Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Eesti riigi plaanid
e-arvetega
Marge Lepp
Rahandusministeerium
Detsember 2014
E-arvete eesmärkide
seadmine
Euroopa Komisjoni eesmärk
aastaks 2020
Aastaks 2020 kasutatakse
Euroopas peamiselt e-arveid,
alustades nende vastuvõtmise
...
EK ettepanek, EP ja EN direktiiv
Euroopa Komisjoni ettepanek
direktiivi kohta e-arveldamisest
riigihangetes – 26.06.2013
E...
Eesti eesmärk aastaks 2016
Era- ja avaliku sektori
vaheline (B2G) arveldamine
toimub e-arvetega
Eesti valikud 2013
 Infoühiskonna arengukava 2020
 Riigihangete seadus
 Raamatupidamise seadus ??
2020 - masintöödeldav...
Ettevalmistavad tegevused
TEGEVUSED
1. Eesti uue e-arve standardi väljatöötamine
2014 I poolaasta (MKM koostöös RMga)
Olem...
Uuring
Masinloetavatele e-
arvetele üleminek era- ja
avaliku sektori vahel
(valmisolek ja vajadused)
Uuringu ülevaade
Uuringu eesmärk: selgitada välja võimalused
masinloetavate e-arvete laiemaks kasutuselevõtuks
era- ja ava...
Uuringu tulemused (1)
e-arvete kasutusulatus
E-arveid kasutanud ettevõtete/ asutuste osakaal (%)
Ostuarved Müügiarved
Aval...
Uuringu tulemused (2)
valmisolek e-arvete kasutuselevõtuks
Riigiasutused
KOV-d ja suured
riigi- ja KOV SA-d,
MTÜ-d
Suured ...
Uuringu tulemused (3)
e-arvete kasutuselevõtu majanduslik
mõju
Järeldus uuringust
Üleminek e-arvetega
arveldamisele era- ja avaliku
sektori vahel aastaks 2016 on
realistlik
E-arvete uuringu ettepanekud
• E-arvete töörühma moodustamine
rahandusministeeriumi juurde
• E-arve infoportaal ja muu tea...
E-arvetele ülemineku
projekt 2014 - 2016
E-arvetele ülemineku vaheetapid
2015 keskpaik
• Kasutusel on
e-arvete
portaal(id)
tuge
vajavatele
ettevõtetele
e-arvete
ta...
e-arvetele ülemineku tegevusvaldkonnad
Õigusloome, vastutab Rahandusministeerium
• Raamatupidamise seaduse muudatuse ettev...
Tegevused õigusloomes
• Valmistatakse ette raamatupidamise seaduse
muutmise eelnõu eesmärgiga kehtestada e-arvete
kasutami...
Tegevused IKTs
• e-arvete koostamiseks ja edastamiseks tasuta
arendatakse lõpuni Riigi Infosüsteemide Ametis välja
töötatu...
Tegevused varasemas vabatahtlikus
üleminekus - avalik sektor
a. Avalikus sektoris suurendatakse riigihangete
osakaalu, mil...
Tegevused varasemas vabatahtlikus
üleminekus - erasektor
a. Korraldatakse oma liitude, ühenduste ja kogude
liikmetele moti...
Näide: “Juhis üleminekuks e-müügiarvete koosta-
misele ja saatmisele avaliku sektori klientidele
Firma PUIT väljastab PDF-...
Stsenaarium A:
müügiarve hind PDF-arve vs e-arve
PUIT (PDF-arve) KIRJE KOKKU
Arve sisestus
Excelisse
Edastus
kliendile ja
...
E-arvetele ülemineku ajatelg
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU – e-arved
riigihangetes
kohustuslikud
EU – Eesmärk
– Eu...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Eesti riigi plaanid e-arvetega

