKV2-L1.pptx
AleksandarSpasic59 vues
IT8-L4.pptxIT8-L4.pptx
IT8-L4.pptx
AleksandarSpasic57 vues
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptx
AleksandarSpasic56 vues
ICK6-L1.pptxICK6-L1.pptx
ICK6-L1.pptx
AleksandarSpasic56 vues
ICKV3-L4.pptxICKV3-L4.pptx
ICKV3-L4.pptx
AleksandarSpasic57 vues
09. -10. WHILE PETLJA.pptx09. -10. WHILE PETLJA.pptx
09. -10. WHILE PETLJA.pptx
Brankica Jokić8 vues
ICKV1-L4.pptxICKV1-L4.pptx
ICKV1-L4.pptx
AleksandarSpasic56 vues
ICKV1-L3.pptxICKV1-L3.pptx
ICKV1-L3.pptx
AleksandarSpasic57 vues
ICKV2-L2.pptxICKV2-L2.pptx
ICKV2-L2.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICK6-L10.pptxICK6-L10.pptx
ICK6-L10.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICK6-L3.pptxICK6-L3.pptx
ICK6-L3.pptx
AleksandarSpasic55 vues

Nalaženje vrste i mesta kvara na vodovima

 • 1. NALAŽENJE VRSTE I MESTA KVARA NA VODOVIMA
 • 2. Kvarove na kablovskim el. mrežama mnogo je teže ustanoviti nego kvarove na nadzemnim mrežama. 2. Kratak spoj Nastaje usled nastanka spoja između dve ili više žila kabla Ako dođe do kvara potrebno je prvo ustanoviti vrstu kvara , pa zatim na osnovu ustanovljene vrste kvara odrediti metodu za nalaženje mesta kvara. Prema vrsti, kvarovi na kablovima mogu se podeliti u tri grupe: 1.Spoj sa zemljom (zemljospoj) Uspostavlja se spoj između jedne ili više žila sa metalnim omotačem kabla koj je uzemljen 3. Prekid kabla Prekid jedne ili više žila kabla
 • 3. NALAŽENJE VRSTE KVARA MEGAOMMETROM Zemljospoj: -Kablovski vod se isključi iz mreže -Pozitivan kraj megaommetra se veže na uzemljenje, a drugi kraj instrumenta vezuje se uzastopno na svaku žilu kablovskog voda. -Megaommetar će pokazati veliku vrednosti otpornosti za neoštećene žile, a malu vrednost otpornosti za oštećene žile.
 • 4. Kratak spoj: -Kablovski vod se isključi iz mreže -Krajevi megaommetra vezuju se između dva provodnika ovim redom, između 1-2, 1- 3, 1-4, 2-3, 2-4 i 3-4. -Ako se između dva provodnika dobije mala vrednost otpornosti izolacije, znači da između njih postoji dodir.
 • 5. Prekid provodnika: -Kablovski vod se isključi iz mreže -Na jednom kraju kratkospoje se sve žile kabla i ta tačka se uzemlji. -Megaommetar za sve žile koje su ispravne pokazuje otpornost R=0, dok žile koje su u prekidu imaju beskonačan otpor. -Pozitivan kraj megaommetra se veže na uzemljenje, a drugim krajem (redom) ispitujemo svaku žilu.
 • 6. NALAŽENJE MESTA ZEMLJOSPOJA METODOM OMMETRA 1 2 P Ω R1( l1) Rx( lx) R2- Rx R2( l2) Rz1 Rz2 Ukupna otpornost koju je izmerio ommetar kada je preklopnika P u položaju 1: 2211 ' zxz RRRRRR +−++= Ukupna otpornost koju je izmerio ommetar kada je preklopnika P u položaju 2: 21 '' zxz RRRR ++= (l2-lx) - Jedna žila mora biti neoštećena - Neoštećena žila se kratko spoji sa žilom koja je u kvaru
 • 7. RRR == 21 Pošto su u kablovskom vodu obično sve žile istog preseka, onda su i otpornosti oštećene i neoštećene žile (R1 i R2) iste: Prvu i drugu jednačinu možemo izraziti preko Rz1 i Rz2: xzz RRRRR +−=+ 2' 21 xzz RRRR +=+ '' 21 Pošto su leve strane jednačina jednake , onda su i desne, pa imamo: xx RRRRR −=+− ''' 2 RRRRx 22 ''' +−= 2 2''' RRR Rx +− =