3 155 vues

Publié le

E-arvetele üleminek riigis

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

Eesti riigi plaanid e-arvetega

 1. 1. Eesti riigi plaanid e-arvetega Marge Lepp Rahandusministeerium Detsember 2014
 2. 2. E-arvete eesmärkide seadmine
 3. 3. Euroopa Komisjoni eesmärk aastaks 2020 Aastaks 2020 kasutatakse Euroopas peamiselt e-arveid, alustades nende vastuvõtmise kohustuslikuks muutmisest riigihangetes lõpptähtajaga 2018.
 4. 4. EK ettepanek, EP ja EN direktiiv Euroopa Komisjoni ettepanek direktiivi kohta e-arveldamisest riigihangetes – 26.06.2013 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/55/EL – 16.04.2014
 5. 5. Eesti eesmärk aastaks 2016 Era- ja avaliku sektori vaheline (B2G) arveldamine toimub e-arvetega
 6. 6. Eesti valikud 2013  Infoühiskonna arengukava 2020  Riigihangete seadus  Raamatupidamise seadus ?? 2020 - masintöödeldavate e-arvete osakaal avaliku ja erasektori vahelises arveldamises 100% 2016 aprill - e-arvete vastuvõtmine riigihangetes kohustuslik ? 2016 lõpuks - era- ja avaliku sektori vaheline arveldamine toimub e-arvetega ?
 7. 7. Ettevalmistavad tegevused TEGEVUSED 1. Eesti uue e-arve standardi väljatöötamine 2014 I poolaasta (MKM koostöös RMga) Olemas 2. E-arvete uuring/analüüs, tulemus 09.2014 Olemas, (teostas Ernst ja Young Baltic AS) 3. Edasise tegevuskava koostamine ja selle rakendamine 2014 - 2016
 8. 8. Uuring Masinloetavatele e- arvetele üleminek era- ja avaliku sektori vahel (valmisolek ja vajadused)
 9. 9. Uuringu ülevaade Uuringu eesmärk: selgitada välja võimalused masinloetavate e-arvete laiemaks kasutuselevõtuks era- ja avaliku sektori vahelises arveldamises. Analüüsiteemad: ► E-arvete kasutusulatus avalikus ja erasektoris ► Valmisolek e-arvetele üleminekuks avalikus ja erasektoris ► E-arvete potentsiaalne majanduslik mõju ► Ettepanekud e-arvete kasutuselevõtu soodustamiseks Metoodika: ► Veebiküsitlus (965 vastust) ► Intervjuud (60tk) ►Ettevõtted ja asutused ►Operaatorteenuse pakkujad ►Majandustarkvarade pakkujad ► Fookusgrupi arutelud (2 tk) ► Välisriikide analüüsid Uuringu teostaja – Ernst ja Young Balti AS
 10. 10. Uuringu tulemused (1) e-arvete kasutusulatus E-arveid kasutanud ettevõtete/ asutuste osakaal (%) Ostuarved Müügiarved Avalik sektor* 12% 6% Erasektor NA 17% * ei sisalda riigiasutusi 17% 19% 33% 64% 78% 59% 19% 3% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Müügiarved (era) Müügiarved (avalik) Ostuarved (avalik) Paberarve PDF-arve Masinloetav e-arve Arvete maht: E-arvete kasutajate hulk: G2G – e-arvete osakaal ca 1-3%.
 11. 11. Uuringu tulemused (2) valmisolek e-arvete kasutuselevõtuks Riigiasutused KOV-d ja suured riigi- ja KOV SA-d, MTÜ-d Suured ja keskmise suurusega ettevõtted Mikro- ja väikeettevõtted Väikesed MTÜd, sh korteriühistud, väikesed riigi- ja KOV SA-d FIE-d 0 1 2 3 0 1 2 3 Tehnilinevalmisolek Organisatsiooniline valmisolek
 12. 12. Uuringu tulemused (3) e-arvete kasutuselevõtu majanduslik mõju
 13. 13. Järeldus uuringust Üleminek e-arvetega arveldamisele era- ja avaliku sektori vahel aastaks 2016 on realistlik
 14. 14. E-arvete uuringu ettepanekud • E-arvete töörühma moodustamine rahandusministeeriumi juurde • E-arve infoportaal ja muu teavitus E-arvete töörühm ja teavitus • Avaliku ja erasektori vahelises arveldamises e-arvete kasutamist kohustav õigusakt • E-arvete rakendamine mitte vähem kui pool aastat pärast õigusakti jõustumist Õigusakt • Riigi loodud veebikeskkond arvete koostamiseks ja saatmiseks Riigi e-arvete veebikeskkond
 15. 15. E-arvetele ülemineku projekt 2014 - 2016
 16. 16. E-arvetele ülemineku vaheetapid 2015 keskpaik • Kasutusel on e-arvete portaal(id) tuge vajavatele ettevõtetele e-arvete tasuta saatmiseks avalikule sektorile 2016 I pool • Avalik sektor on kohustatud vastu võtma e-arveid 2016 II pool • Erasektor on kohustatud avalikule sektorile saatma ainult e- arveid
 17. 17. e-arvetele ülemineku tegevusvaldkonnad Õigusloome, vastutab Rahandusministeerium • Raamatupidamise seaduse muudatuse ettevalmistamine ja rakendamine e-arvete kohustuslikuks kasutuselevõtuks IKT, vastutavad Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium ning Riigi Infosüsteemide Amet • RIA e-arvete portaali loomine tuge vajavatele ettevõtetele e-arvete tasuta koostamiseks ja saatmiseks avalikule sektorile Kommunikatsioon, vastutab Rahandusministeerium • projekti seisust aktuaalse ja asjakohase info andmine avalikkusele • Laiaulatuslik e-arvete teemaline teavitustöö Varasem vabatahtlik üleminek, vastutab RM. Koostöö era- ja avaliku sektori liitude ning ühendustega vastavalt oma eesmärkidele • Ettevõtete ja asutuste motiveerimine ja abistamine e-arvete vabatahtlikuks kasutuselevõtuks • Laiaulatuslik e-arvete teemaline teavitustöö
 18. 18. Tegevused õigusloomes • Valmistatakse ette raamatupidamise seaduse muutmise eelnõu eesmärgiga kehtestada e-arvete kasutamise kohustuslikkus era- ja avaliku sektori vahelises arveldamises. – VTK (väljatöötamiskavatsus) koostamine ja sihtrühmadega läbirääkimine; – Seaduse muutmise eelnõu koostamine ja kooskõlastamine; – Seaduseelnõu menetlemine riigikogus. • Esialgne hinnatud tähtaeg riigikogus menetlemiseks- 2015 IV kv.
 19. 19. Tegevused IKTs • e-arvete koostamiseks ja edastamiseks tasuta arendatakse lõpuni Riigi Infosüsteemide Ametis välja töötatud veebirakendus RIA portaal –e-arvete üleslaadimise, koostamise, edastamise ja allalaadimise võimalustega. • E-arvete koostamiseks ja edastamiseks väikese tasu eest hakatakse pakkuma Registrite ja Infosüsteemide Keskuse loodud veebirakendust E-arveldaja – raamatupidamise, e-arvete koostamise ja edastamise võimalustega.
 20. 20. Tegevused varasemas vabatahtlikus üleminekus - avalik sektor a. Avalikus sektoris suurendatakse riigihangete osakaalu, milles lubatakse ainult e-arvete saatmist hankijale b. ……. (analoogilised tegevused, mis erasektoris)
 21. 21. Tegevused varasemas vabatahtlikus üleminekus - erasektor a. Korraldatakse oma liitude, ühenduste ja kogude liikmetele motivatsiooni- ja teabeüritusi e-arvetele varasema ülemineku toetamiseks. b. Kogutakse ja jagatakse kogemusi õnnestunud ja ebaõnnestunud üleminekutest. c. Pakutakse välja juhised, mida teha e-arvete kasutuselevõtmiseks kindlate algtingimuste korral: – nt kasutatav majandustarkvara, müügi(ostu)arvete arv, raamatupidamisteenuse kasutamine jne.
 22. 22. Näide: “Juhis üleminekuks e-müügiarvete koosta- misele ja saatmisele avaliku sektori klientidele Firma PUIT väljastab PDF-formaadis 60 müügiarvet kuus, sh 6 avalikule sektorile. Firma PUIT raamatupidamist teostab firma KIRJE Müügiarved koostab ja saadab klientidele firma PUIT müüja ise. Müügiarved saadetakse raamatupidamisse, kus need sisestatakse raamatupidamistarkvarasse. . ARVE Edaspidi vaja 6 arvet saata e-arvena operaatori OPER süsteemi KUI PALJU MAKSAB e-ARVE SAATMINE VÕRRELDES PDF-ARVE SAATMISEGA? 60 60 6
 23. 23. Stsenaarium A: müügiarve hind PDF-arve vs e-arve PUIT (PDF-arve) KIRJE KOKKU Arve sisestus Excelisse Edastus kliendile ja KIRJEle Arve sisestus RPsse Müügiarve protsess 3 min 0,5 min 3 min 6,5 min 0,5 € 0,08 € 0,5 € 1,08 € PUIT (E_arve) PUIT Operaatori teenus KIRJE KOKKU Arve sisestus Excelisse Edastus kliendile ja KIRJEle Arve sisestus OPERisse Müügiarve eksport ja arhiveerimine Arve import RPsse Müügiarve protsess 0 min 0 min 3 min 0 min 3 min 0 € 0 € 0,5 € 0,83 € 0 € 1,33 € 6 arvet kuus: arve ühikuhind kallim 0,25 € (23 %) 10 arvet kuus: arve ühikuhind odavam 0,08 € (7 %) 1 2 3 1 2 3
 24. 24. E-arvetele ülemineku ajatelg 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EU – e-arved riigihangetes kohustuslikud EU – Eesmärk – Euroopas kasutatakse peamiselt e- arveid EU – ühtne e-arvete standard 2013 Eestis e-arvetele ülemineku ettevalmistamin e Eestis Eesti e- arve täiendatud standard v1.2 Seadus: e- arved kohustuslik ud e-arvete kasutuse uuring/analü üs Riigi e-arvete veebi-keskkond

×