 • 8. Znamo da je: S l R ρ= Pa se nepoznata dužina lx mesta zemljospoja kabla može izračunati po: ρ SR l x x ⋅ = Gde je lx odstojanje od početka kablovskog voda do mesta zemljospoja.
 • 9. NALAŽENJE MESTA ZEMLJOSPOJA METODOM PADA NAPONA A Rx( lx) R2- Rx R2( l2) V1 V2 R1( l1)Rh Vz RR << Prvi voltmetar V1 meri pad napona na nepoznatoj dužini provodnika lx : IRU x ⋅=1 Drugi voltmetar V2 meri pad napona na otpornosti 2R-Rx: ( ) IRRU x ⋅−= 22 (l2-lx)
 • 10. Deljenjem prve i druge jednačine dobijamo: ( ) IRR IR U U x x ⋅− ⋅ = 22 1 Iz toga proizilazi: R UU U Rx 2 21 1 + = Ako su provodnici istog preseka i izrađeni od istog materijala, onda umesto otpornosti R i Rx možemo uzeti njihove dužine pa imamo : l UU U lx 2 21 1 + = Gde je lx odstojanje od početka kablovskog voda do mesta zemljospoja.
 • 11. NALAŽENJE MESTA PREKIDA METODOM MERENJA KAPACITIVNOSTI lx Cx l C metar A B C metar prekid ly=l-lx Cy Oba komada prekinutog provodnika se ponašaju kao kondenzatori. Kapacitivnost ovih kondenzatora se srazmerna dužinama lx i ly: yy lkC ⋅=xx lkC ⋅= i Pa je: l l ll l CC C x yx x yx x = + = + l CC C l yx x x ⋅ + =
 • 12. lx Cx l C metar A B prekid ly=l-lx Cy Ako je jedan provodnik u kablu neoštećen merenje možemo izvesti samo na jednom kraju kabla. xx lkC ⋅= lkCC yx ⋅=+ Pa je: l l CC C x yx x = + l CC C l yx x x ⋅ + = Cx+Cy C metar povezan na tačku A : C metar povezan na tačku B :
 • 13. NALAŽENJE MESTA KRATKOG SPOJA POMOĆU OMMETRA Rx( lx) Kratak spoj Ovo merenje zasniva se na činjenici da je otpornost voda srazmerna njegovoj dužini: lkR ⋅= Iz ovoga sledi: R l R l x x = Pa je rastojanje do k.s.: l R R l x x ⋅= Gde je: Rx - polovina otpornosti koju pokazuje ommetar R - otpornost neoštećenog voda l - dužina neoštećenog voda

Notes de l'éditeur

 1. Brzo i pravovremeno određivanje mesta kvara kabla ima veliko praktično značenje Ušteda u vremenu popravke, -brzi povratak sistema u operativno stanje znatno smanjenje ukupnih troškova popravke. Kvarovi na kablovima nastaju usled:- Unutrašnjih oštećenja: fabričke greške,loš tehnološki proces pri izradi elemenata kabla, neodgovarajuća konstrukcija, starenje izolacije, nepravilna eksploatacija  -Spoljašnja oštećenja: mehanička oštećenja kablova pri polaganju, zatrpavanju rovova, usled naknadnih građevinskih radova na trasi, klizišta, elektrohemijski uticaji, lutajuće struje  -Greške nastale u eksploataciji: mehanička naprezanja kabla, delovanje atmosferskih i sklopnih prenapona, starenje izolacije, delovanje hemikalija, vlage i drugih instalacija Pri pojavi kvara na kablovskoj mreži, najpre treba pronaći defektni kabl i odvojiti ga od napajanja i potrošača. Zatim se mora utvrditi o kojoj se vrsti kvara radi, a tek potom pomoću neke od metodal okalizovati njegovo mesto. Prema vrsti, kvarovi na kablovima mogu se podeliti u tri grupe: